Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Полтавській області Новосанжарське районне управління юстиції Організація договірної роботи юридичною службою смт. Нові СанжариСкачати 149.37 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір149.37 Kb.
Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у Полтавській області

Новосанжарське районне управління юстиції
Організація договірної роботи юридичною службою
смт. Нові Санжари

2014

УДК 349.22

ББК 67

Лисенко Ю.С., Бончаківська В.М.. Організація договірної роботи юридичною службою. – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2014.- 19 с.


Лисенко Ю.С. - начальник Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

Підготовлено відповідно до законодавства станом на 03 листопада 2014 року.


Викладено рекомендації щодо організації договірної роботи юридичною службою. Для працівників юридичної служби державних підприємств, установ та організацій.


УДК 349.22

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції, 2014

Зміст


Вступ……………………………………………………….4

 1. Робота по забезпеченню законності документів правового характеру з питань договірної роботи..5

 2. Організація договірної роботи ……………………6

 3. Укладання договорів…………………………….....9

 4. Контроль за виконанням договорів ……………..13

 5. Аналіз договірної роботи ………………………...16

Список використаних джерел ……………..……………18


Вступ
Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (надалі – підприємство), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040 (із змінами) організація роботи, пов’язана з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійснення контролю за виконанням, надання правової оцінки проектам таких договорів (контрактів) є одним із основних напрямків діяльності юридичної служби.

Юридичний відділ (сектор), юрисконсульт підприємства (надалі юридична служба) з метою правового забезпечення виконання договірних зобов'язань повинні:


 • забезпечувати законність документів правового характеру з питань договірної роботи;

 • організовувати разом з іншими структурними підрозділами договірну та претензійну роботу;

 • приймати участь в укладанні господарських договорів;

 • приймати участь в забезпеченні правовими засобами контролю за виконанням договорів;

 • роз'яснювати чинне законодавство з питань укладання та виконання договорів;

 • аналізувати практику договірно-претензійної роботи.

При розробці Положення про юридичну службу необхідно відображати в ньому особливості участі юридичної служби в договірній та претензійній роботі.

Порядок використання правових засобів з метою забезпечення виконання договірних зобов'язань необхідно відображати в наказі, інструкції чи іншому документі про ведення договірної та претензійної роботи на підприємстві.

Питання, пов'язані з укладанням та виконанням договорів на підприємствах, необхідно відображати в планах роботи юридичної служби.


 1. Робота по забезпеченню законності документів правового характеру з питань договірної роботи

Юридичній службі в необхідних випадках слід приймати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, положень, договорів та інших правових документів з питань договірної роботи. При розробці вказаних документів необхідно керуватися чинним законодавством, відповідними відомчими методичними рекомендаціями.

У випадках, коли юридична служба не приймає участь у підготовці документів правового характеру з питань укладання та виконання договорів, вона повинна перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів таких документів.

При перевірці проектів цих документів або участі у їх підготовці юридичній службі необхідно звертати увагу на те, щоб вони не містили незаконних положень та умов (наприклад, умови, обмежуючі відповідальність контрагентів, вказівки про звільнення від відповідальності порушника договірної дисципліни). Тільки після такої перевірки проекти зазначених документів можуть бути завізовані юридичною службою.
 1. Організація договірної роботи

Для забезпечення належного порядку укладання та виконання договорів, юридичній службі разом з іншими структурними підрозділами необхідно приймати участь в розробці відповідного наказу (інструкції) з цього питання, якщо такий акт відсутній на підприємстві. Перед підготовкою вказаного документа необхідно вивчити наявні матеріали договірної та претензійної роботи.

У наказі (інструкції) про ведення договірної та претензійної роботи необхідно визначити чіткий порядок укладання договорів та контролю за їх виконанням, а також пред'явлення та розгляд претензій.

З питань, які відносяться до договірної роботи, у наказі доцільно передбачити:

·   структурні підрозділи, відповідальні за оформлення, реєстрацію та облік договорів;

·   підрозділи, з якими проекти договорів повинні бути погоджені, черговість та строки погодження;

·   структурні підрозділи, які повинні приймати міри по врегулюванню розбіжностей по проектах договорів;

·   структурні підрозділи, які оформляють протоколи розбіжностей,

·   порядок погодження протоколів розбіжностей;

·  систему контролю за виконанням договірних зобов'язань підприємством та його контрагентами з врахуванням діючого порядку оцінки виробничої діяльності підприємства по виконанню завдань та зобов'язань відповідно до  укладених договорів;

·  форми участі юридичної служби в роботі по укладанню договорів, розгляд переддоговірних спорів та контроль за станом договірної дисципліни на підприємстві (за допомогою правових засобів);

·  облік та зберігання договорів, а також усієї договірної документації.

З питань претензійної роботи в наказі (інструкції) рекомендується визначити:

·   підрозділи, які ведуть претензійну роботу, реєструють та враховують претензії;

·   порядок та строки подання матеріалів для пред'явлення претензій, які пред'явлені до підприємства;

·   порядок та сторони підготовки претензій та відповідей на пред'явлені до підприємства претензії (в межах строків встановлених діючим законодавством).

В наказі (інструкції) виробничого об'єднання необхідно також визначити перелік та види господарських договорів, які від імені об'єднання можуть укладатися виробничими одиницями (якщо в цьому є виробнича необхідність). Доцільно також вирішити питання про ведення претензійної роботи від імені об'єднання. Форми та методи цієї роботи визначаються з урахуванням специфіки підприємства.

Необхідно вживати відповідні заходи для приведення у відповідність з цим наказом (інструкцією) діючих положень про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників, які займаються договірною та претензійною роботою, якщо на підприємстві до цього діяв другий порядок ведення договірної роботи.

Працівники юридичної служби разом з іншими структурними підрозділами розробляють зразки правових документів (договорів, актів прийому продукції (товарів) по кількості та якості, претензій, позовних заяв) для використання в роботі по укладанню та виконанню договорів, а також пред'явлення претензій та позовів. При підготовці таких зразків необхідно керуватися нормативно-правовими актами, типовими, примірними договорами, методичними рекомендаціями органів юстиції та вищестоящих організацій.

Для надання допомоги доцільно також підготувати для кожного підрозділу зразки правових документів, які найчастіше використовуються ними в договірно-претензійній роботі.

Необхідно вживати певні заходи для використання відповідними підрозділами у своїй практичній діяльності зазначених зразків правових документів.

Зазначені зразки документів повинні своєчасно приводитися у відповідність до вимог чинного законодавства, умов договору та в інших необхідних випадках.

Перед початком укладання господарських договорів на наступний рік рекомендується провести нараду (семінар) за участю керівників підрозділів та працівників, які безпосередньо приймають участь у договірній роботі. Ініціатором цих заходів виступає юридична служба, працівники якої приймають активну участь в організації та проведенні зазначеної наради (семінару). На цій нараді рекомендується, використовуючи матеріали узагальнення практики договірної та претензійної роботи за минулий період, проаналізувати недоліки та упущення, що допускаються окремими підрозділами (посадовими особами).

Матеріали наради використовуються в практичній роботі з тим, щоб виключити повторення помилок в новому господарському році.


3. Укладання договорів
Юридична служба разом з іншими підрозділами приймає участь в організації роботи по укладанню господарських договорів на підприємстві.

Працівникам юридичних служб, виходячи із необхідності встановлення більш раціональних договірних відносин, потрібно брати участь у визначенні структури договірних зв'язків підприємства.

При цьому необхідно врахувати, що структура договірних відносин залежить від спеціалізації даного підприємства, його структури (наявності у складі виробничого об'єднання самостійних підприємств, виробничих одиниць, підвідомчих управлінь) та розмежування функцій між його господарськими підрозділами, тощо.

Крім того, необхідно враховувати, що структура договірних зв'язків може визначатися нормативно-правовими актами по вибору сторін.

Юридична служба, отриманий проект договору, перевіряє на відповідність вимогам чинного законодавства та переконується в тому, що він оформлений правильно по суті та по формі і візує його.

При візуванні проекту договору необхідно, звертати вагу на наявність у ньому всіх суттєвих умов, необхідних для забезпечення виконання зобов'язань по договору, повноту та чіткість виконання зобов'язань по договору, що не допускає різного тлумачення змісту договору, а також своєчасність оформлення проекту договору.

В тих випадках, коли структурний підрозділ підприємства має зауваження по умовах договору, він оформляється з протоколом розбіжностей.

Розглядаючи зауваження контрагента, викладені у протоколі розбіжностей, працівникам юридичної служби слід звертати увагу на законність та вмотивованість запропонованих зауважень, а також заперечення на них з боку зацікавлених підрозділів підприємства.

В разі необхідності, юридична служба пропонує по проектах найбільш важливих господарських договорів проводити наради у керівника підприємства. Договірні документи необхідно візувати юридичній службі тільки при наявності візи всіх зацікавлених підрозділів.

При порушенні встановлених строків оформлення договору, працівники юридичної служби повідомляють про це відповідний підрозділ, а також керівника підприємства. Тільки після того, як проект договору буде завізований юридичною службою, він передається у встановленому порядку керівнику підприємства на підпис.

Юридична служба разом з зацікавленими структурними підрозділами повинна вживати заходи для досудового врегулювання розбіжностей.

При врегулюванні виниклих розбіжностей юридичній службі підприємства необхідно керуватися нормативно-правовими актами, які регулюють порядок укладання, зміни та розірвання відповідних видів господарських договорів. Якщо чинним на території України законодавством, що регулює конкретний вид господарських відносин, не передбачений порядок врегулювання розбіжностей, які виникли при укладанні, зміні чи розірванні окремих видів договорів, порядок досудового врегулювання спорів визначається Господарським процесуальним кодексом України. Необхідно мати на увазі, що по окремих видах договорів існує особливий порядок врегулювання розбіжностей, зокрема, при укладанні договорів з транспортними організаціями.

Розбіжності, що виникають між підприємствами при укладанні господарських договорів, розглядаються керівниками чи заступниками керівників підприємств або за їх дорученням іншими особами.

За наявності заперечень щодо окремих умов договору, підприємство, яке одержало проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі та у 20-денний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.

Підприємство, яке одержало протокол розбіжностей, зобов'язане протягом 20 днів розглянути його, вжити заходи щодо врегулювання розбіжностей з другою стороною, включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишилися неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони.

У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, телетайпограмами тощо).

Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо умов договору, заснованого на державному замовленні або такого, укладення якого є обов'язковим для сторін на підставі закону, або сторона - виконавець за договором, що в установленому порядку визнаний монополістом на певному ринку товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжностей, не передасть у зазначений 20-денний строк до суду розбіжності, що залишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими.

У разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, то такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються нормами Цивільного кодексу України.

Спори, що виникають при укладанні господарських договорів за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом. Інші переддоговірні спори можуть бути предметом розгляду суду у разі якщо це передбачено угодою сторін або якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський договір на підставі укладеного між ними попереднього договору.

День набрання чинності рішенням суду, яким вирішено питання щодо переддоговірного спору, вважається днем укладення відповідного господарського договору, якщо рішенням суду не визначено інше.

У процесі укладання договорів юридична служба постійно надає методичну допомогу підрозділам, які виконують договірну роботу, дає роз'яснення та консультації з питань застосування чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням договорів
Юридична служба разом з іншими структурними підрозділами приймає участь в організації   та здійсненні

контролю за виконанням господарських договорів.

Юридичній службі рекомендується приймати участь у розробці ефективних форм  забезпечення контролю за виконанням зобов'язань по договору. Так, за договором поставки необхідно організувати контроль за виконанням договірних зобов'язань підприємством і його контрагентами з обліком діючого порядку оцінки виробничої діяльності підприємства по виконанню завдань та зобов'язань щодо поставки продукції в кількості, в строки та по номенклатурі (в асортименті) у відповідності з укладеними договорами.

Доцільно організувати на підприємстві облік виконання зобов'язань всіх постачальників та покупців, повному асортименту (номенклатурі) продукції та строках поставки. Форми такого обліку можуть бути різноманітними. При цьому необхідно враховувати, що облік виконання зобов'язань контрагентами за договорами бажано групувати по постачальниках, а виконання зобов'язань за видами продукції (по номенклатурі, асортименту). Необхідно добиватися уніфікації форм оперативного обліку та підвищення механізації цих робіт.

Контроль за виконанням інших господарських договорів може бути організований відповідно до вказаної форми.

На підприємствах, де укладається велика кількість договорів, рекомендується запропонувати організацію контролю за їх виконанням з використанням обчислювальної техніки, оскільки механізація обліку виконання зобов'язань по договорах повністю звільняє працівників багатьох структурних підрозділів від ведення журнального чи карткового оперативного обліку та прискорює одержання вихідних даних про результати виконання договірних зобов'язань.

Юридичній службі доцільно, в окремих випадках, здійснювати безпосередній контроль за виконанням господарських договорів на підприємстві, якщо для цього є необхідні умови (відповідний чисельний склад та об'єм договірної роботи, який дозволяє прийняти на себе цю функцію). Для забезпечення такого контролю необхідно перевірити дотримання договірної дисципліни в структурних підрозділах, отримати від них у встановленому порядку відповідні дані про порушення договірних зобов'язань.

Юридична служба перевіряє дотримання законодавства про порядок прийому продукції і товарів по кількості та якості, а також здійснює контроль за належним оформленням актів прийому.

У випадках виявлення фактів порушення договірних зобов'язань юридичній службі необхідно вжити заходи по їх усуненню. Необхідно забезпечити своєчасне пред'явлення претензій до всіх контрагентів. Претензії, які готують підрозділи підприємства, а також відповіді на претензії, які пред'явлені до підприємства, повинні передаватися юридичній службі на візування.

Юридичній службі необхідно контролювати дотримання структурними підрозділами підприємства претензійного порядку, встановленого чинним законодавством та наказом (інструкцією) підприємства.

Про факти ухилення чи несвоєчасного пред'явлення претензій до контрагента юридична служба повідомляє керівництво підприємства для прийняття необхідних заходів.

У тих випадках, коли пред'явлені претензії необґрунтовано відхилені або не задоволені контрагентами у встановлені строки, юридична служба повинна підготувати позовні матеріали до господарського суду.

При надходженні копії позовної заяви від контрагентів юридична служба разом з зацікавленими підрозділами готує мотивований відзив для направлення його в господарський суд.
5. Аналіз договірної роботи
Юридична служба підприємства разом з іншими структурними підрозділами повинна систематично узагальнювати та аналізувати практику укладання та виконання господарських договорів, результати розгляду претензій та позовів, а також повідомлення господарського суду, щоб виявлені в договірній роботі недоліки не повторювалися в наступному господарському році. Форми і методи аналізу можуть бути на практиці різноманітними в залежності від можливостей підприємства. Зокрема, для проведення аналізу практики укладання та виконання господарських договорів рекомендується розробити перелік питань, які потрібно вивчити та узагальнити, картки для обліку зауважень по тексту договору, які направляються у всі зацікавлені структурні підрозділи.

У процесі аналізу необхідно вивчити наявні недоліки в договірно-претензійній роботі, причини несвоєчасного чи неналежного виконання договірних зобов'язань, дієвість контролю за виконанням договірних зобов'язань, своєчасність виявлення недоліків та реагування підрозділів на них, притягнення винних осіб до відповідальності.

За результатами аналізу необхідно скласти довідку (узагальнення), у якій охарактеризувати договірно-претензійну роботу. При цьому необхідно показати результати роботи по підприємству в цілому та по його підрозділах зокрема у співвідношенні з іншими періодами, а також зробити висновки та надати конкретні пропозиції по усуненню наявних недоліків та вдосконаленню договірної та претензійної роботи.

Про результати аналізу необхідно повідомити керівника підприємства. За результатами аналізу рекомендується підготувати проект наказу чи план заходів по вдосконаленню договірної та претензійної роботи.

Юридична служба за дорученням керівника підприємства бере участь в організації та здійсненні вказаних заходів.

Список використаних джерел


1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

2. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040 (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

3. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

УДК 349.22

ББК 67

Лисенко Ю.С., Бончаківська В.М.. Організація договірної роботи юридичною службою. – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2014.- 19 с.


Лисенко Ю.С. - начальник Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

УДК 349.22

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції,

2014

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка