Міністерство юстиції України Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Новосанжарське районне управління юстиції Порядок укладення договору про повну матеріальну відповідальність смт. Нові СанжариДата конвертації29.12.2016
Розмір94.1 Kb.
Міністерство юстиції України

Головне територіальне управління юстиції

у Полтавській області

Новосанжарське районне управління юстиції
Порядок укладення договору про повну матеріальну відповідальність


смт. Нові Санжари

2015

УДК 349.22

ББК 67

Гаврищук О.М., Бончаківська В.М.. Порядок укладення договору про повну матеріальну відповідальність. – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2015.- 12 с.


Гаврищук О.М. - в.о. начальника Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

Підготовлено відповідно до законодавства станом на 30 квітня 2015 року.

Викладено рекомендації щодо порядку укладення договору про повну матеріальну відповідальність. Для працівників юридичної служби органу виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій.

УДК 349.22

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції, 2015

Зміст

Вступ……………………………………………………….4  1. Порядок укладення договорів…………………......4

  2. Порядок укладення договору про повну колектив-ну (бригадну) відповідальність…............................7

Список використаних джерел ……………..…………...12Вступ

Договір про повну матеріальну відповідальність - це угода між працівником та роботодавцем щодо взяття працівником на себе повної матеріальної відповідальності за збереження ввірених йому матеріальних цінностей. Існують два різновиди повної матеріальної відповідальності: індивідуальна та колективна (бригадна).

Зважаючи на те, що стягнення завданих працівником збитків, що перевищують його середньомісячний заробіток, можуть суттєво вплинути на матеріальний стан винної особи, притягнення до повної матеріальної відповідальності таких осіб здійснюється виключно за рішенням суду.


  1. Порядок укладення договорів

Відповідно до положень статті 135-1 КЗпП, України договори про повну матеріальну відповідальність (далі - Договори) можуть бути укладені з особами, що досягли 18 років, які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуваннями у процесі виробництва переданих їм цінностей, якщо такі посади чи роботи містяться у Переліку посад і робіт, що заміщуються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення, використання в процесі виробництва.

Сфера застосування договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність є обмеженою, тобто він не може бути укладений з будь-яким працівником. Однією з основних передумов для укладення зі співробітником договору є наявність займаної посади або виконуваних робіт у Переліку, зазначеному вище.

Як, відзначило Міністерство праці та соціальної політики України у своєму Листі від 12.10.2010 року №312/13/166-10, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність може бути укладений з працівником за отримання одночасно трьох умов:

1. Досягнення працівником 18 років.

2. Наявність займаної працівником посади або виконуваної роботи у Переліку.

3. Виконання покладених обов'язків має бути фактично пов'язане із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуваннями у процесі виробництва переданих цінностей.

Наявність у Переліку посади, на яку приймається співробітник, не дає роботодавцю права укладати з такою особою договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, якщо до фактично виконуваних обов'язків не входять обов'язки, зазначені у статті 135-1 КЗпП України.

Існують випадки, коли особи, уповноважені приймати працівників на роботу, всупереч діючому законодавству укладають з ними договори про повну матеріальну відповідальність, навіть коли така можливість законодавчо не обумовлена.

Перелік посад та робіт є вичерпним. Цим Переліком не передбачена посада начальника служби ремонту, трансформації та автотранспорту.

До того ж з положень посадової інструкції не можна зробити висновок про те, що до фактичних обов'язків працівника належать обов'язки, зазначені у частині 1 статті 135-1 КЗпП України.

Норма щодо укладення договору про повну матеріальну відповідальність є диспозитивною, тобто передбачає її використання за бажанням працедавця. Це означає, що укладення договору здійснюється, в першу чергу, на розсуд роботодавця. Проте, у разі не укладення відповідного договору з матеріально відповідальною особою, працедавець у разі виникнення спору не має права посилатись на наявність у Переліку відповідної посади.

Слід враховувати, що викладення умов договору у спосіб, відмінний від застосованого у Типовому договорі (приміром, викладення умов договору іншими словами), не є відступом від змісту Типового договору, тому що не порушує встановленої законодавцем мети на захист від порушення прав та обов'язків сторін договору.

Відступом слід вважати включення сторонами до типового договору умов, які регулюють передбачені договором відносини в інший спосіб, ніж це передбачено Типовим договором.

Невідповідність укладеного договору умовам Типового договору про повну матеріальну відповідальність призводить до недійсності такого договору.  1. Порядок укладення договору про повну колективну (бригадну) відповідальність

Повна колективна матеріальна відповідальність застосовується у випадку, коли роботи, пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей здійснюються спільно працівниками так, що неможливо визначити та розмежувати матеріальну відповідальність та укласти з кожним з них договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватись колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, затверджений Наказом Мінпраці України № 43 від 12.05.1996 року та включає роботи, пов'язані з:

• виконанням касових операцій;

• прийманням від населення усіх видів платежів та виплатою грошей не через касу;

• прийманням на зберігання, обробкою, збе-ріганням, видачею матеріальних цінностей на складах, базах (нафтобазах), автозаправних станціях, в автогосподарствах, холодильниках, харчоблоках, сховищах, на заготівельних (приймальних) пунктах, товарних і товарно-перевалочних дільницях, у камерах схову, коморах і роздягальнях, з екіпіровкою пасажирських суден, вагонів і літаків;

• прийманням від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на схов, у ремонт і для виконання інших операцій, пов'язаних із виготовленням, відновленням або покращенням якості цих предметів (цінностей), їхнім сховом та виконанням інших операцій з ними, з видачею напрокат населенню предметів культурно-побутового призначення;

• продажем (видачею) товарів (продукції), їх під-готовкою до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації);

• прийманням та обробкою для доставки (суп-роводження) вантажу, багажу, поштових відправлень та інших матеріальних та грошових цінностей, їхньою доставкою (супроводженням), видачею (здачею);

• виготовленням (складанням, монтажем, регу-люванням) та ремонтом машин, механізмів, електронної техніки та радіоапаратури, електромеханічних і радіотехнічних приладів, систем, а також виготовленням їх деталей та запасних частин;

• роботами, що виконуються майстернями побу-тового обслуговування, ательє тощо;

• виконанням операцій із закупівлі, продажу, обміну, перевезення, доставки, пересилання, зберігання, сортування, пакування, обробки або використання в процесі виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових і промислових виробів та матеріалів, виготовлених з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, відходів та брухту, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння синтетичного корунду та виробів з нього, а також валютних операцій;

• прийманням у цехах, зберіганням, обробкою та передачею на виробництво скляної тари;

• виготовленням, зберіганням, транспортуванням, відбиранням, рахуванням, упаковкою та видачею грошових знаків, цінних паперів, їх напівфабрикатів, а також усіх видів бланків цінних паперів, документів суворого обліку, знаків поштової оплати та матеріалів, які використовуються при їх виготовленні;

• виготовленням та зберіганням усіх видів квитків, талонів, абонементів (включаючи абонементи та талони на видачу їжі підприємствам громадського харчування) та інших знаків, призначених для розрахунків населення за послуги;

• вирощуванням, годівлею, утриманням і розве-денням сільськогосподарських тварин;

• роботи, пов'язані з виробництвом сільсько-господарської продукції та її переробкою;

• переробкою сировини, виготовленням або ком-плектуванням готових виробів.

Порядок укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність регулюється статтею 135-2 КЗпП України.

Як і у випадку індивідуальної матеріальної відповідальності, умови колективної (бригадної) відповідальності визначаються письмовим договором, укладеним між підприємством та всіма членами колективу (бригади) на підставі типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

Необхідною умовою укладання договору про колективну матеріальну відповідальність є погодження його з профспілковим комітетом установи чи організації та створення працівникам, які беруть на себе відповідальність за збереження відповідних матеріальних цінностей, необхідних умов для нормальної роботи й забезпечення повного збереження переданих їм цінностей.

Чому так важливо розмежовувати поняття та можливості укладення договору про індивідуальну та колективну матеріальну відповідальність? Тому що умови притягнення до відповідальності за цими договорами суттєво різняться.

У випадку притягнення працівника до індивідуальної відповідальності мають бути виконані дві важливі умови:

• наявність втрати, нестачі, пошкодження тощо товарно-матеріальних цінностей, спричинені безпосередньо особою, якій ці матеріальні цінності були ввірені, передані на зберігання, обробку тощо і перелік яких вичерпно або так, щоб можна було однозначно віднести їх до відання відповідної особи, передбачений договором про повну індивідуальну відповідальність, укладеним з таким працівником;

доведення роботодавцем факту причетності до заподіяння збитків саме особи, якій матеріальні цінності були ввірені, тобто факту здійснення/нездійснення нею певних дій, які призвели до завдання шкоди (стаття 138 КЗпП України).

Договір про колективну (бригадну) відповідальність підписується з усіма членами колективу (бригади), тому у разі виникнення шкоди збитки відшкодовуються усіма членами бригади в рівних частках, якщо не встановлено більш тяжкої вини окремих членів бригади порівняно з іншими. У такому випадку відшкодування збитків здійснюється пропорційно вині кожного члена колективу/бригади у їх заподіянні.


Список використаних джерел


1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

2. Наказ Міністерства праці України від 12.05.96 № 43 «Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність» (із змінами) [Елек-тронний ресурс] – Режим доступу // www.zakon.rada.gov.ua

3. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 12.10.2010 №312/13/116-10 «Про матеріальну відповідальність» [Електронний ресурс] – Режим доступу //http://www.mlsp.gov.ua

УДК 349.22

ББК 67

Гаврищук О.М., Бончаківська В.М.. Порядок укладення договору про повну матеріальну відповідальність – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2015.- 12 с.


Гаврищук О.М. - в.о. начальника Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

УДК 349.22

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції,

2015
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка