Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологійСторінка1/4
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
національний університет харчових технологій


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,


ректор А.І. Українець
“26” липня 2016 р.програма

фахового вступного випробування для вступу на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю

181 «Харчові технології» (спеціалізації: «Технологія цукристих речовин

та продуктів бродіння », «Процеси й обладнання харчових, мікробіологічнихта фармацевтичних виробництв»
Схвалено

Вченою радою Національного університету

харчових технологій

Протокол № 16 від "21" червня 2016 р.Київ – 2016


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
вступного випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін «Інноваційні технології галузі», «Оптимізація технологічних процесів», «Технології переробки побічних продуктів цукрового та крохмале-патокового виробництв», « Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства», «Оптимізація технологічних процесів продуктів бродіння і виноробства», «Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства», « Процеси і апарати харчових виробництв», «Математико-статистичні методи дослідження»
1. Інноваційні технології галузі
Системний підхід в аналізі технологічних та виробничих процесів. Вступ. Загальна характеристика і задачі курсу. Технології та технологічні системи. Застосування системного підходу для аналізу технологічних та виробничих систем. Сучасний техніко-економічний стан цукрової промисловості. Аналіз бурякоцукрового виробництва поточного року.

Розвиток технологій виробництва цукру та цукристих речовин в контексті еволюції технологічних укладів та стратегії інноваційного технологічного розвитку України. Технологічні уклади. Базові технології. Еволюційний розвиток технологій виробництва цукру та цукристих речовин. Інновації як рушійна сила технологічної еволюції. Визначення типів інновацій за Й. Шумпетером. Сучасні підходи до визначення поняття «інновація». Типізація інновацій.

Інноваційний процес та інноваційна діяльність. ЗУ «Про інноваційну діяльність». Об’єкти інноваційної діяльності. Концепція сталого розвитку. Стратегія інноваційного технологічного розвитку України. Основні напрямки розвитку національної цукрової промисловості. Основні постанови та положення з реструктуризації галузі. Державне регулювання та інноваційна політика у бурякоцукровій промисловості.Інноваційні технології як основа конкурентоздатності продукції харчової галузі. Інноваційний продукт. Інноваційна продукція. Основні ознаки інноваційних технологій. Впровадження інноваційних технологій як фактор конкурентоздатності продукції харчової галузі (на прикладі виробництва цукру). Міжнародний досвід розвитку наукових та науково-промислових кластерів.

Введення нових технологічних процесів та динаміка освоєних у виробництві інноваційних видів продукції. Аналіз інноваційної активності підприємств бурякоцукрової галузі.

Загальна характеристика технологічних інновацій в галузі виробництва цукру та цукристих речовин. Сучасні тенденції інноваційного розвитку у галузі виробництва цукру та цукристих речовин. Напрямки технологічних інновацій в галузі.

Сучасні тенденції розвитку продуктових інновацій в галузі. Продуктові інновації у виробництві цукристих речовин.Технологічні інновації щодо забезпечення якості та нових видів сировини. Підвищення якості насіння цукрових буряків. Досягнення і перспективи захисту цукрових буряків від хвороб та шкідників під час їх вегетації. Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків. Комплексний експрес-метод оцінки технологічної якості цукрових буряків під час вегетації. Системний підхід до оцінки якості буряків.

Ефективні способи зберігання коренеплодів. Сучасні способи дезінфекції.Енерго- та ресурсозберігаючі технології у бурякоцукровому виробництві. Різновидності та особливості сучасних технологічних схем окремих відділень бурякоцукрового виробництва. Вплив якості цукрових буряків на вибір технологічної схеми їх перероблення. Перспективні напрямки технологічних рішень.

Технологічні аспекти енерго- та ресурсозбереження у виробництві цукру з буряків. Аналіз витрат вапна на технологічні потреби. Активність, дисперсність та густина вапняного молока. Способи використання вапняку без випалу для очищення дифузійного соку.

Застосування природних мінеральних сорбентів для очищення напівпродуктів бурякоцукрового виробництва.

Основні принципи створення безвідходного бурякоцукрового виробництва. Критерії оцінки безвідходності бурякоцукрового виробництва.Інноваційні рішення щодо удосконалення технології кристалізації сахарози. Ефективність кристалізації сахарози у вакуум-апаратах. Способи підвищення ефективності процесу кристалізації. Номограма для встановлення технологічного режиму кристалізації цукрози, оцінки ефективності його проведення та прогнозування роботи продуктового відділення.

Застосування нових хімічних реагентів, мембранних та елетро-технологій у цукровому виробництві. Перспективність застосування сучасних піногасників, ефективних антисептиків, флокулянтів-коагулянтів, інгібіторів накипоутворення та ПАР.

Сучасні мембранні та елетро-технології у цукровому виробництві. Мембранні технології: суть, ефективність та їх застосування під час виробництва цукру з буряків. Застосування електротехнологій для підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва: електрогідравлічного удару для знезараження бурякової стружки та активації вапняного молока, електроплазмолізу під час екстрагування цукрози, мікрохвильового нагрівання утфеля, ультрафіолетової стерилізації дифузійного соку та транспортерно-мийних вод.

Сучасні технології отримання товарної продукції з використанням побічних продуктів та відходів цукрового виробництва. Жом: кормова добавка, харчова добавка, сировина для виробництва пектину, органічне паливо. Сатураційний осад: добрива, харчова добавка для тварин, наповнювач, повторне використання для очищення соку. Шляхи використання меляси: додаткове вилучення цукрози, одержання лимонної кислоти, дріжджів, кормових добавок, в’яжучого засобу для брикетування дисперсного палива та кормів. Альтернативні види палива із цукрових буряків та продуктів її перероблення.
Література: 1 – 7; 59 –63.

2. Оптимізація технологічних процесів
Методологічні основи оптимізації. Мета і основні завдання дисципліни, її взаємозв'язок з дисциплінами загальнонаукової та спеціальної підготовки. Застосування в інженерній практиці методів оптимізації математичних моделей технологічних об’єктів.

Необхідні умови використання оптимізаційних методів. Визначення меж технологічного об’єкта, що вивчається. Вибір критерію, що характеризує технологічний процес або структуру. Вибір незалежних змінних, які впливають на критерій оптимізації – параметрів оптимізації і обмежень на них. Використання математичної моделі технологічного об’єкта для оптимізації.

Використання методів оптимізації в інженерній практиці у процесі: проектування технологічних апаратів і систем; аналізу й планування роботи діючих технологічних об’єктів; оброблення технологічної інформації; керування технологічними процесами і системами.

Класифікація задач оптимізації. Види оптимізаційних задач. Задачі одно-і багатопараметричні. Задачі з одним екстремумом і багатоекстремальні. Задачі лінійного і цілочисельного програмування. Задачі нелінійні з лінійними і нелінійними обмеженнями. Одно-і багатокритеріальні задачі оптимізації.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка