Міністерство освіти І науки України Національний університет фізичного виховання І спорту України тези доповідей VIII міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь та олімпійський рух»Сторінка1/45
Дата конвертації29.12.2016
Розмір6.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Міністерство освіти і науки України

Національний університет фізичного виховання і спорту України

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

VIII міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь та олімпійський рух»

присвяченої 85- річчю

Національного університету

фізичного виховання і спорту України


10-11 вересня 2015 р.

Київ, Україна

УДК: 796.032-053.67(063)

ББК 75.4(0)90к.я431

В 78
Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 10-11 вересня 2015 року [Електронний ресурс]. – К., 2015.

У збірнику представлені тези з актуальних питань проблем теорії і методики олімпійського і професійного спорту, жіночого спорту, дитячо-юнацького спорту, спортивної медицини, спорту для всіх, а також рекреації, фізичної реабілітації та адаптивної фізичної культури.

Матеріали збірника представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів, наукових співробітників, студентів.

Електронна версія збірника розміщена на сайті:

http://uni-sport.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiji-seminari.html


Редакційна колегія:

Благій О.Л., к.пед.н., доцент

Василенко М.М., к.фіз.вих. і спорту, доцент

Гринь О.Р., к.пед.н., доцент

Дяченко А.Ю., д.фіз.вих. і спорту, професор

Єрмолова В. І., к.фіз.вих. і спорту, доцент

Жарова І.О., к.фіз.вих. і спорту, доцент

Ільїн В.М., д.б.н., професор

Когут І.О., к.фіз.вих. і спорту, доцент

Круцевич Т.Ю., д.фіз.вих. і спорту, професор

Лазарева О.Б., д.фіз.вих. і спорту, професор

Лисенко О.М., д.фіз.вих. і спорту, ст.наук. співробітник

Мічуда Б.П., д.фіз.вих. і спорту, професор

Павленко Ю.О., д.фіз.вих. і спорту, професор

Петровська Т.В., к.пед.н., професор

Радченко Л. О., к.фіз.вих. і спорту, доцент

Філіппов М.М., д.б.н., професор

Шахліна Л. – Я. Г., д.мед.н., професор

Шинкарук О.А., д.фіз.вих. і спорту, професор

Шкребтій Ю.М., д.фіз.вих. і спорту, професор


Рекомендовано Вченою радою Національного університету фізичного виховання і спорту УкраїниІ напрям.

Історичні, гуманітарні та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури і спорту.

ІI напрям.

Олімпійська освіта в системі виховання дітей і молоді.

ІII напрям.

Актуальні проблеми раціональної підготовки спортсменів.

ІV напрям.

Медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту.

V напрям.

Теоретико-методичні та соціально-економічні засади адаптивної фізичної культури.

VІ напрям.

Психолого-педагогічні засади фізичної культури і спорту.

VIІ напрям.

Здоров’я людини, рекреація і спорт для всіх.

VIIІ напрям.

Проблеми формування здорового способу життя дітей, школярів та молоді.

ІX напрям.

Сучасні проблеми фізичної реабілітації.ЗМІСТ
I напрям. Історичні, гуманітарні та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури і спорту

14

 1. Бєлокуров Д.В. КУЛЬТУРНІ ОЛІМПІАДИ — ФЕНОМЕН МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ

15

 1. Бохіна І.В. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН СПОРТУ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

17

 1. Войтова О.В., Кропивницкая Т.А. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНЫХ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

19

 1. Давиденко Т., Притуляк-Казмірук Ю. SPORT ORIENTEERING: AN OVERVIEW OF DEVELOPMENT HISTORY AND PECULIARITIES

22

 1. Кравченко О.В. БАР'ЄРИ У ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ЦЕНТРІВ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» В УКРАЇНІ

24

 1. Краснянский К.В., Кропивницкая Т. А. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕМИРНЫХ ИГР SPORTACCORD

26

 1. Павленко О.Ю. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ В США

29

 1. Саидова М.Х., Каримова Д.Дж. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

31

 1. Сафаров Ш.А. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

33

 1. Устенко Б.В. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В УСЛОВИЯХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

35

II напрям. Олімпійська освіта в системі виховання дітей і молоді

37

 1. Boiko Irina PROVIDING OLYMPIC EDUCATION THROUGH VOLUNTEERING TRAINING

38

 1. Борисейко В.С. ПРОГРАММА ЛЕТНИХ ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР: ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

41

 1. Зарудний В.Ю. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ НА ИГРАХ XXX ОЛИМПИАДЫ

43

 1. Козлов К.В. СУЧАСНА ТЕХНІКА ПОТРІЙНОГО СТРИБКА СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

45

 1. Сердюк М.Г. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ ОЛІМПІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ПИТАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

47

 1. Тимо Є.В. СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

49

III напрям. Актуальні проблеми раціональної підготовки спортсменів

51

 1. Ал-Фартуси Мустафа Асaад Муншид, Сушко Р. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В БАСКЕТБОЛЕ ПРИ НАКОПЛЕНИИ УТОМЛЕНИЯ

52

 1. Алєксєєнко А.О. СКЛАД І СТРУКТУРА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САМБІСТІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

54

 1. Балан Б.А. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФУТБОЛІСТІВ 17-21-РІЧНОГО ВІКУ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНИХ КОМАНД

56

 1. Банитараф Гхаитх Джаббар АЭРОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ

58

 1. Беринчик Д.Ю. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ БОКСА

60

 1. Беца Н.М., Колот А.В. КОНТРОЛЬ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БІГУНІВ-МАРАФОНЦІВ ПІД ЧАС ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

62

 1. Бондар А.А. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЛОКОМОЦІЇ ГРЕБКА У КВАЛИФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ

64

 1. Гасанова С.Ф. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ ЖЕНЩИН-БОКСЕРОВ

66

 1. Гончарук А.І. АНАЛІЗ ПОМИЛКОВИХ РІШЕНЬ ФУТБОЛЬНИХ АРБІТРІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

68

 1. Гордєєва М.В. ТЕХНІКА РУХОВИХ ДІЙ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У СИНХРОННОМУ ПЛАВАННІ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

70

 1. Довгодько И.В. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ГРЕБЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

72

 1. Доля В.Л. СТИМУЛЯЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ НА ОСНОВЕ ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

74

 1. Дусь С.В., Лисак І.В. СУДДІВСТВО В БАСКЕТБОЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

76

 1. Євтушевська Н.Ю. ПОБУДОВА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СТРИБУНІВ У ДОВЖИНУ НА ЕТАПІ МАКСИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

78

 1. Камперо. Э., Колот А.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

81

 1. Каштелян З.И., Зданевич А.А. ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛОВЦОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

83

 1. Клімашевський О.В. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ МЕТАННЯ СПИСА СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

85

 1. Коваленко Я.О., Маринич В.Л. ПОСТРОЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

87

 1. Коженкова А.М. УРАХУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТСМЕНОК ЧЕТВІРКИ ПАРНОЇ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ

89

 1. Козак А.М. ТЕСТУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ ТЕНІСИСТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ

91

 1. Колот А.В. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ ПРЫЖКА В ДЛИНУ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНОВ

93

 1. Коросташивец А.М. ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАТАРЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ФУТБОЛЕ

96

 1. Кун Сянлинь, Дьяченко А.Ю. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АЭРОБНОГО ПОТЕНЦИАЛА ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

98

 1. Левенко В.А. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ КВАЛІФІКОВАНИХ ШАХІСТІВ

100

 1. Литвиненко Ю.В. К ВОПРОСУ О СТАТОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ВИДАХ СПОРТА СО СЛОЖНОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ ДВИЖЕНИЯ

102

 1. Максимова В.Д. ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ ПОЗЫ ТЕЛА НИЖНИХ АКРОБАТОВ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ВЫПОЛНИЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ

104

 1. Мітова О.О. СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ В КОМАНДНИХ ІГРАХ

106

 1. Нудьга М.В. ТХЕКВОНДО ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

108

 1. Петров М.Е., Мартынова В.А. РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 14-16 ЛЕТ

110

 1. Попов А.Н. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ РАЗНОГО ИГРОВОГО АМПЛУА НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

112

 1. Ротор V. TECHNOLOGY OF TRANSFER OF THE MASTERING BY JUNIOR FEMALE GYMNASTS OF DOUBLE BACK SOMERSAULTS ON THE FLOOR

114

 1. Приймак С.І. ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ РУХІВ ВАЖКОАТЛЕТОК НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШЛЯХОМ ДОБОРУ ЗАСОБІВ ТРЕНУВАННЯ

116

 1. Прилуцкий П.М., Бинюсеф И.М. ОБЩИЙ И ПАРЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК У ПЛОВЦОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

118

 1. Пясківська О.А. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТРИЛЬНОМУ СПОРТІ

121

 1. Рашід Шерзад Афанді НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИРАКА (на примере футбола)

123

 1. Ризванов Р.Р. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕВСТВ У БАДМИНТОНИСТОВ 12-13 ЛЕТ

125

 1. Рожкова Т.А. ДЕТЕРМІНАНТИ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ У СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ

127

 1. Саенко В. Г. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРНЫХ ПРИЕМОВ КИОКУШИН КАРАТЭ С УЧЕТОМ КООРДИНАЦИОННОЙ СЛОЖНОСТИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ

129

 1. Слободянюк В.О. РІВЕНЬ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У СПОРТСМЕНОК ВАЖКИХ ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ У РІЧНОМУ МАКРОЦИКЛІ

132

 1. Тихоненко Я.П. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РАЗНОЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

135

 1. Топол А.А. КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

138

 1. Тракалюк Т.А., Еременко А.А. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТАНЦОРОВ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ

140

 1. Улан А.Н. УЧЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНОГО ОТБОРА И ОРИЕНТАЦИИ ПОДГОТОВКИ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

142

 1. Есентаев Т. К. РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ В РАЗВИТИИ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
145

 1. Халаф Садек Древел СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ ИРАКА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

147

 1. Хохрев М.В., Мартынова В.А. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ У ХОККЕИСТОВ 10-11 ЛЕТ

149

 1. Цопа В.Б., Совенко С.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ БІГУНІВ НА 10 000 М СВІТУ ТА УКРАЇНИ

151

 1. Чопилко Т.Г. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛЬНІХ АРБИТРОВ ВІСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

153

 1. Шевченко А.Ю., Бойченко С.В. ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА

155

 1. Ши Лей ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА И СТИМУЛЯЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ВНЕТРЕНИРОВОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

158

 1. Шльонська О.Л. ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ АТАКУЮЧИХ ДІЙ ГРАВЦІВ РІЗНОГО АМПЛУА

160

 1. Югай А.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ МИРА И УКРАИНЫ В СКОРОСТНОМ БЕГЕ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ

162

 1. Ярмолинский Л.М. К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИОННO-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «TORSO» В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

164

 1. Яременко В.В., Андрійцев В.О. ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ

405

IV напрям. Медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту

166

 1. Алвани Абдулрахман ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСКОГО УТОМЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА

167

 1. Векла П.П. ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНИХ СТАТО-ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

169

 1. Дакал Н.А. ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЗЮДОИСТОК ВЫСОКОГО КЛАССА С РАЗНЫМ СТИЛЕМ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА

171

 1. Заповітряна О.Б. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ У БОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

173

 1. Ивчатова Т.В., Рудницкий А.Н. СКРИНИНГ КОМПОНЕНТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

175

 1. Міщенко В.С. ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВНОГО ПЕРІОДУ У БОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗБОРІВ

178

 1. Петрова Г.С. АДАПТАЦИЯ ПЛОВЦОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ

181

 1. Ричок Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ У БОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З ЗРІЗНИМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

184

 1. Талатынник Е.А. АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ НАГРУЗКАМ

187

 1. Терещенко Т.О. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ФУТБОЛЬНИХ АРБІТРІВ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

189

 1. Шевченко А.О. СООТНОШЕНИЕ АЭРОБНЫХ И АНАЭРОБНЫХ ПРОЦЕССОВ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНІХ ТАНЦАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

192
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка