Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З. ҐЖицького кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиСкачати 374.46 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації09.12.2016
Розмір374.46 Kb.
1   2   3   4


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:


для денної форми навчання – 40/50

для заочної форми навчання – 16/74
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета викладання дисципліни “Основи ветеринарної медицини” – набуття студентами навичок та умінь розпізнавати патологічні процеси в організмі тварин, визначити причини і умови їх прояву, опанування загальних і спеціальних методів дослідження тварин, введення лікарських речовин та надання першої невідкладної допомоги тваринам.

Знання з ветеринарної медицини потрібні технологам для організації та проведення планових і вимушених профілактичних, протиепізоотичних та інших заходів, щоб забезпечити вирощування здорових, стійких до захворювання, високопродуктивних тварин, підвищити якість продукції тваринництва.Завданням курсу “Основи ветеринарної медицини” є вивчення та набуття студентами знань та вмінь відносно ветеринарно-санітарних вимог, норм та правил організації технологічних процесів у тваринництві, встановлення діагнозу через клінічні ознаки (симптоми) хвороби, надання першої невідкладної допомоги хворим тваринам та проведення профілактичних заходів, охорона навколишнього природного середовища від забруднення; опанування загальними та спеціальними методами дослідження тварин і введення лікарських речовин.

Одночасно студент повинен навчитися самостійно опрацьовувати та вивчати приведені в розділах програми теми. На основі самостійно опрацьованих тем готувати відповіді на запитання, які поставлені для самостійного вивчення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Основи ветеринарної медицини” студент повинен знати: структуру ветеринарної служби України; порядок ведення документації первинного та вторинного ветеринарного обліку; норми та правила організації технологічних процесів у тваринництві; правила техніки безпеки і особистої гігієни при роботі з тваринами, методи їх фіксації та відволікання; основні групи і форми лікарських речовин; характер дії і взаємодії фармакологічних засобів; загальні та спеціальні методи дослідження тварин.

вміти: розрізняти патологічні процеси організму тварини; поставити діагноз через клінічні ознаки хвороби; надати першу невідкладну допомогу тварині; задати ветеринарні препарати різними способами при груповому чи індивідуальному лікуванні; провести профілактичні заходи.


 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ 1: ВСТУП. ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА АНАТОМІЇ

  1. Ветеринарне обслуговування тваринництва. Документація ветеринарного обслуговування тваринництва. Структура ветеринарної служби України.

Облік у ветеринарній медицині. Порядок ведення первинної та вторинної документації; статистична ветеринарна звітність. Центральні та місцеві органи управління ветеринарної медицини

  1. Правила поведінки з тваринами. Підхід до тварин, методи їх фіксації та відволікання

Правила техніки безпеки і особистої гігієни при роботі з тваринами. Методи фіксації та відволікання тварин залежно від їх виду (корови, коні, свині, кози, вівці, собаки, коти, птиця).

  1. Основи загальної патології сільськогосподарських тварин /місцеві розлади кровообігу, гіпо- та гіпербіотичні процеси.

Поняття про хворобу: етіологія, патогенез та клінічні ознаки хвороб. Місцеві розлади кровообігу: гіперемія, анемія, кровотеча, тромбоз, емболія, інфаркт. Запалення: поняття про процеси запалення, класифікація, причини, ознаки та наслідки.

РОЗДІЛ 2: ОСНОВИ ФАРМАКОЛОГІЇ

2.1. Основи загальної та спеціальної фармакології

Основні групи і форми лікарських речовин. Способи введення лікарських речовин в організм при груповому та індивідуальному лікуванні хворих тварин. Шляхи введення лікарських речовин при лікуванні хворих тварин. Порядок зберігання та використання лікарських речовин.РОЗДІЛ 3: ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВНУТРІШНІХ НЕЗАРАЗНИХ ХВОРОБ ТВАРИН

  1. План та методи клінічного дослідження тварин. Клінічне дослідження загального стану тварин.

Основні (загальноклінічні) та додаткові (спеціальні) методи дослідження тварин. Визначення габітусу, фізичного розвитку, дослідження кон’юнктив і видимих слизових оболонок, шкірного покриву та шкіри, лімфовузлів та лімфосудин, молочної залози, опорно-рухового апарату.

  1. Поняття про патологію та діагностику захворювань серцево-судинної та дихальної систем.

Дослідження ділянки серця, серцевого поштовху, перкусія серцевої ділянки та аускультація серця. Дослідження периферичних судин. Профілактика та перша допомога при захворюваннях органів кровообігу. Дослідження передніх дихальних шляхів, грудної клітки, дихальних рухів. Профілактика та перша допомога при захворюваннях органів дихання.

  1. Поняття про патологію та діагностику захворювань травної, сечовидільної та нервової систем.

Дослідження апетиту, спраги, приймання корму, води, жуйки, відрижки, блювоти, органів ротової порожнини, передшлунків, шлунку, кишечнику та печінки. Профілактика та перша допомога при захворюваннях органів харчотравлення. Дослідження органів сечовиділення та сечі. Профілактика та перша допомога при захворюваннях сечовидільної системи. Дослідження нервової системи (поведінки, черепа, хребта, рухової сфери, поверхневих та глибоких рефлексів, органів чуття, вегетативного відділу нервової системи). Профілактика та перша допомога при захворюваннях нервової системи.

  1. Поняття про кормові токсикози та патологію обміну речовин.

Фіто- та мікотоксикози; отруєння мінеральними речовинами. Заходи щодо профілактики токсикозів. Поняття про хвороби при порушенні білкового, вуглеводного, мінерального та вітамінного обмінів.

РОЗДІЛ 4: ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ

4.1. Поняття про хірургічні захворювання. Асептика та антисептика. Десмургія

Поняття про хірургічну патологію. Методи дезінфекції рук, стерилізації інструментів, шовного та перев’язочного матеріалу. Виготовлення та накладання різних видів пов’язок.4.2. Травматизм. Захворювання органів руху та надання першої допомоги

Види травм (забій, розтягнення, перелом, термічні та хімічні пошкодження, рани) і їх характеристика. Перша допомога тваринам при тендинітах, тендовагінітах, вивихах та запаленнях суглобів, травматичних пододерматитах.РОЗДІЛ 5: ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

5.1. Поняття про інфекційні хвороби, спільні для багатьох видів тварин

Загальні відомості про інфекцію та інфекційні хвороби тварин. Епізоотичний процес. Поняття про інфекційні хвороби, спільні для багатьох видів тварин (сибірка, ящур, туберкульоз, бруцельоз, сказ, хвороба Ауєскі, лептоспіроз, ботулізм).5.2. Поняття про інфекційні хвороби, властиві окремим видам тварин

Інфекційні хвороби жуйних: лейкоз, чума ВРХ, інфекційний ринотрахеїт, вірусна діарея, віспа, паратуберкульоз, емфізематозний карбункул. Інфекційні хвороби коней: сап, мит. Інфекційні хвороби свиней: чума, бешиха, інфекційний атрофічний риніт.5.3. Інфекційні хвороби молодняка

Колібактеріози, сальмонельози, стрептококози.5.4. Діагностика інфекційних захворювань. Заходи профілактики інфекційних хвороб

Методи діагностики інфекційних захворювань. Ознайомлення з протиепізоотичними заходами. Особливості лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин.


РОЗДІЛ 6: ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

6.1. Поняття про гельмінтози тварин. Морфологія і систематика гельмінтозних захворювань.

Цикл розвитку паразитів. Вплив зоопаразитів на організм хазяїна. Трематодози, цестодози, нематодози. Фасціольоз, опісторхоз, токсокароз, гетеракідоз, ехінококоз, цистециркоз, монієзіоз, дирофіляріоз, токсокароз, аскаридоз, трихінельоз.6.2. Морфологія і систематика гельмінтозних захворювань. Лабораторна прижиттєва та посмертна діагностика гельмінтозних захворювань

Класифікація гельмінтозів. Особливості проведення прижиттєвої та посмертної діагностики гельмінтозних захворювань тварин6.3. Особливості проведення дегельмінтизації у тварин

Застосування антигельмінтиків у ветеринарній практиці.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

РОЗДІЛ - 1:

Вступ. Основи патологічної фізіології та анатомії18

4
6
8

14

2


12

РОЗДІЛ - 2:

Основи фармакології10

-
2
8

122
10

РОЗДІЛ - 3:

Основи клінічної діагностики та внутрішніх незаразних хвороб тварин19

4
6
9

16

2
2
12

РОЗДІЛ - 4:

Хірургічні хвороби12

-
4
8

142
12

РОЗДІЛ - 5:

Інфекційні хвороби16

6
2
8

18

2
2
14

РОЗДІЛ - 6:

Інвазійні хвороби15

2
4
9

162
14

Разом годин


90/3,0

16
24
50

90/3,0

6
10
74
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка