Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З. ҐЖицького кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиСкачати 374.46 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації09.12.2016
Розмір374.46 Kb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ

ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри внутрішніх

хвороб тварин та клінічної

діагностики, професор, д.вет.н.

________________ Слівінська Л.Г.

“______”_____________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОСНОВИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ”

напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» ОКР (бакалавр)

факультет біолого-технологічний

Львів – 2015 рік


Робоча програма “Основи ветеринарної медицини” для студентів за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» ОКР (бакалавр), “ ____ ” _________________, 2015 року – 28 с.
Розробники:

доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, к.вет.н. Леньо М.І.

доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, к.вет.н. Драч М.П.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики
Протокол від “____” ________________ 20__ року № ___

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин

та клінічної діагностики, професор, д.вет.н.
_______________ Слівінська Л.Г.
“_____” ___________________ 20___ року
Обговорено та рекомендовано до затвердження методичними комісіями факультетів біолого-технологічного та заочної освіти
Протокол від « » ____________ 20___ року № ___
Голова ________ (Дармограй Л.М.)
Протокол від « » ____________ 20___ року № ___
Голова ________ (Сливка Н.Б.)
Леньо М.І., 2015 рік

Драч М.П., 2015 рік


  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,0

Галузь знань

0901 «Сільське господарство та лісництво»

Вибіркова

Напрям підготовки

6.090102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва»


Загальна кількість годин – 90

«Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва»

Рік підготовки:

2015/16-й

2015/16-й

Семестр

5-й

4–5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

(бакалавр)

16 год.

6 год.

Лабораторні

24 год.

10 год.

Самостійна робота

50 год.

74 год.

Вид контролю:

Семестр

Ауд.

С.р.

5-й

2

2

5-й сем. – З

5-й сем. – Е

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка