Міністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад «олександрійський політехнічний коледж»Сторінка1/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

АКРЕДИТАЦІЙНА СПРАВА

Олександрійського політехнічного коледжу зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

Директор коледжу

____________ Л.М.Савченко

31.03.2016

Олександрія

2016


ЗМІСТ

з/п

Назва

Стор.

1

Установчі документи навчального закладуКопія. ЛіцензіяКопія. Додаток до ліцензіїКопія. Сертифікати про акредитаціюКопія. Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціалістаКопія. Наказ про атестацію за рівнем повної загальної середньої освітиКопія. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особиКопія. Довідка про включення ВНЗ до Державного реєстру ВНЗ УкраїниКопія. Довідка з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій УкраїниКопія. Довідка про взяття на облік платника податківКопія. СтатутКопія. Зміни до статуту
2

Звіт про діяльність з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.07010102 «Організація перевезень і управління

на автомобільному транспорті»
2.1

Загальна характеристика навчального закладу
2.1.1

Керівник навчального закладу
2.1.2

Загальні відомості про навчальний закладТаблиця 1. Ліцензований обсяг прийому за денною та заочною формами навчання за напрямами і спеціальностямиТаблиця 2. Загальні показники розвитку Державного вищого навчального закладу «Олександрійський політехнічний коледж».Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянства керівника навчального закладу
2.1.3

Загальна характеристика спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
2.2

Формування контингенту студентів
2.2.1

Загальна характеристикаТаблиця 3. Формування контингенту студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
2.2.2.

Динаміка змін контингентуТаблиця 4. Динаміка змін контингенту студентів денної форми навчання спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
2.3

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
2.3.1

Загальна характеристикаТаблиця 5. Характеристика циклових комісій, які забезпечують підготовку фахівців спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Таблиця 6. Загальна характеристика педагогічних працівників, які забезпечують підготовку фахівцівТаблиця 7. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Таблиця 8. Якісний склад випускової циклової комісії механіки та транспорту
2.3.2.

Інформація про голову циклової комісіїТаблиця 9. Інформація про голову циклової комісії механіки та транспорту
2.3.3

Підвищення кваліфікації викладачів
2.4

Навчально-методичне забезпечення
2.4.1

Зміст підготовки фахівцівКопія наказу про введення в дію галузевого стандарту підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Варіативна частина освітньо-професійної програми (вибіркові навчальні дисципліни з поділом по циклах) підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Копія наказу про введення в дію засобів діагностики якості вищої освіти зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Копія засобів діагностики якості вищої зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Навчальний план зі спеціальності, що акредитується (для випускного курсу)Навчальний план зі спеціальності, що акредитується (для нового набору)Пояснювальна записка до навчального плануТаблиця 10. Забезпечення планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
2.4.2

Методичне забезпечення курсового проектуванняТаблиця 11. Методичне забезпечення курсових робіт та проектів зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Таблиця 12. Забезпечення навчальними програмами дисциплін спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
2.4.3

Методичне забезпечення дипломного проектування
2.4.4

Методичне забезпечення практичного навчанняТаблиця 13. Забезпечення програмами і базами практик спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
2.5

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесуТаблиця 14. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннямиТаблиця 15. Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесіКопія. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкоюКопія. Свідоцтво на право власності на будівлі і спорудиТаблиця 16. Обладнання спеціалізованих кабінетів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Таблиця 17. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
2.5.1

Інформація про соціальну інфраструктуру та розвиток соціальної сфериТаблиця 18. Об’єкти соціальної інфраструктуриТаблиця 19. Інформація про матеріальну допомогуТаблиця 20. Кількість студентів, що отримують стипендіюКопія. Акт перевірки готовності ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж» до нового 2015/2016 навчального рокуКопія. Санітарний паспортКопія. Договір про проживання в гуртожитку студентів коледжу
2.6

Інформаційне забезпеченняТаблиця 21. Інформація про наявність бібліотекиТаблиця 22. Список основної навчальної літератури зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Таблиця 23. Список фахових періодичних виданьТаблиця 24. Інтернет ресурси зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
2.7

Якість підготовки фахівцівТаблиця 25. Результати виконання контрольних робіт з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін студентами спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Таблиця 26. Результати екзаменаційно-залікової сесії з гуманітарних та соціально-економічних, природничо-наукових та професійно-практичних дисциплін студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Таблиця 27. Результати захисту курсових робіт та проектів студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Таблиця 28. Результати практичного навчання студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
2.8

Внутрішня система забезпечення якості освіти в ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж»
2.9

Перелік зауважень та приписів державних контролюючих органів та заходи з їх усуненняТаблиця 29. Інформація про проведені контрольні заходи контролюючими органами в ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж»
2.10

Підстави для акредитації спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»Таблиця 30. Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним та акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» у ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж»
Директор коледжу Л.М.СавченкоМіністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Олександрійського

політехнічного коледжу

__________ Л.М.Савченко

«____»_________2016
ЗВІТ

ПРО діяльність з підготовки

Молодших спеціалістів

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

5.07010102 «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ»

ПОГОДЖЕНО

Педагогічною радою коледжу

Протокол №6

від 18.лютого 2016 року

Олександрія

2016

РОЗДІЛ 2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка