Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка2/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4   5

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни


для денної форми навчання1


Назва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Тема 1. Модель людини в економічній теорії та її методологічний статус

2

4

 

3

24

Тема 2. Економічна людина та моделі людини в інших суспільних науках

2

4

 

2

24

Тема 3. Людина економічна: можливості та обмеження моделі

2

4

 

3

24

Тема 4. Модель людини і модель вибору в неокласичній теорії

2

4

 

2

24

Тема 5. Альтернативні моделі людини в сучасній економічній теорії

4

6

 

2

27

Тема 6. Застосування моделей людини в дослідженні економічних проблем

2

6

 

3

27

Усього:

14

28

 

15

93

Разом годин:

годин

150

кредитів

5

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИТема 1. Модель людини в економічній теорії та її методологічний статус

Необхідність моделі людини в суспільних науках. Основні компоненти будь-якої моделі людини в суспільних науках: мотиваційний, інформаційний, когнітивний. Вибір. Уподобання та обмеження. Оцінювання. Прийняття рішень на основі власних уподобань. Обмеженість інформації. Поняття економічної раціональності. Функціональна раціональність. Формальна або інструментальна раціональність. Методологічний індивідуалізм. Визначення економічної науки через економічно раціональну поведінку


Тема 2. Економічна людина та моделі людини в інших суспільних науках

Модель людини в психології. Різний методологічний статус моделей людини в економіці та психології. Психологічна людина З.Фрейда, Психологічна людина А.Маслоу, Психологічна людина І.Бентама. Основні «точки перетину» економічної теорії та психології.

Співставлення моделей людини в економічний теорії та соціології. Методологічний колективізм проти методологічного індивідуалізму. Людина як носій класових інтересів та теорія класового конфлікту К. Маркса. Інституціональні та соціальні теорії господарської взаємодії (Т. Веблен, В. Зомбарт, М. Вебер). Обмеженість теорії взаємодії груп для пояснення диференціації результативності суспільної взаємодії в різних країнах

Філософська модель людини.

Моделі людини і проблема міждисциплінарних досліджень в суспільних науках. Еклектизм та імперіалізм.
Тема 3. Людина економічна: можливості та обмеженість моделі

Економічний підхід до пояснення людської поведінки: від А. Сміта до Г Беккера. Раціональний споживач: що значить оптимальна структура споживчих витрат для людини і для суспільства. Раціональний власник ресурсів: механізми ринкової алокації ресурсів через диференціацію їх доходності. Феномен підприємництва. Методологічна єдність «економічної людини» з теорією ринку як провідного механізму забезпечення суспільного добробуту. Обмеженість прикладного застосування та теоретичні проблеми моделі «людини економічної».


Тема 4. Модель людини і модель вибору в неокласичній теорії

Теорія раціонального вибору та теорія поведінки споживача. Ординалістський варіант теорії раціонального вибору. Обмеження на допустимі варіанти споживання (незмінність кількості видів благ (або їх властивості). Евклідове передбачення). Допущення про уподобання (Повнота. Транзитивність. Незалежність. Монотонність. Безперервність. Випуклість. Рефлективність.). Передумови по обмеженням. Види обмежень, що використовуються. Структура, змінність, інформація про доступні набори благ (ресурсів). Модель вибору в цілому. Співвідношення між обмеженнями та уподобаннями. Часовий аспект вибору.

Розуміння ризику та невизначеності в неокласичній економічній теорії. Уявлення та ймовірності. Аксіоми Неймана-Моргенштерна. Повнота та транзитивність. Безперервність. Аксіома незалежності. Аксіома незворотності уявлень.

Області застосування моделі очікуваної корисності. Модифікації моделі. Критика моделі очікуваної корисності. Перевірка передумов. Парадокс М.Аллє. Експерименти А.Тверські та Д.Канемана. Ефекти володіння та контексту. Економетрична людина.


Тема 5. Альтернативні моделі людини в сучасній економічній теорії

Радикально-об’єктивістський підхід. Концепція Дж.Шекла. Модель обмеженої раціональності в поведінковій економічній теорії. Концепції Г.Саймона, Р.Хайнера. Змінна раціональність Х.Лейбенстайна та П.-Л. Рейно. Робоча модель людини в межах неоавстрійського підходу в економічній теорії. Концепція Ф.Хайєека, І.Кірцнера.

Джерела та структура нової інституціональної економічної теорії. Людина в економічній теорії трансакційних витрат. Трирівнева схема, типологія контрактів по ключовому ланцюгу. Послаблення передумов про постійний рівень обмеженої раціональності та схильності до опортунізму. Людина в новій економічній історії та теорії прав власності. Методологічні проблеми створення та використання моделі людини в новій інституціональній економічній теорії. Гібридні моделі.
Тема 6. Застосування моделей людини в дослідженні економічних проблем

Фінансова сфера. Слабка, полусильна та сильна гіпотези ефективності ринків. Теорія фірми. Дослідницька традиція «структура-поведінка-результат». Залежність передбачуваності поведінки фірми від характеристик зовнішнього середовища. Коректування моделі людини в менеджеристській, новій інституціональній, поведінковій теоріях фірм. Поведінка споживачів. Мікроекономічні теорії. Макроекономічні теорії. Теорія економічного циклу. Детерміністські концепції. Теорії підприємця та підприємницької функції. Підприємець по Кантільону, Сею, Марксу, Зомбарту, Шумпетеру, Найту, Кірцнеру1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка