Міністерство освіти І науки україни 탱胱筐꾕苦É 익읫꽁 嵌章渟攸 音柚녜Сторінка14/18
Дата конвертації28.03.2017
Розмір9.88 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
ТЕМА 9

 • АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.

 • 1.Зміст та особливості аналізу фінансового стану підприємства

  2.Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства.

  3.Аналіз активів підприємства.

  4.Аналіз пасивів підприємства.

  5.Аналіз фінансової стійкості підприємства.

  6.Аналіз платоспроможності підприємства.  7.Аналіз грошових коштів.

  1. Зміст та особливості аналізу фінансового стану підприємства
  Фінансова характеристика підприємств відображає виробничо-господарську діяльність через рух грошових коштів. Основні об'єкти фінансового аналізу - фінансовий стан, платоспроможність і кредитоспроможність підприємства, фінансові результати його діяльності. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю параметрів, які виражають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Він є синтетичним виразником виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства. Водночас правильне використання фінансових результатів може призвести до активізації всіх сфер його діяльності. У ринковій економіці аналіз фінансового стану, використовуючи здебільшого бухгалтерський баланс, виходить за рамки відомостей, які містяться в балансі та інших формах обов'язкової звітності. Він втручається у питання оцінки якості продукції, її конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках, стану технічної бази підприємства і перспектив її вдосконалення, забезпеченості необхідними матеріалами, а також компетентності, ініціативності господарських керівників, кваліфікації робітників і ряду інших аспектів інвестиційної, постачальницької і збутової діяльності, які впливають на дохідність і фінансову сталість підприємства.

  Залежно від інформаційного забезпечення і зацікавленості різних груп користувачів у вивченні окремих питань аналізу фінан­сового стану, останній поділяється на зовнішній і внутрішньогос­подарський.

  Зовнішній аналіз спирається переважно на фінансову звітність, яка складають за єдиними формами незалежно від типу власності і яку підприємства подають в органи державної податкової інспекції, банківські установи, які уклали договір з цим підприємством, власникам підприємств, заснованих на акціонерній та іншій колективній власності; біржам та іншим організаціям, у які підприємство входить на добровільній основі, якщо подання такої звітності передбачено установчими документами та договорами. Для зовнішніх користувачів програма аналізу обмежується переважно визначенням наближених оцінок і розрахунків, які засновані на виявленні тенденцій (що теж дуже важливо), а не абсолютних значень. Зовнішній аналіз фінансового стану можна виконувати в обмеженому або детальнішому висвітленні.

  Зовнішній і внутрішньогосподарський аналіз залежно від по­ставлених цілей і строків проведення поділяється на ретроспективний (аналіз результатів господарської діяльності за минулий період), перспективний (прогнозний), спрямований на очікувану оцінку очікуваної фінансової сталості, платоспроможності, забезпеченості фінансовими ресурсами та ефективності їх використання в майбутньому календарному періоді, порівняльний (між декількома підприємствами) й оперативний, який виконується у процесі ре­гулювання фінансових показників.

  Найдетальнішою є програла ретроспективного аналізу, оскільки вона має багатшу інформаційну базу і більше часу для його проведення порівняно з іншими видами аналізу фінансового стану.

  У сучасних умовах ретроспективний аналіз, відіграючи вирішальну роль і маючи за мету підвищення результатів господарської діяльності, та виявлення позитивної або негативної її динаміки, все більше поєднується з перспективним, головним завданням якого стає оцінка можливостей збуту продукції, яку випускають у поступово зростаючому обсязі, забезпеченості виробництва матеріальними і трудовими ресурсами, рентабельності виробництва і як наслідок усіх цих факторів - фінансової сталості та кредитоспроможності підприємства.

  Внутрішньогосподарський аналіз виконується для керівників підприємства, його внутрішніх функціональних і лінійних підрозділів, деталізується необмежено за їхніми запитами, оскільки для внутрішніх користувачів інформаційна база може включати всю сукупність даних бухгалтерського, статистичного, оперативного та первинного обліку.

  В умовах ринкової економіки багато чого в роботі підприємств залежить від контрагентів (постачальників, покупців, банків, підрядників і т. д.), яких підприємства повинні вибирати самостійно. Робота підприємства залежатиме від того, наскільки швидко і правильно воно орієнтуватиметься в системі ринкових відносин, наскільки точно і безпомилково вибиратиме собі ділових партнерів. Щоб вистояти у конкуренції виробників на ринку, щоб гарантувати своєму підприємству фінансовий успіх, потрібно не лише скорочувати витрати виробництва з метою отримання максимального прибутку. Такий підхід можливий лише тоді, коли цикл повного оновлення асортименту виробів становить декілька років. Сьогодні у прогресивних галузях промисловості, наприклад, електронній життєвий цикл виробів скоротився до кількох місяців. Тому в сучасному світі, коли ринкова конкуренція стає все жорсткішою, але не за рахунок фактора цін, а в результаті виникнення витонченіших методів і форм суперництва фірм на ринку, головна мета керівника підприємства вже не може полягати лише у прагненні знижувати витрати виробництва. Виживання підприємства все частіше зумовлюється дією факторів більш довгострокового порядку, ніж просто економія будь-яких видів прямих або накладних витрат.

  За таких обставин варто більше часу приділяти таким сферам, як реалізація і збут продукції, збільшення доходів і поліпшення свого фінансового стану, ніж управлінню виробництвом з метою зниження витрат.

  Тому аналіз повинен входити до системи маркетингу, який даватиме інформацію про вироби: чому їх хочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, де ємність ринку найвища, де збут продукції підприємства може принести найбільший прибуток.

  Банки, які кредитують підприємство, та інших кредиторів цікавить, яким чином підприємство здатне своєчасно оплатити свої борги і яка гарантія погашення ними довгострокових позик і сплати процентів за них у майбутньому. Іншими словами, цю групу користувачів аналітичним матеріалом цікавлять питання платоспроможності підприємства

  Податкові органи держави за даними звітності прагнуть отримати відомості про майновий стан підприємства і результати його діяльності (прибутки або збитки), зацікавлені в аналітичних даних про вплив окремих факторів на результат діяльності підприємства: про складові балансового прибутку та його розподіл.

  Особливо скрупульозними в оцінці фінансового стану, платоспроможності, рівня рентабельності та перспектив розвитку підприємства є фондові біржі - ринки цінних паперів. Цінні папери підприємства (акції та облігації") купують і продають фондові біржі з метою присвоєння курсової різниці. Оскільки ціна на акції та облігації залежить від перспективи діяльності акціонерних підприємств, біржі уважно вивчають та аналізують їх звітну інформацію.

  Ціла низка звітних та аналітичних показників у зіставленні за декілька років потрібна статистичним органам та різним відомствам, які вивчають тенденції розвитку окремих галузей національної економіки і намагаються розробити рекомендації щодо регулювання економіки країни.

  Отже, інтереси зовнішніх користувачів аналітичним матеріалом зводяться до виконання аналітичних дій з вивчення та оцінки на підставі даних звітності підприємств:

  1. майнового стану на дату звіту;

  2. фінансової сталості та платоспроможності;

  3. рентабельності роботи за звітний рік;

  4) змін фінансового стану за звітний рік і його динаміки за кілька років;

  5) розподілу прибутку і залучення в обіг інших джерел фінансування;

  6) тенденцій розміщення додаткових джерел засобів в різні активи з метою відновлення сталості їх фінансової структури і розширення виробництва;

  7) узагальнених відомостей про зв'язки підприємства з
  постачальниками і споживачами продукції, банками, фінансовими ринками.

  Аналіз фінансового стану підприємств поводять з метою виявлення вразливих місць і визначення шляхів їх усунення.
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка