Міністерство освіти І науки україни 탱胱筐꾕苦É 익읫꽁 嵌章渟攸 音柚녜Сторінка1/18
Дата конвертації28.03.2017
Розмір9.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ탱胱筐꾕苦É 익읫꽁
嵌章渟攸 音柚녜

ÿ 增昶孼祉â 楫業녀蟻狀增彦

051 Економіка,

056 Міжнародні економічні відносини,

072 Фінанси, банківська справа та страхування,

075 Маркетинг,

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

鴨牆楮 診 裔展狀¿ 切鏃 壯順陝


虔琢ê – 2016

УДК 657(07)

Е- 6
До друку __________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в депозитарій Луцького НТУ_____________ директора бібліотеки
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол ___ від ____ _______________ 2016 р.
Рекомендовано до видання Навчально -методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол ___ від 14.09. 2016 р.

_______ Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ,

протокол № 2 від 13.09.2016 р.


Укладач: Т.А. Талах, к.е.н., доцент Луцького НТУ
Рецензент: Нужна О.А., к.е.н., доцент Луцького НТУ
Відповідальний

за випуск: І.Б. Садовська, к.е.н., професор Луцького НТУЕ- 6Економічний аналіз [Текст]: конспект лекцій для студентів 楫業녀蟻狀增彦 051 톳佺佃녠à, 056 犬悅燮賊炙 焉佺佃놘炙 秀厓前妖è, 072 道壯章è, 蓀檣년贈魏 楫調循 增調出循牆ÿ, 075 璥簇奄妖ã, 076 毬埃鳥븐杖啄脣, 桎造년 小阻荻à ÿ蟻炙增ü 鴨牆楮 裔展狀¿ 切鏃è 壯順陝/ укл. Т.А. Талах. Луцьк: Луцький НТУ, 2016. 128 с.
Видання містить інформацію про теоретичні основи та методику проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей 051 톳佺佃녠à, 056 犬悅燮賊炙 焉佺佃놘炙 秀厓前妖è, 072 道壯章è, 蓀檣년贈魏 楫調循 增調出循牆ÿ, 075 璥簇奄妖ã, 076 毬埃鳥븐杖啄脣, 桎造년 小阻荻薛 ÿ蟻炙增ü денної та заочної форми навчання

.
© Т.А. Талах, 2016


ЗМІСТ

  1. ВСТУП

  2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАВАДАННЯ КУРСУ

  3. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

4

4


  1. 6Контрольні питання для самоперевірки. . . . . . . . . . . . . . . . . ……20ТЕМА 2. МЕТОД І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ20Контрольні питання для самоперевірки . . . . . . . . . . . . . . . . 36ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 37Контрольні питання для самоперевірки . . . . . . . . . . . . . . . . 50ТЕМА 4. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ.50Контрольні питання для самоперевірки 62ТЕМА 5. АНАЛІЗ ПОПИТУ, СТАНУ РИНКУ Й ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ).………62Контрольні питання для самоперевірки . . . . . . . . . . . . . . . . . 80ТЕМА 6. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА.

6.1.АНАЛІЗ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

6.2.АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

6.3.АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.80

81

117139Контрольні питання для самоперевірки . . . . . . . . . . . . . . . . . 153ТЕМА 7. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ………….

  1. 153Контрольні питання для самоперевірки . . . . . . . . . . . . . . . . . 171ТЕМА 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

171Контрольні питання для самоперевірки 186 ТЕМА 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА186Контрольні питання для самоперевірки 222СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. . . .223
ВСТУП
Програма вивчення дисципліни «Економічний аналіз» складена відповідно до місця і значення дисципліни та за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра 秧ÿ 增昶孼祉â 楫業녀蟻狀增彦 051 Економіка, 056 Міжнародні економічні відносини, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення «Економічного аналізу» є методологія та організація аналізу виробничо-фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Міждисциплінарні зв'язки: Нормативний курс "Економічний аналіз" є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для економічної підготовки студентів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка