Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації Відділ освіти Зіньківської райдержадміністраціїСторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Зіньківської райдержадміністрації


про організацію правоосвітньої

та правовиховної роботи

в Зіньківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1

Зіньківської районної ради

Полтавської областіЗіньків – 2014

ЗМІСТ


ВСТУП …………………………………………………………………………...

3

I. Програма роботи закладу з правової освіти та виховання, розкриття засобів її реалізації……………………………......................…………………

8


II. Стан правоосвітньої роботи: кількість і якість проведених бесід, лекцій, диспутів, зустрічей з працівниками правоохоронних органів…………………………………………………………………………….

17


III. Ефективність правової освіти та виховання, зв’язки навчального закладу з правоохоронними органами, органами юстиції, службою у справах неповнолітніх……………………………………………………….

19


IV. Організація позакласної виховної роботи з урахуванням право виховного компоненту……………………………………………………….

20


V. Система викладання предметів правового циклу……………………..

21

VI. Наявність кабінетів, куточків, стендів права. Перегляд учнями кінофільмів, слайдів з правової тематики…………………………………..

VII. Результати участі учнів у щорічних районних та обласних олімпіадах з правознавства……………………………………………………

VIII. Інноваційні форми та методи право освітньої роботи з учнівською молоддю…………………………………………………………………………...

IX. Організація учнівського самоврядування……………………………….

X. Форми та результати правоосвітньої роботи з батьками. Наявність правопорушень серед учнів………………………………………………….

XI. Аналітичні матеріали щодо впровадження системи правоосвітньої та право виховної роботи у навчально-виховний процес закладу………..

XII. Результати моніторингу про вплив правової освіти на рівень формування правової компетентності учнів………………………………..

ДОДАТКИ………………………………………………………………………

22
22


23

25
28


30
30

32

ВСТУП
В сучасних соціокультурних умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні значно зростає роль правової освіти і правового виховання населення, що викликано ускладненням економічних і політичних процесів, соціальних відносин, розширенням комунікативних зв'язків між людьми, зростанням відповідальності особистості за власну долю. Без глибоких правових знань еволюційний розвиток суспільства неможливий.

Правова освіта і правове виховання передбачає створення системи навчання і виховання, направленої на формування нового, вищого рівня правової культури особистості. Нарізним стрижнем цієї культури є правосвідомість особистості, яка включає отримання системних наукових знань про право, правопорядок і його охорону та виховання емоційно-оціночного ставлення до права і правопорядку.

Правова культура суспільства - як стабільна відповідність способу і результату поведінки всіх і кожного правовим нормам, принципам, цінностям - відображує рівень розвитку правосвідомості кожної особистості і вміщує в собі не тільки знання про закон і правопорядок, але й безпосередні дії людини (прояв законослухняності, поваги до права, закону) в різних, навіть виняткових життєвих ситуаціях, передбачає уміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити з людьми і серед людей, орієнтуючись на норми права і не виходячи за межі закону.

Означена характеристика правової культури, як кінцевого результату правової освіти, відображує необхідність її системного здійснення в школі, починаючи з молодших класів,

Правові норми дозволяють упорядкувати суспільні стосунки, поведінку людини. Вони визначають, що дозволено, а що заборонено, як необхідно діяти в тій чи іншій життєвій ситуації.

Тому вивчення регулятивних правових норм має надзвичайно важливе значення для інтеграції особистості в сучасне суспільство.

Правове виховання в нашій школі здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Конвенції старшокласників України від 26.11.2006 р., Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, шкільної програми правової освіти та річного плану роботи школи. Молодшим школярам надаються початкові знання про норми поведінки під час вивчення курсу «Я і Україна», «Основи здоров`я», на годинах спілкування.

На основі цих документів у школі були видані накази з правовиховної роботи. (Таблиця 1)Таблиця 1з/пнаказу

Дата видачі наказу

Зміст наказу

1

13

08.02.2013

Про стан здійснення контролю за відвідуванням учнями школи

2

14

11.02.2013

Про заходи щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів школи в 2013 році

3

14а

14.02.2013

Про затвердження заходів щодо запобігання насильству над дітьми

4

16

12.03.2013

Про стан і заходи щодо попередження правопорушень та девіантної поведінки серед учнів школи

5

18

19.03.2013

Про роботу класних керівників 8-А та 6-Б класів щодо попередження правопорушень та девіантної поведінки серед учнів

6

51

07.06.2013

Про заходи щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми

7

67

05.09.2013

Про організацію та проведення чергування в школі

8

83

05.09.2013

Про створення шкільного штабу по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді

9

103

06.09.2013

Про стан і заходи щодо попередження правопорушень, злочинності серед учнів школи за ІІ та ІІІ квартали 2013 року

10

107

11.09.2013

Про продовження роботи філіалу батьківського університету

11

108

16.09.2013

Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства та визначення його кола обов’язків

12

127

01.10.2013

Про залучення педагогічних працівників до позакласної роботи у 2013/2014 навчальному році

13

128

01.10.2013

Про проведення контрольних занять з учнями старших класів зі сприяння формуванню високої патріотичної свідомості та прагнень до оволодіння

державною мовою14

143

28.10.2013

Про використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу

15

162

27.11.2013

Про організацію та проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»

16

165

06.12.2013

Про проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права

17

168

06.12.2013

Про проведення місячника до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

18

20

13.02.2014

Про заходи щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів школи в 2014 році

Під час проведення правового виховання педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4. Загальноосвітня школа виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечує висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки і культури.

5. Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

6. Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

7. Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.

8. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.


Структура правовиховної роботи


У школі сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень

1. Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей. Попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однією з основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед учнів середнього і старшого шкільного віку.

2. Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку.

3. Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

Система роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніхІ. ПРОГРАМА РОБОТИ ЗІНЬКІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ, РОЗКРИТТЯ ЗАСОБІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
1.1. Загальні положення

Процес формування України, як правової держави та створення у ній громадянського суспільства, прагнення України посісти гідне місце у європейській та світовій спільноті зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення. Особлива роль у вирішенні цих завдань відводиться школі. Навчальні заклади покликані сприяти вирішенню проблем розвитку правосвідомості учнів, вчителів та батьків, подолання серед них правового нігілізму.

Шкільна Програма правової освіти та правового виховання передбачає створення умов для набуття усіма учасниками навчально-виховного процесу правових знань та навичок у їх застосуванні, створення необхідної бази для можливості отримати правову інформацію, а також визначає основні напрямки правоосвітньої діяльності на базі школи та заходи по її реалізації.

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та правосвідомості, вдосконалення та координація системи правової освіти усіх учасників навчального процесу, набуття учнями необхідного рівня правових знань, формування поваги до права і закону.

Основними завданнями Програми є:


 • підвищення рівня правої підготовки учнів;

 • створення належних умов для набуття учнями, вчителями, батьками знань про свої права, свободи і обов’язки;

 • широке інформування про зміни у законодавстві;

 • забезпечення можливості користуватися правовою інформацією;

 • вдосконалення системи правової освіти, інтеграції її з системою громадянської освіти.

Програма враховує досвід роботи школи по реалізації програми громадянської освіти. Програма розглядає правове виховання як одну із складових, а також як засіб реалізації громадянського виховання та освіти.

Передбачається, що правове виховання – це система заходів, спрямованих на формування високого рівня правової культури та правової свідомості.Мета правового виховання – надання усім суб’єктам освітнього процесу необхідних юридичних знань, навичок, формування поваги до права.

Задачі правового виховання:

 • формування знань про систему діючого права, а також правильного розуміння і усвідомлення змісту правових приписів;

 • формування глибокої внутрішньої поваги до права;

 • формування навичок самостійного застосування правових знань на практиці;

 • формування звички правової поведінки;

 • формування установки на неприпустимість неправомірної поведінки, негативного ставлення до допущення будь яких правопорушень.

Форми правової освіти:

 • правове навчання;

 • правова пропаганда;

 • самовиховання;

 • юридична просвіта.

Програма виходить з того, що метою і засобом правової освіти є формування правової культури. Правова культура є сукупністю усіх цінностей, що накопичило суспільство у правовій сфері.

Правова культура передбачає:

 • певний рівень правового мислення і суб’єктивного сприйняття правової дійсності;

 • належний ступінь знань законодавства;

 • високий рівень поваги норм права;

 • специфічні способи правової діяльності.

Шляхи реалізації Програми:

 • створення інформаційно-правового середовища в школі;

 • створення системи правового та вдосконалення правового виховання;

 • залучення до місії правового виховання усіх учасників навчально-виховного процесу, громадськості, працівників правоохоронних органів;

 • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національно-правових цінностей у повсякденному житті школи;

 • визнання правової освіти учнів одним із основних чинників формування високої правової культури і правової свідомості;

 • надання правової освіти вчителям, батькам, учням;

 • заохочення участі учнів у творчості в галузі прав людини;

 • сприяння правовій самоосвіті.

Реалізація програми сприятиме: (очікувані результати)

 • підвищенню рівня правової культури усіх учасників навчально-виховного процесу в школі;

 • формуванню в учнів поваги до закону, права;

 • формуванню поваги до загальнолюдських та правових цінностей;

 • подоланню правового нігілізму;

 • підвищенню рівня правової поінформованості вчителів, учнів та батьків школи;

 • поліпшенню якості викладання основ правознавства та виховної роботи в школі.
  1. Основні напрямки реалізації програми

Правова освіта та виховання учнів полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття учнями та іншими учасниками навчально-виховного процесу обсягу правових знань та навичок їх застосування, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків. Правова освіта є складовою частиною системи освіти. Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, у т. ч. дистанційної освіти.

Основними напрямками (складовими) реалізації програми є:

 • правова освіта;

 • правова практика;

 • самоосвіта;

 • дистанційне навчання;

 • пропаганда правових знань;

 • профілактична робота.

Ці напрямки передбачають :

 • викладання обов’язкового курсу – «Основи правознавства», обсяг і зміст якого визначається потребою суспільства у вихованні правосвідомого громадянина;

 • система роботи класного керівника;

 • позакласна правовиховна робота;

 • самостійна творча діяльність учнів;

 • правова освіта батьків;

 • правове інформування вчителів.

  1. Основні заходи із забезпечення виконання програми

   1. Забезпечення систематичного аналізу стану правового виховання у школі.

Заступник директора з виховної роботи (щорічно, в кінці року)

   1. Вивчення і аналіз системи роботи класних керівників з правового виховання. Пропаганда кращого досвіду класних керівників з правового виховання та попередження правопорушень.

Адміністрація, заступник директора з виховної роботи, шкільний психолог.

Один раз на три роки.

   1. Організація і проведення конференцій, круглих столів з питання підвищення рівня правової культури учасників навчально-виховного процесу

Адміністрація, заступник директора з виховної роботи, учителі суспільствознавчих дисциплін.

Постійно.

1.3.4.Організація і проведення дослідження стану правової культури учнів і батьківЗаступник директора з виховної роботи, шкільний психолог, учителі правознавства.

Вересень, щороку.
1.3.5.Сприяння створенню шкільних дискусійних клубів:

Адміністрація, учителі суспільних дисциплін.

Постійно.

1.3.6.Створення самоуправління учнів, проведення виборчого процесу шкільного учнівського активу.Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор.

Вересень, щорічно.

1.3.7.Організація та проведення шкільних конкурсів творів та малюнків з прав дитини. Заохочення до участі в них учнів.Заступник директора з виховної роботи, учителі правознавства.

Щорічно, жовтень-листопад.

1.3.8.Викладання обов’язкового курсу «Основи правознавства» для учнів 9-х класів.Заступник директора з навчально-методичної роботи, учителі правознавства.

Постійно.

1.3.9.Сприяти залученню учнів школи до роботи у МАН з правової тематики.Заступник директора з навчально-виховної роботи, учителі правознавства.

Постійно.

1.3.10.Організація і проведення конференцій, засідань за круглим столом з правових проблем для учнівЗаступник директора з виховної роботи, учителі правознавства.

Постійно.

1.3.11.Організація і проведення тижнів правових знань та прав людиниЗаступник директора з виховної роботи, учителі правознавства.

Щорічно, листопад-грудень.

1.3.12.Забезпечення оформлення та постійне функціювання інформаційного правового куточкаУчителі правознавства.

Постійно.

1.3.13.Забезпечення постійно діючого правового лекторію та юридичної консультації для батьківЗаступник директора з виховної роботи, учителі правознавства, громадський інспектор з прав дитини, класні керівники.

Постійно.

1.3.14.Проведення семінарів з прав людини, правових КВК, правових брейн-рингів.Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, учителі правознавства.

Постійно.

  1. Форми та методи проведення профілактичної роботи з учнями

   1. Форми правовиховної роботи

1). Виставки юридичної літератури.

2). Конкурси кросвордів, рефератів на правову тематику.

3). Правові лекторії:

- зустрічі с представниками соціальних служб;

- лекції юристів-практиків;

- бесіди з представниками правоохоронних органів та служби у справах неповнолітніх.

4). Уроки-практикуми.

5). Історично-краєзнавчі подорожі та екскурсії.

6). Перегляди тематичних кінофільмів (шкільна медіатека).

7). Ділові ігри, брейн-ринги.

8). Аукціони.

9). Виставки малюнків правової тематики.

10). Рейди в мікрорайонні школи.

11). Операції „Урок", „Дзвінок", «Дозвілля».

12). Тестування (практичний психолог).

13). Анкетування (соціальний педагог).

14). Лекторій «Батьківський всеобуч».
1.4.2. Методи правовиховної роботи.

Важливе місце у процесі правового виховання поряд із формами посідають методи даного напряму виховання. Це пов'язано насамперед з тим, що вони, з одного боку, обумовлюють характер взаємовідносин між вихователями та вихованцями, а з іншого — саме використання прогресивних методів правового виховання надасть змогу вирішити завдання та досягти мети у правовиховній роботі.

Метод правового виховання — це сукупність способів і прийомів правовиховного впливу, які забезпечують реалізацію та досягнення мети виховання.

Серед методів правового виховання використовуються: • переконання,

 • покарання (примус),

 • позитивний приклад,

 • заохочення,

 • змагання,

 • спостереження,

 • критика і самокритика,

 • розв'язання юридичних казусів,

 • наочність.

Метод переконання передбачає гуманний вплив вихователя на свідомість, почуття і волю вихованців невербальними і вербальними засобами з метою формування у них активноі позиції та позитивних якостей особистості.

Особливість даного методу полягає у тому, що він, впливаючи на свідомість, психологію, почуття, ідеї, досвід, логіку особи, добровільно перевтілює їх у мотиви поведінки, які надалі керують її діями.

Метод примусу — це система прийомів і способів, за допомогою яких вихователь примушує виховуваного розвивати і вдосконалювати свої кращі якості й відмовлятися від поганих, шкідливих звичок.

Примус у правовиховній роботі означає такі заходи, які впливають на свідомість та поведінку недосить вихованих учнів і примушує їх виконувати покладені на них обов'язки, норми та висунуті перед ними завдання всупереч їх волі.

Метод прикладу — це цілеспрямований, планомірний, систематичний та системний вплив на свідомість і поведінку учня сукупністю позитивних особистих прикладів з боку педагогів та вихователів.

Метод заохочення — це комплекс прийомів і засобів морального і матеріального стимулювання кращих результатів різнобічної діяльності особи, її успіху у вихованні.

Метод змагання у правовиховній роботі надає можливість створити атмосферу здорового суперництва, рівняння на лідерів, стимулювання співпраці між усіма учасниками правовиховного процесу, а також, що є однією з найголовніших умов, забезпечує згуртованість, взаємоповагу та взаєморозуміння у колективі.

Метод спостереження передбачає цілеспрямовану, систематичну та системну діяльність відповідно до раніше розроблених планів чи програм фіксацію тих явищ, феноменів, які цікавлять педагогів, керівників інших учасників правовиховного процесу з метою їх оброблення, дослідження, аналізу й подальшого використання у практичній правовиховній діяльності.
ІІ. СТАН ПРАВООСВІТНЬОЇ РОБОТИ: КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ БЕСІД, ЛЕКЦІЙ, ДИСПУТІВ, ЗУСТРІЧЕЙ З ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

У закладі постійно проводяться різноманітні бесіди, лекції, диспути на правову тематику та зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

Кількісний показник подано у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.Форми роботи

Кількість

Бесіди

110

Лекції

9

Диспути

14

Зустрічі з працівниками правоохоронних органів

8

Серед найцікавіших можна назвати наступні:
 1. Лекторій (фрагмент) «Державні символи України». Вчитель основ правознавства Гарбуз Л.О. (Додаток 1)

 2. Бінарний урок «Українська Державність та Великий Кобзар». Вчитель правознавства Гарбуз Л.О. та вчитель української мови та літератури Олефір О.А. (Додаток 2)

 3. Година спілкування «Історичне минуле України. Формування держави». Вчитель основ правознавства Гарбуз Л.О. (Додаток 3)

 4. Круглий стіл «Права і свободи громадян України». Вчитель основ правознавства Петренко С.М. (Додаток 4)

 5. Ділова гра «Україна в складі Євросоюзу: за і проти». Вчитель основ правознавства Петренко С.М. (Додаток 5)

 6. Урок-практикум «Кримінальна відповідальність неповнолітніх». Вчитель основ правознавства Петренко С.М. (Додаток 6)

 7. Виховна година «Вивчаємо Конвенцію ООН «Про права дитини». Вчитель основ правознавства Петренко С.М. (Додаток 7)

 8. Виховна година «Захистіть мене від лиха і зла, бо я дитина ще мала». Класний керівник 4-Б класу Бендес Н.М. (Додаток 8)

 9. Виховна година «Права і обов’язки дітей». Класний керівник 3-Б класу Пантюх Н.В. (Додаток 9)

 10. Виховна година «Видатні українці на сторінках книг». Класний керівник 7-Б класу Олефір О.А. (Додаток 10)

ІІІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ, ЗВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ ЮСТИЦІЇ, СЛУЖБОЮ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ

У навчальному закладі один раз на квартал влаштовуються зустрічі з органами правопорядку. Такі зустрічі сприяють правовій культурі та правовій обізнаності учасників навчально-виховного процесу.

Серед проведених зустрічей у цьому навчальному році заслуговують на увагу наступні:

1. Дискусія між старшокласниками та представниками органів правопорядку, а саме: оперуповноваженим кримінальної міліції у справах дітей, лейтенантом міліції Хурсою Олександром Володимировичем та оперуповноваженим боротьби з незаконним обігом наркотиків, лейтенантом міліції Ярошенко Ярославом Миколайовичем, присвячена проблемі насильства в сім’ї та шляхам його подолання.Присутні обговорили дану тематику, переглянули відеофільм про домашнє насильство та прийшли до єдиної думки, що будь-які види насильства не повинні захмарювати їх життя, що потрібно бути толерантними та коректними один до одного. (Додаток 11)

 1. Зустріч з працівниками юстиції: провідним спеціалістом Зіньківського районного управління юстиції Жмурко А.О. та членом міжвідомчої Координаційної ради молодих юристів головного управління в Полтавській області Ситник Т.В. Проведена лекція на тему: «Плюси та мінуси вступу України до Європейського Союзу». (Додаток 12)

 2. Зустріч з оперуповноваженим боротьби з незаконним обігом наркотиків, лейтенантом міліції Ярошенко Ярославом Миколайовичем. Тема лекції «Профілактика наркозалежності». (Додаток 13)

 3. Перегляд відеоролику «Відповідальність за скоєні злочини». (Додаток 14)


ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УРАХУВАННЯМ ПРАВОВИХОВНОГО КОМПОНЕНТУ
Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів.

Так у школі під керівництвом Петренко Світлани Михайлівни діє інтелектуальний клуб «Ерудит», членами якого є старшокласники. Для всебічного розвитку дітей інтелектуальні ігри проводяться серед команд старшокласників. Переможці шкільних ігор захищають честь школи на районних змаганнях.

Протягом 15 років команда клубу «Ерудит» бере участь у районних змаганнях. Цього року вони стали переможцями районного етапу конкурсу інтелектуальної гри «Дебати» та лауреатами обласного етапу. (Додаток 15)

В бібліотеці проведено ряд правоосвітніх заходів − “круглі столи”, літературні бесіди-огляди, години інформації, дні інформації − “Права дитини та молоді в українському законодавстві”, “Великі права маленької людини”, “Знай свої права кожного дня”, а також оформлено книжкові полиці − “Видатні юристи України”, “В центрі уваги − права людини”, виставки матеріалів − “Кодекси законів − це кодекси життя”, голосні читання правових документів з обговоренням «Це необхідно знати кожному» тощо.

Учителями фізичного виховання щорічно до Дня захисника Вітчизни проводиться свято «Козацькі забави», що сприяє вихованню патріотизму. (Додаток 16)

Показником належної правоосвітньої та правовиховної роботи у школі є те, що учні після закінчення школи вступають до вищих навчальних закладів на юридичні факультети: Харківський університет внутрішніх справ, Одеська юридична академія, Полтавський юридичний інститут Національного університету «Юридична академія імені Я.Мудрого».


V. СИСТЕМА ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРАВОВОГО ЦИКЛУ

Правовиховна робота в початковій школі здійснюється у процесі викладання навчальних предметів: „Читання” ( розділ : „Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля моя”); „Математики” - при вирішенні задач з правовим змістом щодо вартості речей, енергоресурсів, людської праці тощо; „Довкілля” (теми: „Стосунки між людьми”, „Цінність і неповторність людського життя” та ін.., „Природознавство” (теми: „Збережемо природу”, „Збережемо повітря чистим”, „ Без води немає життя”, „Гірські породи потребують охорони”, „Охорона ґрунту”, „Охорона рослин”, „Охорона тварин”, „У природі все взаємопов’язано”); «Довкілля» (теми: „Людина серед людей”, „Громадянські права і обв’язки”) .


Молодшими школярами засвоюються такі поняття: держава Україна, суверенітет і незалежність, державна символіка: Державний Герб України, Державний Прапор України, Державний Гімн України, влада в Україні: Президент України, Верховна Рада України; закони як обов'язкові правила для всіх людей, які упорядковують життя, охороняють і захищають інтереси людей: Конституція України як Основний Закон нашої держави, Декларація прав дитини, Конституційні обов'язки громадянина України, Статут школи, як документ, що визначає основи, права та обов'язки школяра. 
Предмет „Основи правознавства (Практичний курс)” вивчається у 9-х класах (автори Ремех Т.О., Пометун О.І.) спрямований на формування в учнів необхідних знань і навичок для активної, свідомої участі в процесі життєдіяльності соціуму, для спілкування з різноманітними інституціями суспільства та держави.

У 10-х класах курс «Правознавство» вивчається за підручником Правознавство (автори Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М.).

Кабінет суспільних дисциплін укомплектований згідно Положення про навчальні кабінети: в наявності діючі програми, підручники з правознавства, етики, методичні посібники, нормативно-правова література, розробки уроків, виховних заходів, ілюстративні матеріали.

VI. НАЯВНІСТЬ КАБІНЕТІВ, КУТОЧКІВ, СТЕНДІВ ПРАВА, ПЕРЕГЛЯД УЧНЯМИ КІНОФІЛЬМІВ, СЛАЙДІВ З ПРАВОВОЇ ТЕМАТИКИ

У школі наявний кабінет права, в якому проходять уроки правознавства та обладнаний куточок права. (Додаток 17)

Цього року виготовлений інформаційний куточок про працівника кримінальної міліції, закріпленого за навчальним закладом. (Додаток 18)

У класних кімнатах, ігровій кімнаті для 1-х класів, коридорах школи наявні куточки права та куточки з державною символікою, які виховують у школярів національний дух, сприяють патріотичному вихованню дітей. (Додаток 19)

Деякі внутрішні стіни школи декоровані національною символікою України. (Додаток 20)

Для учнів школи класними керівниками, адміністрацією школи разом з органами правопорядку влаштовуються перегляди відеофільмів з профілактики протиправної поведінки. Школярі завжди з зацікавленням переглядають пропонований їм відеоматеріал. (Додаток 21)


VII. РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УЧНІВ У ЩОРІЧНИХ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ ОЛІМПІАДАХ З ПРАВОЗНАВСТВА

Щороку у школі проводяться олімпіади з правознавства. Переможці шкільного етапу беруть участь у районному етапі олімпіад.

Так цього року призові місця у районному етапі отримали:

ІІ місце – учениця 10-Б класу Третяк Ірина (учитель Петренко С.М.);

ІІІ місце – учениця 11-А класу Должко Ілона (учитель Петренко С.М.);

ІІІ місце – учениця 9-А класу Мосієнко Інна (учитель Петренко С.М.). (Додаток 22)


Учениця 9-Б класу Фучко Вікторія (учитель Гарбуз Л.О.) отримала V місце.
VIII. ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРАВООСВІТНЬОЇ РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ

Для більш успішного засвоєння учнями школи правових норм використовуємо інноваційні форми роботи, інтерактивні прийоми на уроках та в позаурочний час.Переваги інтерактивних форм роботи:

 • мають високу результативність у засвоєнні знань та формуванні практичних вмінь і навичок;

 • дозволяють за той самий проміжок навчального часу збільшити обсяг виконаної роботи;

 • сприяють формуванню вміння співпрацювати в команді;

 • розвивають гуманні, толерантні стосунки між учасниками навчально-виховного процесу;

 • активізують власний досвід, знання та вміння учасників навчально-виховного процесу, розвивають пам’ять та здатність до самоконтролю.


Інтерактивні форми роботи:

 • Театралізовані

 • Інтерактивні ігрові

 • Інтелектуально-пізнавальні

 • Художньо-прикладні

 • Проекти (дослідження)

Серед театралізованих форм роботи у школі проводяться: • театралізовані вистави;

 • інтерактивні вистави.

Серед інтерактивних ігрових використовуємо:

 • ігрові програми;

 • інтерактивні акції. Тематичні ярмарки.

Серед інтелектуально-пізнавальних використовуємо участь у інтелектуальній грі «Дебати».

Серед художньо-прикладних форм роботи використовуємо: • тематичні виставки малюнків;

 • тематичні виставки плакатів;

 • тематичні виставки стінгазет за методикою «Розмовляюча стіна».

Використовуємо метод проектів, самостійне дослідження різних тем, які проводимо з учнями протягом тривалого часу, в кінці якого отримуємо бажаний результат.

На уроках використовуємо наступні інтерактивні прийоми: • «Чиста дошка»;

 • «Карусель»;

 • «Акваріум»;

 • «Мозковий штурм»;

 • робота в малих групах: робота в парах, «Дві, чотири, всі разом».

Постійно використовуємо засоби ІКТ.
IX. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Структура учнівського самоврядування

Організацією правової та правоосвітньої роботи в органах учнівського самоврядування займається комісія з правового виховання.

Її завданнями є:


 1. Організація змістовного дозвілля учнівського колективу, що сприятиме підвищенню правової культури.

 2. Поглиблення і розширення правових знань, засвоєних на уроках правознавства.

 3. Розвиток ініціативи та активності учнівської молоді.

 4. Формування правової свідомості учнів у правовому вимірі.

 5. Розвиток умінь правового захисту себе і інших людей.

 6. Реалізація заходів, спрямованих на попередження злочинів та злочинності серед неповнолітніх.

 7. Поширення інформації про права дитини.

Завдання реалізуються через:

 • проведення виховних заходів;

 • екскурсії;

 • співпрацю з органами правопорядку.


Система правовиховної роботи комісії

 1. Співпраця з соціально-психологічною службою навчально закладу.

 2. Оновлення стендів право освітньою інформацією.

 3. Участь у проведенні щорічного тижня права.

 4. Лекції для учнів з правової освіти із залученням представників правоохоронних органів.

 5. Опрацювання правової літератури, нормативних документів, документів з охорони дитинства.

 6. Відвідування кінолекторію.

 7. Створення фільмотеки.

 8. Проведення бесід волонтерською групою для учнів початкової школи.

 9. Організація та участь у заходах на правову тематику (бесіди, диспути, круглі столи).

Педагог-організатор Глубока В.П. координує роботу учнівського самоврядування. На засіданнях учкому обговорюються питання на правову тематику. Проводяться дискусії (додаток 23), диспути (додаток 24).

У цьому навчальному році був проведений щорічний фестиваль української пісні, що мав на меті виховання в учнів національних традицій. (Додаток 25)

В рамках проведення акції «16 днів проти насильства» був проведений конкурс буклетів «Діти проти насильства». (Додаток 26)

X. ФОРМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАВООСВІТНЬОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ. НАЯВНІСТЬ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВ

Суттєве місце у системі правоосвітньої роботи з дітьми посідає робота з батьками. Вона спрямована на забезпечення її правовими та педагогічними знаннями.

У школі діє Рада школи. Її засідання проводяться 4 рази на рік. Серед питань, які виносяться на обговорення Ради суттєве місце займають питання з профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

У школі діє лекторій для батьків, діти яких потребують особливої уваги педагогів і батьків.

Батьківські збори у навчальному закладі проводяться 4 рази на рік. Загальношкільні - 2 рази на рік. На загальношкільні батьківські збори запрошуються фахівці-психологи, лікарі, представники правоохоронних органів. Тематика зборів стосується різноманітних питань: «Сім’я та школа – могутні чинники виховання дитини», «Шкідливі звички та їх попередження», «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх», «Профілактика агресивності та жорстокості» та ін. Дуже важлива робота з правової освіти батьків та їх дітей ведеться класними керівниками, психологами. Класні керівники сприяють залученню дітей класу до участі в роботі гуртків, секцій, творчих об`єднань, у школі та поза нею, контролюють відвідування учнями уроків.

Адміністрація школи тримає під постійним контролем відвідування учнями школи та успішність «важких» неповнолітніх. До відома батьків доводиться ця інформація, даються рекомендації, надається педагогічна та психологічна допомога. В цьому значну роль відіграє психологічна служба школи. Психолог індивідуально працює із дітьми «групи ризику» та здійснює корекцію відхилень у їх поведінці. Завдяки тестуванню, співбесідам психолог школи вивчає особистість дитини, мікроклімат її сім`ї, адаптування її в середовищі. Потім на основі досліджень дає рекомендації як учням, так і батькам та педагогам щодо попередження правопорушень.

Щомісяця в школі відбувається засідання штабу з профілактики правопорушень, який очолює заступник директора з виховної роботи. На засіданнях штабу розглядаються питання з профілактики правопорушень, випадки відхилення в поведінці учнів, ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік сімей, що потрапили в кризову ситуацію, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації усіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями.

Результативністю спільної роботи школи та батьків є те, що з 449 учнів школи, жоден не стоїть на обліку при дитячій кімнаті міліції. (Додаток 27)

У 2013-2014 н.р. на шкільному обліку знаходився 1 учень. У ІІ семестрі – такі учні відсутні. (Додаток 28)

Учнів схильних до порушень дисципліни у школі 3. Це хлопці 9-А класу. (Додаток 29)

З ними постійно проводяться бесіди та відповідна робота.

XI. АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВООСВІТНЬОЇ ТА ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ

Аналітичні матеріали щодо впровадження системи правоосвітньої та право виховної роботи у навчально-виховний процес закладу представлені розробкою тренінгового заняття для учнів 9-х класів «Які права насправді мені потрібні в школі?» (Додаток 30) та уроком-грою для початкових класів «Основні порушення, поширені серед дітей». (Додаток 31)


XIІ. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ПРО ВПЛИВ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НА РІВЕНЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Для проведення моніторингу про вплив правової освіти на рівень формування правової компетентності учнів була обрана анкета, що складалась із 13 запитань. (Додаток 32)

Моніторинг проводився серед учнів 9-10 класів.

На запитання: «Наскільки актуальна є проблема правопорушень у Вашому навчальному закладі?» 80% опитуваних відповіли 50/50, для 10% опитуваних ця проблема є актуальною і для 10% зовсім не актуальною.

Серед актуальних причин, що спонукають молодь до скоєння протиправних дій більшість опитуваних назвали суспільні та політичні процеси в державі, вплив алкоголю та наркотиків та солідарність з компанією.

На запитання: «Чи отримуєте Ви у Вашому навчальному закладі достатньо інформації про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків та наслідки скоєння злочину?» 100% опитуваних відповіли, що достатньо.

На запитання: «Наскільки рівень профілактичної інформації віповідає Вашим запитам?» 90% опитуваних відповіли, що відповідає і лише для 10% - відповідає частково.

Серед осіб, які надають необхідні правові знання старшокласники назвали: батьків, класного керівника, вчителя правознавства, працівників міліції.

100% опитуваних вважають, що більшість дітей ставиться негативно до: крадіжок, застосуваня фізичної сили проти іншої особи, вживання наркотиків, проституції та незаконного придбання та зберігання зброї. 30% опитуваних вважають, що допустиме в окремих випадках вживання спиртного. 25% допускають в окремих випадках азартні ігри.

Із запитанням на знання правових норм на відмінно справились 75% опитуваних.

Для зниження кількості правопорушень і злочинів, на думку старшокласників, найбільше вплинуть: більш суворе покарання злочинів, посилення відповідальності дорослих, що втягнули неповнолітнього в кримінальну відповідальність, регулярне відвідування представником міліції навчальних закладів.

Серед заходів, проведених у школі, що сприяли їх правовій обізнаності більшість опитуваних назвали: диспути, уроки правознавства, бесіди, зустрічі з представниками правоохоронних органів.

100% учнів 9-х та 10-х класів вважають свій рівень правової обізнаності як достатній.

Серед побажань щодо покращення правовиховної роботи у навчальному закладі старшокласники висловили наступні: • більше ативних форм роботи;

 • більш детальне роз’яснення ступеню покарання за скоєні злочини;

 • наведення конкретних прикладів причинно-наслідкових зв’язків «злочин-покарання».

Переважна ж більшість учнів вважає роботу, яка проводиться у закладі достатньою.
ДОДАТКИ

Додаток 1

Лекторій (фрагмент) «Державні символи України»


Додаток 2

Бінарний урок «Українська Державність та Великий Кобзар»Додаток 3

Година спілкування «Історичне минуле України. Формування держави»


Додаток 4


Круглий стіл «Права і свободи громадян України»Додаток 5


Ділова гра «Україна в складі Євросоюзу: за і проти»Додаток 6

Урок-практикум «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»Додаток 7

Виховна година «Вивчаємо Конвенцію ООН «Про права дитини»Додаток 8

Виховна година у 3-Б класі «Права і обов’язки дітей»


Додаток 9

Виховна година «Права і обов’язки дітей» у 4-Б класіДодаток 10

Виховна година «Видатні українці»Додаток 11

Зустріч старшокласників з оперуповноваженим кримінальної міліції у справах дітей, лейтенантом міліції Хурсою Олександром ВолодимировичемДодаток 12

Зустріч з працівниками юстиції: провідним спеціалістом Зіньківського районного управління юстиції Жмурко А.О. та членом міжвідомчої Координаційної ради молодих юристів головного управління в Полтавській області Ситник Т.В.Додаток 13

Зустріч з оперуповноваженим боротьби з незаконним обігом наркотиків, лейтенантом міліції Ярошенко Ярославом Миколайовичем.

Тема лекції «Профілактика наркозалежності»

Додаток 14Перегляд відеоролику «Відповідальність за скоєні злочини»

Додаток 15

Переможці районного етапу інтелектуальної гри «Дебати»:

Постернак Вікторія, Шейка Артем, Должко Ілона та їх наставник

Петренко Світлана Михайлівна


Додаток 16

Підняття Державного прапора капітанами команд під час проведення свята «Козацькі забави»Додаток 17

У кабінеті праваДодаток 18

Інформаційний куточок про

працівника міліції, закріпленого

за авчальним закладом

Додаток 19Куточки державної символіки


Додаток 20

Зображення державної символіки на стіні в одній з рекреацій школи


Додаток 21

Перегляд відеофільму «Злочин і покарання»Додаток 22

Призери районного етапу олімпіади з правознавства учениця 9-А класу Мосієнко Інна (ІІІ місце) та учениця 11-А класу Должко Ілона (ІІІ місце)Додаток 23

Голова учкому Олексенко Тетяна під час ведення дискусії з членами учкому на тему «Права дитини»Додаток 24

Педагог-організатор Глубока В.П. проводить диспут на тему «Правова освіта старшокласників»Додаток 25

Під час проведення фестивалю української пісні


Додаток 26

Виставка буклетів «Діти проти насилля»
Додаток 27

Наявність учнів, що стоять на обліку при дитячій кімнаті міліціїДодаток 28

І семестр ІІ семестр
Наявність учнів, що стоять на шкільному обліку у 2013-2014 н.р.

Додаток 29


Наявність учнів, схильних до порушень дисципліниДодаток 30
Тренінгове заняття

серед учнів 9-х класів
ЯКІ ПРАВА НАСПРАВДІ МЕНІ ПОТРІБНІ В ШКОЛІ?”
Мета:

з’ясувати, які права можуть бути реалізовані в школі, що необхідно для реалізації цих прав;

набути навички оцінювати власні аргументи та аргументи інших;

навчитися приймати спільне рішення.Обладнання:

 1. Папір, маркери, дошка.

 2. Роздатковий матеріал: картки із завданнями та інструкціями для груп; протокол зборів.

Консультанти:

на урок запрошується завуч з виховної роботи школи, який може надати учням консультації з питань самоврядування та демократії в школі в процесі рольової гри.Орієнтовний план і методи проведення уроку:

 • робота в групах;

 • загальношкільні збори;

 • підсумкова дискусія.
 1. Представлення теми та очікуваних результатів уроку.

Вчитель пропонує пригадати, що таке демократія? Якими словами можна замінити це поняття? (Можливі варіанти відповідей: влада народу; забезпечення прав і свобод; існування власної позиції; влада більшості тощо).

Вчитель підкреслює, що, згідно з міжнародними документами про права людини і права дитини, кожен учень має багато демократичних прав, перш за все на вільне висловлювання своїх поглядів самостійно або через відповідні органи згідно з правилами школи. Такими органами в школі можуть бути учнівське самоврядування, молодіжні організації та об’єднання, створені учнями. Наявність прав дитини і можливість використання цих прав у шкільному житті створюють основу для демократичних відносин, демократичної атмосфери в школи. Необхідності більш глибокого розуміння прав і свобод кожної дитини й усвідомленню того, як їх можна реалізувати у школі, й присвячено даний урок. Учитель представляє тему уроку та очікувані результати. 1. Рольова гра “Мої права в школі”.

Мета: набути навичок оцінювати власні аргументи та аргументи інших; навчитися вміння колективно приймати рішення демократичним шляхом.

ЕТАП 1: розподіл на групи та визначення ролей.

Вчитель розподіляє учнів на 4 групи. Члени першої групи залишаються в ролі учнів, друга група грає роль Учителів, третя представляє Учнівське самоврядування, четверта група – це Батьки. В таких ролях учні залишаються до кінця гри.

Потім кожен учень ознайомлюється з переліком прав дитини та виконує завдання

1. Кожен вибирає зі списку 5 прав, що на його думку, є найбільш важливі в школі. Вибір учні здійснюють самостійно, пам’ятаючи про свої ролі.

Вчитель пропонує об’єднатися в групи і роздає завдання для груп.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка