Міністерство охорони здоров’я україни запорізький державний медичний університетСторінка7/11
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Чинники, що збільшують шанси незадовільної гігієни порожнини рота

Чинник

ВШ(OR)

95% ДІ; р<0,05

Наявність доходу на рівні прожиткового мінімуму та нижче

1,2

0,45-3,19

Вибір зубної пасти за допомогою реклами

1,34

0,54-3,34

Вибір зубної пасти за ціновою політикою

1,38

0,58-3,27

Тютюнопаління

1,82

0,86-3,86

Прийом алкоголю 1-2 рази на тиждень та частіше

1,82

0,61-5,42

Звернення за стоматологічною допомогою з причини гострого болю

1,89

1,14-3,82

Робота некваліфікованим чи кваліфікованим робітником, бути безробітним

2,28

1,19-4,8

Чищення зубів менше ніж 2 рази на добу

2,64

1,27-7,14

Найвпливовішими на зростання інтенсивності карієсу є медико-організаційні чинники: звернення за стоматологічною допомогою з причини гострого болю (6,8) та відвідування стоматолога з профілактичною метою (3,97) та група соціально-економічних чинників, які як самостійно, так і опосередковано впливають на вищенаведені медико-організаційні чинники в зв’язку розгалуженою мережею приватного сектору стоматологічних послуг та скороченням мережі стоматологічних медичних установ державної форми власності. Відсутність економічної можливості відвідування лікаря стоматолога приватних установ підтверджується не тільки, що 36,97±4,43% респондентів несвоєчасно звертаються за медичною допомогою через відсутність фінансової можливості, але і тим, що 70% населення звертається з гострим болем до лікаря стоматолога, що працює в медичному закладі державної форми власності, а кожен четвертий змінює лікаря стоматолога через незадоволеність ціною на медичну послугу та її невідповідність якості.
Таблиця 4.30

Чинники, що збільшують шанси зростання інтенсивності карієсу

Чинник

ВШ(OR)

95% ДІ; р<0,05

Робота некваліфікованим чи кваліфікованим робітником, безробіття

1,14

0,47-2,76

Дохід на рівні прожиткового мінімуму та нижче

2,20

0,78-6,22

Середня чи середня спеціальна освіта

2,49

0,95-6,49

Недоступність стоматологічної допомоги

2,53

0,86-7,47

Відвідування стоматолога з профілактичною метою

3,97

1,42-3,58

Звернення за стоматологічною допомогою з причини гострого болю

6,77

1,75-26,19

Таким чином, одним із головних факторів, що призводить до зростання інтенсивності та поширеності карієсу серед населення є незадовільний стан гігієни порожнини рота через те, що регулярно дотримуються основних правил гігієни порожнини рота не більше 30-40% населення. При цьому багато людей, які її дотримуються, роблять це неправильно або незадовільно через недостатній рівень гігієнічного навчання та виховання. Визначення ФР, їх кількісна характеристика дозволяють індивідуалізувати профілактичні заходи в залежності від набору факторів, характерних для жителів конкретного регіону.


Висновки до розділу 4.

  1. Доведено, що низька гігієнічна грамотність населення стосовно догляду за ротовою порожниною призводить до зростання захворюваності зубів та ротової порожнини. Росту даному виду захворюваності сприяють як соціально-економічні так і медико-організаційні фактори.
  1. Показано, що найбільше впливовими чинниками, що призводять до низького рівня гігієни порожнини рота є гігієнічна неграмотність населення працездатного віку: зміна зубної щітки рідше ніж 1 раз на 3 місяці (ВШ=2,54, 95% ДІ: 1,2-5,36; р<0,05); чищення зубів менше ніж 2 рази на добу (ВШ=2,64, 95% ДІ: 1,17-7,14; р<0,05).

  2. Встановлено, що відвідування лікаря стоматолога з профілактичною метою майже в 4 рази зменшую шанси низького рівня гігієни порожнини рота (ВШ=3,97, 95% ДІ: 1,84-18,76; р<0,05), а відвідування постійного (одного) лікаря стоматолога в 5 разів зменшує шанси низького рівня гігієни порожнини рота (ВШ=5,07, 95% ДІ: 1,54-16,62; р<0,05).

  3. Виявлено, що звернення за медичною допомогою до лікаря стоматолога з причини гострого болю, а не планове його відвідування, призводить до збільшення шансів зростання інтенсивності карієсу в 7 разів (ВШ=6,77, 95% ДІ: 1,75-26,19; р<0,05), призводячи до видалення зубу.

За матеріалами, які викладені в даному розділі, опубліковано:  1. Смірнова І.В. Чинники ризику виникнення стоматологічних захворювань у населення працездатного віку великого промислового міста / В.І. Клименко, І. В. Смірнова // Запорожскиймедицинский журнал. – 2014. - №4. – С. 60-62. [235].

  2. Смирнова И.В. Причинынесвоевременногообращения за стоматологическойпомощью / В.И. Клименко, И.В. Смирнова, Т.П. Зинченко // Сучасні можливості стоматології. – 2013 – С. 52-54. (тези доповідей II Слобожанської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів у рамках III Слобожанського стоматологічного форуму – 2013, Харків, 22 листопада). [240].

  3. І.В. Смірнова Організація профілактики поширених хвороб порожнини рота на первинному рівні серед населення працездатного віку: Методичні рекомендації 152.15 /408.15 / В.І. Клименко, І.О. Трубка, І. В. Смірнова. - Київ, 2015. – 31с. [243].

  4. Смірнова І.В. Організація заходів профілактики стоматологічних захворювань: Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 175-2014 В.І. Клименко, І.В. Смірнова. – Київ, 2014. – Вип. 6 з проблеми «Соціальна медицина». – 4 с. [242].


РОЗДІЛ 5

Вплив організації профілактичної роботи стоматологічної служби на попередження поширених стоматологічних захворювань населення працездатного віку

Для надання якісної та доступної медичної допомоги необхідно, насамперед, ресурсне забезпечення її системи. Доступність стоматологічної допомоги за ВООЗ визначається сукупністю факторів, у тому числі забезпеченістю медичними кадрами, їх кваліфікацію і професіоналізмом. Відповідно до чинного на сьогоднішній день Наказом МОЗ України від 23.02.2000 №33, на кожні 10 000 дорослого населення виділяється 4 ставки лікаря - стоматолога (терапевт + хірург) [107].

Станом на 01.01.2015 р. стоматологічну допомогу населенню Запорізької області надає 164 заклади охорони здоров’я, з яких 94 – приватної форми власності, 6 мають відомче підпорядкування та 64 комунальні установи: 8 стоматологічних поліклінік, що обслуговують доросле населення та 1 - дитяче; 1 – поліклініка державного розрахунку, 4 стоматологічні кабінети теж державного розрахунку, також 50 закладів охорони здоров’я державної форми власності мають в своїй структурі стоматологічні кабінети. Переважна більшість вищенаведених закладів знаходиться в м. Запоріжжя. Стоматологічну допомогу населенню м. Запоріжжя надає 101 заклад охорони здоров’я, з яких 75 приватної форми власності, 4 відомчого підпорядкування та 22 комунальної форми власності. З 75 закладів охорони здоров’я приватної форми власності, що надають стоматологічну допомогу населенню м. Запоріжжя, 31 зареєстровано як клініки, де надаються різноманітні стоматологічні послуги різними спеціалістами та 44 - стоматологічні кабінети.

Таким чином, в структурі закладів охорони здоров’я, що надають стоматологічну допомогу населенню м. Запоріжжя, переважають клініки та кабінети приватної форми власності, які, як нами було раніше доведено (дивись розділ 4), не тільки не несуть відповідальність за проведення профілактичної роботи, але й не мотивовані нею займатися.

Поряд із наявністю закладів охорони здоров’я вважаємо необхідним провести аналіз кадрового забезпечення лікарями стоматологами населення Запорізької області.

Протягом останнього 10-річчя спостерігається тенденція до скорочення штатних одиниць лікарів-стоматологів по Запорізькій області з 499,0 у 2006 р. до 455,5 - 2012 р. (дані наведено в табл. 5.1). Незважаючи на щорічний випуск лікарів стоматологів Запорізьким державним медичним університетом МОЗ України кількість фізичних осіб в комунальних закладах державної форми власності Запорізької області практично не збільшується і в середньому становить 303,5 (за останні 5 років). Як наслідок, усього вище викладеного, показник забезпеченості лікарями стоматологами (всі разом) в Запорізькій області залишався майже без змін, з незначною позитивною динамікою та значно нижчий за рівень забезпеченості лікарями стоматологами по Україні (табл. 5.2). Якщо рівень забезпеченості лікарями стоматологами у містах обласного значення відповідає обласному, то по районам стан забезпеченості ще гірший (табл. 5.3).

Провівши порівняльний аналіз щодо забезпеченості лікарями стоматологами та сімейними лікарями населення Запорізької області, можна зробити висновок, що рівні забезпеченості однакові. Але ж сімейний лікар виступає у ролі «гаранта» здоров’я особистості та сім’ї, по перше, а також все населення прикріплено до сімейного лікаря. В той час як переважна більшість лікарів стоматологів працює у приватному секторі, на яке у населення є брак коштів.


Таблиця 5.1

Динаміка штатних одиниць лікарів-стоматологів по Запорізькій області


Регіон

Рік

Число посад в цілому в закладах

В т.ч. в поліклініці (амбулаторії) диспансері, консультації

Число фізичних осіб основних працівників в цілому в закладі на зайнятих посадах

штатних

зайнятих

штатних

зайнятих

1

2

3

4

5

6

7

Запорізька

область


2008

492,25

355,50

466,25

330,00

318

2009

475,50

350,00

450,00

325,50

328

2010

464,75

345,00

440,00

322,00

328

2011

462,00

344,25

438,50

322,50

324

2012

455,50

352,00

432,00

330,75

339

2013

436,75

348,00

414,75

327,75

336

2014

435,50

343,50

413,75

323,00

333

2015

448,25

360,75

426,00

341,00

340

м. Запоріжжя

2008

263,25

176,00

242,00

155,25

155

2009

258,75

176,25

239,00

156,50

164

2010

248,75

173,50

229,50

154,25

167

2011

246,50

175,75

227,25

157,00

168

2012

246,50

178,75

227,25

160,25

172

2013

238,25

178,00

219,00

160,00

167

2014

242,25

175,50

223,50

157,50

166

2015

248,50

190,00

229,75

173,25

177

Міські ЗОЗ

2008

318,75

227,25

295,75

204,75

200

2009

312,75

223,50

291,25

202,00

208

2010

302,00

221,75

281,00

200,75

209

2011

298,25

223,50

278,00

203,75

206

2012

296,00

226,00

275,75

206,75

213

2013

288,50

223,50

269,00

205,25

212

2014

292,00

223,00

273,00

204,75

211

2015

299,75

236,75

280,75

219,75

218Продовження табл. 5.1

1

2

3

4

5

6

7

Районні ЗОЗ

2008

162,75

118,25

162,75

118,25

108

2009

151,50

117,50

151,00

117,00

111

2010

151,75

114,75

151,25

114,25

110

2011

155,00

114,25

154,50

113,75

112

2012

151,75

119,50

151,25

119,00

120

2013

141,50

118,25

141,00

117,75

118

2014

136,50

114,00

136,00

113,50

116

2015

141,25

117,25

140,25

116,25

116

В зв’язку з нижчим рівнем доходу населення районів, меншим попитом на стоматологічні послуги, нижчий рівень забезпеченості лікарями стоматологами та закладами охорони здоров’я, що надають стоматологічні послуги, знижується доступність та якість стоматологічної допомоги (див. табл. 5.2- 5.3).

При аналізі стану кадрів лікарів стоматологів залежно від спеціальності (хірурги, ортопеди, ортодонти) звертає на себе увагу той факт, що протягом останніх 5 років спостерігається тенденція до незначного збільшення стоматологів хірургів щорічно на 1-2 штатні одиниці, що призвело до збільшення забезпеченості лікарями стоматологами хірургами з 0,27 (на 10 тис. нас.) в 2009 р до 0,31 (на 10 тис. нас.) в 2012 р, що все одно в 1,4 рази нижче забезпеченості лікарями даної спеціальності по Україні. Значно гірша ситуація забезпеченості лікарями стоматологами ортопедами і ортодонтами в Запорізькій області, чисельність яких щорічно знижується, в результаті цього зменшується забезпеченість ними. Лікарями стоматологами ортопедами Запорізька область була забезпечена в 2012 р в 1,8 рази нижче показника по Україні (0,37 на 10 тис. нас. - у Запорізькій області проти 0,68 - в Україні). Ще гірше забезпеченість лікарями стоматологами ортодонтами: 0,03 (на 10 тис. нас.) В Запорізькій області в 2012 р, що в 4 рази нижче забезпеченості в країні.

Таблиця 5.2

Забезпеченість дорослого населення Запорізької області та України лікарями стоматологами

(на 10 тис. нас.)


Спеціальність лікаря

Регіон

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

стоматологи

(всі разом)Україна

4,40

4,42

4,44

4,48

4,56

4,67

4,77

4,84

4,91

4,52

Запорізька область

2,24

2,29

2,23

2,24

2,31

2,38

2,40

2,48

2,48

2,47

Терапевт стоматолог

Україна

3,26

3,25

3,27

3,30

3,38

3,45

3,54

3,61

3,68

3,42

Запорізька область

1,65

1,65

1,57

1,55

1,60

1,66

1,69

1,77

1,77

1,78

Хірург стоматолог

Україна

0,39

0,40

0,40

0,41

0,41

0,42

0,43

0,43

0,44

0,39

Запорізька область

0,20

0,22

0,23

0,26

0,27

0,29

0,30

0,31

0,30

0,30

Ортодонт стоматолог

Україна

0,10

0,10

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,13

0,11

Запорізька область

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,03

0,04

0,03

Ортопед стоматолог

Україна

0,66

0,67

0,67

0,66

0,66

0,68

0,68

0,68

0,66

0,60

Запорізька область

0,35

0,38

0,38

0,38

0,38

0,39

0,37

0,37

0,38

0,35

Сімейний лікар

Україна

1,06

1,25

1,48

1,69

1,77

1,79

2,00

2,25

2,67

2,89

Запорізька область

0,64

0,70

0,90

0,98

0,90

1,04

1,44

1,69

2,31

2,91


Таблиця 5.3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка