Міністерство охорони здоров’я україни запорізький державний медичний університетСторінка5/11
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку за відвідуванням стоматолога (% на 100 опитаних)

Група спостереження

Один раз на 6 місяців

Один раз на рік

Рідше 1разу на рік

1

Всі (ІП± m)

18,49±3,56

52,10±4,58

29,41±4,18

2

Чоловіки (ІП± m)

14,04±4,60

56,14±6,57

29,82±6,06

3

Жінки (ІП± m)

22,58±5,31

48,39±6,35

29,03±5,76

Р2-3

>0,05

>0,05

>0,05

Можливо населення вважає на потрібним відвідувати лікаря стоматолога через те, що не відчуває потреби. Тому нами було проаналізовано думку самого населення про стан їх стоматологічного здоров’я. Переважна більшість населення (дивись дані в табл. 4.11) вважає стан своїх зубів та ясен задовільним - 51,26±4,58%, гарним - 22,69±3,84%, відмінним - 0,84±0,84% і 25,21±3,98% - незадовільним, що суперечить даним епідеміологічного дослідження, проведеного серед даної когорти (розділ 3). Гендерних відмінностей не встановлено.Таблиця 4.11

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку за оцінкою стану своїх зубів та ясен(% на 100 опитаних)

Група спостереження

Відмінне

Гарне

Задовільне

Незадовільне

1

Всі(ІП± m)

0,84±0,84

22,69±3,84

51,26±4,58

25,21±3,98

2

Чоловіки(ІП± m)

0,0

21,05±5,40

50,88±6,62

28,07±5,95

3

Жінки(ІП± m)

1,61±1,60

24,19±5,44

51,61±6,35

22,58±5,31

Р1-2

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Враховуючи, що стоматологічна допомога відійшла в приватний сектор, то доцільно вивчити думку населення про її доступність.Таблиця 4.12

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку доступність стоматологічної допомоги(% на 100 опитаних)

Група спостереження

Так, завжди

Не завжди

Недоступна взагалі

1

Всі(ІП± m)

42,02±4,52

57,14±4,54

0,84±0,84

2

Чоловіки(ІП± m)

43,86±6,57

54,39±6,60

1,75±1,74

3

Жінки(ІП± m)

40,32±6,23

59,68±6,23

0,0

Р1-2

0,39

0,58

1,01

Доступною завжди для себе стоматологічну допомогу вважають 42,02±4,52%, що співпадає з відсотком населення, що отримує рівень доходу вище за прожитковий мінімум. Переважна більшість населення - 57,14±4,54% вважає стоматологічну допомогу доступною, але не завжди, і для 0,84±0,84% респондентів вона взагалі не доступна, але ця питома вага населення співпадає з долею тих, що щоденно вживають спиртні напої. Доступність

стоматологічної допомоги не є чинником ризику зростання індексу КПВ (ВШ=2,53, 95% ДІ: 0,86-7,47; р<0,05).

Для подальшого аналізу відвідування лікаря стоматолога доцільно було би проаналізувати причини його відвідування та результати лікування. Дані наведено в табл. 4.13-4.14. Більшість пояснюють своє небажання відвідувати стоматолога згідно із загальноприйнятими рекомендаціями - страхом перед болем, спричиненого лікуванням, а також подорожчанням послуг. Насторожує той факт, що 48,74±4,58% опитаного нами населення працездатного віку назвали причину відвідування лікаря стоматолога – гострий біль. Відвідування лікаря стоматолога в зв’язку з гострим болем достовірно частіше спостерігається серед чоловіків - 66,67±6,24% проти 32,26±5,94% - жінок (р<0,01).Таблиця 4.13

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку запричиною відвідування лікаря стоматолога(% на 100 опитаних)

Група спостереження

Профілактичний огляд

Гострий біль

Дефекти пломб

Косметичні дефекти

1

Всі разом

(ІП± m)


21,85±3,79

48,74±4,58

29,50±4,48

5,04±2,01

2

Чоловіки

(ІП± m)


15,79±4,83

66,67±6,24

35,09±6,32

1,75±1,74

3

Жінки

(ІП± m)


27,42±5,67

32,26±5,94

43,55±6,30

8,06±3,46

р1-2

>0,05

<0,01

>0,05

>0,05

Серед жінок переважають наступні причини, як дефект пломби - 43,55±6,30% та профілактичний огляд - 27,42±5,67%, але достовірних гендерних відмінностей за ним не встановлено. Відсоток же населення, що відвідує лікаря стоматолога з метою профілактичного огляду становить 21,85±3,79%, що майже співпадає з питомою вагою населення, що оцінило стан здоров’я своїх зубів та ясен як гарний (22,69±3,84%) та відвідує лікаря 1 раз на 6 місяців (18,49±3,56%). Позитивний вплив профілактичної гігієни доведено іншими науковцями [205].Таблиця 4.14

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку зазверненням до лікаря стоматологав зв’язку з гострим болем(% на 100 опитаних)

Група спостереження

Так

Ні

1

Всі разом(ІП± m)

86,55±3,13

13,45±3,13

2

Чоловіки(ІП± m)

85,96±4,60

14,04±4,60

3

Жінки(ІП± m)

87,10±4,26

12,90±4,26

Р1-2

>0,05

>0,05

Звернення за медичною допомогою до лікаря стоматолога з причини гострого болю, а не планове його відвідування, призводить до збільшення шансів незадовільної гігієни порожнини рота лише в 1,9 разів (ВШ=1,89, 95% ДІ: 1,14-3,82; р<0,05), то до зростання КПВ в 7 разів (ВШ=6,77, 95% ДІ: 1,75-26,19; р<0,05). Таким чином, звертання до лікаря стоматолога з причини гострого болю частіше призводить до видалення зубу.

В зв’язку з тим, що основною причиною відвідування населенням лікаря стоматолога є гострий біль та враховуючи, що більшість населення вважає стоматологічну допомогу не завжди доступною для себе, доцільно вивчити питання чи завжди вони звертаються за медичною допомогою з гострим болем і до медичного закладу якої форми власності. Нами встановлено, що 13,45±3,13% населення не звертається за стоматологічною допомогою навіть при наявності гострого стану (табл. 4.15). Як не дивно, але з гострим болем населення працездатного віку достовірно частіше звертається до лікаря стоматолога, який працює в медичному закладі державної форми власності - 60,50±4,48% проти 39,50±4,56%, яке звертається до медичних закладів приватної форми власності. За гендерними відмінностями встановлено, що достовірно частіше з гострим болем до лікаря стоматолога, що працює в медичному закладі державної форми власності, звертається 71,93±5,95% чоловіків проти 50,00±6,35% жінок. Жінки ж у рівних долях – по 50,00±6,35% звертаються за стоматологічною допомогою в медичні заклади приватної чи державної форми власності в зв’язку з гострим болем.

Таблиця 4.15

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку зазверненням до лікаря стоматологав зв’язку з гострим болем в залежності від форми власності медичного закладу (% на 100 опитаних)

Група спостереження

Державна форма власності

Приватна форма власності

1

Всі разом(ІП± m)

60,50±4,48

39,50±4,56

2

Чоловіки(ІП± m)

71,93±5,95

28,07±6,39

3

Жінки(ІП± m)

50,00±6,35

50,00±6,35

Р1-2

<0,05

>0,05

Майже половина опитаного нами населення працездатного віку вважає, що стоматологічна допомога їм доступна завжди і лише тільки менша половина з тих, кому вона доступна відвідують лікаря стоматолога регулярно, то необхідно встановити провідні причини несвоєчасного звернення населення до лікаря стоматолога, якого на сьогоднішній день не включено до обов’язкового профілактичного огляду згідно Наказу МОЗ Українивід 27.08.2010 № 728 “Про диспансеризаціюнаселення” [111],а чисельність стоматологічних кабінетів державної форми власності різко скоротилася протягом останніх 15 років. Провідними причинами несвоєчасного звернення населення працездатного віку до лікаря стоматолога є відсутність вільного часу - 45,38±4,56% чи фінансових можливостей 36,97±4,43% (табл.4.16). Таким чином, майже кожен 2 не відвідує через брак часу, який він витрачає на роботу, а кожен 3 не має грошей. Стосовно відсутності фінансової можливості спостерігаються гендерні відмінності. Ця причина достовірно частіше стосується жінок –

46,77±6,34% проти 26,32±5,83% чоловіків (р<0,05), що співпадає з даними наведеними раніше стосовно отримання доходу на одного члена родини.
Таблиця 4.16

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку занесвоєчасним зверненням до лікаря стоматолога(% на 100 опитаних)

Причина несвоєчасного звернення до лікаря

Всі разом

(ІП± m)


Чоловіки

(ІП± m)


Жінки

(ІП± m)


р1-2

Відсутністьвільногочасу

45,38±4,56

52,63±6,61

38,71±6,19

>0,05

Відсутність фінансової можливості

36,97±4,43

26,32±5,83

46,77±6,34

<0,05

Незручнийграфікроботистоматологічнихустанов

8,40±2,54

3,51±2,44

12,90±4,26

>0,05

Незручність територіальногорозташуваннястоматологічнихустанов

9,24±2,66

14,04±4,60

4,84±2,73

>0,05

Відчуття страху

27,73±4,10

31,58±6,16

24,19±5,44

>0,05

Недоцільністьлікуваннязубів

3,36±1,65

1,75±1,74

4,84±2,73

>0,05

Низькакваліфікаціялікарів

0,84±0,84

1,75±1,74

0,0

>0,05

На третьому місті за питомою вагою знаходиться відчуття страху, як причина через яку населення працездатного віку не своєчасно звертається за медичною допомогою до лікаря стоматолога - 27,73±4,10%. Наступні міста майже в рівних долях посіли такі причини як незручність територіального розташуваннястоматологічнихустанов та їх графікроботи - 9,24±2,66% та 8,40±2,54%, відповідно.

Послідовність нашого дослідження призвела до встановлення результатів відвідування лікаря стоматолога не залежно від форми власності медичного закладу, в якому працює лікар. Нами встановлено, що21,01±3,73% опитаних обмежуються лише усуненням гострого болю, 32,77±4,30% респондентів закінчують лікування одного зубу, з проблеми якого вони звернулися до лікаря, а 47,90±4,58% населення доводять лікування до кінця – повна санація порожнини рота.Як видно з даних, наведених в табл. 4.17, гендерних відмінностей серед населення працездатного віку за причинами відвідування лікаря стоматологане виявлено. Таким чином, з причини низької доступності стоматологічної допомоги, а за умови доступності економічної вникає брак часу, у структурі звернення за стоматологічною допомогою переважають особи, які відчувають гострий біль, які нерідко закінчують лікування лише усуненням болю, навіть не вилікувавши один зуб.

Таблиця 4.17

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку запричинами відвідування лікаря стоматолога(% на 100 опитаних)

Група спостереження

Лікування одногозуба

Усуненнягострого болю

Повнасанація порожнинирота

1

Всі разом (ІП± m)

32,77±4,30

21,01±3,73

47,90±4,58

2

Чоловіки(ІП± m)

38,60±6,45

17,54±5,04

47,37±6,61

3

Жінки(ІП± m)

27,42±5,67

24,19±5,44

48,39±6,35

р1-2

>0,05

>0,05

>0,05

Відвідування лікаря стоматолога не залежно від форми власності медичного закладу не впливає на гігієну 1,16 (ВШ=1,16, 95% ДІ: 0,57-2,38; р<0,05), але в приватних медичних закладах менше уваги приділяють гігієнічним заходам та населення не проводить повну санацію ротової порожнини через відсутність грошей.

Необхідно встановити чи проводять профілактичну роботу лікарі стоматологи з пацієнтами не залежно від причини відвідування. Переважна більшість населення відповіла (58,82±4,51%) , що лікар-стоматолог завжди проводить з ним бесіди про профілактику стоматологічних захворювань та

гігієну порожнини рота (табл. 4.18). Ще 28,57±4,14% опитаних теж відповіли, що їм розповідали про профілактичні заходи в стоматології, але рідко.


Таблиця 4.18

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку про проведення лікарем стоматологом бесід про гігієну і про профілактику стоматологічних захворювань (% на 100 опитаних)

Група спостереження

Так, завжди

Рідко

Майженіколи

Не проводивжодного разу

1

Всі разом (ІП± m)

58,82±4,51

28,57±4,14

4,20±1,84

8,40±2,54

2

Чоловіки(ІП± m)

54,39±6,60

28,07±5,95

8,77±3,75

8,77±3,75

3

Жінки(ІП± m)

62,90±6,13

29,03±5,76

0,0

8,06±3,46

р1-2

>0,05

>0,05

<0,05

>0,05

Але кожен 12 (8,40±2,54%) вважає, що бесіду даного характеру лікар не проводив з ним жодного разу. Гендерних відмінностей за думкою пацієнтів про проведення лікарем стоматологом бесід про гігієну і профілактику стоматологічних захворювань не встановлено, за винятком трактування «майже ніколи», яку сформували чоловіки - 8,77±3,75%. Жінки більше вимогливіші до свого здоров’я і до даної категорії не ввійшли.

Як відомо лікар стоматолог повинен не тільки проводити бесіди про стан гігієни ротової порожнини і профілактику стоматологічних захворювань, а й навчати населення правилам чищення зубів. Лише тільки 60,50±4,48% респондентів відповіли, що правильно чистити зуби їх навчили в стоматологічному кабінеті (табл. 4.19). Такий відсоток серед населення працездатного віку досягнуто за рахунок жіночої статі, достовірна більшість яких відвідує лікаря стоматолога з профілактичною метою та навчилася правилам чищення зубів лікарем стоматологом -70,97±5,76% проти 49,12±6,62% чоловіків.
Таблиця 4.19

Гендерні відмінності серед населення працездатного віку про навчання чищення зубів лікарем стоматологом (% на 100 опитаних)

Група спостереження

Так

Ні

1

Всі разом (ІП± m)

60,50±4,48

39,50±4,48

2

Чоловіки(ІП± m)

49,12±6,62

50,88±6,62

3

Жінки(ІП± m)

70,97±5,76

29,03±5,76

р1-2

<0,05

<0,05

До правил гігієни порожнини рота та профілактики стоматологічних захворювань належать не тільки правильність, але і кратність чищення зубів, своєчасність заміни зубної щітки та ін. Дуже приємним є той факт, що ми не виявили жодної особи, яка не має зубної щітки. Таким чином, зуби чистить всі 100% населення, а змінюють зубну щітку з кратністю 1 раз на 3 місяці - 42,02±4,52% населення; 1 раз на 6 місяців - 37,82±4,45%; 9,24±2,66% - частіше ніж 1 раз на 3 місяці, а 10,92±2,86% - рідше ніж 1 раз на 6 місяців (табл. 4.20).Таблиця 4.20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка