Міністерство охорони здоров’я україни запорізький державний медичний університетСторінка3/11
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Гендерні відмінностістану гігієни порожнини рота(% на 100 обстежених)

Група спостереження

Гарний

(0 – 0,69)Задовільний

(0,7 – 1,69)Недостатній

(1,7 – 2,59)Поганій

(2,6 та вище)1

Всі разом

2,52±1,44

52,10±4,58

41,18±4,51

4,20±1,84

2

Чоловіки

3,51±2,44

36,84±6,39

52,63±6,61

7,02±3,38

3

Жінки

1,61±1,60

66,13±6,01

30,65±5,85

1,61±1,60

Р2-3

>0,05

<0,01

<0,05

>0,05

Поряд з цим з віком простежувалася тенденція до погіршення стану пародонту від легкого ступеня ураження у віковій групі 18-34 років (КПІ - 1,69±0,48 балів) до важкого (3,89±0,34 балів) у віці 45-60 років, в основній (35-44 роки) групі - 2,81±0,51 балів (середній ступінь ураження).Крім оцінки інтенсивності та розповсюдженості карієсу, наступним показником для оцінки стану зубів та пародонту, стало вивчення розповсюдженості некаріозних уражень зубів [124]. Майже у кожного з обстежених встановлено наявність карієсу - 100% (дивись табл. 3.5). У1,68±1,18%виявлено стоматит, який спостерігався лише у чоловіків - 3,51±2,44%; а у кожного 10 незалежно від статі спостерігається хейліт - 10,08±2,76%. Вірогідної різниці між чоловіками та жінками за поширеністю хейліту не встановлено. Переважна локалізація ураження слизової оболонки порожнини рота: червона кайма губ - 53,33±12,88% та губи - 40,0±12,65%, у 6,67±6,44% - слизова оболонка щік. Майже у всіх обстежених виявлено некаріозне ураження зубів: 44,54±4,56%

мали патологічну стертість зубів, 25,21±3,98% - клиноподібний дефект, 11,76±2,95% - ерозію емалі та 10,08±2,76% - гіпоплазію. Флюорозу не було виявлено ні в одного пацієнта. Поряд з цим половина обстеженого населення працездатного віку має проблеми із станом пародонту: 37,82±4,45% має локалізований гінгівіт, 8,40±2,54% - генералізований гінгівіт; 5,88±2,16% - пародонтит локалізований; 17,65±3,49% - пародонтитгенералізований, пародонтозу не було виявлено ні одного випадку. При аналізі стану стоматологічного здоров’я гендерних відмінностей не встановлено. Таким чином, 78,13±5,17% обстежених потребують лікування у лікаря-пародонтолога.
Таблиця 3.5

Стан пародонту та розповсюдженості некаріозних уражень емалі,

(% на 100 обстежених)

Група спостереження

Всі разом

(ІП± m)


Чоловіки

(ІП± m)


Жінки

(ІП± m)


р3-4

1

2

3

4

5

Стоматит

1,68±1,18

3,51±2,44

0,0

<0,05

Хейліт

10,08±2,76

10,53±4,06

9,68±3,75

>0,05

Карієс

100

91,23±3,75

95,16±2,73

>0,05

Гіпоплазія

10,08±2,76

12,28±4,35

8,06±3,46

>0,05

Ерозія емалі

11,76±2,95

17,54±5,04

6,45±3,12

>0,05

Клиноподібний дефект

25,21±3,98

26,32±5,83

24,19±5,44

>0,05

Підвищене стирання зубів

44,54±4,56

45,61±6,60

43,55±6,30

>0,05

Гінгівіт (локалізований)

37,82±4,45

33,33±6,24

41,94±6,27

>0,05

Гінгівіт (генералізований)

8,40±2,54

10,53±4,06

6,45±3,12

>0,05

Пародонтит (локалізований)

5,88±2,16

5,26±2,96

6,45±3,12

>0,05

Пародонтит(генералізований)

17,65±3,49

24,56±5,70

11,29±4,02

>0,05

Стоматологічної ж допомоги потребувало 100% обстежених. 34,31±4,06% необхідно було встановити пломбу на одній поверхні, 27,01±3,79% - на двох поверхнях; 10,95±2,67% - заміна неякісної пломби; 13,87±2,95% - ендодонтичне лікування пульпіту чи періодонтиту, останні в інших видах допомоги.

При аналізі ортопедичного статусу населення працездатного віку встановлено, що лише 60,50±4,48% не має ортопедичних конструкцій не залежно від статі, а 83,19±3,43% даної вікової групи потребують ортопедичного лікування, що викликає значне занепокоєння. Дані щодо оцінки ортопедичного статусу наведено в табл. 3.6.


Таблиця 3.6

Гендерні відмінності ортопедичного статусу населення працездатного віку (% на 100 обстежених)

Група спостереження

Немають ортопедичних

конструкційНаявні ортопедичні конструкції

Не потребують

лікуванняПотребують

Лікування1

Всі разом

60,50 ±4,48

39,50±4,48

16,81±3,43

83,19±3,43

2

Чоловіки

59,65±6,50

40,35±6,50

17,54±5,04

82,46±5,04

3

Жінки

61,29±6,19

38,71±6,19

16,03±4,67

83,87±4,67

Р2-3

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Як видно лише 16,81±3,43% оглянутих серед населення працездатного віку не потребує ортопедичної допомоги у лікаря стоматолога ортопеда. Гендерних відмінностей при оцінці ортопедичного статусу не встановлено.

Наступним завданням комплексної оцінки стоматологічного статусу населення працездатного стало дослідженняортодонтичного статусу, дані якого наведено в табл. 3.7.

Показано, що значно краща ситуація з ортодонтичним статусом населення працездатного віку - 74,79±3,98% не потребує лікування, але

кожен 4 (24,37±3,94%) навіть в працездатному віці потребує лікування у даного фахівця (див. табл. 3.8).
Таблиця 3.7

Гендерні відмінності ортодонтичного статусу населення працездатного віку (% на 100 обстежених)

Група спостереження

Не потребують

лікування (ІП±m)Проводиться

лікування (ІП±m)Потребують

лікування (ІП±m)1

Всі разом

74,79±3,98

0,0

24,37±3,94

2

Чоловіки

71,93±5,95

0,0

28,07±5,95

3

Жінки

77,42±5,31

0,0

20,97±5,17

р 2-3

>0,05

>0,05

>0,05


Таблиця 3.8

Потребують лікування фахівцями стоматологічного профілю

(% на 100 обстежених)

Лікар-стоматолог

Всі разом

(ІП±m)


Чоловіки

(ІП±m)


Жінки

(ІП±m)


Р3-4

1

2

3

4

5

Терапевт

95,80±1,84

94,74±2,96

96,77±2,24

>0,05

Ортопед

90,76±2,66

85,96±4,60

95,16±2,73

>0,05

Гігієніст

73,11±4,06

82,46±5,04

64,52±6,08

<0,05

Хірург

45,38±4,56

47,37±6,61

43,55±6,30

>0,05

Пародонтолог

41,18±4,51

50,88±6,62

32,26±5,94

<0,05

Ортодонт

25,21±3,98

26,32±5,83

24,19±5,44

>0,05

Найчастіше населення працездатного віку потребує стоматологічної допомоги у лікаря-стоматолога терапевта - 95,80±1,84% та ортопеда - 90,76±2,66%. Отримані дані співпадають з розповсюдженістю карієсу та структурою індексу КПВ, де привалюють компоненти К та В, між якими нами встановлено асоціативний взаємозв’язок. Гендерних відмінностей щодо нужденності стоматологічної допомоги вищезазначених фахівців не встановлено. Переважна більшість населення працездатного віку потребує й стоматологічної допомоги лікаря-стоматолога гігієніста - 73,11±4,06%, серед яких достовірно більше чоловіків - 82,46±5,04% проти 64,52±6,08% - жінок (р<0,05), що співпадає з раніше наведеними даними щодо гігієни порожнини рота. Аналогічні гендерні відмінності встановлено і у потребі пародонтолога: 50,88±6,62% чоловіків проти 32,26±5,94% - жінок (р<0,05).

З метою оцінки якості надання стоматологічної допомоги було розраховано і проведено аналіз РСД, який також входить до показників, рекомендованих ВООЗ, для оцінки стану зубів і пародонту (дивись розділ 2).

Нами встановлено, що РСД населенню працездатного віку вікової категорії 35-44 роки (обстеження даної вікової категорії згідно рекомендацій ВООЗ) є недостатнім - 38,5 (20;59) через чоловіків - 30,1 (20;46,7), який достовірно нижчий проти жінок - 50,9 (21,1;63,4) (р<0,01). Дані наведено в таблиці 3.9.Таблиця 3.9

Рівень стоматологічної допомоги в обстежених групах, (Ме (25;75))

Вік обстежених

РСД

Всі разом

Чоловіки

Жінки

p3-4

1

2

3

4

5

18-34 роки

42,9 (20,5; 60,0)

33,3 (2,8;53,9)

50,0 (30,5;71,8)

<0,05

35-44 роки

38,5 (20;59)

30,1 (20;46,7)

50,9 (21,1;63,4)

<0,01

45-60 років

46,3 (27,8; 66,7)

40,0 (25,0;60,0)

51,1 (33,3;70,97)

>0,05

Аналогічна ситуація склалася і серед населення вікової категорії 18-34 роки, де в середньому переважає недостатній РСД з гендерними відмінностями. Серед чоловіків достовірно переважає недостатній - 33,3(2,8;53,9) проти задовільного - 50,0 (30,5;71,8) у жінок (р<0,05). Але з віком гендерні відмінності нівелюються. Так у групі 45-60 років різниця за РСД між чоловіками та жінками – недостовірна. РСД не зважаючи на його зростання залишається недостатнім на межі з задовільним.

Для більше ретельного аналізу РСД нами проведено його аналіз в залежності від віку та статі. Дані щодо структури РСД населенню м. Запоріжжя в залежності від віку наведено в табл. 3.10-3.12.

Таблиця 3.10

Структура рівня стоматологічної допомоги

в групі вікової категорії 18-34 роки

Група спостереження

18-34 рокиРСД

Поганий

(0-9 %)


Недостатній

(10-49%)


Задовільний

(50-74%)


Добрий

(75-100%)1

Всі разом

18,5±3,16

38,4±3,96

27,8±3,65

15,2±2,92

2

Чоловіки

30,6±3,43

37,5±5,71

26,4±5,19

5,6±2,7

3

Жінки

7,6±2,98

39,2±5,49

29,1±5,11

24,1±4,81

р 2-3

<0,05

>0,05

>0,05

<0,05

Як видно з даних, наведених в табл. 3.10, у 38,4±3,96% населення 18-34 років РСД недостатній, у 27,8±3,65% - задовільний. Гендерних відмінностей за даними РСД не встановлено.

Поганий РСД у вищезазначеної категорії населення формувався за рахунок чоловічої статі, у яких він сягав 30,6±3,43%, що достовірно вище у порівнянні з жінками - 7,6±2,98% (р<0,05). Протилежна ситуація щодо доброго РСД, який був достовірно вищий у жінок. Таким чином, жінки 18-34 років більше уваги приділяють стоматологічному статусу та відвідують лікаря-стоматолога.

Таблиця 3.11

Структура рівня стоматологічної допомоги

в групі вікової категорії 35-44 роки

Група спостереження

35-44 рокиРСД

Поганий

(0-9 %)


Недостатній

(10-49%)


Задовільний

(50-74%)


Добрий

(75-100%)1

Всі разом

11,4±2,39

54,6±3,75

31,3±3,49

8,5±2,10

2

Чоловіки

10,7±2,92

53,6±4,71

16,96±3,55

18,8±3,69

3

Жінки

8,8±2,97

38,5±5,1

43,96±5,2

8,8±2,97

р 2-3

>0,05

<0,05

<0,01

<0,05

Населення 35-44 років, особливо чоловічої статі ще гірше ставиться до стану свого стоматологічного статусу, як наслідок достовірно зростає питома вага з недостатнім РСД до 54,6±3,75% проти 38,4±3,96% - 18-34 роки (р<0,05).З віком гендерних відмінностей не встановлено.Таблиця 3.12

Структура рівня стоматологічної допомоги

в групі вікової категорії 45-60 років

Група спостереження

45-60 роківРСД

Поганий

(0-9 %)


Недостатній

(10-49%)


Задовільний

(50-74%)


Добрий

(75-100%)1

Всі разом

6,1±2,25

48,3±4,68

26,3±4,12

19,3±3,7

2

Чоловіки

7,1±3,44

55,4±6,64

19,6±5,31

17,9±5,12

3

Жінки

5,2±2,91

41,4±6,47

32,8±6,16

20,7±5,32

р 2-3

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Таким чином, проведене епідеміологічне дослідження стоматологічного статусу населення працездатного віку м. Запоріжжя встановило високий рівень інтенсивності та поширеності карієсу, майже незадовільний стан гігієни порожнини рота та недостатній рівень стоматологічної допомоги.

Висновки до розділу 3.


  1. За даними епідеміологічного дослідження встановлено, що поширеність карієсу серед населення працездатного віку м. Запоріжжя становить 100%; інтенсивність карієсу - 16,7, яка за даними ВООЗ відповідає дуже високому рівню, безгендерних відмінностей.

  2. Показано, що структура індексу КПВ серед населення працездатного віку має наступний вигляд: компонент К складає 5,99 (3,0; 9,0); компонент П - 6,57 (3,0; 10,0); компонент В - 4,32 (1,0; 7,0). Дуже високий рівень інтенсивності карієсу виявлено у 55,46±4,56% обстежених, а підтвердженням низької ефективності лікування та недостатнього рівня профілактичної роботи є наявність асоціативного зв’язку між компонентом К та компонентом П індексу КПВ (r=-0,41, р<0,05).

  3. Доведено, що стангігієни порожнини рота відповідав задовільному (індекс Грин-Вермільйона- 1,60±0,55), але на межі з незадовільним. Задовільний стан порожнини рота достовірно частіше майже в 2 разиспостерігався у жінок 66,1±6,01% проти 36,8±6,39% чоловіків (р<0,01).

  4. Виявлено і значну розповсюдженість некаріозних уражень зубів, особливо підвищене стирання зубів (44,54±4,56%), локалізований гінгівіт (37,82±4,45%), клиновидний дефект (25,21±3,98%), генералізованийпародонтит(17,65±3,49%). Як наслідок, недостатній рівень стоматологічної допомоги.

За матеріалами, які викладені в даному розділі, опубліковано:  1. Смірнова І.В. Аналіз причин звертальності за стоматологічною допомогою населення працездатного віку / В.І. Клименко, І. В. Смірнова, Т.Р. Любомирська // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. - № 4. – С. 223-227. [233].

  2. Смірнова І.В. Стан стоматологічного здоров’я населення залежно від соціального статусу та задоволеності медичною допомогою / В.І. Клименко, І. В. Смірнова // WiadomosciLekarskie. – 2014. – T.67, №2. – С. 199-201. [236].

  3. І.В. Смірнова Організація профілактики поширених хвороб порожнини рота на первинному рівні серед населення працездатного віку: Методичні рекомендації 152.15 /408.15 / В.І. Клименко, І.О. Трубка, І. В. Смірнова. - Київ, 2015. – 31с. [243].

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка