Міністерство охорони здоров’я україни запорізький державний медичний університетСторінка10/11
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ВИСНОВКИ

В роботі вирішено актуальне наукове завдання щодо удосконалення організації профілактикинайбільше розповсюджених стоматологічних захворювань населення працездатного вікушляхом досягнення погодженості дій лікаря первинної ланки та лікаря-стоматолога щодо реалізації відповідних превентивних заходів. Науково обґрунтовано необхідність залучення лікаря первинної ланки для оцінки та контролю за рівнем гігієни ротової порожнини, що стало підставою для розробки функціональної моделі профілактики поширених хвороб порожнин рота населення працездатного віку, впровадження якої матиме медичну, соціальну та економічну ефективність.  1. Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду засвідчив, що залучення лікаря первинної ланки до профілактики поширених стоматологічних захворювань населення працездатного віку є доцільним механізмом внаслідок пріоритетності превентивних заходів в колі його обов’язків, спільності керованих чинників ризику хронічних неінфекційних захворювань, в т.ч. стоматологічних, недосконалості існуючої системи профілактики стоматологічних захворювань. Вирішення цього питання дозволить поліпшити показники стоматологічного статусу населення держави.

  2. Встановлено, що рівень стоматологічної допомоги населенню працездатного віку м. Запоріжжя є недостатнім (38,5%), про що свідчить висока поширеність карієсу - 100%; його інтенсивність - 16,7 також відповідає дуже високому рівню. Несприятлива структура індексу КПВ серед населення працездатного віку має наступний вигляд: компонент К складає 5,99 (3,0; 9,0); компонент П - 6,57 (3,0; 10,0); компонент В - 4,32 (1,0; 7,0).Половина обстеженого населення працездатного віку мала проблеми із станом пародонта: 37,82±4,45% - локалізований гінгівіт, 8,40±2,54% - генералізований; 5,88±2,16% - пародонтит локалізований, 17,65±3,49% - генералізований, КПІ - 2,81±0,51 балів. Рівень некаріозного ураження зубів досягає 100%: 44,54±4,56% мали підвищене стирання зубів, 25,21±3,98% - клиноподібний дефект, 11,76±2,95% - ерозію емалі та 10,08±2,76% - гіпоплазію.

  3. Показано, що стан гігієни порожнини рота в середньому відповідає задовільному (індекс Грін – Вермільйона- 1,60±0,55), але зсунутий до межі з незадовільним. Показано гендерні відмінності щодо задовільного стану порожнини рота, який достовірно майже в 2 рази частіше спостерігається у жінок - 66,1±6,01% проти 36,8±6,39% чоловіків.

  4. Доведено, що зростанню інтенсивності карієсу сприяють низька гігієнічна грамотність населення подоглядуза ротовою порожниною, соціально-економічні тамедико-організаційні фактори: зміна зубної щітки рідше ніж 1 раз на 3 місяці (ВШ=2,54, 95% ДІ: 1,2-5,36); чищення зубів менше ніж 2 рази на добу (ВШ=2,64, 95% ДІ: 1,17-7,14), невідвідування лікаря стоматолога з метою профілактики (ВШ=3,97, 95% ДІ: 1,84-18,76), відсутність постійного лікаря стоматолога (ВШ=5,07, 95% ДІ: 1,54-16,62).

  5. Провідними медико-організаційними чинниками незадовільної профілактичної роботи є низький рівень забезпеченості лікарями стоматологами в Запорізькій області (в 2 рази нижче середнього показника по Україні), третя частина з яких особи передпенсійного та пенсійного віку, та незадоволеність матеріально-технічною базою медичного закладу, особливо в стоматологічних клініках (кабінетах) комунальної форми власності (27,50±0,45%).Звернення за медичною допомогою до лікаря-стоматолога з причини гострого болю, а не планове його відвідування, призводить до збільшення шансів зростання інтенсивності карієсу в 7 разів (ВШ=6,77, 95% ДІ: 1,75-26,19), призводячи до видалення зубу.

  6. Запропонованафункціональна модель профілактики поширених хвороб порожнин рота населення працездатного віку, особливістю якої стало розроблення та запровадження розподілу функцій з питань профілактики поширеності та інтенсивності стоматологічних захворювань між сімейним лікарем та лікарем стоматологом. В досягненні ефекту від профілактики важливу роль відіграє гігієнічне виховання населення, яке повинно йти за двоманапрямками: санітарно-просвітницька робота та навчаннянавичкамгігієнипорожнини рота.

  7. Результати експертних оцінок дали змогу встановити, що науково обґрунтована модель відповідає принципамсистемності, етапності, комплексності організації профілактичних заходів (9,5±0,51), що позитивно впливає на їх доступність - 9,5±0,51. Згідно висновків експертів запропонована модель забезпечує наступність в організації заходів профілактики (9,2±0,43).


ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Отримані результати наукового дослідження дають змогу запропонувати рекомендації та шляхи їх реалізації для втілення в практичній діяльності системи охорони здоров’я з метою її вдосконалення, що дозволить поліпшити ситуацію з питань організації профілактики поширених хвороб порожнини рота серед населення працездатного віку:  1. Міністерству охорони здоров'я України:

- запровадити у практику охорони здоров’я науково обґрунтовану функціональну модель профілактики поширених хвороб порожнин рота населення працездатного віку, зміст якої викладено у спеціальних методичних рекомендаціях.

  1. Структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та міськвиконкомів:

- впровадити запропоновану модель та розробити наказ щодо розподілу обов’язків та завдань з питань профілактики поширеності та інтенсивності стоматологічних захворювань між сімейним лікарем та лікарем стоматологом.

3. Головним лікарям центрів первинної медико-санітарної допомоги:

- забезпечити контроль за виконанням функціональних обов’язків сімейним лікарем щодо оцінки стану гігієни порожнини роту; мотивації та формування здорового способу життя; контроль за регулярністю відвідування лікаря-стоматолога; контроль за виконанням індивідуальної програми по догляду за порожниною рота.

4. Вищим медичним навчальним закладам і закладам післядипломної медичної освіти:

- доповнити програми навчання лікарів-інтернів та лікарів терапевтичного профілю питаннями профілактики поширених хвороб порожнин рота населення працездатного віку.

Список використаних джерел

Абакаров И.С. Перспективысовершенствования образовательной системы подготовки специалистов стоматологического профиля в Российской Федерации / С.И. Абакаров // ИнститутСтоматологии. – 2002.- №1. – С. 1-18.

Агранович Н.В.Формирование здорового образа жизни в профилактике стоматологических заболеваний у населения молодого возраста / Н.В. Агранович, А.К. Мхитарян, В.О. Агранович // Вестник Ставропольского государственного университета. - 2012. - №80(3). - С. 234-237.

АйрапетянС.М. Распространение стоматологических заболеваний, послуживших причинами госпитализации и смертности населения / С.М. Айрапетян, Т.П. Сабгайда//Здравоохранение Российской Федерации. - 2010.-№1. - С.42-45.

Алимский А.В.Мотивация обращаемости населения за стоматологической помощью в частные структуры / А.В. Алимский, И.М. Рабинович, И.А. Лемберг// Клиническая стоматология. – 2009. - № 1. – С. 74-76.

Алимский A.B. Предлагаемая модель организации стоматологической помощи населению Российской Федерации / А.В. Алимский // Экономика и Менеджмент в Стоматологии. - 2010. - №1(30). - С. 44-50.

Антоненко М.Ю. Новые возможности повышения эффективности гигиенических мероприятий в комплексной профилактике стоматологических заболеваний у лиц молодого возраста / М.Ю. Антоненко, Л.Ф.Сидельникова, М.О. Дудникова // Современная стоматология. – М.,2011. - № 3. – С. 95-98.

Антонова A.A. Уровень санитарно-гигиенических знаний о профилактике стоматологических заболеваний у беременных женщин и молодых мам / А.А. Антонова, Е.Л. Чирикова // Медицина в Кузбассе. Спецвыпуск. - 2009. - № 2. - С. 10-11.

БабушкинаН.С.Клинико-экспериментальное обоснованиепрофилактики кариеса зубов у детей, проживающих в регионе содо-бромного производства / Н.С. Бабушкина // Таврический медико-биологический вестник. – 2009. – том 12, №4(48). – С. 8-11.

Бакшеева С.Л.Проблемы организации медицинской и стоматологической помощи населению Крайнего Севера / С.Л.Бакшеева, H.A.Горбач, В.В.Алямовский // Проблемы управления здравоохранением. - 2010. - № 1 (50) - С. 35-38.

Бойко В.В. Двенадцать признаков руководителя вчерашнего дня / В.В. Бойко // Экономика и Менеджмент в Стоматологии. - 2010. - №1 (30). - С.24-29.

БогдановаO.A. Профилактическиемерыобходятсядешевле / O.A. Богданова // Профилактическаястоматология. - 2009. - № 34. – 34 с.

Боттічеллі А.Рольгігієністастоматологічногов командістоматологічної клініки / А. Боттічеллі // Стоматологічнийколедж.-2006. -№ 2. –2 с.

Брызгалов И.К. Флоссы, профилактика кариеса / И.К. Брызгалов // Стоматология. - 2010. - № 2 (66). - С. 33–36.

Бугорков И.В. Анкетирование и конкурентоспособностьгосударственныхстоматологическихучреждений / И.В. Бугорков // Вісник стоматології. – 2009. - №2 (67). – С. 97-99.

Бугорков И.В. Экономические факторыповышенияконкурентоспособностистоматологическихучреждениеДонецкойобласти / И.В. Бугорков // Економічний вісник Донбасу. - 2009. - №2 (16). - С. 46-47.

Бугорков И.В. Конкурентоспособность государственных стоматологических учреждений / И.В. Бугорков // Научный журнал «Менеджер» : вестник Дон.гос. универ. управления. - 2009. - № 4(50). - С. 203-207.

Бугорков И.В. Комплексній поход к лечениюзаболеваний пародонта в условияхгосударственнойстоматологическойполиклиники / И.А. Бугорков, И.В. Бугоркова // Современнаястоматология. – М.,2010. - №1. – С. 139–141.

Бугорков И.В. Предоставление комплексных ортопедических услуг в условиях стоматологическихучреждений коммунальной формы собственности / И.В. Бугорков // Актуальні питання та проблеми розвитку стоматології на сучасному етапі: зб. наук.праць. - Полтава: ТОВ «АСМІ». - 2011. - С. 20-23.

Бугорков И.В. Удовлетворенность населения качеством и ассортиментом стоматологических услуг / И. В. Бугорков // Україна. Здоров’я нації. - 2012. - № 1. - С. 70–74.

Бугорков И.В. Расширениеассортиментауслуг в ортопедических отделениях стоматологических поликлиник государственной и коммунальной форм собственности / И.В. Бугорков, М.А. Павленко, Н.В. Шапка // Современная стоматология. – 2012. - №2. – С. 150–153.

Бугорков И.В. Экономическиефакторыконкурентоспособности стоматологическихучреждений Донецкой области / И.В. Бугорков // Економічний вісник Донбасу. -2009.- №2(16). – С. 46-47.

Бугорков И.В.Фактор времени и стоматологические аспекты здоровья в жизни женщин трудоспособного возраста / И.В.Бугорков // Здоровье женщины. — 2012. — № 3(69). — С. 37–39.

Вагнер В.Д. Значениемедицинскойдокументации для анализа производственной деятельности стоматологической поликлиники / В.Д. Вагнер, Л.Г. Дейнеко, А.А. Калбаев // Институт Стоматологии. – 2004. –№25.– С.6-7.

Вагнер В.Д. Концептуальныеосновыдальнейшегоразвитияобщей (семейной ) практики в стоматологии / В.Д. Вагнер, Б.Ц. Нимаев // ИнститутСтоматологии. – 2005. – №4 (29). – С. 20-21.

Вагнер В.Д. Разгосударствлениестоматологическойслужбы – проблемы и путирешения./В.Д. Вагнер //ИнститутСтоматологии. – 2003. -№4. –С. 13.

Вагнер В.Д. Профилактическаянаправленностьдеятельностиврачей-стоматологовобщей(семейной практики) /В.Д. Вагнер, Б.Ц. Нимаев // ИнститутСтоматологии. -2006.-№2. –С. 10.

Вазиева А. К. Эпидемиологиякариеса в республикеСевернаяОсетия-Алания и обоснованиенеобходимостиразработки (оптимизации) программыпрофилактики [Электронний ресурс]: /А.К. Вазиева, Р.В. Золоев// Весникновыхмедицинскихтехнологий – 2012 – N 1. – Режим доступу до журн.: http://medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2012-1/3693.pdf

Васильева JI.A. Профилактика и гигиена полости рта / Л.А. Васильева // Стоматология. - 2008. - №88. - С.56–61.

Вахненко О.М. Аналіз стану нормативної бази, що регулює надання стоматологічної допомоги населенню України / О.М. Вахненко // Современнаястоматология. – 2009. - №4. – С. 145–147.Вахненко О.М. Медико-соціальнеобґрунтуванняконцепціїоптимізаціїстоматологічноїдопомогинаселеннюУкраїни: автореф. дис. канд. мед. наук : 14.02.03 «Соціальна медицина» / О.М. Вахненко нац. мед. акад. післядиплом. освітиім. П.Л. Шупика. - К.,2012. – 19с.

Влияниеэлектромагнитногоизлучения ПЭВМ на состав и структуру ротовойжидкости кариесрезистентныхлиц / М.А. Борисенко, А.Н. Питаева, В.В. Сидельников [и др.] // ИнститутСтоматологии. -2005.- №1.- С.101-102.

Воевода А.П. Надо ли реформировать стоматологию? / А.П. Воевода, В.М. Хомчишин // Стоматолог. – 2008. - №12(127). – С. 5–7.

Волкова Ю.В. Профилактика стоматологических заболеваний / Ю.В. Волкова, Е.Г. Шапиро, И.А. Липовская //СПб.: ООО «МЕВИ издательство» - 2008. - 72 с.

Вощина Е.И. Влияние маркетинговых технологий на повышение уровня и качества медицинской услуги / Е.И. Вощина, О.О. Янушевич, В.М. Гринин //Стоматолог. - 2007. - №7. С. 5-10.

ВсемирнаяСтоматологическаяФедерация FDI:Всемирный день здоровьяполостирта (WOHD 2015)[Електронний ресурс] / В.В. Садовский, ОрландоМонтейродаСилва, Е.П. Иванова и [др.] //Клиническая стоматология. - 2012.- № 2.-С.4-5. - Режимдоступу до журн. :http://www.kstom.ru/issues/0062.php

Гайнутдинова Б.Г. Проведение и эффективность санитарного стоматологического просвещения при внедрении стоматологической профилактической программы в крупном промышленном центре : автореф.дис.канд. мед. наук : 14.00.21 «Стоматология» / Б.Г. Гайнутдинова. – Воронеж, 2006. - 26 с.

Георгиев А.М. Ополаскиватели для полости рта / А.М. Георгиев // Клиническая стоматология. - 2007. - № 7. - С. 15-17.

Герасименко Є.В. Диференційований підхід до індивідуальної гігієни у людей з різним стоматологічним статусом / Є.В. Герасименко // Новинистоматології. - 2010. - №3. - С. 33-34.

Голубчиков М.В. Аналіз обсягів стоматологічної допомоги дитячому населенню м. Києва у 2006-2010 р.р. / М.В. Голубчиков, О.В. Савчук // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – № 3 (19). – С. 43-45.

Данилов Е.О. Кадровое обеспечение и проблемы использования трудовых ресурсов стоматологической службы / Е.О. Данилов, Б.Т. Мороз, А.В. Цимбалистов // Институт Стоматологии – 2005. – №4. – С. 12-16.

Делендик А.И. Организация работы стоматолога общей практики / А.И. Делендик, М.К. Зубрицкий // Организационныеаспектыпервичноймедико-санитарнойпомощи: Материалы научно-практической конференции -Минск, 1999. – С. 69-73.

Делендік. А.І. Особливостіорганізаціїстоматологічної допомогив Німеччині / А.І. Делендік // Стоматологічнийжурнал. –2006.-№2. –140 с.

Деньга О.В. Поражаемостькариесомзубовдетей, проживаючих в районах Одесскойобласти с различнойпестициднойнагрузкой / О.В. Деньга, А.В. Николаева, С.В. Шпак // Вестник стоматологи. – 2007. - №3. – С. 38-43.

Дмитриева А.Г. Актуальные проблемы и перспективы развития профилактики стоматологических заболеваний / А.Г. Дмитриева // Материалы IX ежегодного научного форума «Стоматология 2007», посвященного 45-летию ЦНИИС. - М., 2007. - С. 117-119.

Дмитрова А. Проблемыстоматологическойсанациидетей в учреждениях для детей-сирот, расположенных в сельскойместности / А. Дмитрова, А. Кулаков // Стоматология для всех. – 2011. - №32. – С. 32-33.

Дорошина, В.Ю. Стоматологическая диспансеризация студентов московских вузов и пути повышения ее эффективности / В.Ю. Дорошина, И.М. Макеева, A.C. Проценко // Стоматология. - 2010. - Т. 89, №1. - С. 7-9.

Доручення Президента Українищодореформуваннясистемиохорониздоров'я, спрямованої на підвищенняякості і доступностімедичноїдопомоги для громадянУкраїни [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.zdrav.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=202:2011-01-17-12-26-36&catid=52:2011-01-17-12-23-05

Закон України № 3611-VI від 7 липня 2011 року «Про внесеннязмін до Основ законодавстваУкраїни про охоронуздоров’ящодоудосконаленнямедичноїдопомоги» [Електронний ресурс] // ВідомостіВерховної Ради України. - 2012. - № 14. - С. 86. - Режим доступу до журн. :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3611-17

Закон України від 19.11.1992р. №2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4 – 19 с. - Режим доступу до журн. : http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Закон України від 05.10.2000р. №2017-ІІІ “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України.- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2017-14

Ибрагимли Х.И. О преимуществах интегральных критериевоценки качества терапевтической стоматологической помощи / Х.И. Ибрагимли // Проблемы управления здравоохранением. - 2007. № 6 (37). - С. 55-57.

Ибрагимли Х.И. О критериях качества стоматологической помощи / Х.И. Ибрагимли // Проблемы управления здравоохранением. - 2008. № 2 (39). - С. 32-35.

Изучение показателей кариеса зубов взрослого населения Санкт-Петербурга по данным эпидемиологического обследования / Е.О. Данилов, Ю.Г. Голинский, Р.Н. Жапакова [и др.] // Институт Стоматологии. – 2008. - № 1 (38). – С .34-35.

Изучение стоматологического статуса, качества индивидуальной гигиены полости рта и уровня оказания стоматологической помощи у студентов города Саратова и Саратовской области / В.В. Масумова, Н.В. Булкина, Е.А. Савина [и др.] // Саратовский научно - медицинский журнал. - 2009. - Т.5, №1. - С. 90-92.

Кабирова А.Н. Дополнительные средства гигиены / А.Н. Кабирова // Медицинский алфавит. - 2009. - №9. - С. 25-27.

Калашникова И.О. Результаты неправильного ухода за полостью рта / И.О. Калашникова // Стоматология сегодня. - 2009. - №6. - С.18-19.

Каплан З.ММедико-социальные основы формирования стоматологического здоровья молодежи / З.М. Каплан, В.М. Гринин, Д.И. Кича// Стоматолог. - 2008. - №8. - С.5-16.

Качество и эффективность работы врачей стоматологов-терапевтов в зависимости от степени алгоритмизации лечебного процесса / Ю.В. Ермаков, В.М. Гринин, Р.Т. Буляков[и др.] // Российский стоматологический журнал. - 2011. - №1. - С. 45-47.

Киселёва Е.А. Аналитическая эпидемиология основных стоматологических заболеваний в крупном промышленном регионе Западной Сибири / Е.А. Киселёва, И.А. Тё, Е.А. Тё // Институт стоматологии. - 2009. - № 3 (44). - С. 22-23.

Ковалевская А.В Анализзаболеваемости и обращаемости за стоматологическойпомощьюсрединаселения г. Могилева по материалам УЗ «Могилевскаяобластнаястоматологическаяполиклиника» / А.В. Ковалевская, С.И. Нургалеев // Стоматологический журнал. – 2006. - № 1. – С. 65-66.

Концепція реформування стоматологічної служби України. Інноваційні технології у стоматологічну практику / О.В. Павленко, Н.О. Савичук, М.С. Драгомирецька [та ін.] // Матеріали ІІІ(Х) з’їзду Асоціації стоматологів України. – Полтава,2008.

Конюхова С.Г. Стратегия тотального качества или конкурентное преимущество профессионалов / С.Г. Конюхова // Экономика и менеджмент в стоматологии. – 2009. - № 3(29) - С. 66-68.

Косенко К.М. Актуальні питання стану та перспективи розвитку стоматологічної допомоги сільському населенню / К.М. Косенко,О.Е. Рейзвіх // Вісник стоматології. - 2012.- № 4.- С.106-110.

Кравченко В.В. Зміна форм власності медичних закладів у стоматології, як один з перспективних напрямів розвитку галузі / В.В. Кравченко // Современнаястоматология. – М., 2006. - №1. – С. 161–162.

Кривелевич Е.Б. Характеристика стоматологического здоровья населения Владивостока (по результатам социологического исследования)/ Е.Б. Кривелевич, И.В. Шведенко//Тихоокеанский медицинский журнал. – 2007. - № 4. -С. 88-90.

Крушиньська-Росада. М. Сучасні погляди щодо впливу харчування на стан здоров`я зубів / М. Крушинська-Росада, И. Плюскота // Естетична стоматологія. – 2009. - №3 ( 60) – С. 81-84.

Крюкова А.В.Стоматологическоездоровьестудентов/ А.В. Крюкова, А.Е. Осипов, Л.Н. Денисенко // Успехи современного естествознания.- 2013.- №9. – С. 54-55.

Кудрявцева Т.В. Некоторые тенденции в состоянии здоровья подростков и молодежи Санкт-Петербурга / Т.В. Кудрявцева, И.Н. Никифорова, Н:В. Сивас // BiomedikalandBiosocialAnthropology. — 2007. - № 9. - С. 176-180.

Кудрявцева Т.В. О распространённости стоматологической патологии среди взрослого трудоспособного населения / Т.В. Кудрявцева, А.Н. Малинин // Пародонтология. – 2011. - № 1. – С. 16-18.

Кузьмина E.M. Модель проведения эпидемиологического стоматологического обследования населения по критериям Всемирной Организации Здравоохранения / Е.М. Кузьмина// Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2007. - №6. - С. 13–16.

Кузьмина Э.М. Стоматологическая заболеваемость населения России / Элла Михайловна Кузьмина.- М., 2009. - 236 с.

Кунин А.А. Актуальность и обеспечение поддерживающей гигиены полости рта /A.A. Кунин, Е.А. Андреева //Дентал юг. - 2007. -№ 5 (46).- С. 36-39.

Куріння і пародонтит / Н.А. Тілігузіна, М.О.Кузембаєва, О.І.Пустовіт // Сучасна стоматологія - 2010. - № 3. – С. 52-54.

Лакшин A.M. Гигиеническая оценка жизни студентов-стоматологов / A.M. Лакшин, Н.Г. Кожевникова // Стоматология для всех. - 2007. - № 2 (39). - С. 46-50.

Ландинова В.Д. Вспомогательные средства гигиены полости рта /В.Д. Ландинова, Е.С. Таболина, Е.И. Фукс //Институт стоматологии. - 2010. -№ 46.-С.12-15.

Лемберг И.А. Потребность в комплекснойстоматологическойпомощи и мотивациянаселения к обращению за ней в средние по мощностичастныеструктуры : диссертация ... кандидата медицинских наук : 14.00.21 / ЛембергИгорьАлександрович; [Местозащиты: ФГУ "Центральныйнаучно-исследовательскийинститутстоматологии"].- Москва, 2009.- 107 с.

Леонтьев В.К. Профилактика стоматологических заболеваний /В.К. Леонтьев, Г.Н. Пахомов. - М., 2006. – 416 с.Леонтьев В.К. Подготовка кадров для стоматологии / В.К. Леонтьев // Экономика и Менеджмент в Стоматологии. – 2007. - № 3 (23). – С.7-17.

Леонтьев В.К. О состоянии стоматологии в России и перспективах её развития (Часть IV) / В.К. Леонтьев // Институт Стоматологии. – 2007. – № 3(36). – С. 14-17.

Леонтьев В.К. Качество стоматологической помощи: возможности управления и регуляции / В.К. Леонтьев // Экономика и Менеджмент в Стоматологии. - 2008. - № 1 (24). - С. 12-24.

Леонтьев В.К. Методы профилактики стоматологических заболеваний /В.К. Леонтьев //Клиническая стоматология. - 2008. -№ 10. - С. 109-110.

Леонтьев В.К. Экологические и медико-социальные аспекты основных стоматологических заболеваний / В.К. Леонтьев // Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера». - 2010. - № 1. - С. 230-236.

Леонтьев В.К. Моделистоматологическойпомощинаселению в условияхрынка/ В.К. Леонтьев // Современная стоматология. – 2010. – №1. – С. 7-9.

Леонтьев В.К. Реформы в стоматологии/ В.К. Леонтьев // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.e-stomatology.ru/publication/reforms_in_stomatology/

Леус П.А. Кариесзубов. Этиология, патогенез, эпидемиология, классификация: учебно-методическоепособие / П.А. Леус // Минск: БГМУ. 2007. – 35с.

Леус П.А. Кваліфікаційна характеристика лікаря-стоматолога загального профілю /П.А. Леус // Стоматологічний журнал. - 2001. - №1. - С.59-60.

Леус П.А. Комунальна стоматологія. Брест: ВАТ «Брестська друкарня». -2000.- 284 с.

Леус П.А. Состояние стоматологической помощи населениюРеспубликиБелоруссь и перспективыееразвития/П.А. Леус, А.Г. Третьякович// Белорусскиймедицинский журнал. - 2004. - №2. - С. 4-6.

Леус П.А. Профилактика кариеса зубов на индивидуальном уровне у взрослых /П.А. Леус // Стоматологический журнал.- 2008. - № 3. - С. 198-208.

Леус П.А. Возможности практической реализации известных эффективных методов профилактики кариеса зубов на индивидуальном приеме у врача-стоматолога /П.А. Леус //Маэстро стоматологии. – 2010. - № 1 (37). -С. 49-55.

Леус П.А. Возможностидальнейшегосовершенствованиястоматологическойпомощинаселению на основемеждународногоопыта / П.А. Леус, И.Е. Шотт // Стоматологический журнал. – 2009. - №3. – C. 204-209.

Леус П.А. СтоматологияБеларуси ХХI век (доклад на IV Международнойнаучно-практическойконференции 1 ноября 2005г., г. Минск) / П.А. Леус // Стоматологический журнал. 2005.-№ 4.- С. 2-5.

Леус П.А. СтоматологияБеларуси XXI век (Доклад на IV Международнойнаучно-практическойконференции 1 ноября 2005г., г. Минск) / П.А. Леус // Стоматологический журнал. – 2005. – №4. – С. 1 – 4.

Леус П.А. Федеральная государственная программа первичной профилактики стоматологических заболеваний среди населения России / П.А. Леус // - М., 2011. - 51 с.

Лобко В.А. Перспективы развития стоматологической помощи в республике Беларусь / В.А. Лобко, А.С. Артюшкевич // Стоматологический журнал. – 2008. - № 1 - С. 68–70.

Лукиных Л.М. Достижения и проблемы в профилактикекариесазубов и заболеваний пародонта / Л.М. Лукиных // ИнститутСтоматологии. – 2006. – №1. – С.34 – 36.

Лукиных Л.М. Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта / Л.М. Лукиных // М. : Мед.книга. - 2003. – 196 с.

Макаров A.C. Зубные щетки /A.C. Макаров //Современный стоматолог. - 2009. - №5. - С. 14-15.

Макеева И.МРаспространенность стоматологических заболеваний у студенческой молодежи Москвы и потребность в их лечении / И.М. Макеева, В.Ю. Дорошина, А.С. Проценко // Стоматология. - 2009. - №6. - С. 4–8.

Малышева А.Н. Классификация средств индивидуальной гигиены полости рта /А.Н. Малышева //Зубной доктор. - 2007. - №10. - С. 15-16.

Манрикян М.Е. Изучение состояния зубов и тканей пародонта у взрослого населения в столице и регионах республики Армения с учетом медико–социальных факторов / М.Е. Манрикян // Таврический медико-биологический вестник. - 2012. - Т. 15, № 2 (58). - С. 131-134.

Манрикян М.Е. Оценкастоматологическогоуровняздоровья у взрослого и пожилогонаселенияРеспубликиАрмения / М. Е. Манрикян // ИнститутСтоматологии. – 2012. – №3(56). – С. 24–27.

Мерков А.М. Санитарная статистика: Пособие для врачей / А.М. Мерков, Л.Е. Поляков. – Л.: Медицина. - Ленинградское отделение, 1974. – 384 с.

Мониторинг программ профилактики стоматологических заболеваний в Самарском регионе /А.М.Хамадеева, О.А. Багдасарова, Н.В. Ногина [и др.] // Дентал форум. - 2009. - № 1 (29). - С. 38-44.

Морозов В.И. Отношение населения к оказанию качественных стоматологических услуг в Саратовском регионе / В.И. Морозов // Саратовский научно-медицинский журнал.– 2012.– Т. 8,№3.- С. 820–824.

Муравянникова Ж.Г. Стоматологические заболевания и их профилактика / Ж.Г. Муравянникова // Феникс. - 2007. - 446 с.

Наказ МОЗ Українивід 23.02.2000 р. № 33 “Про штатнінормативи та типовіштатизакладівохорониздоров’я” [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://pharmasvit.com/nakaz-vid-23-02-2000-33-pro-shtatni-normativi-ta-tipovi-shtati-zakladiv-oxoroni-zdorovya-iz-zminami-53617.html.

Наказ МОЗ УкраЇни від 22.11.2000 № 305 «Про затвердженняКритеріїв медико-економічноїоцінкинаданнястоматологічноїдопомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях (амбулаторнадопомога)» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20001122_305.html

Наказ МОЗ України від 23.11.2004 № 566 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Стоматологія» » [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20041123_566.htmlНаказ від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE14113.html

Наказ МОЗ Українивід 27.08.2010 № 728 “Про диспансеризаціюнаселення” [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

Наказ МОЗ Українивід 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинноїмедичноїобліковоїдокументації та інструкційщодоїхзаповнення, щовикористовується у закладах охорониздоров'янезалежновідформивласності та підпорядкування» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 132 «Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20120223_132.html.

Наказ МОЗ Українивід 28.09.2012 № 752 "Про порядок контролю якостімедичноїдопомоги" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

Наказ МОЗ України від 06.08.2013 № 693 "Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

Наказ МОЗ України від 11.09.2013 № 795 "Порядок моніторінгу клінічних індикаторів якості медичної допомоги" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

Наказ МОН України від 16.04.2003 № 239 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 „Медицина” [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data/base40/ukr40320.htm

Наказ МОН України від 28.07.2003 р. № 504 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 „Медицина” [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS4649.html

Образцов Ю.Л. Стоматологическоездоровье: сущность, значение длякачества жизни, критерии оценки/ Ю.Л. Образцов // Стоматология. - 2006. - №4. - С.41-43.

Общая оценка отношения молодёжи к предоставляемой стоматологической помощи / З.М. Каплан, В.М. Гринин, Д.И. Кича [и др.] // Стоматология для всех. - 2007. - № 1. - С. 50-52.

Одиннадцатая Общая программа работы ВОЗ на 2006-2015 гг.: Доклад Секретариата от 24 мая 2006 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа :http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/21101/1/B117_16-ru.pdf

Олейник Е.А. Исследование влияния социально-экономических факторов среды на состояние полости рта с использованием метода многомерной статистики //Институт Стоматологии. - 2007. - № 4(37). - С.22-23.

Основи стоматології. Програма навчальної для студентів вищих медичних закладів освіти III -IV рівнів акредитації. Спеціальності: «Лікувальна справа» (7.1110101), «Педіатрія» (7.110104) за напрямом підготовки медицина. – К., 2010. – 16с.

Особенности диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта: учебное пособие / К.Г Караков, Т.Н. Власова, В.И. Лавриненко [и др.] // - Ставрополь, 2011. - 122 с.

Оцінка ефективності організації та надання первинної медико-санітарної допомоги: методичні рекомендації / Л.Ф Матюха, Н.Г. Гойда, Г.О. Слабкий [та ін.] // - Київ, 2010. – 25с.

Павленко О.В. Аналіз роботи стоматологічної служби України за матеріалами 2009 року / О.В. Павленко, В.В. Кабаков, О.М. Вахненко // Современнаястоматология. – 2011. – №2. – С. 153–155.

Павлов Н.Б. Профилактика стоматологических заболеваний с помощью новой специальности «гигиенист стоматологический» / Н.Б. Павлов // Медицинский вестник. - 2008. - №1(8). -С. 10-11.

Паршин Д.В. Факторы риска возникновения основных стоматологических заболеваний /Д.В. Паршин // Институт Стоматологии.– 2006.- №2.- С. 30-32.

Пашаев А.Ч. Ураженість населення Азербайджану захворюваннями пародонту / А.Ч. Пашаев // Современнаястоматология. - 2009.- №2.- С.48-50.

Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в охороні здоров’я України / Г. О. Слабкий, Ю.Б. Ященко, М.В. Шевченко [та ін.] // Інноваційна система управління охороною здоров’я: галузь, регіон, лікарня: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м.Київ, 29–30 вересня 2011 р.: тези доп. - К., 2011. - С. 71–72.

Підходи до реформування вторинної медичної допомоги в Україні / Н.П. Кризина, П.Л. Лисенко, Н.В. Некрасова [та ін.] // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я: спец. випуск: матер. V з’їзду спеціалістів з соц. медицини та організаторів охорони здоров’я України, м.Житомир, 11–12 жовтня 2012 р. - К., 2012. - С. 56–57.

Попова Т.Г. Социологическое исследование о причинах конфликтов между пациентом и врачом-стоматологом / Т.Г. Попова, Е.Ю. Кураева // Актуальные аспекты судебной медицины и экспертной практики. - М., 2008. - С. 138-142.

Профилактика заболеваний пародонта в рамках программы индивидуальной профилактики кариеса у взрослых / А.А. Кунин, И.А. Беленева, О. И. Олейник [и др.] // Труды XI съезда Стоматологической Ассоциации России. - М., 2006. - С. 198-200.

Профилактика заболеваний пародонта / Т.И. Ибрагимов, Б.П. Марков, O.E. Кузнецов [и др.] // Актуальные вопросы стоматологии (сборник научных трудов). - Москва-Краснодар: «Советская Кубань», 2008. - С. 53-58.

Проценко А.С. Факторы влияющие на распространенность основных стоматологических заболеваний у студенческой молодежи Москвы / А.С. Проценко, И.М. Макеева // Стоматология. - 2010. - № 1. - С. 4-6.

ПроценкоА.С. Стоматологическое здоровье в системе жизненных ценностей современной молодежи / А.С. Проценко // Сборник материалов 17международной научно-практической конференции «Система ценностей современного общества». - Новосибирск, 2011.- С.150-155.

РейзвихО.Э.Показатели санации полости рта в различных регионах Украины в зависимости от обеспеченности врачебными кадрами стоматологического профиля / О.Э. Рейзвих, Г.Н. Варава, Р.Д. Жадько// Вісник стоматології.– 2010. - №3. – С. 102-106.

Рейзвіх О.Є. Рівень надання стоматологічної допомоги-важливий критерії здоров’я населення / О.Є. Рейзвіх // Вісник стоматології. – 2012. - №2. – С. 132–135.

Родина Т.С. Медико-социальная характеристика и удовлетворенность стоматологической помощью пациентов медицинских организаций различных форм собственности : автореф. дис.канд. мед.наук : 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение» / Т.С. Родина. - М., 2010. - 23 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2011р. №1164-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020:

український вимір» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80

СавичукН.О. Современные подходы к изучению стоматологического здоровья / Н.О. Савичук // Дентальные технологии. - 2010. - №2(45).- С.7-10.

Савчук О.В. Концептуальні напрями формування економічно орієнтованих форм стоматологічних організацій в Україні / О.В. Савчук // Вісник стоматології. – 2013. - №2. - С. 100–103.

Савчук О.В. Аналіз стану стоматологічної допомоги в Україні / О.В. Савчук // Східноєвропейський журнал. – 2013. – № 1 (21). – С. 58-62.

Сагина О.В. Некоторые аспекты организации стоматологической помощи семейным врачом-стоматологом / О.В. Савичук //Институт Стоматологии.- 2006. - №1 - С. 32-33.

Светличная Т.Г. Анализскрытойнеудовлетворённостипациентовучрежденийздравоохранения / Т.Г. Светличная, О.А. Цыганова, Е.Л. Барчанинова // - Республика Коми. - 2011. - №1 - С. 49–53.

Силантьева Г.П. Отношение населения к проблеме профилактики стоматологических заболеваний (по результатам стоматологического опроса) / Г.П. Силантьева, О.А. Козаченко, Н.Б.Соловьева// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2006. - №5. - С.19-27.

Симбатян Б.М. Обучение гигиене полости рта /Б.М. Симбатян //Российский стоматологический журнал. - 2009.- №5. - С.57-58.

Смирнова A.A. Профилактическая гигиена и профилактика в стоматологии /A.A. Смирнова //Клиническая стоматология. - 2008.-№12.– С. 155–157.

Совершенствованиеоценкикачествалечебно-профилактическойпомощи в ведомственнойстоматологическойклинике / Е.Ю. Хавкина, В.Н. Олесова, В.В. Уйба[и др.] // Стоматология. –2011. - №5. – С. 4–9.

Современные возможности профилактики стоматологических заболеваний /A.A. Кунин, И.А. Беленова, О.Б. Селина [и др.] //Системный анализ и управление в биомедицинских системах.-2008. - Т. 7, № 1. - С. 188-191.

Сохов С.Т. Влияние уровня бюджетного финансирования медицинских учреждений на стоматологическую заболеваемость населения /С.Т. Сохов, Н.Б. Павлов, А.Г. Турчиев// [Електронний ресурс] - Режим доступу: vestnik.mednet.ru, 02.12.2011

Сравнительная характеристика результатовсоциологическихисследований по ортодонтии за период с 2004 по 2009г. (мониторинговоеисследование) / И.В. Гуненкова, С.В. Текучева, К.И. Свиридова [и др.] // Стоматология. –2010. - №6. – С. 64–69.

Сравнительный анализ стоматологической заболеваемости как основа спроса населения на стоматологические услуги / Г.В. Емелина, В.М. Гринин, П.В. Иванов [и др.] // Вестник новых медицинских технологий. - 2011. - Т. 18, № 2. - С. 449-451.

Стоматологические проблемыкурильщиков и путиихрешения / А.Б. Чухловин, А.А. Тотолян, Ю.Г. Трофимова[и др.] // Клиническая стоматология. – 2007. - № 2. – С. 52–56.

Стоматологічна допомога в Україні: довідник / Н.Г. Кравчук, О.М Якименко [та ін.] під ред. О.В. Аніщенко. – К., 2011 – 87 с.

Стоматологическиеобследования. Основныеметоды/ВООЗ Женева. - 4-е издание. - 1997 - 76 с.

Стратегіярозвиткупрофілактики в охороніздоров’я в Україні / А. Сердюк, Ю. Кундієв, А. Нагорна[та ін.]// Журнал НАМН України. – 2012. – № 3. – С. 358–368.

Тилигузова Н.А. Курение и пародонтит / Н.А. Тилигузова, М.А. Кузембаева, А.И. Пустовит // Современнаястоматология. – 2010. - №3. – С. 52–54.

Тупикова Л.Н. Отношение к стоматологическомуздоровьюразличныхгруппнаселения./ Л.Н. Тупикова, Е.Н. Онопа // ИнститутСтоматологии.- 2002-№3.- С. 17-18.

Указ Президента України від 21.05.2002 № 475 / 2002 «Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002-2007 рр.» // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/475/2002

Улитовский С.Б. Оценка риска и предупреждение развития заболеваний пародонта / С.Б. Улитовский, A.A. Леонтьев // Дентал юг. - 2007. - № 5 (46). - С. 5-7.

Улитовский С.Б. Гигиена полости рта /С.Б. Улитовский //Новое в стоматологии.- 2009. - № 5. - С. 90–94.

Управление качеством стоматологической помощи/ Н.И. Вишняков, Е.О. Данилов, Т.Ш. Мчедлидзе [и др.] //[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://sanfarm.ru/upravlenie kachestvom

Факторы риска, влияющие на ухудшение физиологических показателей у пациентов на стоматологическом приеме / В.В. Бойко, Г.Г. Иванова, A.A. Антонова[и др.] // Институт Стоматологии. - 2009. - № 1. - С. 56-57.

Федоров Ю.А. Гигиена полости рта для всех / Ю.А. Федоров // СПб : ПолиМедиаПресс. - 2003. - 112 с.

Фёдоров Д.С. Состояние и проблемы современной организации стоматологической помощи / Д.С. Фёдоров // Инновации в медицине. Социально – значимые инфекции Материалы VIII российско – германской научно – практической конференции / под общ.редакцией В.В. Степанова, Г. Хана. – Новосибирск ООО “Альфа – Виста”, 2009. – 190 с.

Фирсова И.В. Взаимосвязь и взаимовлияние уровня стоматологического здоровья и средовых факторов /И.В. Фирсова, Д.Е. Суетенков, Н.М. Олейникова // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. - №1 (приложение). – С.239 – 245.

Хамадеева A.M. Мониторинг программ профилактики стоматологических заболеваний в Самарском регионе /А.М.Хамадеева, О.А. Багдасарова, Н.В. Ногина // Дентал форум. - 2009. - № 1 (29). - С. 38-44.

Хамадеева A.M. Опыт внедрения профилактических программ в стоматологии в Самарской области / A.M. Хамадеева // Дентал-юг. - 2009. - № 6 (47). - С. 24-28.

Хамадеева А.М. Результаты и перспективывнедренияпрофилактическихпрограмм в областистоматологии в Самарскомрегионе / А.М. Хамадеева, Г.И. Гусарова, А.И. Богатов // Стоматолог. – 2008. – №5. – С. 13-17.

Цепов Л.М. Стоматологическийкомплаенс у студентовмедицинскоговуза и жителейСмоленскойобласти / Л.М. Цепов, Н.А. Голева // Пародонтология. – 2009. – №3–С.17-20.].

Чопчик В.Д. Стоматологічні захворювання як соціальна проблема / В.Д. Чопчик // Вісник стоматології. – 2004. – №3. – С. 99-101.

Шацкая Н.В Вопросы профилактики стоматологических заболеваний среди работающих в контакте с вредными веществами / Н.В. Шацкая, Н.В. Агранович, А.К. Мхитиряен // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 8 (2). - С. 458-460.

Ширшова Н.Е. Комплексный подход к профилактике заболеваний пародонта у студенческой молодежи города Челябинска / Н.Е. Ширшова// Материалы 1-го Российско-Чешского Форума. - Челябинск, 2006. - С. 191-192.

Ширшова Н.Е. Методические аспекты оценки состояния гигиены полости рта у лиц молодого возраста / Н.Е. Ширшова, О.С. Гилева, В.Р. Тесленко // Пермский медицинский журнал. - 2006. -Т.25, №6.-С. 107-113.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію за 2010 рік [монографія] / головний ред. О.В. Аніщенко. – К., 2011. – 459с.

Щорічнадоповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України за 2013 рік / за ред. О.С. Мусія. – К., 2014 – 438с.

Щорічнадоповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України за 2014 рік / за ред. Квіташвілі О. :МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2015. – 460с.

Экспертизакачествастоматологическойпомощи в современныхусловиях / В.М. Гринин, О.Р. Курбанов, Д.А. Петраш [и др.] // Экономика и менеджмент в стоматологии. – 2007. - №3(23). – С. 84-86.

Янушевич О.О. Стоматологическая заболеваемость населения России. Состояние тканей пародонта и слизистой оболочки рта. / О.О. Янушевич // Москва, 2008. - 228 с.

Янушевич О.О. Современные организационные подходы к обеспечению качества стоматологической помощи. / О.О. Янушевич, В.М. Гринин // Российская стоматология. - 2009. - № 1. - С. 5-8.

Alomari Q. Smoking Prevalence and Its Effect on Dental Health Attitudes and Behavior among Dental Students / Q. Alomari, B.N. Ke-fah, S. Khalid // Med. Princ. Pract. - 2006. - № 15. - P. 195-199.

Amount and type of alcohol and periodontitis in the Copenhagen City Heart Study Text. / J. Kongstad, U.A. Hvidtfeldt, M. Grninlmk [et al.] // J. Clin. Periodontol. - 2008. - V. 35. - P. 1032-1039.

Ai-Jundi S. Н. The efficacy of a school-based caries preventive program : a 4-years study / S.H. Ai-Jundi // Int.J.Dent.Hyg. - 2006. - V. 4 (l). - P. 30-34.

Barber S. The Akhonya Dental Project: a new charity aiming to provide oral health education and preventative care in Kenya / S. Barber// Brit. Dent. J. - 2010. [Internet resource] - Internet communicationatwebsite : http://www.nature.com/bdi/iomal/v208/nl/fiill/sj.bdj.2010.43.html.

Bergstrom J. Periodontitis and smoking an evidence-based appraisal / J. Bergstrom // J. Evid. Based Dental Pract. - 2006. - № 6. -P. 33-41.

Bosdure E. The effects of tobacco on children / E. Bosdure, J.C. Dubus // Revue Des Maladies Respiratoires. - 2006. - V. 23 (6). - P. 694-704.
Bou C. Oral health status of 1500 university students in Toulouse France / C. Bou, J.L. Miquel, P. Poisson // Odontostomatol. Trop. -2006.-V. 29, № 114. - P. 29-33.

Cigarette smoking and periodontal disease among 32-year-olds: a prospective study of a representative birth cohort / T.W. Murray, J.M. Broadbent, D. Welch [et al.] // J. Clin. Periodontol. - 2007. - V. 34.- P. 828-834.

Cigarette smoking and tooth loss experience among young adults: a national record linkage study Text. / M. Ojima, T. Hanioka, K. Tanaka[et al.] // BMC Public Health. - 2007. -№ 7. - P. 313.

Dietary Habits and Oral Hygiene Practice amongst Dental Students at the College of Dentistry / E. M. Al-Madi, M. AlJamie, S. Al-Dukhail [et al.] // Princess Nourah University. Open Journal of Stomatology. – 2016. - №6.– Р. 28-35.[Internet resource] - Internet communicationatwebsite : http://dx.doi.org/10.4236/ojst.2016.61004

Dental Caries and Growth in School-Age Children/ A. Heba,G. Alkarimi, G. Richard [et al.] // Pediatrics.– 2014.- V. 133 (3). –P. 616-623.

Dental decay and tooth loss at the high school level in Mexican students / J. de la Fuente-Hernndez, M. Gonzez de Cossho, M. Orte-ga-Maldonado[et al.] // SaludPublica Mex. - 2008. -V. 50, № 3.-P. 235-240.

Dumitrescu A.L. An assessment of oral self-care among Romanian dental students using the Hiroshima University—Dental Behavioural Inventory/ A.L. Dumitrescu, M. Kawamura, H. Sasahara // Oral Health Prev. Dent. - 2007. - V. 5, № 2. - P. 95-100.

Dumitrescu A.L. Tobacco and alcohol use among Romanian dental and medical students: a cross-sectional questionnaire survey / A.L. Dumitrescu // Oral Health Prev. Dent. - 2007. - V. 5, № 4. - P. 279-284.

Edelstein B.L. Update on disparities in oral health and access to dental care for America’s children / B.L. Edelstein, C.H. Chinn //AcadPediatr. – 2009. – V. 9(6). – P. 415–419.

Effect of 5 years of dental studies on the oral health of Tunisian dental students / F. Maatouk, W. Maatouk, H. Ghedira[et al.] // East Mediterr Health J. - 2006. - V. 12, № 5. - P. 625-531.

Effect of early preventive dental visits on subsequent dental treatment and expenditures / H. Beil, R.G. Rozier, J.S. Preisser [et al.] //Med Care.– 2012.– V. 50(9). – P. 749-756.

Epidemiologic study of dental caries among students on the campus of the University of Dakar / D. Faye, D. Cisse, E.B. Mbodj [et al.] // Odontostomatol. Trop. - 2007. - V. 30, № 119. - P. 29-36.

Fjelddahl A. A four-year cohort study of caries and its risk factors in addescents with high and low risk at baseline / A. Fjelddahl // Swed. Dent. J. - 2007. - V. 31 (1). - P. 11-25.

Gallagher J.E. Modelling workforce skill-mix: how can dental professionals meet the needs and demands of older people in England? / J.E. Gallagher, E.R. Kleinman, P.R. Harper//Brit. Dent. J. -2010. - V. 208, № 3. - P. 106-107.

Hamissi, J. Prevalence of dental caries among high school attendees in Qazvin / J. Hamissi, G.H. Ramezani, A. Ghodousi // J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. - 2008. - V. 26. - P. 53-55.

Howard E. Effectiveness of Fluoride in Preventing Caries in Adults / E. Howard // Inside Dentistry. – 2007. – V. 3.

Improvement of knowledge, attitude, and behavior about oral health in a population of alcohol addicted persons / P. Barbarodo, D. Lucrezi, E. Prospero [et al.] // Alcohol&Alcoholism.. - 2008. - V. 43. - P. 347-350.

Jakober R.L. Comparative evaluation of test parameters in plaque removal. A preliminary report /R.L. Jakober, A.M. Perritt// [Internet resource] - Internet communicationatwebsite: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Jansson L. Association between alcohol consumption and dental health / L. Jansson // J. Clin. Periodontol. - 2008. - V. 35. - P. 379-384.

Keels Martha Ann.Sticky, sugary foods create perfect storm for caries development/ Martha Ann Keels // AAP News.– 2011.– V. 32. - 11 p.

Kranz A.M. Effects of physician-based preventive oral health services on dental caries / A.M. Kranz, J.S.Preisser, R.G. Rozier// Pediatrics. – 2015. – V. 136. – P. 107114.

Kunin A. Our experience in prophylaxis of recurrence (second) caries /A. Kunin, I. Belenova //Papers of the 3rd Pan-European Dental Congress, 9-11 dec. - 20 09.-P. 30-31.

Lahrech F. Do we influence the smoking-habits of our patients, during treatment at a specialist clinic of periodontology? / F. Lahrech, H. Thorstensson // J. Clin. Periodontol. - 2009. - V. 36. – 151 p.

Lencov S.E. Psychosocial, behavioral and oral health indicators-review of the literature / E. Lencov, Z. Broukal, J. Duskov// Prague Med. Rep. - 2006. - V. 107, № 3. - P. 305-316.

Lypez R. Cannabis use and destructive periodontal diseases among adolescents / R. Lypez, V. Baelum // J. Clin. Periodontol. -2009. - V. 36. - P. 185-188.

Levin R.P. The role of branding in dental practice marketing / R.P. Levin // J. Amer. Dent. Ass. - 2007. - V. 138. - P. 530-531.

Levin R.P. The 12 key performance indicators for your practice / R.P. Levin // J. Amer. Dent. Ass. - 2007. - V. 140. - P. 595-596.

Levin R.P. Taking control of the dental practice / R.P. Levin // J. Amer. Dent. Ass. - 2007. - V. 138, № 9. - P. 1261-1262.

Levin R.P. The dentist as chief executive officer / R.P. Levin // J. Amer. Dent. Ass. - 2007. - V. 138, № 6. - P. 821-822.

Levin R.P. Strategies for a more successful 2009 / R.P. Levin // J. Amer. Dent. Ass.- 2009. V. - 140, № 8. - P. 1040-1041.

Loewy E.H. Framing issues in health care: do American ideals demand basic health care and other social necessities for all? / Е. Н. Loewy, R.S Loewy // Health Care Anal. - 2007. - V. 15, № 4. - P. 261-271.

Me. Guigan P.G. Marketing the dental practice: eight steps to word success / P.G. Me. Guigan, A.B. Eisner // J. Amer. Ass. - 2006. - Vol. 137. № 10. - P. 1426-1433.

Monroy P.G. The age-1 dental visit and the dental home: a model for early childhood caries prevention /P. G. Monroy // J. Mich. Dent. Assoc. -2007.-V. 89(1).-P. 32-36.

Parental Smoking and Smoking Status of Japanese Dental Hygiene Students: A Pilot Survey at a Dental Hygiene School in Japan / T. Naito, K. Miyaki, M. Naito [et al.] // Int. J. Environ. Res. Public Health. -2009. - V. 6, № 1. - P. 321-328.

Periodontal health status and smoking among young adults / Y. Vered, A. Livny, A. Zini[et al.] // J. Clin. Periodontol. -2008. - V. 35. - P. 768-772.

Postma, T.C. SociodemographiccorrelatesofearlychildhoodcariesprevalenceandseverityinadevelopingcountrySouthAfrica / T.C. Postma // Int. Dent. J. – 2008.–V. 2.– № 58.– Р. 91–97.

Prevalence and risk indicators of periodontal disease among high-school students in Tehran / A. Kazemnejad, F. Zayeri, A.R. Rokn [et al.] // East Mediterr Health J. - 2008. - V. 14, № 1. - P. 119-125.

Relationship between smoking status and periodontal conditions: findings from national databases in Japan / M. Ojima, T. Hanioka, K.Tanaka [et al.] // J. Periodont. Res. - 2006. - V. 41. - P. 573-579.

Reners M. Stress and periodontal disease / M. Reners, M. Brecx // Int. J. Dental Hygiene. - 2007. - V. 5. - P. 199 - 204.

Sgan-Coen H.D. Health, oral health and poverty / H.D. Sgan-Coen, J. Mann // J. Amer. Ass. - 2007. - V. 138, № 11.- P. 1437-1442.

Smoking-attributable periodontal diseases in the Australian adult population / L.G. Do, G.D. Slade, K.F. Robert-Thomson[et al.] // J. Clin. Periodontol. - 2008. - V. 35. - P. 398-404.

Spencer, A.J. Exposure to water fluoridation and caries increment. Community Dent / A.J. Spencer // Health.– 2008.– V.1.– №25.– Р.12–22.

Tagliaferro, E.P. Distribution and prevalence of dental caries in Bauru, Brazil, 1976-2006/ E.P. Tagliaferro// Int.Dent.J.– 2008.– V.2.– №58.– Р. 75–80.

The World Oral Health Report 2003.Continuous improvement of oral health in the 21st century - the approach of the WHO Global Oral Health Programme[Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_report03_en.pdf

World health statistics 2006 / Geneva, World Health Organizatio. – 2006 [Internet resource] - Internet communication at web site http://http://www.who.int/bulletin/volumes/91/3/12-108969/en/

Смірнова І.В. Аналіз причин звертальності за стоматологічною допомогою населення працездатного віку / В.І. Клименко, І. В. Смірнова, Т.Р. Любомирська // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. - № 4. – С. 223-227.

Смирнова И.В. Проблемыорганизацииработыстоматологическойслужбы (по данныманкетированияврачейстоматологов-терапевтов) / В.И. Клименко, И. В. Смирнова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т.1, №3. – С. 153-156.

Смірнова І.В. Чинники ризику виникнення стоматологічних захворювань у населення працездатного віку великого промислового міста / В.І. Клименко, І. В. Смірнова // Запорожскиймедицинский журнал. – 2014. - №4. – С. 60-62.

Смірнова І.В. Стан стоматологічного здоров’я населення залежно від соціального статусу та задоволеності медичною допомогою / В.І. Клименко, І. В. Смірнова // WiadomosciLekarskie. – 2014. – T.67, №2. – С. 199-201.

Смірнова І.В. Обґрунтування функціональної моделі профілактики поширеності та інтенсивності поширених стоматологічних захворювань / В.І. Клименко, І. В. Смірнова // Україна. Здоров’я нації. – 2015. - №2. – С. 68-75.

Смирнова И.В. Некоторыеаспектыорганизациистоматологическойпомощинаселениютрудоспособноговозраста / В.И. Клименко, И. В. Смирнова // Перша (I)

міжрегіональна науково-практична конференція «Стоматологія Придніпров’я». – 2013 – С. 65-66.

Смирнова И.В. Доступностьстоматологическойпомощинаселениюпромышленногорегиона (по данныманкетирования по Запорожскойобласти)/ И.В. Смирнова // Здоров’я населення, актуальні проблеми та перспективи розвитку системи охорони здоров’я. – 2013 – С. 146-147.

Смирнова И.В. Причинынесвоевременногообращения за стоматологическойпомощью / В.И. Клименко, И.В. Смирнова, Т.П. Зинченко // Сучасні можливості стоматології. – 2013 – С. 52-54.

Смирнова И.В. Первичнаяпрофилактика в стоматологии – основной путь сниженияинтенсивностикариеса / В.И. Клименко, И.В. Смирнова // Комплексний підхід у реабілітації стоматологічних хворих. – 2015 – С. 27- 29.

Смірнова І.В. Організація заходів профілактики стоматологічних захворювань: Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 175-2014 В.І. Клименко, І.В. Смірнова. – Київ, 2014. – Вип. 6 з проблеми «Соціальна медицина». – 4 с.

І.В. Смірнова Організація профілактики поширених хвороб порожнини рота на первинному рівні серед населення працездатного віку: Методичні рекомендації 152.15 /408.15 / В.І. Клименко, І.О. Трубка, І. В. Смірнова. - Київ, 2015. – 31с.

ДОДАТОК А. 1.


Карту епідеміологічного дослідження (за рекомендаціями ВООЗ)

Повних років_______________________________


Стать ____________________________________
Мед. заклад ________________________ Місто Запоріжжя
Дата дослідження___________________________________________

ПІБ та підпис особи, яка проводила дослідження____________________________________

№ протоколу____________________________________


Оцінка стану скронево – нижньощелепнихсуглобів

0 – відсутність патології;
1– прояв;

болючість (при пальпації); клацання, хрускіт (при відкриванні рота); обмеження рухливості (відкривання< 30 мм)

Ураження слизової оболонки порожнини рота і губ

0 – відсутність патології;
прояв:

1 – доброякісна пухлина; 2-злоякісна пухлина;
3 - лейкоплакія; 4 - червоний плескатий лишай;

5 - стоматит;


6 - хейліт; 7 – глосит; 8-кандидоз

Некаріозні ураження

до прорізування зубів:

0 - відсутність;

1 - флюороз;

2 - гіпоплазія;

3 - порушення форми

після прорізування зубів:

4 - ерозія емалі;

5 - клиноподібний дефект;

6 – підвищене стирання;

7 - пігментації;

8 - дисколорит


прямая со стрелкой 1218 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

прямая со стрелкой 11

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38


Ураження пародонтувідсутність-0;

1 – гінгівіт локалізований;

2 – гінгівіт генералізований;

3 - пародонтит локалізований;

4 –пародонтитгенералізований;

5 - пародонтозпрямая со стрелкой 1018 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

прямая со стрелкой 9

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38


Інтенсивність карієсу (КПВ)

Рівень стоматологічної допомоги

( РСД)

К–карієс та його ускладнені форми

Pl - пломба

А - видалення
КПУ= К + Pl + А=

К-

Рt –А-


прямая со стрелкой 818 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

прямая со стрелкой 7

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38


К= С+Р+ О.Pt+ Хр.Pt

С- карієс

Р- пульпіт

О.Pt-гострі форми періодонтиту

Хр.Pt- хронічні форми періодонтиту


РСД = 100% -((К+А)/ (КПВ)× 100%)=

КПВ - інтенсивність карієсу

К – кількість уражених карієсомзубів і пломб з рецидивним карієсом.

А – кількість видалених зубів, не відновлених протезом.Індекс гігієни за Грін- Вермільйону

1.1-

3.1-


1.6-

2.6-


3.6-

4.6-


∑ =

прямая со стрелкой 618 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

прямая со стрелкой 5

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
0-0,6 - добрий;

0,7-1,6 - задовільний;

1,7-2,5 - незадовільний,

2,6 і більше - поганий


Комплексний пародонтальний індекс (КПІ)1.7

1.6


1.1

2.6


2.7

3.7


3.6

3.1


4.6

4.7


∑ =


прямая со стрелкой 4

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28прямая со стрелкой 3

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
0.1 – 1 – ризик захворювання.

1.1 – 2.0 – легка ступінь ураження.

2.1 – 3.5 – середня ступінь ураження.

3.6 – 5.0 – тяжка ступінь ураження.
Ортодонтичний статус

0 - не потребує лікування; 1-проводиться лікування; 2-потребує лікування

Ортопедичний статус

0 – немає ортопедичних конструкцій

1 - є ортопедичні конструкції

2-не потребує протезування;

3 - потребує протезування;прямая со стрелкой 218 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

прямая со стрелкой 1

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38


Необхідні фахівці-стоматологи:

0 - не потрібні;1-терапевт;2-хірург; 3 - ортопед; 4 - ортодонт; 5 – пародонтолог;

6 – гігієніст

ДОДАТОК А. 2.


Анкета анонімного медико-соціального опитування населення працездатного віку
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка