Міністерство охорони здоров’я україниСкачати 434.91 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір434.91 Kb.
1   2   3

Клінічна класифікація — (cTNM або TNM без префіксів) заснована на даних, отриманих в результаті клінічного обстеження до початку спеціального лікування. Встановлення клінічної стадії визначає вибір методу первинного лікування.

Клінічні групи:

Всі хворі зі злоякісними новоутвореннями (у тому числі з новоутвореннями у стадії in situ) реєструються онкологічними установами по місцю постійного проживання пацієнта. Весь контингент хворих злоякісними новоутвореннями, узятих на диспансерний облік для спостереження в онкологічних установах, а залежно від необхідності і можливості вживання різних методів спеціального лікування і полегшення ведення обліку розподіляють на 4 клінічних групи. Приналежність хворого до тієї або іншої клінічної групи при постановці на облік визначається на підставі результатів обстеження.

Залежно від результатів лікування і динаміки розвитку онкологічного процесу клінічна група хворого може мінятися. До Iа клінічній групі відносять з неясною клінічною картиною, за наявності підозріння на захворювання злоякісними новоутвореннями. Терміни диспансеризації контингенту хворих Iа клінічної групи відповідають 10 дням з дня узяття на облік із захворюванням, підозрілим на злоякісне новоутворення, що досить для проведення поглибленого обстеження пацієнта з метою встановлення остаточного діагнозу. При підтвердженні діагнозу злоякісного новоутворення хворого переводять в іншу клінічну групу, при спростуванні діагнозу пацієнта знімають з обліку. До Ib клінічній групі відносять хворих з передпухлинними захворюваннями, званими передраками (факультативний і облігатний). Хворі з факультативними передраковими захворюваннями спостерігаються у фахівців з профілю залежно від ураженого органу.

Хворі з облігатними передраковими захворюваннями спостерігаються у лікарів-онкологів. При хірургічному лікуванні передпухлинних захворювань строго обов'язковим є гістологічне дослідження видаленої освіти. Після проведення радикального лікування передракового захворювання хворі підлягають активному диспансерному спостереженню протягом двох років, після чого, за відсутності рецидиву захворювання, їх знімають з диспансерного облік.

До II клінічної групи відносять хворих злоякісними новоутвореннями (лише за наявності морфологічної верифікації злоякісного процесу), які в результаті вживання сучасних схем лікування можуть бути повністю позбавлені від злоякісного новоутворення, а також хворих, в яких може бути досягнута тривала ремісія.

У складі II клінічної групи виділяється підгрупа IІa- хворі, що підлягають радикальному лікуванню. Під радикальним лікуванням слід розуміти вживання сучасних методів лікування пухлинного процесу, направлених на повне лікування хворого від пухлини. У IІa клінічну групу слід відносити хворих з обмеженим розвитком пухлинного процесу (в основному, I і II стадії захворювання).

До III клінічної групи відносять хворих, що є практично здоровими особами, що знаходяться під динамічним спостереженням онкологічної установи після проведеного за радикальною програмою лікування злоякісного новоутворення. Пацієнти цієї групи в разі виникнення у них рецидивів захворювання або метастазування новоутворення переводяться в II клінічну групу для проведення спеціального лікування (хірургічного, променевого, хіміотерапії і ін.) або в IV клінічну групу, якщо проведення спеціального лікування не показане у зв'язку з поширеністю процесу. Терміни диспансеризації хворих III клінічної групи: протягом першого року після проведеного спеціального лікування - 1 раз в 3 місяці, надалі по життєво - 1 раз на рік, якщо немає спеціальних свідчень для інтенсивного режиму спостереження.

До IV клінічної групи відносять хворих з поширеними формами злоякісного новоутворення, радикальне лікування яких вже неможливе, навіть в тому випадку, якщо їм намічено проведення хірургічного, комбінованого, комплексного і інших видів лікування з паліативною або симптоматичною метою.

До IV клінічної групи входять хворі, які раніше входили до II клінічної групи, але не отримали спеціального лікування з різних причин (відмова від лікування, важкий соматичний стан і так далі). Хворі IV клінічної групи спостерігаються у дільничних лікарів, консультують їх лікарі-онкологи.

7. Матеріали методичного забезпечення заняття.

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

Питання для самоконтролю.

А) для вихідного рівня знань

- Розповсюдженість злоякісних пухлин в Україні.

- Передракові захворювання.

- Диференціальна діагностика із іншими зах­ворюваннями.
В) ТЕСТИ КОНТРОЛЮ БАЗИСНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. (α-2).


 1. Як ростуть доброякісні пухлини?

1)* експансівно;

2) інфільтративно;

3) екзофитно;

4) ендофитно;

5) змішано.


 1. Як ростуть злоякісні пухлини?

 1. *інфільтративно;

 2. експансівно;

3) екзофитно;

4) ендофитно;

5) змішано.


 1. Облігатний передрак

 1. *обов'язково веде в кінцевому рахунку до злоякісного росту;

 2. не обов'язково веде в кінцевому рахунку до злоякісного росту;

 3. дуже редько переходить в рак;

 4. не переходить в рак:

 5. переходить у факультативний передрак.
 1. Факультативний передрак

1) *дуже редько переходить в рак;

2) не переходить в рак:

3) переходить у облігатний передрак;

4) обов'язково веде в кінцевому рахунку до злоякісного росту;

5) дуже часто переходить в рак.


 1. Рак метастазує переважно

 1. *лімфогенним шляхом;

 2. гематогенним шляхом;

 3. змішаним шляхом;

 4. периневральним шляхом;

 5. імплантацій ним шляхом.
 1. Перша фаза канцерогенезу

 1. * Ініціація;

 2. промоція;

 3. прогресія;

 4. імортальність;

 5. супресія.
 1. Друга фаза канцерогенезу

 1. * промоція;

 2. ініціація;

 3. прогресія;

 4. імортальність;

 5. супресія.
 1. Третя фаза канцерогенезу

 1. *прогресія;

 2. промоція;

 3. ініціація;

 4. імортальність;

 5. супресія.

9. ІІ клінічна група – група хворих, в яких

1) *віріфіковіний злоякісний процес, що підлягає радикальному лікуванню;

2) віріфіковіний злоякісний процес, що підлягає паллиативному лікуванню;

3) віріфіковіний злоякісний процес, що підлягає симптоматичному лікуванню;

4) передракове захворювання;

5) доброякісні пухлини.
10. IV клінічна група – група хворих, в яких

1) *віріфіковіний злоякісний процес, що підлягає симптоматичному лікуванню;

2) передракове захворювання;

3) доброякісні пухлини;

4) віріфіковіний злоякісний процес, що підлягає радикальному лікуванню;

5) віріфіковіний злоякісний процес, що підлягає паллиативному лікуванню.


11. Символ «М» застосовується для позначення:

1) *метастазів в інших органах;

2) метастазів у реґіонарних лімфатичних вузлах;

3) розмирів реґіонарних лімфатичних вузлів;

4) кількості реґіонарних лімфатичних вузлів;

5) кількості метастазів у реґіонарних лімфатичних вузлах.


12. У доброякісних пухлинах диференціювання клітин:

1) *не порушена;

2) порушена помірно;

3) порушено виражено;

4) порушено повністю;

5) можливі всі варіанти.


13. Міжнародна класифікація TNM застосовується для характеристики:

1) *злоякісних пухлин;

2) доброякісних пухлин;

3) доброякісних та злоякісних пухлин;

4) передракових захворювань;

5) немає правильної відповіді.


14. Носій генетичної інформації знаходиться:

1) *у ядрі;

2) в клітинній мембрані;

3) в усіх структурах клітини;

4) мітохондрії;

5) комплексі Гольджі.


15. До фізичних канцерогенів належить:

1) *іонізуюча радіація;

2) вібрація;

3) нітроза міни;

4) віруси;

5) всі варіанти.


16. Найбільшою канцерогенною активністю володіють:

1) *поліціклічні ароматичні вуглеводи;

2) жири;

3) білки;

4) жири та білки;

5) вітаміни.


17. Головним носієм інформації клітини є:

1) *ДНК;


2) РНК;

3) АТФ;


4) мембрана;

5) всі варіанти.


18. Для злоякісної пухлини характерно:

1) *метастазування;

2) рівна поверхня;

3) м’яка консистенція;

4) наявність капсули;

5) всі варіанти.


19. До І б клінічній групі хворих відносяться:

1) *хворі із захворюваннями, підозрілими на злоякісні новоутворення;

2) хворі з передраковим захворюванням;

3) Особи, радикально вилікувані від раку;

4) Особи, не вилікувані від раку;

5) Особи, частково вилікувані від раку.


20. Найчастішою злоякісною пухлиною у чоловіків в Україні є:

1) *рак легенів;

2) рак прямої кишки;

3) рак простати;

4) рак шлунка;

5) рак шкіри.


21. Найбільш поширеним канцерогеном в природі є:

1) *бензопірен;

2) нафтиламін;

3) радіонукліди;

4) важкі метали;

5) металоїди.


22. Онкогенний вірус, асоційований з раком шийки матка:

1) *HPV вірус;

2) вірус Епштейна-Барра;

3) вірус гепатиту В;

4) вірус гепатиту С;

5) вірус гепатиту А.


23. У загальній структурі онкологічної захворюваності жінок України перше місце займає рак:

1) *молочної залози;

2) шийки матки;

3) тіла матки;

4) яєчників;

5) шкіри.


24. Рак виникає з тканини:

1) *епітеліальної;

2) м’язової;

3) судинної;

4) лімфатичної;

5) фіброзної.8 ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТІВ.

Г О Л О В Н А:

 1. „Вибрані лекції з клінічної онкології” За загальною редакцією проф. Бондаря Г.В. , проф. Антіпової С.В. Луганськ, 2009. – 560 с.; іл. – Бібліогр. – с. 232-275.

 2. Онкологія: Підручник. – 3-тє видання, перероб. і доп. / Б.Т. Білинський, Н.А. Володько, А.І. Гнатишак та ін.; За ред. проф. Б.Т. Білинського // – К.: Здоров’я, 2004. – 306 с.; іл. – Бібліогр. – с. 284-290.

 3. 3. Хурані І.Ф. Основи клінічної онкології / І.Ф. Хурані, О.Я. Какарькін, А.П. Ковальчук "Тезис", 2010. – 180с.


Д О Д А Т К О В А:

1. Е.Б. Петерсон "Хирургическое лечение злокачественных опухолей"

М., 1981г.
9. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ:

Наукова:


 1. Онкология: (Клинические рекомендации) / под. Ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 720 с. – Библиогр. с. 351-378.

 2. „Клиническая рентгенология и радиология". Руководство для врачей. М., 1985.

 3. „Комбинированное и комплексное лечение больных злокачественными опухолями.” Руководство для врачей. Под редакцией В.И. Чиссова. М., 1985.


Методична:

В.Є. Мілерян. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах (методичний посібник). - Київ: Хрещатик, 2003. – 80с.Методичну розробку склав к.мед.н., доц. каф. онкології

ВНМУ ім. М.І.Пирогова Какарькін О.Я.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка