Міністерство охорони здоров’я україниСторінка1/6
Дата конвертації31.12.2016
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-методичний комплекс

кафедри внутрішньої медицини №2

та медсестринства з

дисципліни
"Загальний догляд за пацієнтами та медична

маніпуляційна техніка"

Спеціальність 5.12010101

"Лікувальна справа"

Івано-Франківськ

2014МОЗ України

медичний коледж ДВНЗ

«Івано – Франківський національний медичний університет»

"Затверджено"

Перший проректор

__________ Ерстенюк Г.М.

" " ______________ 2014 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


"Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

спеціальність 5.12010101"Лікувальна справа"

(складена на основі типової програми для студентів медичних училищ,

спеціальність 5.12010101 "Лікувальна справа"

Київ, 2011 р.).
Обговорена і затверджена на

засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

" 28. 08. 2014 р.״

протокол № 17

Завідувач кафедри

_________ проф. І.П. Вакалюк

Затверджена на засіданні циклової методичної комісії

протокол №_____ від ______________ 2014 р.
Голова циклової

методичної комісії, доцент


Боцюрко Ю.В.

Зміст

1. Робоча навчальна програма з дисципліни "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляцій на техніка".

1.2. Робочий навчальний план
1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1. Перелік засобів проведення поточного контролю знань студентів

1.3.2. Перелік форм проведення підсумкового контролю

1.3.3. Перелік методів здійснення підсумкового контролю

1.3.4. Методичні матеріали до організації і проведення іспиту з предмету

"Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка".

1.3.5. Методичні матеріали до організації і проведення перевідного іспиту.


1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна література

1.4.2. Додаткова література2. Методичне забезпечення навчального процесу

2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти

2.1.5. Перелік обов'язкових практичних навиків

2.2 Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тексти (тези) лекцій

2.2.2. Методичні розробки до ведення практичних занять

2.2.3. Тести контролю знань студентів

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи

2.3.3. Тематика індивідуальних занять та їх форма.

2.4. Матеріальне забезпечення навчального процесу

2.4.1. Матеріали забезпечення лекції

2.4.2. Матеріальне забезпечення практичних занять.

2.4.3. Облік засвоєння практичних навичок

3. Типова навчальна програма

МОЗ України

медичний коледж ДВНЗ

«Івано – Франківський національний медичний університет»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

____________ Ерстенюк Г.М.

(підпис,прізвище, ініціали)

"___ " _________ 2014р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка.

(назва навчальної дисципліни)5.12010101, "Лікувальна справа"

(шифр, назва спеціальності)


Медичний коледж

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Нормативні дані


Форма навчан-няКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф.


залік

(се


местр)


Іспит

(се


местр)Вс ього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Прак-тичні занят­тя

Лабора

торні заняттяСемі-нар

ські


занят

тя


Денна243

32

12883
ІV

ВечірняЗаочна


Робочу програму склали:

д.м.н., проф. Вакалюк І.П., доц. Боцюрко Ю.В., доц. Звонар П.П.,

ас. Чернявська І.В.

Робоча програма складена на основі типової програми з " Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляцій на техніка", затвердженої Центральним методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України, (Київ, 2011р.).

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри внутрішньої

медицини № 2 та медсестринства " " _______ 2014 р.

Протокол №

Завідувач кафедри ___________д.м.н., проф. Вакалюк І.П.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії " " _______ 2014 р.

Протокол №____


Голова циклової комісії __________к.м.н., доц. Боцюрко Ю.В.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

1.1.Робочий навчальний план з предмету

"Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

на 2014-2015н.р.

медичний факультет,

спеціальність 5.12010101 "Лікувальна справа"
Форма заняття

Кількість годин

в семестріЗагальна

кількість годинІІІ

ІV

Теоретичні заняття (лекції)

16

16

32

Практичні заняття

48

80

128

Самостійна

(позааудиторна) робота48

35

83

Всього

243

243

Вид підсумкового контролю

Іспит


Затверджено на засіданні кафедри ( протокол № від 2014р.)Зав. кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства

д.мед.н., професорІ.П.ВакалюкТематичні плани

Тематичний план лекцій на 2014-2015 н.р. з предмету

"Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

медичний факультет, спеціальність 5.12010101 "лікувальна справа"
Розділ І. Введення в предмет "Загальний догляд за пацієнтами

та медична маніпуляційна техніка".
1. Історія розвитку і становлення загального догляду за пацієнтами, його основні функції в Україні. Товариство Червоного Хреста, його діяльність у створенні шкіл сестер милосердя. Система підготовки фельдшера в Україні.
Розділ ІІ. Основи практичної діяльності фельдшера.

Медична маніпуляційна техніка.
2.Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів, визначення, мета, засоби забезпечення. Типи лікувально – профілактичних закладів, їх структура і функції.

3.Внутрішньолікарняна інфекція та інфекційна безпека. Загальні відомості про гепатит В і С, ВІЛ – інфекцію.

4. Дезінфекція.Розділи, види, методи дезінфекції. Характеристика дезінфекційних речовин, правила зберігання та техніка безпеки під час роботи з ними.

5. Стерилізація: визначення, види та значення для профілактики внутрішньо лікарняної інфекції. Централізована і децентралізована стерилізація. Робота центральних стерилізаційних відділень.

6. Асептика і антисептика. Призначення, методи, засоби. Правила та техніка безпеки під час роботи з інфікованим матеріалом, його знезараження.

7. Харчування та годування пацієнтів. Склад та енергетична цінність їжі. Основні принципи лікувального харчування.

8.Особливості спостереження і догляд за пацієнтами в гарячці.

9. Основні симптоми захворювань органів дихання і травлення. Невідкладна допомога при кровохарканні, шлунковій та легеневій кровотечі.

10. Участь фельдшера в спостереженні та догляді за пацієнтами з порушеннями функції органів кровообігу.

11. Особливості спостереження і догляду за пацієнтами з порушення функції нирок і сечовидільних шляхів.

12. Спостереження і догляд за тяжкохворими і агонуючими. Клінічна і біологічна смерть. Основні принципи реанімаційних заходів. Правила поводження з трупом.

13. Основні принципи виписування, зберігання і застосування лікарських засобів.

14. Характеристика основних методів інструментального обстеження пацієнтів. Участь фельдшера в підготовці пацієнтів до рентгенологічних, ендоскопічних і УЗД – досліджень.

Розділ ІІІ. Основи санології.

15. Здоров`я. Чинники ризику виникнення захворювань. Формування здорового способу життя, профілактика захворювань.16. Загартування. Уявлення про психотерапію. Сім`я і здоров`я. Активне довголіття.

Всього: 32год. (16 лекцій)
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, д.мед.н., професор

І.П.Вакалюк


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка