Міністерство охорони здоров’я України Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністраціїСторінка1/33
Дата конвертації30.12.2016
Розмір5.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Міністерство охорони здоров’я України

Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації

Запорізький державний медичний університет

Кафедра сімейної медицини та терапії ФПО

_________________________________________

Назва базового закладу


ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лікар______________ Завідувач кафедри сімейної

медицини і терапії ЗДМУ

__________________________ професор

ПІБ головного лікаря базового закладу ______________ В.І. Кривенко

_____ ________________ 20__ _____ ________________ 20__

ЩОДЕННИКлікаря-інтерна ______________________________________

зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина»

________________________________________________

(Дата початку – дата закінчення навчання в інтернатурі)

Запоріжжя
20___

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Центральної методичної ради

Запорізького державного медичного

університету


Протокол від 22.02.13 року № 3

Згідно нормативних документів МОЗ України, щоденник лікаря-інтерна є обов’язковим звітним документом, який підтверджує види та об’єм виконаної роботи за час проходження спеціалізації, як у період заочного, так і очного циклів інтернатури.

Щоденник складено у відповідності до типового навчального плану та програми спеціалізації лікарів-інтернів за фахом “загальна практика – сімейна медицина”. У третьому виданні внесені деякі зміни згідно напрямку підготовки лікаря для первинної медичної допомоги в зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я. Також переглянуто перелік практичних навичок та рівень їх засвоєння відповідно Наскрізній Програмі підготовки студентів та лікарів-інтернів (2011). Правила заповнення наведено на початку щоденника.

Зразок щоденника підготували співробітники кафедри сімейної медицини і терапії факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету професор, д.мед. н. Кривенко В.І., доцент, к. мед. н. Пахомова С.П., доцент к. мед. н. Федорова О.П., к. мед. н. Непрядкіна І.В., к. мед. Н. Гріненко Т.Ю., доцент к. мед. н. Колесник М.Ю.

Щоденник адаптований з рекомендаціями НМАПО ім. П.Л. Шупика за 2014.Пояснення до заповнення щоденника
Заповнюючи щоденник необхідно враховувати наступне:

  1. Чітко вказувати місце та термін роботи за відповідним курсом. В залежності від структури базового закладу робота за курсом навчальної програми здійснюється в спеціалізованому відділенні (при наявності), терапевтичному відділенні та певна частина в поліклініці та / або сімейній амбулаторії. Курс навчальної програми “Інтенсивна терапія, невідкладні стани” в період заочного навчання відпрацьовується на станції швидкої допомоги та відділенні реанімації та інтенсивної терапії (при наявності). Робота за курсами “Онкологія”, “Фтизіатрія”, “Інфекційні хвороби” та інших спеціальностей здійснюється у відповідних закладах та відділеннях.

  2. В графі “кількість захворювань” клітину поділяти на дві частини, де у верхній її частині заповнювати результат першого року, а в нижній – другого року навчання.

  3. В графу “захворювання” включати хворих, в огляді яких особисто брав участь лікар-інтерн.

  4. Під час очного навчання додатково оформлюється графа з формулюванням діагнозів хворих, яких вів лікар-інтерн та діагнози хворих під час клінічних розборів.

  5. Оволодіння практичними навичками визначати за трьома ступенями: ознайомлений (+), засвоїв - вміти виконувати практичні навички(++), оволодів – володіти практичними навичками та самостійно їх застосовувати(+++).

  6. Після кожного курсу навчання на очному та заочному періодах виставляється оцінка. Оцінка оволодіння курсом враховує якість курації хворих, ступінь оволодіння практичними навичками та рівень засвоєння теоретичного матеріалу (семінарські заняття). Якщо керівник на базі стажування є адміністративною особою, то підпис та особисту печатку завідувача відділення необхідно підтвердити його підписом та особистою печаткою.

  7. По закінченню навчання в інтернатурі лікарем-інтерном складається загальна чисельна характеристика оволодіння практичними навичками та вміннями на основі їх підрахування та підтверджується підписом керівника та печаткою лікувального закладу.

В кінці щоденника та в заліковій книжці за результатами заочного, очного періодів навчання виставляється оцінка “відмінно”, “добре”, “задовільно” за рівень практичної, теоретичної підготовки та загальна оцінка за весь період навчання, котра підтверджується підписом керівника та печаткою лікувального закладу.Графік навчального процесу лікарів-інтернів

Рік навчання

Назва циклу

МісяціVIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

1 рік

Очний
К

К

К

К

К

К

В
Заочний

ББ

Б

Б

Б
2 рік

Очний


К

К

К

КЗаочний

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

В


Очний циклКафедри ЗДМУ

Години очного навчання

1

Організація охорони здоров’я

16

2

Внутрішні хвороби

440

3

Охорона здоров’я дітей

248

4

Охорона здоров’я жінки та репродуктивне здоров’я

72

5

Загальна хірургія з курсом дитячої хірургії та проктологія

52

6

Травматологія і ортопедія

16

7

Урологія

14

8

Онкологія

30

9

Хвороби ока з курсом дитячої офтальмології

36

10

Отолярингологія з курсом дитячої отолярингології

36

11

Стоматологія

6

12

Нервові хвороби з курсом дитячої неврології

72

13

Психіатрія

24

14

Еідеміологія

6

15

Інфекційні хвороби з курсом дитячих інфекційних хвороб

66

16

Фтизіатрія

36

17

Дерматовенерологія

30

18

Немедикаментозні методи лікування

8

19

Реаніматологія та інтенсивна терапія

72

20

Військово-спеціальна підготовка

36

21

Організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях

6

22
СНІД та вірусні гепатити

6

23

Радіаційна медицина

6

24
Особливо небезпечні інфекції

12

25
Клінічна імунологія

6

26
Імунопрофілактика та вакцинація

6

27

Протидія насильству в сім’ї

6

28

Трансплантологія

6

29

Медична інформатика

6

30

Гуманітарні аспекти клінічного мислення

6

31

Невідкладна медична допомога*

156
Базисний контроль знань

2
Підсумковий річний контроль знань

6
Конференції

6
Іспит

8
Разом

1560

Заочний цикл
Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування
1-й рік ( тривалість: 5 місяців – 780 год.)


Назва відділення (кабінету)

Кількість навчальних годин

Число тижнів практичної роботи

Центр первинної медико-санітарної допомоги/АСМ

708

18,7

Кабінет функціональної діагностики

36

1

Жіноча консультація

36

1

Рентгенологічний кабінет

36

1

2-й рік (тривалість: 7 місяців – 1092 год.)
Назва відділення (кабінету)

Кількість навчальних годин

Число тижнів практичної роботи

Центр первинної медико-санітарної допомоги/АСМ

984

28,3

Фізіотерапевтичний кабінет

36

1

Жіноча консультація

36

1


МОДУЛЬ 1

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тривалість курсу в період очного навчання: 38 годин.

Місце роботи в період очного навчання

Тривалість курсу в період заочного навчання: 16 годин.Місце роботи в період заочного навчання

Практичні навички

Перелік

СО належний

1-й рік

2-й рік

Кількість

Ступінь оволодіння

Кількість

Ступінь оволодіння

О

З

О

З

О

З

О

З

Методика розрахунку показників здоров’я населення та їх аналіз

+++

Методика розрахунку демографічних показників та їх аналіз

+++

Методика розрахунку та аналізу показників захворюваності населення

+++

Розподіл населення за групами здоров’я

+++

Проведення пропаганди здорового способу життя та профілактики захворювань

+++

Показники диспансеризації населення та аналіз її ефективності

+++

Методика комплексної оцінки здоров’я населення

+++

Здійснення експертизи тимчасової та постійної непрацездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК, МСЕК

+++

Заповнення медичної карти амбулаторного хворого – ф. 025/о

+++

Заповнення контрольної карти диспансерного нагляду – ф. 030/о

+++

Заповнення санаторно-курортної карти – ф. 072/о

+++

Заповнення рецептів – ф. 1, ф. 2

+++

Правила заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть – ф. 106/о

+++

Заповнення та ведення відомості обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома – ф. 039/о

+++

Методика формування та шифрування діагнозів згідно міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду

+++

Заповнення талону амбулаторного пацієнта в закладі загальної практики – сімейної медицини – ф. 025-6-1/о

+++

Складання особистого плану роботи сімейного лікаря

+++

Формування річного звіту закладу загальної практики – сімейної медицини та його аналіз

+++Семінари (заочний період навчання)

Теми


Оцінка

Бали

ПІБ лікаря

Підпис

1. Економічні переваги впровадження сімейної медицини в первинну медико-санітарну допомогу. Впровадження страхової медицини в Україні

2. Профілактичні програми в практиці сімейного лікаря. Етичні норми при проведенні клінічних досліджень
Загальна оцінка оволодіння модулем № 1

Оцінка

Бали

ПІБ лікаря (викладача)

Підпис

Заочне навчання

Очне навчанняМОДУЛЬ 2

ЗАХВОРЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ У ДОРОСЛИХ

Змістовний модуль “Хвороби органів дихання”


Тривалість курсу в період очного навчання: 72 години.

Місце роботи в період очного навчання

Тривалість курсу в період заочного навчання: 54 години.

Місце роботи в період заочного навчанняКількість хворих (щомісячно)

Всього

1р.

2р.

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

ГРВІГрипЛарингітФарингітТрахеїтГострий бронхітАлергічний ринітПневмоніїХОЗЛХронічний бронхітБронхіальна астмаЗахворювання плевриІнші хвороби:
Практичні навички

Перелік

СО належний

1-й рік

2-й рік

Кількість

Ступінь оволодіння

Кількість

Ступінь оволодіння

О

З

О

З

О

З

О

З

Діагностичні
Забір мокротиння для дослідження

+++

Оцінка результатів лабораторний показників:
крові

+++

мокроти

+++

Оцінка результатів бактеріологічного, серологічного, імунологічного дослідження крові, мокроти та біологічних рідин

+++

Трактування даних рентгенологічного дослідження легень

+++

Проведення пікфлуометрії

+++

Оцінка показників функції зовнішнього дихання (пневмотахометрія, спірометрія)

+++

Трактування результатів КТ легень

+++

Проведення та оцінка бронхомоторного тесту

+++

Проведення плевральної пункції, показання

++

Постановка алергічних проб (внутрішньошкірна, скарифікаційна) перед введенням лікарських засобів

+++

Інтерпретація результатів алергологічних проб

+++

Лікувальні
Інгаляції з бронхолітиками

+++

Відсмоктування слизу з дихальних шляхів

+++

Проведення лікувальної плевральної пункції

+++

Проведення оксигенотерапії

+++

Лікування захворювань бронхолегеневої системи згідно чинних протоколів надання медичної допомоги, що затверджені МОЗ України

+++

Невідкладна допомога
Астматичний стан та бронхообструктивний синдром

+++

Гостра дихальна недостатність

+++

Гострі алергози

+++

Гостре легеневе серце

+++


Курація хворих в період очного навчання

ПІБ хворого, вік

Діагноз

Термін курації

Підпис керівника ________________________________________________________________
Тематичні хворі, що були розібрані під час практичної лікарської діяльності в період очного навчання

Дата

ПІБ хворого, вік

Діагноз

Ступінь участі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка