Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет ім. Данила галицького кафедра педіатрії І неонатології фпдоСторінка1/4
Дата конвертації30.11.2016
Розмір1.16 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ І НЕОНАТОЛОГІЇ ФПДО
"ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ"
Передатестаційний цикл

Методичні розробки для практичних та семінарських занять

ЛЬВІВ - 2005

Методичні вказівки підготували: проф. Ю. С. Коржинський, доц. І.М. Головко, доц. Б.Р. Коцай, доц. О.В. Омельяненко , доц. Т.З.Марченко, ас. В.В.Подолянська.

Відповідальний за випуск:.проф. Ю. С. Коржинський

Рецензенти: проф. С. Л. Няньковський, проф. Л.В. Беш.

Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні кафедри

“____” _________ 2004 р. Протокол №____

Методичні вказівки затверджені і рекомендовані до друку цикловою методичною комісією ФПДО від

“____” _________ 2005 р. Протокол №____


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головною метою передатестаційного циклу зі спеціальності „Дитяча кардіоревматологія” є підготовка лікаря-дитячого кардіоревматолога до атестації на певну атестаційну категорію за фахом „Дитяча кардіоревматологія” та вдосконалення його знань та умінь у відповідності до кваліфікаційних вимог.


Контингент слухачів циклу складають дитячі кардіоревматологи зі стажем практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років, які мають сертифікат лікаря- спеціаліста за фахом „Дитяча кардіоревматологія”, а також дитячі кардіоревматологи, що мають стаж роботи за фахом „Дитяча кардіоревматологія” понад п’ять років і підлягають атестації на певні кваліфікаційні категорії. За наявності стажу практичної роботи п’ять років можлива атестація на другу кваліфікаційну категорію, понад сім років – на першу, понад десять років – на вищу кваліфікаційну категорію.
Атестаційна програма включає в себе основні розділи дитячої кардіоревматології: профілактика серцево-судинних захворювань, медична генетика, імунна патологія в клінічній кардіоревматології, захворювання серця, судин, суглобів, сполучної тканини, функціональна, ультразвукова, рентгенологічна діагностика, рідкісна патологія та первинна реанімація.

Методична розробка складена на підставі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу зі спеціальності ”Педіатрія” (Київ, 2002), розробленої за Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2002 року № 92 "Про розробку навчальних планів та програм підготовки спеціалістів в інтернатурі та на передатестаційних циклах". Методична розробка затверджена методичною комісією факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Зміст програми навчання охоплює обсяг теоретичних знань і практичних навичок, необхідних лікарю для проведення самостійної роботи.

Навчальний план передатестаційного циклу „Дитяча кардіоревматологія” складається із 57 тем: лекційних – 15, семінарських – 21, практичних – 21. Після проходження курсу проводяться заключна конференція та іспит. За додатковими програмами проводяться заняття з медицини катастроф, проблем СНІДу та вірусних гепатитів у дітей. Для перевірки знань використовують базисний та заключний комп’ютерний контроль за спеціальними програмами. Передбачено факультативні заняття з основ конституційного права та історії України.


Курсантам, які успішно склали іспит, видається свідоцтво установленого зразка про відповідність до певної кваліфікаційної категорії за фахом „Дитяча кардіоревматологія”.
Тривалість заняття на циклі -1 місяць (156 годин).


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

передатестаційного циклу зі спеціальностіДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ
Тривалість навчання: 1 міс (156 год)

Мета: підготувати лікаря – дитячого кардіоревматолога до атестації на кваліфікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь у відповідності до кваліфікаційних вимог
Назва курсу (розділу)

Кількість годин

Лекції

Практ

Семін.

Разом

1

2

3

4

5

6Здоровий спосіб життя та його роль у профілактиці захворювань серцево-судинної системи і ро розвитком дітейапФункціональні захворювання травного каналу, діагностика і лікування

-

-

2

2Основи медичної генетики

2

2

2

6Імунітет та імунопатологічні стани

2

2

2

6Морфологія, фізіологія та патофізіологія системи кровообігу

-

2

2

4Об'єктивні методи дослідження серця та великих судин

-

2

2

4Первинні та вторинні артеріальні гіпертензії та гіпотензії

2

4

2

8Вегетативні дисфункції Нейроциркуляторна дистонія.

2

2

2

6Природжені вади серця та великих судин

2

4

2

8Порушення серцевого ритму та провідності

2

4

2

8Захворювання серця невматичної природи. Інфекційний ендокардит, перикардити

2

2

2

8Гостра ревматична гарячка

2

2

2

6ЮРА. Дифузні захворювання сполучної тканини. Системні васкуліти

4

4

2

8Набуті вади серця

2

2

2

6Гостра судинна недостатність (зомління, колапс, шок)

-

-

2

2Недостатність кровообігу (гостра серцева недостатність, хронічна серцева недостатність)

2

4

2

8Профілактика, диспансеризація, реабілітація

-

2

2

4Електрокардіографія (ЕКГ)

4

4

2

10Фонокардіографія (ФКГ)

2

4

2

8Ехокардіографія та допплєрокардіографія

2

2

2

6Кардіоінтервалографія

-

2

-

2Допплєркраніографія

-

2

-

2Рентгенографія

-

2

-

2Рідкісна патологія серцево-судинноїї системи

2

-

2

4Первинна реанімація

-

2

2

4ІСПИТ

-

-

6

6РАЗОМ

34

54

48

136
СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИМедична інформатика

- базисний комп’ютерний контроль

- заключний комп’ютерний контроль
2

2


2

2
Організація екстреної медичної допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях

2

2

2

6Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів

-

-

-

6ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ

36

56

54

152


Факультативно:


1.

Основи конституційного права України


2

2.

Історія України


2


ОБСЯГ ЗНАНЬ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ НА КАТЕГОРІЮ:


 1. Вищу - всі навчальні елементи, викладені в уніфікованій програмі передатестаційного циклу "Дитяча кардіоревматологія", відповідні практичні навички та участь в науково-дослідній роботі за спеціальністю.

 2. Першу - всі навчальні елементи, викладені в уніфікованій програмі
  передатестаційного циклу "Дитяча кардіоревматологія", та відповідні практичні
  навички.

 3. Другу - навчальні елементи, викладені в програмі передатестаційного циклу "Дитяча кардіоревматологія", крім навчальних елементів підвищеної складності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

передатестацiйного циклу зі спецiальностi "ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ"


п/п

Код

Тема лекції

К-ть годин02.

Основи медичної генетики

2

2

03.

Імунітет та імунопатологічні стани

206.

Первинні та вторинні артеріальні гіпертензії та гіпотензії

207.

Вегетативні дисфункції

208.

Природжені вади серця та великих судин

209.

Порушення серцевого ритму та провідності

210.

Захворювання серця неревматичної природи. Інфекційний ендокардит, перикардити

211.

Ревматизм

212.

ЮРА. Дифузні захворювання сполучної тканини. Системні васкуліти

413.

Набуті вади серця

215.

Недостатність кровообігу

(гостра серцева недостатність, хронічна серцева недостатність)212.

Електрокардіографія

417.2

Фонокардіографія

217.3

Ехокардіографія та допплєрокардіографія

218.

Рідкісна патологія серцево-судинної системи

2Всього

34ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

передатестацiйного циклу з спецiальностi " ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ "

Код

Тема семінарів

К-ть год01.

Здоровий спосіб життя та його роль у профілактиці захворювань серцево-судинної системи

202.

Основи медичної генетики

203.

Імунітет та імунопатологічні стани

204.

Морфологія, фізіологія та патофізіологія системи кровообігу

205.

Об'єктивні методи дослідження серця та великих судин

206.

Первинні та вторинні артеріальні гіпертензії та гіпотензії

207.

Вегетативні дисфункції. Нейроциркуляторна дистонія

208.

Вроджені вади серця та великих судин

209.

Порушення серцевого ритму та провідності

210.

Захворювання серця неревматичної природи. Інфекційний ендокардит,перикардити

211.

Гостра ревматична гарячка

212.

ЮРА. Дифузні захворювання сполучної тканини. Системні васкуліти

213.

Набуті вади серця

214.

Гостра судинна недостатність (зомління, колапс, шок)

215.

Недостатність кровообігу (гостра серцева недостатність, хронічна серцева недостатність)

216.

Профілактика, диспансеризація, реабілітація

217.1

Електрокардіографія

217.2

Фонокардіографія

217.3

Ехокардіографія та допплєрокардіографія

218.

Рідкісна патологія серцево-судинної системи

219.

Первинна реанімація

2Всього

42


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

передатестацiйного циклу зі спецiальностi " ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ "


п/п

Код

Тема практичних занять

Кількість

годин02.

Основи медичної генетики

203.

Імунітет та імунопатологічні стани

204.

Морфологія, фізіологія та патофізіологія системи кровообігу

205.

Об'єктивні методи дослідження серця та великих судин

206.

Первинні та вторинні артеріальні гіпертензії та гіпотензії

207.

Вегетативні дисфункції

408.

Природжені вади серця та великих судин

209.

Порушення серцевого ритму та провідності

210.

Захворювання серця неревматичної природи. Інфекційний ендокардит,перикардити

411.

Ревматизм

212.

ЮРА. Дифузні захворювання сполучної тканини. Системні васкуліти

413.

Набуті вади серця

215.

Недостатність кровообігу

(гостра серцева недостатність, хронічна серцева недостатність)416.

Профілактика, диспансеризація, реабілітація

217.1

Електрокардіографія

417.2

Фонокардіографія

417.3

Ехокардіографія та допплєрокардіографія

217.4

Кардіоінтервалографія

217.5

Допплєрокардіографія

217.7

Рентгенографія

2


Первинна реанімація

2Всього

54

1.
Основи конституційного права громадян України

2

2.
Історія України

2
 1. Назва циклу: „Дитяча кардіоревматологія” – передатестаційний цикл для лікарів – дитячих кардіоревматологів
 1. Актуальність тематики циклу: поширеність і важкість багатьох ревматологічних захворювань (особливо в дитячому віці), з чіткою тенденцією до інвалідизації пацієнта, сучасний рівень знань імунопатогенезу багатьох хвороб, прогрес у сучасних інструментальних та лабораторних технологіях, впровадження великої кількості нових кардіотропних препаратів і розвиток кардіохірургії вимагає формування нової лікарської спеціальності – лікаря дитячого кардіоревматолога. 1. Мета циклу –підготовка дитячого кардіоревматолога до атестації на кваліфікаційну категорію і визначення рівня його знань і вмінь відповідно до кваліфікаційних вимог.

3.1.Навчальна – удосконалити теоретичні та практичні знання дитячих кардіоревматологів з таких питань:

3.1.1.Основи базових медико-біологічних наук в обсязі, необхідному для вирішення питань діагностики, лікування та профілактики кардіоревматологічних захворювань і їх ускладнень.

3.1.2. Основи імунології, променевої діагностики, кардіохірургії.

3.1.3. Основи кардіології, ревматології.

3.1.4. Основи медичної генетики.

3.1.5. Етіологія та патогенез ревматичних захворювань.

3.1.6. Клініка хвороб серця і ревматичних захворювань.

3.1.7. Методи діагностики хвороб серця і ревматичних захворювань.

3.1.8. Принципи лікування ревматичних захворювань, неревматичних кардитів і кардіоміопатій.

3.1.9. Принципи хірургічної корекції вад серця.

3.1.10. Методи кліматотерапії, фізіотерапії, дієтотерапії, лікувальної фізкультури, санаторно-куротного лікування, які використовуються в кардіоревматології.

3.1.11. Методи реабілітації хворих дітей кардіоревматологічною патологією.

3.1.12. Методи визначення тимчасової і стійкої втрати працездатності хворих дітей.

3.1.13. Організація диспансерного спостереження кардіоревматологічних хворих.

3.1.14 Методи профілактики кардіоревматологічних захворювань та їх ускладнень.

3.2 Професійно орієнтована:

3.2.1. Дитячий кардіоревматолог повинен знати основи діагностики, клініки, лікування та профілактики таких захворювань і станів: • первинних і вторинних артеріальних гіпертензій та гіпотензій;

 • вегетативних дисфункцій;

- природжених вад серця і великих судин;

 • порушень серцевого ритму і провідності;

- ревматизму;

 • дифузних захворювань сполучної тканини;

 • неревматичних кардитів;

 • набутих вад серця;

 • гострої судинної недостатності;

 • недостатності кровообігу;

 • рідкісної патології серцево-судинної системи.

3.2.2. Дитячий кардіоревматолог повинен знати методи функціональної діагностики захворювань серцево-судинної системи, а саме:

 • ЕКГ;

 • ФКГ;

 • Ехо-кардіографія і допплєрографія;

 • Кардіоінтервалографія;

 • Доплеркраніографія;

 • Денситометрія;

 • рентгенологічні методи обстеження серця і судин.

3.3. Виховна – сформувати відповідальність за своєчасне виявлення і правильне лікування, проведення профілактичних заходів стосовно захворювань серцево-судинної системи у дітей.
4. Обладнання для проведення циклу:

4.1. Навчально-методичне – фолії, прозірки, схеми, текстові завдання вхідного та вихідного рівнів, історії хвороб, ситуаційні задачі.

4.2. Лабораторне – записи ЕКГ, рентгенограми, бланки з результатами лабораторних обстежень.

4.3 Інструментальне – апарати для функціональної діагностики патології серцево-судинної системи (електрокардіограф, Ехо-кардіограф).

Місце проведення: лекції – лекційний зал.

Семінарські заняття – навчальні кімнати кафедри.

Практичні заняття – палати дитячих відділень.
5. План і організаційна структура циклу:

5.1. Передатестаційний цикл ” Дитяча кардіоревматологія” розрахований на 22 робочих дні, 156 год, з яких 4 год відведено на комп’ютерний контроль, по 6 год на організацію екстреної медичної допомоги та проблеми СНІДу і вірусних гепатитів.

5.2. Кожен з робочих днів включає 6 або 8 год, лекції можуть поєднуватися з практичними заняттями або читатися окремо (див навчальний план).

5.3 Лекція триває 2 навчальні години і висвітлює сучасні знання з основних проблем кардіоревматології дитячого віку.

5.4. Семінарське заняття триває 2 год (лише одне – 4 год), з них:


 • підготовчий етап (організація заняття, навчальні питання) – 10 хв.

 • Основний етап (виклад теоретичного матеріалу, заслуховування реферативних повідомлень, коментар з проблемних питань) – 60 хв.

 • Заключний етап (контроль і корекція знань, дискусія, підсумки заняття, розподіл реферативних повідомлень на наступний семінар) – 20 хв.

5.5. Практичне заняття триває 2 – 4 год, проводиться в палатах, навчальній кімнаті, кабінетах функціональної діагностики залежно від тематики. Воно включає такі етапи:

 • підготовчий етап (організація заняття, навчальні завдання) – 15 хв.

 • основний етап (робота з хворими у відділенні, розв’язування ситуаційних задая, участь у проведенні функціональних проб, апаратних обстежень) – 45 хв (або 135 хв у разі 4- годинного заняття)

- заключний етап (контроль і корекція теоретичних знань, вмінь і навиків, тестовий контроль засвоєного матеріалу, підсумки заняття і домашнє завдання на наступний день) – 30 хв.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка