Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”Скачати 454.99 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації01.05.2017
Розмір454.99 Kb.
1   2   3   4
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2009 р. — Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2009. — 630 с.

 • Бойко І. Біоетика (скрипти для студентів) / І. Бойко. — Львів: УКУ, 2008. — 180 с.

 • Вековшинина С. В. Биоэтика: начала и основания (философско-метологический анализ) / С. В. Вековшинина, В. Л. Кулиниченко. — К.: Сфера, 2002. — 152 c.

 • Вітенко І. С. Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики сімейного лікаря / І. С. Вітенко. — Харків: Золоті сторінки, 2002. — 288 с.

 • Власов В. В. Основы современной биоэтики / В. В. Власов. — Саратов: Изд-во Саратовского мед. ун-та, 1998. — 90 с.

 • Волосовець О. П. Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів / О. П. Волосовець, С. П. Кривопустов, Н. В. Нагорна. — Донецьк: Донбас, 2004. — 84 с.

 • Грандо А. А. Врачебная этика: пособие / А. А. Грандо, С. А. Грандо. — К.: Триумф, 1994. — 256 с.

 • Грандо А. А. Врачебная этика и медицинская деонтология / А. А. Грандо. — Киев, 1982. — 168 с.

 • Етичний кодекс лікаря: довідник / за ред. І. Д. Герича. — Л.: Галицька видавнича спілка, 2008. — 21 с.

 • Етичні комітети. Становлення, структура, функції / за ред. В. Л. Кулініченка, С. В. Вєковшиніної. — К.: Видавець Карпенко В. М., 2002. — 160 с.

 • Етичні комітети: сьогодення та майбутнє / за ред. С. В. Вековшиніної, В. Л. Кулініченка. — К.: Сфера, 2004. — 136 с.

 • Запорожан В. М. Біоетика / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. — К.: Здоров’я, 2005. — 288 с.

 • Запорожан В. М.. Біоетика та біобезпека : нац. пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - К. : Здоров'я, 2013. - 455 с.

 • Зґречча Е. Біоетика: підручник / Е. Зґречча, А. Дж. Спаньйоло, М. Л. П’єтро та інші.; пер. з італ. В. Й. Шовкун. — Львів: Видавництво ЛОБФ “Медицина і право”, 2007. — 672 с.

 • Иванюшкин А. Я. Введение в биоэтику: учеб. пособие / А. Я. Иванюшкин, В. Н. Игнатьев, Р. В. Коротких и др. — М.: Прогресс-Традиция, 1998. — 381 с.

 • Кодекс медицинской деонтологии. — К.: Дух и література; Сфера, 1998. — 164 с.

 • Львівський державний медичний інститут: зб. пр. / за ред. М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. — Львів: Словник, 1994. — 328 с.

 • Масний З. П. Проблеми деонтології в сучасній медицині / З. П. Масний. — [2-е вид.]. — Львів: Піраміда, 2010. — 74 с.

 • Москаленко В. Ф. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми / В. Ф. Москаленко, М. В. Попов. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 218 с.

 • Основи діяльності етичних комісій: посібник для організації роботи етичних комісій медичних закладів / за ред. В. М. Корнацького, Т. В. Талаєвої, О. І. Прокопишин та ін. — К.: ПП “Лино”, 2007. — 92 с.

 • Поттер В. Р. Биоэтика: мост в будущее / В. Р. Поттер; пер. с англ. Т. Г. Будковской; под ред. С. В. Вековшининой, В. Л. Кулиниченко. — К.: Видавець Вадим Карпенко, 2001. — 216 с.

 • Права пацієнта — права людини в системі охорони здоров’я та медицини: збірка міжнар. документів / Упор. В. В. Глухівський — К.: Сфера, 2004. — 216 с.

 • Принципы медицинской этики и аннотации к их применению в психиатрии // Вісник Асоціації психіатрів України. — 1994. — № 1. — С. 17–24.

 • Святе Письмо Старого та Нового Заповіту (повний переклад, здійснений за єврейськими, арамійськими та грецькими текстами) / о. І. Хоменко. — Львів: Місіонер, 2008. — 1460 с.

 • Сгречча Э. Биоэтика: учебник / Э. Сгречча, В. Тамбоне. — М.: Библейско-богосл. ин-т святого Апостола Андрея, 2002. — 413 с.

 • Сидоренко Л. І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси: навч. посібник / Л. І. Сидоренко. — К.: Парапан, 2002. — 152 с.

 • Силуянова И. В. Биоэтика в России: ценности и законы / И. В. Силуянова — М.: «Грантъ», 2001. — 192 с.

 • Силуянова И. В. Этика врачевания. Современная медицина и Православие / И. В. Силуянова. — М.: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. — 320 с.

 • Силуянова И. В. Физика и метафизика смерти / И. В. Силуянова // Этика врачевания. Современная медицина и Православне. — М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2001. — С. 32–41.

 • Силуянова И. В. Человек и болезнь / И. В. Силуянова. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2001. — 208 с.

 • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / за заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 680 с.

 • Судо Ж. Аборт / Ж. Судо // Семья и биоэтика: матер. междун. симпозиума, 20–23 мая 1998 года. — Спб: Изд-во Март. — 1998. — С. 79–92.

 • Терешкевич Г. Т. Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти: навч. посібник / Г. Т. Терешкевич. — Львів: Світ, 2008. — 344 с.

 • Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник / Галина Терешкевич (с. Діогена). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 400 с.

 • Тихоненко В. А. Основы профессиональной этики в психиатрии (принципы, нормы, механизмы) / В. А. Тихоненко,  Т. А. Покуленко // Социальн. и клин. психиатрия. — М., 1992. — Т. 2, вып. 4. — С. 74–86.

 • Тищенко П. Д. Этические правила взаимоотношений медицинских работников и пациентов / П. Д. Тищенко // Биоэтика: принципы, правила, проблемы. — М.: Эдиториал УРСС, 1998. — С. 56–63.

 • Требование биоэтики: медицина между надеждой и опасениями / под ред. Ф. Бриссе-Виньо. — К.: Сфера, 1999. — 248 с.

 • Хартія працівників охорони здоров’я / Папська Рада до справ душпастирства в охороні здоров’я. — Львів: Медицина і право, 2010. — 111 с.

 • Чешко В. Ф. Наука, этика, политика: социо-культурные аспекты современной генетики / В. Ф. Чешко,  В. Л. Кулиниченко — К.: Парапан, 2004. — 228 с.

 • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes, 18 march 1986 // Council of Europe. — Strasbourg. — 1986. — 53 p.

 • Potter V. R. Bioethics: bridge to the future / V. R. Potter. — Englewood cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 1971. — 205 p.

 • Sgreccia E. La bioetica personalista / E. Sgreccia // Le radici della bioetica. — Milano: Vita e Pensiero, 1998. — V 1. — P. 85–110.

 • Sgreccia E. Le radici della bioetica: atti del Congresso Internazionale Roma, 15–17 febbraio 1996 / E. Sgreccia, D. Sacchini, G. Miranda, V. Mele. — Milano: Vita e Pensiero, 1998. — 816 p.

 • Sgreccia E. Manuale di bioetica / E. Sgreccia. — Milano: Vita e Pensiero, 2007. — V. 1. — 997 p.

 • Sgreccia E. Manuale di bioetica / E. Sgreccia. — Milano: Vita e Pensiero, 2007. — V. 2. — 790 p.


 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка