Мiнiстерство охорони здоров’я україни iвано-франкiвський національний медичний університетСторінка3/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

Міждисциплінарна інтеграція


№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

- загальна хімія

- біохімія

- хімічний склад води

- неорганічні та органічні сполуки, що містяться у воді

- визначити вміст хімічних сполук у воді2.

Забезпечувані:

- нормальна фізіологія

- інфекційні захворювання

- патологічна фізіологія- фізіологічне значення води
- роль води у розповсюдженні інфекційних захворювань

- загально обмінні процеси, які відбуваються в організмі- провести аналіз води на фізіологічну повноцінність

3.

Внутрішньопредметна інтеграція:
План і організаційна структура заняття


№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали медичного забезпечення:

Час, хв.

1.

Підготовчий етап:

1. Організаційні заходи


1

2. Постановка навчальних цілей2

3. Контроль вихідного рівня знань

ІІ

Тестовий контроль.

Усне опитування


Тести другого рівня. Перелік питань для опитування

7
20

2.

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача:

1. Проаналізувати результати дослідження якості води, зробити гігієнічний висновок і рекомендації.

2. Визначити хлор потребу води шляхом дослідного хлорування.

3. Розрахувати кількість хлорного вапна для знезараження певного об’єму води.


ІІІ

Протокол лаборатор-

ної роботиІнструкція з використання лабораторної роботи.

Лабораторне обладнання45

3.

Заключний етап:

1. Контроль і корекція рівня професійних навичок.

2. Підведення підсумків, оголошення оцінок

3. Домашнє завдання, інструкція до виконанняІІІ

Індивід. контроль практичних навичок та контроль результатів лаб.дослід.

Протокол лабораторної роботи

10
3


2МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ


І. Матеріали контролю на підготовчому етапі: тестові завдання та перелік питань для опитування.

Перелік питань до опитування:

 1. Фізіологічне та гігієнічне значення води.

 2. Гігієнічні вимоги до якості питної води.

 3. Гігієнічна оцінка джерел питної водопостачання.

 4. Гігієнічні вимоги до місцевого водопостачання.

 5. Організація централізованого водопостачання.

 6. Методи очищення і знезараження води.


Тестові завдання (взірець)

 1. Число бактерій в 1 куб. см. водопровідної води повинно бути не більше:

 1. 40 К.У.О

 2. 60 К.У.О

 3. 80 К.У.О

 4. 100 К.У.О

 5. 120 К.У.О

 1. Загальна об’ємна активність L-випроміннювачів у водопровідній воді має бути не більше::

 1. 0,1 беккерель на куб. дм.

 2. 0,2 беккерель на куб. дм.

 3. 0,3 беккерель на куб. дм.

 4. 0,4 беккерель на куб. дм.

 5. 0,5 беккерель на куб. дм.

 1. Вміст фтору у воді централізованого водопостачання рекомендується не більше:

 1. 0,5 мг / дм3

 2. 1,0 мг/ дм3

 3. 1,5 мг/ дм3

 4. 2,0 мг/ дм3

 5. 2,5 мг/ дм3

 1. Запах води при централізованому водопостачанні не повинен перевищувати:

 1. 1 балу

 2. 2 балів

 3. 3 балів

 4. 4 балів

 5. 5 балів

 1. Вказати найбільш дешевий і простий метод знезараження води, яка потрібна у великих кількостях:

 1. Озонування

 2. Гама-опромінення

 3. Кип’ятіння

 4. Уф-опромінення

 5. Хлорування

Еталон правильних відповідей: 1.Д; 2.А; 3.С; 4. В; 5.Е.

ІІ. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: інструктивні матеріали для виконання практичної роботи.

ІІІ. Матеріали контролю для заключного етапу::

 1. Роль води у розповсюдженні інфекційних захворювань.

 2. Вода як фактор захворювань неінфекційної природи. Профілактика карієсу, флюорозу зубів, скелету.

 3. Показники якості води (органолептичні, хімічний склад, показники епідеміологічної безпечності).

 4. Способи очистки і знезараження води. Спеціальні методи поліпшення якості води.

 5. Методика відбору і транспортування проб води для санітарного аналазу при місцевому і централізованому водопостачанні.


ІV. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: методичні вказівки з основ профілактичної медицини.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Литвинова Г.О. Гігієна з основами екології. –Київ, Здоров’я, 1999. – С. 121-137.

 2. Даценко І.І. Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навч. Посібник. - К.: Здоров’я, 1999. – С. 150-190, 194-203.

Додаткова

 1. Габович Р.Д. и др., Гигиєна. – Киев, 1984. – С. 57-58.

 2. Пивоваров Ю.П. и соавт. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. – М.: Медицина, 1983. – С. 42-58.

 3. Комунальная гигиена. Москва, 1986.

 4. Минх А.А. Методы гигиенических иследований. – М.: Медицина, 1971. – С. 127-145.

 5. Держстандарт 383-96, Міжнародний стандарт питної води – 73 (МСПВ - 73).

 6. Минх А.А. Справочник по сан.-гиг. исследованиям. – М.: 1973. – с.113-147.


2.3. Методичні матеріали для студентів
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

(взірець)


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри

гігієни та екології

« » ______ 20 р. протокол №

Зав. каф., проф.____ М.І. Мізюк

МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ХАРЧУВАННЯ ЗА МЕНЮ-РОЗКЛАДКОЮ
Актуальність

Знання основних принципів раціонального харчування медичній сестрі потрібно для того, щоб вміти оцінити харчування окремих людей з урахуванням їх віку, статі, умов праці, стану здоров'я.

Медична сестра повинна знати основні вимоги до організації харчування колективу, вміти складати меню-розкладку лікувального, профілактичного, дитячого раціонів.
Мета

Ознайомитись з методикою гігієнічної оцінки харчування в організованих колективах за меню-розкладкою. Вміти розрахувати енергетичну цінність окремих харчових продуктів.


Питання для самопідготовки

1. Основні функції харчування.

2. Раціональне харчування і його принципи.

3. Значення для організму людини харчових і біологічно активних речовин.

4. Меню-розкладка, принципи її складання.

5. Методика оцінки харчування колективу за меню-розкладкою.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу

1. У добовому раціоні хворого міститься 80 г білків, жирів і 450 г вуглеводів. Дайте гігієнічну оцінку співвідношення цих харчових речовин.

2. У добовому харчовому раціоні за даними меню-розкладки з кафе медичного університету міститься 0,22 мг ретинолу, 3,2 мг каротину. Оцініть забезпеченість організму студентів вітаміном А.
Еталони правильних відповідей

1. Співвідношення 1:1,05:5,6. Занижена кількість жирів, багато вуглеводів.

2. В раціоні недостатня кількість ретинолу та каротину.
Самостійна робота на занятті

1. Порівняти енергетичну цінність добового раціону за меню-розкладкою з енерговитратами представника даного колективу (отриманих розрахунковим методом).

2. Порівняти кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин в запланованому раціоні з фізіологічною потребою даного представника.

3. Оцінити збалансованість харчування.

4. Оцінити кратність прийомів їжі.

5. Розрахувати енергетичну цінність окремого харчового продукту.

6. Скласти гігієнічний висновок. Дати рекомендації щодо усунення виявлення в харчуванні недоліків.
Література

Основна

1. Литвинова Г.О. Гігієна з основами екології. – К.: Здоров'я, 1999. – С. 91-140.

2. Нікберг І.І., Сергета І.В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. – К.: Здоров'я, 2001. – С. 59-82.
Додаткова

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навч.посібник. – К.: Здоров'я, 1999. – С. 313-354, 429-430.

2. Пивоваров Ю.П., Гоева О.Э., Величко А.А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. – М., 1983. – С. 4-13.
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

(взірець)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри

гігієни та екології

« » ______ 20 р. протокол №

Зав. каф., проф.____ М.І. Мізюк


ОСНОВИ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ. ГІГІЄНА ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка