Мінистерство охорони здоров’я України Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Кафедра анатомії людини Довгаль Г. В., Абдул – Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Довгаль М. А., Снісар О. С., Козловська ГСторінка9/15
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Тестовий контроль

з матеріалу другого семестру

(другий підсумковий модуль)
ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА
1. Чим утворюється спинномозковий нерв?

A. Виходом нервових волокон із спинного мозку.

B. *Злиттям корінців спинного мозку.

C. Злиттям гілок сплетінь.


2. Якими по функції є передні корінці спинного мозку?

A. Чутливими.


B. *Руховими.
C. Змішаними.
3. Якими по функції є задні корінці спинного мозку?
A. *Чутливими.
B. Руховими.
C. Змішаними.
4. Чим утворюються задні корінці спинного мозку?
A. Аксонами клітин задніх рогів.
B. Аксонами клітин передніх рогів.
C. *Аксонами клітин спінальних гангліїв.

5. Чим утворюється більшість передніх корінців спинного мозку?


A. Аксонами клітин бічних рогів.
В. *Аксонами клітин передніх рогів.
C. Тими й іншими.

6. На які кінцеві гілки ділиться спинномозковий нерв?


A. Верхню і нижню.
Б. *Передню і задню.
C. Медіальну і латеральну.

7. Які бічні гілки віддає спинномозковий нерв?


A. Медіальну і латеральну.
Б. *Оболонкову і сполучні.
C. Хребетні і корінцеві.

8. Якими по функції є передні гілки спинномозкових нервів?


A. Чутливими.
B. Руховими.
C. *Змішаними.

9. Якими по функції є задні гілки спинномозкових нервів?


A. Чутливими.
B. Руховими.
C. *Змішаними.

10. Які з гілок спинномозкових нервів утворюють сплетіння?


А. *Передні.
B. Задні.
C. Передні і задні.
11. Які із спинномозкових нервів не утворюють сплетіння?
A. Куприковий.
B. Поперекові.
C. *Грудні.

12. З чим сполучається верхній кінець canalis centralis спинного мозку?


A. З ventriculus terminalis.
B. З ventriculus tertius.
C. *З ventriculus quartus.

13. Де розташовується nucleus thoracicus?


A. У задніх рогах спинного мозку.
B. У передніх рогах спинного мозку.
C. *В бічних рогах спинного мозку.

14. Що називають стовпом Кларка і Штиллінга?


A. *Грудне ядро спинного мозку.
B. Драглиста речовина спинного мозку.
C. Сукупність власних пучків спинного мозку.

15. Де розташована substantia gelatinosa спинного мозку?


A. Оточує верхівки передніх рогів спинного мозку.
B. Оточує бічні роги спинного мозку.
C. *Наперед від прикордонної зони і губчастої зони спинного мозку.

16. Що таке латеральна проміжна (сіра) речовина?


A. Скупчення нервових клітин передніх рогів.
B. *Скупчення нервових клітин бічних рогів.
C. Сукупність нейронів латеральних моторних ядер передніх рогів.

17. Які провідні шляхи локалізуються в передньому канатику спинного мозку?


A. *Переважно низхідні.
B. Переважно висхідні.
C. Тільки низхідні.

18. Які провідні шляхи локалізуються в задньому канатику спинного мозку?


A. Низхідні.
B. *Висхідні.
C. Ті й інші.

19. У якому канатику спинного мозку розташована більша частина екстрапірамідних шляхів?


A. *У передньому.
B. У бічному.
C. У задньому.

20. Б якому канатику спинного мозку проходить fasciculus longitudinalis dorsalis?


A. *У передньому.
B. У бічному.
C. У задньому.
21. В якому відділі хребта відсутня зубчаста зв'язка, що підвішує спинний мозок?
A. У шийному та крижовому.
B. У крижовому.
C. *В поперековому і крижовому.

22. Яка протяжність бічних рогів спинного мозку?


A. На всьому протязі, крім мозкового конуса і термінальної нитки.
B. *Від С VIII до L I-II.
C. Вище С VIII і S II-III.

23. Які функціональні групи нейронів містяться відповідно у передніх, бічних і задніх рогах сірої речовини спинного мозку?


A. Чутливі, рухові, вегетативні.
B. Рухові, чутливі, вегетативні.
C. *Рухові, вегетативні, чутливі.

24. Який морфологічний принцип лежить в основі анатомії спинного мозку?


A. Концентрація центрів у рогах.
B. Поділ білої речовини на канатики.
C. *Сегментарність.

25. Чим утворені передні корінці спинного мозку на рівні верхніх шийних сегментів?


A. *Аксонами клітин передніх рогів.
B. Аксонами клітин передніх і бічних рогів.
C. Аксонами клітин спінальних гангліїв.

26. Чим утворені задні корінці спинного мозку?


A. Аксонами клітин задніх рогів.
B. Дендритами клітин спінальних вузлів.
C. *Аксонами клітин спінальних гангліїв.

27. Якими по функції є передні і задні корінці спинного мозку відповідно?


A. Чутливими і вегетативними.
B. *Руховими і чутливими.
C. Чутливими і руховими.

28. Що складає власний або сегментарний апарат спинного мозку?


A. Передні і задні роги, корінці спинного мозку у зв'язку з ретикулярної формацією.
B. *Сіра речовина мозку з задніми і передніми корінцями і власними пучками білої речовини.
C. Пучкові клітини, ретикулярна формація, три канатика білої речовини.

29. У хворого, що надійшов у клініку визначаються: сильний головний біль, ригідність (спазм) м'язів потилиці, повторна блювота, біль при перкусії черепа, підвищена чутливість до світлових подразників. Встановлено діагноз - менінгіт. Показана спинномозкова пункція. Вкажіть місце проведення пункції:


A. *Між 3 і 4 поперековими хребцями.
B. Між 1 і 2 поперековими хребцями.
C. Між 12 грудним і 1 поперековим хребцями.
D. Між 5 поперековим і 1 крижовим.
E. Між 11 і 12 грудними хребцями.
30. В результаті патологічного процесу порушена функція центральної ділянки еферентної частини симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Вказати, де можлива локалізація процесу в спинному мозку?
A. *Латеральне проміжне ядро бічних рогів.
B. Медіальне проміжне ядро бічних рогів.
C. Дорзальне ядро задніх рогів.
D. Власне ядро задніх рогів.
E. Ядро передніх рогів.

31. У потерпілого в автокатастрофі виявлений перелом остистого відростка і дуги XI грудного хребця. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?


A. *Поперекові.
B. Грудні.
C. Крижові.
D. Куприкові.
E. Шийні.

32. У лівих вентральних аферентних спіноталамічних шляхах бракує інформації від протилежної частині тіла певного сегмента. Нейрони якого ядра заднього рогу спинного мозку вражені?


A. *Власного ядра.
B. Губчатого шару.
C. Желатинозної субстанції.
D. Грудного ядра Кларка.
E. Вентрального ядра.

33. Хвора М., 41 рік, надійшла в інфекційне відділення лікарні з високою температурою тіла. Об'єктивно виражені менінгіальні симптоми. Проведена спинномозкова пункція. Яке анатомічне утворення було пропунктоване?


A. *Spatium subarachnoideum.
B. Spatium subdurale.
C. Spatium epidurale.
D. Cavum trigeminale.
E. Cisterna cerebellomedullaris posterior.

34. При обстеженні хворого з порушенням м’язово - суглобової чутливості було визначено, що патологічний процес локалізований на рівні білої речовини спинного мозку. Де в нормі проходять провідні шляхи пропріоцептивної чутливості кіркового напрямку?


A. *Задній канатик спинного мозку.
B. Передній канатик спинного мозку.
C. Бічній канатик спинного мозку.
D. Стовп Кларка спинного мозку.
E. Присередній канатик спинного мозку.

35. У хворого 65 років діагностовано крововилив у передні роги спинного мозку. Якими по функції є передні роги?


A. *Руховими.
B. Чутливими.
C. Симпатичними.
D. Парасимпатичними.
E. Змішаними.
36. Хвора Р. 41 рік, потрапила в інфекційне відділення лікарні з високою температурою тіла. Об'єктивно виражені менінгіальні симптоми. Встановлено велику кількість лейкоцитів у рідині, яку отримали між твердою і павутинною оболонками спинного мозку. Яку порожнину було пропунктовано?
A. *Spatium subarachnoideum.
B. Spatium subdurale.
C. Spatium еріdurale.
D. Cavum trigeminale.
E. Сіsterna сеrebellomedullaris posterior.

37. У чоловіка 35 років у результаті травми пошкоджений шостий шийний хребець. Який сегмент спинного мозку у нього може бути пошкоджений?


A. 5-й шийний.
B. 3-й шийний.
C. 4-й шийний.
D. 6-й шийний.
E. *7-й шийний.

38. У чоловіка 35 внаслідок травми пошкоджений четвертий шийний хребець. Який сегмент спинного мозку може бути пошкоджено?


A. *5-й шийний.
B. 3-й шийний.
C. 4-й шийний.
D. 6-й шийний.
E. 7-й шийний.

39. При обстеженні хворого з порушенням м’язово-суглобової чутливості було встановлено, що патологічний процес локалізований на рівні білої речовини спинного мозку. Де в нормі проходять провідні шляхи пропріоцептивної чутливості кіркового напрямку?


A. *Задній канатик спинного мозку.
B. Передній канатик спинного мозку.
C. Латеральний канатик спинного мозку.
D. Стовп Кларка спинного мозку.
E. Присередній канатик спинного мозку.

40. Хворому 25 років, для підтвердження діагнозу менінгіт необхідно провести спинномозкову пункцію. Нижня межа якого хребця є найбезпечнішим місцем для цієї маніпуляції?


A. L2.
B. *L3.
C. L4.
D. L5.
E. L1.

41. У хворого 65 років діагностовано крововилив у передні роги спинного мозку. Якими по функції є передні роги?


A. *Руховими.
B. Чутливими.
C. Симпатичними.
D. Парасимпатичними.
E. Змішаними.

42. У хворого менінгіт. Показана пункція підпавутинного простору. Визначте між якими утвореннями воно розташоване?


A. * Павутинною і м'якою оболонками.
B. Твердою і павутинною оболонками.
C. і твердою мозковою оболонкою.
D. Окістям і павутинною оболонкою.
E. Твердою та м'якою оболонками.

43. У хворого 45 років з підозрою на запалення оболонок мозку потрібно було отримати спинномозкову рідину. Проведена діагностична пункція між дугами поперекових хребців (L3-L4). Через яку зв'язку повинна проникнути голка при пункції?


A. * Жовту зв'язку.
B. Клубово-поперекову.
C. Передню поздовжню.
D. Задню поздовжню.
E. Міжпоперечну зв'язку.

44. Яка з оболонок спинного мозку утворює зубчасті зв'язки спинного мозку?


A. Тверда.
B. М'яка.
C. *Павутинна.

45. Як виглядає сіра речовина на протязі спинного мозку?


A. *У вигляді передніх, бічних і задніх стовпів.
B. У вигляді передніх, бічних і задніх рогів.
C. У вигляді чутливих, рухових і вегетативних ядер.

46. Що таке динамічна полярність нейрона?


A. Здатність нейрона генерувати нервовий імпульс.
B. *Здатність нейрона проводити нервовий імпульс від дендрита до аксона.
C. Здатність нейрона проводити нервовий імпульс від аксона до дендритів.

47. Що таке рефлекс?


A. Захисна реакція ЦНС на дію пошкоджуючих факторів.
B. *Відповідна реакція організму на подразнення або дія, що протікає за участю ЦНС.
C. Властивість ЦНС проводити нервові імпульси від ефектора до рецептора.

48. Чим відрізняється дендрит від аксона?


A. Довжиною і розгалуженістю за типом дерева.
B. Проведенням нервового імпульсу від тіла нервової клітини.
C. *Проведенням нервового імпульсу до тіла нервової клітини.

49. Що являє собою периферичний відділ ЦНС?


A. Черепні, спинномозкові і вегетативні нерви.
B. Нервові волокна, що виходять з головного і спинного мозку, що утворюють черепні, спинномозкові і вегетативні нерви.
C. *Нервові елементи, розташовані поза ЦНС.

50. Що входить до складу metencephali?


A. Pedunculi cerebeliares, pons, pyramides.
B. *Pons, cerebellum, isthmus rhombencephali.
C. Isthmus rhombencephali, pons, fossa rhomboidea.

51. З яких основних відділів складається головний мозок?


A. З кінцевого, проміжного, ромбоподібного мозку і мозочка.
B. З переднього, середнього, ромбоподібного мозку і мозочка.
C. *З півкуль, стовбура і мозочка.

52. Що розділяє дорзальні поверхні мосту і довгастого мозку?


A. Середні ніжки мозочка.
B. Ніжки клаптика і нижній мозковий парус.
C. *Мозкові смужки IV шлуночка.

53. Яка з часточок півкулі мозочка є найдавнішою за походженням?


A. Uvula.
B. *Flocculus.
C. Nodulus.

54. Які ядра залягають в білій речовині мозочка?


A. Nuclei ruber, dentatus, emboliformis, globosus.
B. *Nuclei dentatus, emboliformis, fastigii, globosus.
C. Nuclei dentatus, emboliformis, fastigii, interstitialis.

55. Ядра яких нервів знаходяться у мосту?


A. V-VII пари.
B. *V-VIII пари.
C. VI-VIII пари.

56. В нейрохірургічне відділення доставлений хворий в коматозному стані (порушення свідомості і відсутність цілеспрямованих реакцій на будь-які подразники). При обстеження лікар встановив, що дисфункція кори головного мозку пацієнта викликана поразкою мережі нейронів мозкового стовбура, яка підтримувала активність кори великих півкуль. Які структури мозку вражені?


A. * Ретикулярна формація.
B. Ядра мозочка.
C. Базальні ядра.
D. Хвостаті ядра.
E. Ядра гіпоталамуса.

57. У хворого пухлиною пошкоджені піраміди довгастого мозку. В якому з провідних шляхів порушиться проведення нервових імпульсів?


A. *Tr. corticospinalis.
B. Tr. corticonuclearis.
C. Tr. corticopontinus.
D. Tr. dentatorubralis.
E. Tr. spinocerebellaris.

58. Що таке fossa rhomboidea?


A. Порожнина IV шлуночка.
B. *Дно IV шлуночка.
C. Дорзальна поверхню мосту і мозочка.

59. Ядра яких нервів проектуються на colliculus facialis?


A. V пари.
B. *VI пари.
C. VII пари.

60. Ядра яких нервів проектуються на ромбоподібну ямку?


A. III-XII.
B. IV-XII.
C. *V-XII.

61. Скільки отворів має дах IV шлуночка?


A. 1.
B. 2.
C. *3.

62. Куди відкривається середня апертура (отвір Мажанді)?


A. В субдуральний простір.
B. *В мозочково-мозкову цистерну.
C. В canalis centralis спинного мозку.

63. При блокаді лікворних шляхів на рівні серединного і бічних отворів IV шлуночка розвивається оклюзивний синдром. В яку порожнину утруднений відтік ліквору при цій патології через ці шляху?


A. *Субарахноїдальний простір.
B. Бічні шлуночки.
C. Водопровід мозку.
D. ІІІ шлуночок.
E. ІV шлуночок.

64. При обстеженні хворого з підвищенням внутрішньочерепного тиску було виявлено недорозвинення отворів Мажанді (foramen Magendi) і Люшка (foramen Luschka). Що з'єднують ці апертури?


A. * Порожнину IV шлуночка і мозочково-мозкову цистерну.
B. Порожнину IV шлуночка і canalis сеntralis спиного мозку.
C. Порожнину III шлуночка і бокових шлуночків мозку.
D. Порожнину III шлуночка і цистерну перехреста.
E. Порожнину III шлуночка і мозочково-мозкову цистерну.

65. У хворого після перенесеного менінгоенцефаліту з'явилися ознаки водянки головного мозку (накопичення спинномозкової рідини в шлуночках головного мозку). Що могло бути причиною цього явища?


A. *Зрощення апертур Мажанді і Люшка IV шлуночка.
B. Зрощення міжшлуночкового отвору ліворуч.
C. Зрощення міжшлуночкового отвору праворуч.
D. Зрощення водопроводу головного мозку.
E. Зрощення центрального каналу спинного мозку.

66. Що відокремлює дорзально таламус і внутрішню капсулу?


A. Тіло склепіння.
B. Бахромка гіпокампу.
C. *Термінальна смужка.

67. Які утворення входять до складу проміжного мозку?


A. Таламус, епіталамус, метаталамус і III шлуночок.
B. *Таламічна область, гіпоталамус і III шлуночок.
C. Таламус, колінчаті і соскоподібні тіла, III шлуночок.

68. Які утворення входять до складу таламічної області?


A. Таламус, шишкоподібне тіло, соскоподібні і колінчаті тіла.
B. Таламус, субталамічна ділянка, шишкоподібне тіло, метаталамус.
C. *Таламус, епіталамус, метаталамус, субталамічна ділянка.

69. Що входить до складу епіталамуса (надталамічної ділянці)?


A. Повідці, спайка повідців, епіталамічна спайка з эпіфізом, латеральне колінчате тіло.
B. *Мозкові смужки таламуса, трикутники повідців, повідці, спайка повідців, шишкоподібне тіло, епіталамічна спайка.
C. Повідці, спайка повідців, шишкоподібне тіло, епіталамічна спайка, колінчаті тіла.

70. Що об'єднується в метаталамус (заталамічну область)?


A. Соскоподібні, колінчаті тіла.
B. Спайка повідців, подушка, шишкоподібне тіло.
C. *Медіальне і латеральне колінчаті тіла.

71. Що відноситься до гіпоталамуса?


A. *Зоровий перехрест, зоровий тракт, сірий бугор з лійкою, гіпофіз, соскоподібні тіла.
B. Термінальна пластинка, сірий бугор з лійкою та гіпофізом, соскоподібні тіла.
C. Сірий бугор і воронка, гіпофіз, зоровий тракт, зоровий перехрест.

72. До якого відділу мозку належать таламічний мозок, гіпоталамус, третій шлуночок?


A. До кінцевого.
B. До лімбічної системи.
C. *До проміжного.

73. У хворої діагностовано пухлину шишкоподібної залози. На рівні якого анатомічного утворення може бути порушений відтік спинномозкової рідини з III шлуночка мозку?


A. * Водопроводу мозку.
B. Міжшлуночкового отвору.
C. Заднього рогу бічного шлуночка.
D. Переднього рогу бічного шлуночка.
E. Четвертого шлуночка.

74. У хворого спостерігається розширення третього шлуночка мозку. Яка структура бере участь в утворенні його передньої стінки?


A. Stria medullaris.
B. Septum реllucidum.
C. Corpus fornicis.
D. Pedunculi fornicis.
E. *Lamina terminalis.

75. В результаті росту пухлини в порожнині III шлуночка головного мозку у пацієнта розвиваються вегетативні розлади у вигляді порушення сну, терморегуляції, всіх видів обміну, нецукровий діабет. Подразненняа ядер якої ділянки головного мозку викликало ці симптоми?


A. *Гіпоталамуса.
B. Ніжок мозку.
C. Мосту.
D. Покришки середнього мозку.
E. Довгастого мозку.
76. При рентгенологічному обстеженні черепа виявлено збільшення розміру турецького сідла внаслідок пухлиноподібного утворення головного мозку. Яка частина головного мозку зазнала патологічних змін?
A. *Hypothalamus.
B. Thalamus dorsalis.
C. Metathalamus.
D. Epithalamus.
E. Tectum mesencephali.

77. Яка частина хвостатого ядра утворює бічну стінку лобового рогу ventriculus lateralis?


A. Хвіст.
B. Тіло.
C. *Голівка.

78. Волокна яких провідних шляхів утворюють corona radiata внутрішньої капсули?


A. Низхідних.
B. Висхідних.
C. *Тих і інших.

79. Яка частина хвостатого ядра утворює дно центральної частині бічного шлуночка?


A. Голівка.
B. *Тіло.
C. Хвіст.

80. Що поєднують в понятті базальні ядра?


A. Ядра, що проектуються на ромбоподібну ямку.
B. Червоні ядра, ядра мозочка, ядро нижньої оливи.
C. *Хвостате і сочевицеподібне ядра, огорожа, мигдалеподібне тіло.

81. Яке з названих ядер відноситься до підкоркових рухових центрів?


A. Сосочкові тіла.
B. Мигдалеподібне тіло.
C. *Смугасте тіло.

82. Що входить до складу смугастого тіла?


A. *Хвостате і сочевицеподібне ядра.
B. Прикордонна смужка з таламусом.
C. Мозкові смужки IV шлуночка.

83. Які з названих структур півкулі побудовані з білої речовини?


A. Смугасте тіло, мозолисте тіло, внутрішня капсула, склепіння.
B. *Мозолисте тіло, внутрішня капсула, склепіння, променистий вінець.
C. Мозолисте тіло, ніжки склепіння, внутрішня капсула, огорожа.

84. В якій частині внутрішньої капсули проходять зоровий і слуховий шляхи?


A. В передній ніжці.
B. В коліні.
C. *В задній ніжці.

85. Які утворення з'єднує склепіння?


A. Мозолисте тіло і гачок.
B. Мозолисте тіло і соскоподібні тіла.
C. *Соскоподібні тіла і гачок.

86. Під час хірургічного лікування епілепсії перетнули мозолисте тіло. Які волокна перетнули?


A. *Комісуральні.
B. Асоціативні.
C. Проекційні.
D. Пірамідні.
E. Екстрапірамідні.

87. При патологоанатомічному дослідженні хворого 64 років з діагнозом: «інсульт» було виявлено крововилив в область внутрішньої капсули. Які частини має внутрішня капсула?


A. * Передню ніжку, коліно, задню ніжку.
B. Верхню ніжку, коліно, задню ніжку.
C. Передню і нижню ніжки, коліно.
D. Задню і нижню смужки, коліно.
E. Верхню і латеральну ніжки, коліно.

88. Через інсульт (крововилив у мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?


A. *Tr.cortico-nuclearis.
B. Tr.cortico-spinalis.
C. Тr.cortico-thalamicus.
D. Tr.cortico-fronto-pontinus.
E. Tr.thalamo-corticalis.

89. При обстеженні хворого виявлено новоутворення в білій речовині півкуль мозку з локалізацією в коліні і передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули. Волокна якого провідного шляху мозку будуть зруйновані?


A. * Tr. pyramidalis.
B. Tr. frontothalamicus.
C. Тг. thalamocorticalis.
D. Tr. frontopontinus.
E. Tr. Parietooccipitopontinus.

90. При проведенні комп'ютерної томографії мозку у хворого виявлено крововилив в області коліна внутрішньої капсули. Який із зазначених провідних шляхів постраждає в цьому випадку?


A. * Tractus corticonuclearis.
B. Radiationes thalamicae anteriores.
C. Tractus corticospinalis.
D. Radiatio acustica.
E. Radiatio optica.

91. У хворого в результаті геморагічного інсульту уражено коліно внутрішньої капсули. Який провідний шлях був пошкоджений при цьому?


A. *Кірково-ядерний.
B. Кірково-спинномозковий.
C. Больової і температурної чутливості.
D. Стереогнозу.
E. Зорового аналізатора.

92. У хворого стався крововилив у задній відділ задньої ніжки внутрішньої капсули. Функції яких шляхів постраждають при цьому?


A. *Центральні слуховий і зоровий тракти.
B. Кірково-таламічний і лобово-мостовий.
C. Лобово-мостовий і кірково-ядерний.
D. Кірково-ядерний і кірково-спинномозковий.
E. Кірково-ядерний і центральний слуховий.

93. Після черепно-мозкової травми чоловік 47 років звернувся зі скаргами на розлад точних рухів у верхніх кінцівках: він не може застебнути ґудзик, запалити сірник, налити воду в склянку. При обстеженні встановлено, що м'язова сила, глибоке м'язову почуття і механізми координації збережені. Яку ділянку кори головного мозку вражено?


A. *Надкрайова звивина.
B. Навколо шпорної борозни.
C. Предцентральна звивина.
D. Поперечні скроневі звивини.
E. Кутова звивина.

94. Де розташована парацентральна часточка?


A. На нижній поверхні півкуль мозку.
B. *На медіальній поверхні півкуль мозку.
C. На верхньолатеральній поверхні півкуль мозку.

95. Як рухається цереброспінальна рідина в порожнинах мозку?


A. *З бічних шлуночків в третій, далі через водопровід в порожнину IV шлуночка і через апертуру в підпавутинний простір.
B. З I у II шлуночок, потім в III і через водопровід в IV шлуночок, а далі в центральний канал спинного мозку.
C. Судинне сплетіння III шлуночка виробляє рідину для бічних і IV шлуночка з підпавутинним простором. У кожному шлуночку є своє судинне сплетіння, що виробляє рідину для даного шлуночка. В центральний канал спинного мозку рідина надходить з підпавутинного простору.

96. Які оболонки має головний і спинний мозок?


A. Зовнішня, павутинна, внутрішня оболонка.
B. *Тверда, павутинна, м'яка.
C. Тверда, м'яка, судинна.

97. Які простори утворюються між оболонками великого мозку?


A. *Субдуральний, субарахноїдальний.
B. Субдуральний, епідуральний.
C. Субдіафрагмальний, субарахноїдальний.

98. Яка з оболонок утворює пахіонові грануляції?


A. Тверда.
B. М'яка.
C. *Павутинна.

99. Які групи провідних шляхів виділяють у головному і спинному мозку?


A. Чутливі, рухові, асоціативні.
B. *Асоціативні, комісуральні, проекційні,
C. Аферентні, еферентні, вставні.

100. Що з'єднують асоціативні нервові волокна (провідні шляхи)?


A. Функціональні центри двох півкуль.
B. *Функціональні центри однієї півкулі.
C. Функціональні центри головного і спинного мозку.
101. Що з'єднують комісуральні нервові волокна?
A. *Функціональні центри двох півкуль.
B. Функціональні центри однієї півкулі.
C. Функціональні центри головного і спинного мозку.

102. Де знаходиться кірковий кінець (ядро) аналізатора загальної чутливості?


A. В середній скроневій звивині.
B. *В постцентральній звивині.
C. У верхній тім'яній часточці.

103. Де знаходиться ядро рухового аналізатора усного мовлення (центр Брока)?


A. *В задній частині нижньої лобової звивини.
B. В задній частині середньої лобової звивини.
C. В задній частині верхньої лобової звивини.

104. Де знаходиться ядро рухового аналізатора письмової мови?


A. В задній частині нижньої лобової звивини.
B. *В задній частині середньої лобової звивини.
C. В задній частині верхньої скроневої звивини.

105. Де знаходиться ядро слухового аналізатора усного мовлення?


A. В задній частині нижньої лобової звивини.
B. *В задній частині верхньої скроневої звивини.
C. В задній частині верхньої лобової звивини.

106. Де знаходиться ядро рухового аналізатора (руховий центр)?


A. *В предцентральній звивині і парацентральній часточці.
B. У постцентральній звивині і верхній тім'яній часточці.
C. У парагіппокампальній звивині і гачку.

107. Які провідні шляхи знаходяться в basis pedunculi cerebri?


A. Тільки висхідні.
B. *Тільки низхідні.
C. Ті й інші.

108. Яка борозна мозку розділяє верхню і нижню тім`яні часточки?


A. Sulcus parietooccipitaiis.
B. *Sulcus intraprietalis.
C. Sulcus subparietalis.

109. Де розташовується gyrus dentatus?


A. В глибині sulcus lateralis.
B. *В глибині sulcus hippocampi.
C. В глибині sulcus calcarinus.

110. Який долі мозку належить клин (cuneus)?


A. Тім'яній.
B. *Потиличній.
C. Скроневій.

111. Який долі мозку належить передклин (precuneus)?


A. * Тім'яній,
B. Потиличній.
C. Скроневій.

112. Що входить до складу середнього мозку?


A. Chiasma opticum, corpora mamillaria, velum medullare superius, aquaeductus cerebri.
B. *Tectum mesencephali, pedunculi cerebri, aquaeductus cerebri.
C. Pedunculi cerebeliares superiores, velum meduilare superius, fossa interpeduncularis.

113. Що входить до складу перешийка ромбоподібного мозку?


A. *Верхні ніжки мозочка, верхній мозковий парус, трикутник петлі.
B. Верхні і нижні ручки горбиків, верхній мозковий парус, медіальна петля.
C. Верхні і нижні ніжки мозочка, верхній мозковий парус, латеральна петля.

114. Які основні ядра знаходяться в середньому мозку?


A. Червоне ядро, чорна речовина, ядра VI і VII пари черепних нервів.
B. Червоне ядро, хвостове ядро, ядра III-V пар черепних нервів, ядра горбиків.
C. *Червоне ядро, чорна речовина, проміжне ядро, ядра горбиків, ядра III-IV пар черепних нервів.

115. Наявність якого провідного шляху дозволяє здійснювати рефлекторні захисні руху при зорових і слухових подразненнях?


A. Tr. olivospinalis.
B. *Tr. tectospinalis.
C. Tr. Rubrospinalis.

116. Яким шляхом проводяться імпульси підсвідомого управління рухами і тонусом скелетних м'язів?


A. Tr. corticospinalis.
B. *Tr. rubrospinalis,
C. Tr. vestibulospinalis.

117. В якому канатику спинного мозку розташовані провідники усвідомленої пропріоцептивної чутливості?


A. У передньому.
B. В бічному.
C. *У задньому.

118. Який частці півкуль належить ramus ascendens і ramus anterior?


A. Тім'яній.
B. *Лобовій.
C. Скроневій.

119. Де розташовується ядро аналізатора, що забезпечує функцію поєднаного повороту голови і очей в протилежну сторону?


A. *У задніх відділах середньої лобової звивини.
B. У верхніх відділах предцентральної звивини.
C. У передніх відділах нижньої лобової звивини.

120. Де розташовується кірковий кінець (ядро) слухового аналізатора?


A. *Верхня скронева звивина.
B. Нижня скронева звивина.
C. Нижній відділ постцентральної звивини.

121. Де розташовано ядро рухового аналізатора, що здійснює синтез цілеспрямованих складних комбінованих рухів?


A. *В gyrus supramarginalis.
B. В gyrus precentraiis.
C. В gyrus lingualis.

122. Яким шляхом проводиться больова і температурна чутливість?


A. Tr. spinothalamicus anterior.
B. *Tr. spinothalamicus lateralis.
C. Tr. bulbothalamicus.

123. Яким шляхом проводиться тактильна чутливість?


A. *Tr. spinothalamicus anterior.
B. Tr. spinothalamicus lateralis.
C. Tr. spinotectalis.

124. Яким шляхом проводиться усвідомлювана пропріоцептивна чутливість?


A. Tr. spinothalamicus anterior.
B. Tr. spinothalamicus lateralis.
C. *Tr. bulbothalamicus,

125. У хворого виявлена посттравматична субарахноїдальна гематома тім'яної області. Оглядом встановлена втрата загальної чутливості. Яка звивина піддалася здавленню?


A. *Позацентральна.
B. Предцентральна.
C. Верхня скронева.
D. Кутова.
E. Верхня тім'яна.

126. Після ЧМТ у хворого 39 років спостерігається порушення моторних центрів, що регулюють діяльність м'язів обличчя. В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр (ядро)?


A. *Нижня частина предцентральної звивини.
B. Верхня частина предцентральної звивини.
C. Надкрайова звивина.
D. Тім'яна звивина.
E. Кутова звивина.

127. У хворого менінгіт. Показана пункція підпавутинного простору. Визначте, між якими утвореннями воно розташоване?


A. *Павутинною і м'якою оболонками.
B. Твердою і павутинною оболонками.
C. Окістям і твердою мозковою оболонкою.
D. Окістям і павутинною оболонкою.
E. Твердою та м'якою оболонкою.

128. Чоловік 52 років звернувся до лікаря зі скаргами на порушення зору. В анамнезі - підвищений артеріальний тиск протягом 8 років. При огляді невропатолога виявлено порушення мозкового кровообігу. Функція якого з відділів головного мозку (частки) найімовірніше порушено?


A. Лобової.
B. Тім'яної.
C. *Потиличної.
D. Скроневої.
E. Острівцевої.

129. Хворий 63 років звернувся до невропатолога зі скаргою на те, що протягом трьох місяців не може виконувати столярні роботи, які потребують точності виконання , тому що права рука робить багато нецілеспрямованих рухів. При обстеженні виявлено, що у хворого пошкодження:


A. *Gyrus supramarginalis.
B. Gyrus precentralis.
C. Gyrus postcentralis.
D. Gyrus temporalis superior.
E. Gyrus angularis.

130. Хворий Б. поступив в нейрохірургічне відділення після автомобільної катастрофи з черепно-мозковою травмою. Визначено ураження кори задньої частині нижньої лобової звивини ліворуч. Функція центру якого аналізатора порушена при цьому?


A. *Рухового аналізатора артикуляції мови.
B. Рухового.
C. Шкірного.
D. Рухового аналізатора письмової мови.
E. Слухового.
131. У людини параліч правої половини тіла. Яка звивина головного мозку уражена?
A. *Gyrus precentralis sinister.
B. Gyrus postcentralis dexter.
C. Gyrus frontalis medius.
D. Gyrus temporalis superior.
E. Gyrus supramarginalis.

132. У хворого спостерігається параліч м'язів правих верхньої і нижньої кінцівок. Центр кори якої півкулі головного мозку пошкоджений?


A. *Руховий центр лівої півкулі.
B. Руховий центр правої півкулі.
C. Центр одночасного повороту голови і очей в протилежну сторону правої півкулі.
D. Центр цілеспрямованих рухів лівої півкулі.
E. Центр стереогнозу лівої півкулі.

133. У чоловіка 35 років з перенесеним менінгоенцефалітом відзначається різке зниження слуху. Обстеження виключає патологію звукопровідного і звукосприймаючого апаратів органа слуху. В якій звивині кори великого мозку патологічні зміни?


A. *Верхній скроневій.
B. Середній скроневій.
C. Верхній лобовій.
D. Надкрайовій.
E. Кутовій.

134. У хворого стався крововилив у потиличну область кори, в зоні шпорної борозни. Які функції організму при цьому постраждали?


A. *Відсутній зір.
B. Відсутній слух.
C. Відсутній нюх.
D. Відсутній рух.
E. Відсутня чутливість.

135. При обстеженні юнаки призовного віку лікарем був виявлений горизонтальний ністагм. Який з асоціативних провідних шляхів головного мозку з'єднує вестибулярний апарат з руховими ядрами черепних нервів?


A. Tractus bulbothalamicus.
B. Lemniscus medialis.
C. Lemniscus lateralis.
D. *Fasciculus longitudinalis medialis.
E. Tractus spinocerebellaris anterior.

136. До лікаря невропатолога звернувся хворий зі скаргами на неможливість впізнавати предмети на дотик. Де локалізується ядро аналізатора стереогнозу?


A. * В корі верхньої тім'яної частки.
B. В корі верхньої скроневої звивини.
C. В корі середньої лобової звивини.
D. В корі потиличної частки.
E. В корі нижньої тім'яної частки.

137. У хворого сенсорна афазія. Яка локалізація ураження нервової системи ?


A. *Верхня скронева звивина.
B. Середня скронева звивина.
C. Нижня лобова звивина.
D. Присінково-завитковий нерв.
E. Середня лобова звивина.

138. Хворий 45 років переніс важке порушення мозкового кровообігу. Після стабілізації загального стану спостерігається втрата можливості чітко вимовляти слова. Ураження якої ділянки кори головного мозку викликало порушення мовно-рухового центру ?


A. * Gyrus frontalis inferior.
B. Gyrus angularis.
C. Gyrus supramarginalis.
D. Gyrus precentralis.
E. Gyrus temporalis superior.

139. Після крововиливу в мозок (геморагічний інсульт) хворий з великим зусиллям став вимовляти слова, тобто виникла моторна афазія. Яка звивина мозку при цьому пошкоджена?


A. *Нижня лобова.
B. Верхня лобова.
C. Середня лобова.
D. Верхня скронева.
E. Нижня скронева.

140. У хворого внаслідок тривалого хронічного захворювання головного мозку виникли мимовільні рухи тулуба. На порушення якого провідного шляху вказують ці симптоми?


A. *Tractus rubrospinalis.
B. Tractus corticospinalis.
C. Tractus corticonuclearis.
D. Tractus spinothalamicus.
E. Tractus tectospinalis.

141. У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути пошкоджена ?


A. *Позацентральна звивина.
B. Потилична область кори.
C. Поясна звивина.
D. Лобова область кори.
E. Предцентральна звивина.

142. У жінки виявлено порушення з боку тактильної чутливості. Яка область мозку пошкоджена?


A. *Позацентральна звивина кори.
B. Довгастий мозок.
C. Мозочок.
D. Предцентральна звивина кори.
E. Скронева область кори.

143. Пацієнт (правша) скаржиться на втрату здатності виконувати тонкі рухи, необхідні для написання букв, слів та інших знаків (аграфія). Яка область кори головного мозку уражена?


A. *Задній відділ середньої лобової звивини в лівій півкулі.
B. Середня частина предцентральної звивини ліворуч.
C. Задній відділ середньої лобової звивини праворуч.
D. Середня частина предцентральної звивини праворуч.
E. Кутова звивина і шпорна борозна в обох півкулях.

144. У хворого спостерігається втрата загальної чутливості на окремих ділянках тіла праворуч. Котра із звивин великих півкуль головного мозку уражена ?


A. * Позацентральна.
B. Верхня скронева.
C. Середня скронева.
D. Нижня скронева.
E. Предцентральна.

145. У хворого спостерігається параліч м'язів верхньої і нижньої кінцівок ліворуч. Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена?


A. * Предцентральна.
B. Середня лобова.
C. Нижня лобова.
D. Верхня лобова.
E. Позацентральна.

146. Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота). Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена?


A. * Верхня скронева.
B. Нижня лобова.
C. Позацентральна.
D. Верхня тім'яна часточка.
E. Нижня тім'яна часточка.

147. У хворого 26 років після оперативного втручання зникла здатність читати, складати з букв слова і фрази. В якій області кори головного мозку не відновлена функція?


A. *Gyrus anqularis.
B. Cuneus.
C. Sulcus calcarinus.
D. Gyrus parietalis superior.
E. Gyrus supramarginalis.

148. Хворий після порушення кровопостачання головного мозку втратив здатність до написання букв і цифр. В якій ділянці мозку виникла патологія?


A. *Lobus frontalis.
B. Lobus occipitalis.
C. Lobus temporalis.
D. Lobus parietalis.
E. Insula.

149. Хворий не може розмовляти, але розуміє звернену до нього мова. Про пошкодження якої із структур головного мозку йде мова?


A. *Gyrus frontalis inferior.
B. Gyrus frontalis superior.
C. Gyrus precentralis.
D. Gyrus postcentralis.
E. Gyrus temporalis superior.

150. Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками (години, дзвін, музика). Яка ділянка мозку пошкоджена?


A. *Lobus temporalis.
B. Lobus occipitalis.
C. Lobus frontalis.
D. Lobus parietalis.
E. Insula.

151. Хворий втратив здатність читати (алексія). В якій частині головного мозку ураження?


A. * Кутова звивина тім'яної частки великого мозку.
B. Середня лобова звивина лобової частки великого мозку.
C. Позацентральна звивина тім'яної частки великого мозку.
D. Предцентральна частина лобової частки великого мозку.
E. Верхня скронева звивина скроневої частки великого мозку.

152. У хворого спостерігаються ознаки втрати зорового сторожового рефлексу. Які ядра стовбурової частини мозку пошкоджені?


A. *Ядра верхніх горбків пластинки чотиригорбкового тіла 
B. Ядра блокового нерва.
C. Ядра нижніх горбків пластинки чотиригорбкового тіла.
D. Ядра окорухового нерва.
E. Ядра відвідного нерва.

153. В результаті перенесеної травми хребта у хворого відсутня пропріоцептивна чутливість нижньої половини тіла і нижніх кінцівок. Пошкодження якого провідного шляху може бути?


A. *Fasciculus gracilis (Голля).
B. Tr. spino-thalamicus lateralis.
C. Tr. spino-thalamicus anterior.
D. Fasciculus cuneatus (Бурдаха).
E. Tr. spino-cerebellaris ventralis (Говерса).

154. Після виробничої травми постраждалого доставлено до лікарні з травмою хребта. Виявлено ураження задніх канатиків спинного мозку на рівні 1-го грудного хребця. Які провідні шляхи постраждали при цьому?


A. *Тактильної і пропріоцептивної чутливості.
B. Больової і температурної чутливості.
C. Спіномозочкові.
D. Кірково-спинномозкові.
E. Екстрапірамідні.

155. Чоловікові 50 років, встановлений діагноз - синдром Шегрена («сухий синдром»). У хворого недостатність всіх залоз зовнішньої секреції - недостатність сльозовиділення (кератит), слиновиділення, анацидний гастрит, ксеродермія через атрофію потових і сальних залоз, поліартрит, Причина захворювання не з'ясована. Допускається патологія гіпоталамуса. Який шлях ЦНС пов'язує гіпоталамус з вегетативними ядрами головного мозку і спинного мозку?


A. * Fasciculus longitudinalis dorsalis.
B. Fasciculi longitudinalis anteriores.
C. Tractus thalamo-corticalis.
D. Tractus thalamo-spinalis.
E. Tractus mamilo-thalamicus.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка