Мінистерство охорони здоров’я України Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Кафедра анатомії людини Довгаль Г. В., Абдул – Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Довгаль М. А., Снісар О. С., Козловська ГСторінка2/15
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема 2: Огляд головного мозку. Будова базальної та медіальної поверхні мозку. ( 3г.)


 1. Місце: учбовий зал.

 2. Мета: Вивчити на препаратах загальний план будови головного мозку, його частини. Вивчити рельєф верхньобічної, медіальної поверхонь великих півкуль головного мозку, основні структурні утворення основи мозку.

 3. Професійна орієнтація студентів: Знання цього розділу анатомії вкрай необхідні для фахівців усіх стоматологічних спеціальностей, а також для невропатологів, нейрохірургів, психіатрів та ін.

 4. Базовий рівень знань та вмінь:

  1. З курсу біології – Загальний план будови центральної нервової системи.

  2. З курсу анатомії:

   1. Будова внутрішньої основи черепа, основні етапи розвитку головного мозку.

 5. План самостійної роботи студентів на практичному занятті:

   1. Визначити на препараті відділи головного мозку.

   2. Визначити на препаратах верхньобічні поверхні півкуль головного мозку.

   3. Визначити на препаратах медіальні поверхні півкуль головного мозку.

   4. Визначити на препаратах стуктурні утворення основанія головного мозку.

   5. Визначити на препаратах межі відділів головного мозку у різних проекціях.

 6. Форми й методи самоконтролю:

  1. Питання для самоконтролю:

   1. Кінцевий (великий) мозок: частини, описати і продемонструвати на препаратах.

   2. Півкулі великого мозку: частини, описати і продемонструвати на препаратах.

   3. Мозолисте тіло, його топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
 1. Ілюстраційний матеріал:

  1. Головний мозок у цілому .

  2. Присередній сагітальний зріз головного мозку, стовбур головного мозку.

  3. Таблиці – схеми.

   1. Схема: частини головного мозку.

 2. Література:

  1. Анатомія людини А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. П. Сапін, А. І. Парахін, Вінниця, Нова Книга, 2009. - Т. 3. - 287 с.

 3. Програма самопідготовки студентів:

  1. Повторити внутрішню основу черепа.

  2. Вивчити частини головного мозку.

  3. Вивчити та визначити на препараті півкулі великого мозку.

  4. Вивчити та визначити на препаратах верхньобічну, медіальну поверхні півкуль великого мозку.

  5. Визначити та вивчити структурні утворення основи мозку.

  6. Вивчити та визначити межі між кінцевим, проміжним ,середнім, довгастим та заднім мозком, а також їх представництво на базальній та медіальній поверхні мозку.


Тема 3: Вихід черепних нервів. Анатомія довгастого мозку.( 3 год.)


 1. Місце: учбовий зал.

 2. Мета:. Вивчити зовнішню та внутрішню будову довгастого мозку, його межі у різних проекціях, вихід черепно – мозкових нервів зі стовбурової частини мозку.

 3. Професійна орієнтація студентів:

Знання цього розділу анатомії вкрай необхідні для фахівців усіх стоматологічних спеціальностей, а також невропатологів, нейрохірургів, психіатрів та ін.

 1. Базовий рівень знань та вмінь:

  1. З курсу біології – Загальний план будови центральної нервової системи.

  2. З курсу анатомії:

   1. Будову внутрішнього основання черепа.

   2. Основні етапи розвитку головного мозку.

 2. План самостійної роботи студентів мна практичному занятті

   1. Визначити на препараті розташування довгастого мозку, його верхню та нижню межі.

   2. Вивчити зовнішню будову довгастого мозку .

   3. Вивчити назву, топографію ядер черепних нервів, які розташовані у довгастому мозку.

   4. Вивчити назву, топографію особистих ядер довгастого мозку.

   5. Вивчити основні короткі та довгі провідні шляхи, які утворюють білу речовину довгастого мозку.

   6. Вивчити на препаратах та схемах місця виходу ЧМН, а також їх назву та нумерацію.

 3. Форми й методи самоконтролю:

  1. Питання для самоконтролю:

   1. Які частини має стовбур головного мозку?

   2. Довгастий мозок: розвиток, межі, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.

   3. Довгастий мозок: сіра і біла речовина, будова, топографія, функціональне значення.
 1. Ілюстраційний матеріал:

  1. Головний мозок у цілому .

  2. Сагітальний зріз мозку, мозочку, стовбура головного мозку

  3. Таблиці – схеми.

   1. Схема: вихід ЧМН із стовбурової частини мозку.

 2. Література:

  1. Анатомія людини А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. П. Сапін, А. І. Парахін, Вінниця, Нова Книга, 2009. – Т.3. – 245 - 250 с.

 3. Програма самопідготовки студентів:

  1. Повторити будову внутрішньої основи черепа.

   1. Визначити на препараті розташування довгастого мозку, його верхню та нижню межі.

   2. Вивчити зовнішню будову довгастого мозку.

   3. Вивчити назву, топографію ядер черепних нервів, які розташовані у довгастому мозку.

   4. Вивчити назву , топографію особистих ядер довгастого мозку.

   5. Вивчити основні короткі та довгі провідні шляхи, які утворюють білу речовину довгастого мозку.

  2. Вивчити на препаратах та схемах місця виходу ЧМН, а також їх назву та нумерацію.

  3. Вивчити міста виходу ЧМН із стовбурової частини мозку, вміти їх показувати на препаратах та схемах.


Тема 4: Анатомія заднього мозку ( міст , мозочок) (3 год.).


 1. Місце: учбовий зал.

 2. Мета:. Вивчити будову заднього мозку, його складові частини( міст, мозочок), їх межі та функціональне значення.

 3. Професійна орієнтація студентів:

Знання цього розділу анатомії вкрай необхідні для фахівців усіх стоматологічних спеціальностей, а також невропатологів, нейрохірургів, психіатрів та ін.

 1. Базовий рівень знань та вмінь:

  1. З курсу біології – Загальний план будови центральної нервової системи.

  2. З курсу анатомії:

   1. Будова внутрішньої основи черепа, основні етапи розвитку головного мозку.

 2. План самостійної роботи студентів на практичному занятті:

   1. Визначити на препараті відділи заднього мозку.

   2. Визначити на препараті розташування мозочка.

   3. Визначити на препараті основні складові частини мозочка: півкулі, черв’як мозочка.

   4. Вивчити внутрішню будову мозочка: будова кори, топографію і назву його ядер.

   5. Вивчити будову білої речовини мозочка, назву та топографію провідних шляхів у складі мозочкових ніжок.

   6. Визначити на препараті розташування моста.

   7. Вивчити зовнішню поверхню моста.

   8. Вивчити назву , топографію ядер черепних нервів,які розташовані в мосту.

   9. Вивчити основні провідні шляхи ,які утворюють білу речовину моста.

 3. Форми й методи самоконтролю:

  1. Питання для самоконтролю:

   1. Міст: розвиток, межі, зовнішня будова, описати і продемонструвати на препаратах.

   2. Міст: сіра і біла речовина, будова, топографія, функціональне значення.

   3. Присередня петля: утворення, склад, топографія, функціональне значення.

   4. Ретикулярна формація: топографія, будова (основні ядра), зв’язки, функціональне значення.
 1. Ілюстраційний матеріал:

  1. Головний мозок у цілому .

  2. Горизонтальні зрізи моста на різних рівнях, ствол мозку з мозочком.

  3. Таблиці – схеми.

   1. Схема: внутрішня будова моста.

   2. Схема: внутрішня будова мозочка при січенні у горизонтальній та сагітальній площинах.

 2. Література:

  1. Анатомія людини А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. П. Сапін, А. І. Парахін, Вінниця, Нова Книга, 2009. - Т. 3. – 250-255 с.

 3. Програма самопідготовки студентів:

  1. Визначити на препараті частини заднього мозку.

  2. Визначити на препараті розташування мозочка, вивчити його зовнішню будову.

  3. Вивчити внутрішню будову мозочка: будова кори, топографію та назву його ядер.

  4. Вивчити будову білої речовини мозочка, назву та топографію провідних шляхів у складі верхніх, середніх та нижніх мозочкових ніжок.

  5. Визначити на препаратах розташування моста.

  6. Вивчити зовнішню будову моста.

  7. Вивчити назву , топографію ядер черепно- мозкових нервів, які розташовані у мосту.

  8. Вивчити основні провідні шляхи ,які утворюють білу речовину моста.


Тема 5: Рельєф ромбоподібної ямки. IV шлуночок. (2 год.).


 1. Місце: учбовий зал.

 2. Мета: Вивчити на препаратах задній мозок, його складові частини. Вивчити рельєф ромбоподібної ямки. Вивчити топографію та будову IV шлуночка. Вивчити назву черепних нервів , назва їх ядер.

 3. Професійна орієнтація студентів:

Знання цього розділу анатомії вкрай необхідні для фахівців усіх стоматологічних спеціальностей, а також для невропатологів, нейрохірургів, психіатрів та ін.

 1. Базовий рівень знань та вмінь:

  1. З курсу біології – Загальний план будови центральної нервової системи.

  2. З курсу анатомії:

  1. Будову внутрішного основанія черепа;

  2. Основні етапи розвитку головного мозку;

  3. Будова заднього та довгастого мозку, перешійок ромбоподібного мозку.

 1. План самостійної роботи студентів на практичному занятті:

   1. Визначити на препараті розташування ромбоподібної ямки, її рельєф.

   2. Вивчити назви черепних нервів.

   3. Вивчити назви ядер черепних нервів.

   4. Визначити, які ядра черепних нервів проектуються на ромбоподібну ямку.

   5. Вивчити основні закономірності розташування місць проекції ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку.

   6. Вивчити та визначити на препараті місця проекцій ядер черепно-мозкових нервів на ромбоподібну ямку.

   7. Вивчити будову і частини криші IV шлуночка, основні отвори в криші, сполучення порожнини четвертого шлуночка з підпаутинними просторами головного мозку та центральним каналом спиного мозку.

 2. Форми та методи самоконтролю:

  1. Питання для самоконтролю:

   1. Ромбоподібна ямка: утворення, межі, рельєф. Проекція ядер черепних нервів.

   2. Четвертий шлуночок: розвиток, топографія, стінки, сполучення.

   3. Перешийок ромбоподібного мозку: його частини.
 1. Ілюстраційний матеріал:

  1. Головний мозок у цілому.

  2. Пресередній сагітальний зріз головного мозку, мозочок, стовбур головного мозку, горизонтальні зрізи мосту та мозочка на різних рівнях.

  3. Таблиці – схеми.

   1. Схема: місця проекції ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку.

 2. Література:

  1. Анатомія людини А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. П. Сапін, А. І. Парахін, Вінниця, Нова Книга, 2009. - Т. 3. – 255 - 263 с.

 3. Програма самопідготовки студентів:

  1. Повторити внутрішню основу черепа.

  2. Визначити на препараті розташування IV шлуночка, вивчити його будову.

  3. Вивчити назви черепних нервів.

  4. Вивчити назви ядер черепних нервів.

  5. Вивчити, які ядра черепних нервів проектуються на ромбоподібну ямку.

  6. Вивчити основні закономірності розташування місць проекції ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку.

  7. Вивчити та визначити на препараті місця проекцій ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку.


Тема 6: Будова проміжного мозку. ІІІ шлуночок. (3 год.).


 1. Місце: учбовий зал.

 2. Мета: Вивчити будову складових частин проміжного мозку, їх функціональне значення.

 3. Професійна орієнтація студентів:

Знання цього розділу анатомії вкрай необхідні для фахівців усіх стоматологічних спеціальностей, а також невропатологів, нейрохірургів, психіатрів та ін.

 1. Базовий рівень знань та вмінь:

  1. З курсу біології – Загальний план будови центральної нервової системи.

  2. З курсу анатомії:

   1. Основні етапи розвитку головного мозку.

   2. Загальний план будови головного мозку.

 2. План самостійної роботи студентів на практичному занятті:

   1. Вивчити складові частини проміжного мозку, визначити їх на препараті.

   2. Вивчити будову таламічного мозку.

   3. Вивчити будову та топографію таламуса.

   4. Вивчити будову та топографію епіталамуса.

   5. Вивчити будову та топографію метаталамуса.

   6. Вивчити топографію та будову гіпоталамуса.

   7. Вивчити топографію ІІІ шлуночка, сполучення його з іншими шлуночками головного мозку.

   8. Вивчити будову стінок ІІІ шлуночка.

 3. Форми та методи самоконтролю:

  1. Питання для самоконтролю:

   1. Проміжний мозок: частини ( за Міжнародною анатомічною номенклатурою – Український стандарт); описати і продемонструвати на препаратах.

   2. Таламічний мозок: частини, описати і продемонструвати на препаратах.

   3. Таламус: зовнішня будова, описати і продемонструвати на препаратах; ядра таламуса, їх функціональне значення.

   4. Метаталамус: частини, їх функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

   5. Епіталамус: частини, їх функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

   6. Гіпоталамус: частини, зовнішня будова;описати і продемонструвати на препаратах.

   7. Гіпоталамус: ядра, їх топографія, функціональне значення.

   8. Третій шлуночок: розвиток, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.

 4. Ілюстраційний матеріал:

  1. Головний мозок у цілому.

  2. Стовбур головного мозку.

  3. Таблиці – схеми.

   1. Схема: будова проміжного мозку.

 5. Література:

  1. Анатомія людини А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. П. Сапін, А. І. Парахін, Вінниця, Нова Книга, 2009. - Т. 3. – 268 - 274 с.

 6. Програма самопідготовки студентів:

  1. Вивчити складові частини проміжного мозку, визначити на препараті топографію окремих частин проміжного мозку.

  2. Вивчити будову таламічного мозку.

  3. Вивчити будову та топографію таламуса.

  4. Вивчити будову та топографію епіталамуса.

  5. Вивчити будову та топографію метаталамуса.

  6. Вивчити топографію та будову гіпоталамуса.

  7. Вивчити топографію ІІІ шлуночка та його сполучення з іншими порожнинами головного мозку.

  8. Вивчити будову стінок ІІІ шлуночка.


Тема 7: Анатомія кінцевого мозку: базальні вузли та біла речовина кінцевого мозку. (2 год.).


 1. Місце: учбовий зал.

 2. Мета: Вивчити будову: базальних гангліїв кінцевого мозку, білої речовини великих півкуль головного мозку.

 3. Професійна орієнтація студентів:

Знання цього розділу анатомії вкрай необхідні для фахівців усіх стоматологічних спеціальностей, а також невропатологів, нейрохірургів, психіатрів та ін.

 1. Базовий рівень знань та вмінь:

  1. З курсу біології – Загальний план будови центральної нервової системи.

  2. З курсу анатомії:

   1. Основні етапи розвитку головного мозку.

   2. Загальний план будови головного мозку.

 2. План самостійної роботи студентів на практичному занятті:

   1. Вивчити назви базальних гангліїв головного мозку, їх функціональне значення.

   2. Визначити на препараті базальні ядра головного мозку, вивчити їх топографію.

   3. Вивчити основні види нервових волокон, які утворюють білу речовину великих півкуль головного мозку.

   4. Вивчити назви та топографію основних пучків асоціативних волокон білої речовини великих півкуль головного мозку.

   5. Вивчити топографію спайкових волокон білої речовини великих півкуль головного мозку.

   6. Визначити типи проекційних нервових волокон.

   7. Визначити на препараті та вивчити будову внутрішньої капсули.

   8. Вивчити назви проекційних провідних шляхів, які утворюють внутрішню капсулу.

 3. Форми та методи самоконтролю:

  1. Питання для самоконтролю:

   1. Кінцевий (великий) мозок: частини, описати і продемонструвати на препаратах.

   2. Півкулі великого мозку: частини, описати і продемонструвати на препаратах.

   3. Мозолисте тіло, його топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

   4. Склепіння: його топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

   5. Нюховий мозок: частини, їх компоненти, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

   6. Базальні ядра: топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

   7. Смугасте тіло: топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

   8. Лімбічна система: компоненти, функціональне значення.

   9. Біла речовина півкуль великого мозку: класифікація, функціональне значення.

   10. Біла речовина півкуль великого мозку: класифікація асоціативних волокон, функціональне значення.

   11. Біла речовина півкуль великого мозку: спайкові волокна, їх функціональне значення.

   12. Біла речовина півкуль великого мозку: проекційні волокна, класифікація, функціональне значення.

   13. Біла речовина півкуль великого мозку: внутрішня капсула, її топографія, частини, провідні шляхи, що проходять в кожній частині.
 1. Ілюстраційний матеріал:

  1. Головний мозок у цілому.

  2. Горизонтальні зрізи півкуль великого мозку на різних рівнях.

  3. Таблиці – схеми.

   1. Схема: будова базальних ядер.

   2. Схема: будова шлуночків головного мозку.

 2. Література:

  1. Анатомія людини А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. П. Сапін, А. І. Парахін, Вінниця, Нова Книга, 2009. - Т. 3. – 296-307 с.

 3. Програма самопідготовки студентів:

  1. Вивчити назви базальних гангліїв головного мозку, їх функціональне значення.

  2. Вивчити топографію базальних ядер головного мозку.

  3. Вивчити основні види нервових волокон, які утворюють білу речовину великих півкуль головного мозку.

  4. Вивчити назви та топографію основних пучків асоціативних волокон білої речовини великих півкуль головного мозку.

  5. Вивчити топографію спайкових волокон білої речовини великих півкуль головного мозку.

  6. Визначити типи проекційних нервових волокон.

  7. Вивчити будову внутрішньої капсули та назви проекційних провідних шляхів, які входять до її складу.


Тема 8: Бічні шлуночки мозку. Сполучення, особливості утворення їх стінок.(3г.) 1. Місце: учбовий зал.

 2. Мета:. Вивчити будову , топографію та частини порожнини кінцевого мозку – бічних шлуночків. Вміти визначати їх частини (центральна, лобна, потилична та скроневі роги), знати утворення стінок кожної частини та їх сполучення з іншими порожнинами мозку.

 3. Професійна орієнтація студентів:

Знання цього розділу анатомії вкрай необхідні для фахівців усіх стоматологічних спеціальностей, а також невропатологів, нейрохірургів, психіатрів та ін.

 1. Базовий рівень знань та вмінь:

  1. З курсу біології – Філогенез нервової системи.

  2. З курсу анатомії:

   1. Загальні етапи ембріології людини (утворення та диференціювання ектодерми та ранні етапи розвитку нервової системи).

   2. Будову черепа у цілому.

   3. Похідні мозкових пухирів та розвиток з них відділів головного мозку , а також перетворення порожнин мозкових пухирів у порожнини відділів мозку.

   4. Внутрішня будова півкуль великого мозку ( біла речовина півкуль та базальні ганглії).

   5. Зовнішня будова півкуль великого мозку ( борозни та закрутки).

   6. Будова та сполучення порожнин відділів головного мозку.

 2. План самостійної роботи студентів на практичному занятті:

   1. Визначити на препаратах частини бічних шлуночків та їх св’язок з сірою та білою речовиною кінцевого мозку.

   2. Вивчити особливості утворення стінок частин бічних шлуночків та їх сполучення між собою та іншими утвореннями.

   3. Вивчити особливості утворення випинів білої речовии півкуль в порожнинн бічних шлуночків та їх функціональне значення (гіпокамп чи морский коник, цибуліна заднього рога та ін.).

   4. Вивчити особливості утворення судинних компонентів м’якої оболонки, будова судинних сплетінь та їх практичне значення.

   5. Вивчити особливості секреції цереброспінальної рідини або ліквора та її шляхів в межі бічних шлуночків.

 3. Форми й методи самоконтролю:

  1. Питання для самоконтролю:

   1. Бічні шлуночки: розвиток, частини, описати і продемонструвати на препаратах.

   2. Бічні шлуночки: топографія, утворення стінок, особливості будови стінок?

   3. Бічні шлуночки: сполучення між частинами та особлиості утворення судинних сплетінь?

 4. Ілюстраційний матеріал:

  1. Головний мозок у цілому .

  2. Сагітальний, фронтальний та горизонтальні срізи кінцевого мозку.

  3. Таблиці – схеми.

   1. Схема: будова та сполучення частин бічних шлуночків.

 5. Література:

  1. Анатомія людини А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. П. Сапін, А. І. Парахін, Вінниця, Нова Книга, 2009. - Т. 3. – 301-307 с.

 6. Програма самопідготовки студентів:

  1. Повторити будову та топографію смугастого тіла (хвостате та сочевицеподібного ядра ).

  2. Роздивитися на препаратах будову та сусідство базальних ядер з іншими частинами великого мозку.

  3. Вивчити та визначити на препаратах будову частин бічних шлуночків та їх відповідність, відносно частин півкуль великого мозку.

  4. Вивчити з використанням препаратів, підручника, атласу, та схем будови, топографію та утворення стінок лобового, потиличного, скроневого рогів та центральної частини бічних шлуночків.

  5. Розібрати на препаратах та схемах найбільш важливі утворення на стінках частин бічних шлуночків та зрозуміти їх походження.

  6. Розібрати на препаратах та схемах сполучення між бічними шлуночками та іншими порожнинами мозку.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка