Мінистерство охорони здоров’я України Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Кафедра анатомії людини Довгаль Г. В., Абдул – Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Довгаль М. А., Снісар О. С., Козловська ГСторінка15/15
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

КОДИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ КРОК - 1


1

А

51

В

101

А

151

С

201

В

2

Е

52

D

102

D

152

А

202

A

3

В

53

В

103

А

153

В

203

E

4

А

54

А

104

А

154

D

204

C

5

С

55

А

105

А

155

А

205

E

6

Е

56

С

106

С

156

А

206

A

7

А

57

С

107

А

157

Е

207

B

8

D

58

Е

108

В

158

D9

D

59

В

109

А

159

А10

А

60

С

110

D

160

В11

D

61

D

111

А

161

С12

А

62

Е

112

В

162

Е13

С

63

А

113

D

163

А14

Е

64

D

114

Е

164

Е15

С

65

D

115

С

165

В16

А

66

В

116

С

166

А17

В

67

Е

117

А

167

С18

С

68

А

118

В

168

E19

А

69

D

119

А

169

A20

А

70

А

120

А

170

A21

Е

71

Е

121

А

171

A22

В

72

В

122

D

172

A23

D

73

А

123

В

173

C24

А

74

А

124

Е

174

D25

А

75

С

125

А

175

B26

Е

76

А

126

D

176

C27

А

77

С

127

А

177

E28

А

78

D

128

С

178

C29

В

79

А

129

D

179

A30

А

80

D

130

А

180

C31

Е

81

Е

131

А

181

A32

С

82

D

132

А

182

E33

А

83

А

133

В

183

A34

А

84

D

134

А

184

D35

D

85

А

135

D

185

B36

В

86

Е

136

Е

186

A37

Е

87

Е

137

В

187

D38

А

88

В

138

А

188

A39

В

89

С

139

С

189

C40

С

90

Е

140

С

190

C41

А

91

А

141

А

191

A42

D

92

В

142

D

192

B43

С

93

А

143

Е

193

E44

А

94

Е

144

А

194

A45

А

95

А

145

Е

195

C46

D

96

В

146

А

196

D47

А

97

А

147

А

197

A48

С

98

А

148

С

198

D49

D

99

С

149

А

199

A50

А

100

Е

150

А

200

A* Інформацію по тестовому контролю можно доповнити на сайті: TEST – CENTER.ORG.UA
Додаткові питання для студентів стоматологічного факультету1. Якими рисами характеризується зубна система людини з точки зору
еволюції?
А. Гомодонтна система, акродонтні зуби, поліфіодонний тип.
В. *Гетеродонтна система, текодотні зуби, дифіодонтний тип.
С. Гомодонтна система, плевродонтні зуби, монофіодонтний тип.
2. Що означає термін «гомодонтна система»?
А. Відповідність зубів верхньої та нижньої щелепи.
В. *Однаковість форми всіх зубів.
С. Невідповідність форми зубів у зубного ряду.
3. Що означає термін «гетеродонтна система?»
А. Невідповідність зубів верхньої та нижньої щелепи.
В. Однаковість форми зубів в обох щелепах.
С. *Формування в зубному ряду зубів різної форми.
4. Що означає термін «акродонтні зуби»
А. *Зуби укріплені на краю щелепи.
В. Зуби укріплені по внутрішньому краю щелепи.
С. Зуби укріплені в особливих комірках щелеп.
5. Що означає термін «плевродонтні зуби»?
А. Зуби укріплені на краю щелепи.
В. *Зуби укріплені по внутрішньому краю щелепи.
С. Зуби укріплені в особливих комірках щелеп.
6. Що означає термін «текодонтні зуби»?
А. Зуби укріплені на краю щелепи.
В. Зуби укріплені по внутрішньому краю щелепи
С. *Зуби укріплені в особливих комірках щелеп
7. Що означає термін «поліфіодотний тип»?
А. Втрата зміни зубів.
В. Одноразова зміна зубів.
С. *Багаторазова зміна зубів.
8. Що означає термін «дифідонтний тип»?
А. Втрата зміни зубів.
В. * Одноразова зміна зубів.
С. Багаторазова зміна зубів.
9. Що означає термін «монодифідонтний тип»?
А. *Втрата зміни зубів.
В. Одноразова зміна зубів.
С. Багаторазова зміна зубів.
10. Що характерно для першого етапу процесу редукції зубів у попередника людини?
А. Медіо-латеральна редукція молярів і перехід головної функціональної ролі від 2-го моляра до 1-го.
В. *Скорочення розмірів іклів і закриття діастем.
С. Загальне зменшення розмірів зубів.


11. Що характерно для другого етапу процесу редукції зубів у попередника людини?
А. *Медіо - латеральна редукція молярів і перехід головної функціональної ролі від 2-го моляра до I-го.
В. Скорочення розмірів іклів і закриття діастем
С. Загальне зменшення розмірів зубів.
12. Що характерно для третього етапу процесу редукції зубів у попередника людини?
А. Медіо - латеральна редукція молярів і перехід головної функціональної ролі від 2-го моляра до 1-го.
В. Скорочення розмірів іклів і закриття діастем
С. *Загальне зменшення розмірів зубів.
13. З чого розвивається емалевий орган?
А. З епітелію слизової оболонки.
В. З епітелію зубної пластики.
С. *З колбоподібних випинань зубної пластики.
14. Які з названих клітин утворюють емаль зуба?
А. Одонтобласти.
В. *Адамантобласти.
С. Цементобласти.
15. Які з названих клітин утворюють дентин зуба?
А. *Одонтобласти.
В. Адамантобласти.
С. Цементобласты.
16. Які тканини зуба утворюються з мезенхіми зубного сосочка?
А. Емаль, пульпа, цемент.
В. Пульпа, дентин, цемент.
С. *Пульпа, дентин.
17. З якого зачатка утворюється цемент зуба?
А. З мезенхіми зубного сосочка.
В. З мезенхіми емалевого органу.
С. *З мезенхіми зубного мішечка.
18. З якого зачатка утворюється дентин кореня зуба?
А. З мезенхіми періодонта.
В. *З мезенхіми охопленою епітеліальною піхвою.
С. З мезенхіми зубного мішечка.
19.Коли закладаються зачатки молочних зубів?
А. *На 7 тижні внутрішньоутробного розвитку.
В. На 10 тижні внутрішньоутробного розвитку.
С. На 5 місяці внутрішньоутробного розвитку.
20. Когда закладаються зачатки постійних зубів?
А. На 3 місяці внутрішньоутробного життя.
В. *На 5 місяці внутрішньоутробного життя.
С. У перші місяці після народження.
21. Де розташовуються зачатки постійних зубів?
А. По передній поверхні зубної пластики.
В. *По задній поверхні зубної пластики.
С. По нижньому краю зубної пластики.
22. Які з тимчасових зубів прорізуються першими?
А. Верхні медіальні різці.
В. *Нижні медіальні різці.
С. Верхні латеральні різці.
23.На якому місяці після народження прорізуються перші тимчасові зуби?
А. На 4 місяці.
В. *На 6 місяці.
С. На 8 місяці.
24. Яка форма жувальної поверхні 3 верхнього моляра буває найбільш частою?
А. Двогорбковий.
В. *Тригорбковий.
С. Чотиригорбковий.
25. Яка форма коронки характерна для нижніх молярів? 
А. 1-6
В. *4
С. 1-3
26. Яка форма коронки характерна для нижніх молярів?
А. *Кубічна
В. Пірамідальна.
С. Призматична.

27.Як називають 3 верхній моляр з одним горбиком і одним тонким коренем?
А. Кольппкоподібний.
В.*Штифтоподібний.
С. Компресійний.
28. Чим відрізняється нижній зуб мудрості від верхнього?
А. Менший за розміром, частіше тригорбковий.
В. *Більший за розміром, частіше чотиригорбковий.
С. Приблизно однаковий за величиною, зазвичай двогорбковий.
29.Які види патологічного присмаку виділяють в стоматології?
А. *Відкритий, закритий, перехресний.
В. Прямий, перехресний, відкритий, закритий.
С. Біпрогнатія, перехресний, відкритий, закритий.
30.Что означає термін «артикуляція» в стоматології?
А. Збіг поверхонь змикання зубів - антагоністів.
В. *Функціональне переміщення нижньої щелепи.
С. Змішування губ і язика при вимові звуків.
31. Які із зубів мають по одному антагоністу?
А. Медіальний верхній різець і 3-й нижній моляр.
В. *Медіальний нижній і 3-й верхній зуб.
С. Ікла і 3-і моляри.
32.Что означає термін «краудинг»?
А. Різка зміна форми зі значним відхиленням кореня в бік.
В. *Аномальне положення зуба з як би подвоєнням зубного ряду.
С. Аномалія розвитку супроводжується відсутністю окремих
зубів.

Підписано до друку 26.03.2013. Формат 60 X 90 /16

Умовних друкар. арк. 8,5. Обл.- вид.арк. 3,25.

Тираж 100 пр. Замовлення № 76.

Надруковано ВТК «Друкар» ДЗ « ДМА МОЗУ»

м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 41   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка