Мінистерство охорони здоров’я України Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Кафедра анатомії людини Довгаль Г. В., Абдул – Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Довгаль М. А., Снісар О. С., Козловська ГСторінка13/15
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

1. Куди проектується верхівка серця?


A. *В ліве V міжребер'є на 1-1,5 см всередину від lin. medioclavicularis.
B. В ліве V міжребер'є на 1-1,5 см назовні від lin. medioclavicularis.
C. В ліве VI міжребер'є по lin. medioclavicularis.

2. Куди проектується правий передсердно-шлуночковий отвір?


A. *Над місцем прикріплення VI правого реберного хряща до грудини.
B. Над місцем прикріплення V правого реберного хряща до грудини.
C. В IV міжребер'ї біля краю грудини.

3. Куди проектується лівий передсердно-шлуночковий отвір?


A. *На рівні III лівого реберного хряща.
B. На рівні III правого реберного хряща,
C. Біля краю грудини на рівні II лівого реберного хряща.

4. Куди проектується отвір аорти?


A. *Позаду лівого краю груднини на рівні III міжребер'я,
B. Позаду правого краю груднини на рівні III міжребер'я,
C. У місця прикріплення IV лівого реберного хряща.

5. Куди проэцируется отвір легеневого стовбура?


A. *Над місцем прикріплення ІІІ лівого реберного хряща до грудини.
B. Біля правого краю грудини в ІІІ міжребер'ї.
C. Над місцем прикріплення ІІ лівого реберного хряща до грудини.

6. Скільки пайових і сегментарних гілок віддає arteria pulmonalis dextra?


A. *3 пайових і 10 сегментарних,
B. 3 пайових і 8 сегментарних.
C. * 3 пайових і 12 сегментарних,

7. Скільки часткових і сегментарних гілок віддає arteria pulmonalis sinistra?


A. *2 часткові і 10 сегментарних.
B. 2 часткові і 8 сегментарних.
C. 2 часткові і 12 сегментарних.

8. В якій камері серця закінчується мале коло кровообігу?


A. *В лівому передсерді.
B. У правому шлуночку.
C. В лівому шлуночку.

9. Куди вливаються власні вени серця?


A. *В вінцевий синус і праве передсердя.
B. В праве передсердя.
C. У венозний синус.

10. З яких шарів складається стінка серця?


A. *Епікарду, міокарду, ендокарду.
B. Зовнішнього, середнього, внутрішнього.
C. Інтима, медіа, адвентиція.

11. Де розташована права межа серця?


A. *1-2 см від правого краю грудини.
B. 2-3 см від правого краю грудини.
C. Біля правого краю грудини.

12. Які судини вливаються в ліве передсердя?


A. *Легеневі вени.
B. Власні вени серця.
C. Порожнисті вени.

13. За допомогою якої судини отримує артеріальну кров плід людини?


A. *Пупкова вена,
B. Пупкова артерія.
C. Жовточно-брижова вена.

14. Які вени вливаються в праве передсердя?


A. *Верхня і нижня порожнисті вени і вінцевий синус.
B. Верхня порожниста і непарна вени.
C. Легеневі вени і вінцевий синус.

15. Скільки шарів містить міокард шлуночків?


A. *3.
B. 2.
C. 1.

16. У які камери серця вливаються вени?


A. *В передсердя.
B. У шлуночки.
C. В артеріальний конус.

17. Які артерії кровопостачають серце?


A. *Вінцеві артерії.
B. Грудна аорта.
C. Сонні.

18. Що знаходиться в порожнині навколосерцевої сумки?


A. *Серозна рідина.
B. Повітря.
C. Лімфа.

19. Скільки стулок має клапан у правому атріовентрикулярному отворі?


A. *III.
B. ІІ.
C. І.

20. Які заслінки має клапан легеневого стовбура?


A. *Ліву, праву, передню.
B. Передню, задню, латеральну.
C. Латеральну, медіальну, задню.

21. Яка кров тече по легеневому стовбуру?


A. *Венозна.
B. Артеріальна.
C. Змішана.

22. Яка кров протікає по легеневим венам?


A. *Артеріальна.
B. Венозна.
C. Змішана.

23. Які пазухи (синуси) має перикард?


A. *Поперечний і косий.
B. Поперечний і сагітальний.
C. Поперечний і печеристий.

24. Де розташований лівий кордон серця?


A. *Дугоподібно від 3 реберного хряща до 5 міжребер'я, 1-1,5 см назовні від середньо-ключичної лінії зліва.
B. Дугоподібно від 2 реберного хряща до 6 міжребер'я, 1-2 см назовні від середньо-ключичної лінії зліва.
C. Дугоподібно, назовні від білягрудинної лінії зліва.

25. Судовий експерт при вивченні серця визначив, що у загиблого пошкоджена вінцева пазуха серця. Визначте місце впадіння пошкодженого анатомічного утворення:


A. *Праве передсердя.
B. Нижня порожниста вена.
C. Верхня порожниста вена.
D. Правий шлуночок.
E. Ліве передсердя.

26. При УЗД серця виявлений дефект перепончастої частини міжшлуночкової перегородки серця у дитини 2-х років. Визначте, в якому відділі міжшлуночкової перегородки він розташований?


A. *Верхньому.
B. Нижньому.
C. Середньому.
D. Передньому.
E. Задньому.

27. При УЗД вагітної, в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, венозна протока функціонує. Визначте, які судини вона з'єднує?


A. *Пупкову вену з нижньої порожнистою веною.
B. Легеневий стовбур з аортою.
C. Легеневий стовбур з нижньої порожнистою веною.
D. Пупкову вену з аортою.
E. Пупкову вену з пупкової артерією.

28. При УЗД вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, артеріальна протока функціонує. Визначте, які судини вона з'єднує?


A. *Легеневий стовбур з аортою.
B. Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною.
C. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною.
D. Пупкову вену з аортою.
E. Пупкову вену з пупкової артерією.

29. Хворому 32 років діагностовано недостатність мітрального клапана. В якому відділі серця даний клапан розташований?


A. *Між лівим передсердям і лівим шлуночком.
B. Між правим передсердям і правим шлуночкомю
C. Між лівим і правим передсердями.
D. Між лівим і правим шлуночками.
E. У місці виходу аорти.

30. Хворому діагностовано порушення провідності серця, пов'язану з правою ніжкою пучка Гіса. В якій ділянці розміщене дане утворення?


A. *В товщі правого шлуночка.
B. Між правим передсердям і правим шлуночком.
C. Між лівим і правим передсердями.
D. Між лівим і правим шлуночками.
E. Між лівим передсердям і лівим шлуночком.

31. При обстеженні дитини виявлено незрощення овального отвору. В якому відділі серця розміщений даний отвір?


A. *Між лівим і правим передсердями.
B. Між правим передсердям і правим шлуночком.
C. Між лівим передсердям і лівим шлуночком.
D. Між лівим і правим шлуночками.
E. В ділянці мітрального клапана.

32. Для підтвердження діагнозу ішемічна хвороба серця хворому виконують коронарографію (обстеження кровотоку в вінцевих артеріях серця). Лікар повинен знати, що ліва коронарна артерія розподіляється на гілки?


A. *Interventricularis anterior et r. сіrcumflexus.

B. Interventricularis anterior et r. ascendens.

C. Interventricularis posterior et r. descendens.

D. Interventricularis anterior et posterior.

E. Ventriculi dexter et sinister.

33. При обстеженні хворого 56 років після інфаркту міокарда було встановлено порушення функції вінцевого синуса серця. Лікар повинен пам'ятати, що великими притоками sinus coronarius серця є?


A. *5 вен.
B. 3 вени.
C. 7 вен.
D. 6 вен.
E. 4 вени.

34. При обстеженні хворого з ішемічною хворобою серця лікар виявив погіршення венозного відтоку в басейні вени серця, яка проходить в передній міжшлуночковій борозні серця. Яка це вена?


A. *V. cordis magna.
B. V. cordis media.
C. V. cordis parva,

D. V. posterior ventriculi sinistri.

E. V. obliqua atrii sinistri.

35. Кругла зв'язка печінки lig. teres hepatis, є перетвореною судиною в судинній системі новонародженого. Що за це судина?


A. *V. umbilicalis.
B. A. umbilicalis.
C. Ductus venosus.
D. Ductus arteriosus.
E. V. hepatis.

36. Венозна зв'язка печінки lig. venosum, у внутрішньоутробному періоді розвитку виконувала роль судини, яка зв'язувала?


A. *V. umbilicalis и v. cava inferior.

B. Umbilicalis и v. umbilicalis.

C. V. umbilicalis и v. cava superior.

D. V. porta и v. umbilicalis.

E. V. porta и v.v. hepaticae.

37. У внутрішньоутробному періоді розвитку в судинній системі плоду функціонує велика артеріальна (Боталова) протока, який після народження перетворюється в lig. arteriosum. Що вона з'єднує між собою?


A. *Легеневий стовбур і аорту.
B. Праве і ліве передсердя.
C. Аорту і нижню порожнисту вену.
D. Легеневий стовбур і верхню порожнисту вену.
E. Аорту і верхню порожнисту вену.

38. У хворого перикардитом при обстеженні виявлено накопичення серозної рідини в пазухах перикардіальної порожнини. Які виділяють в нормі синуси?


A. *Sinus transversus реricardii et sinus obliquus реricardii.
B. Sinus dexter et sinus зловісний реricardii.
C. Sinus transversus реricardii et sinus rectus.
D. Sinus obliquus реricardii et sinus superior.
E. Sinus transversus et sinus verticalis.

39. Під час ультразвукового обстеження серця, лікар спостерігає зміни тристулкового і мітрального клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердя?


A. *Вивертаються в порожнину шлуночка.
B. Притискаються до стінок передсердя.
C. Вивертаються в порожнину передсердя.
D. Замикаються, закриваючи просвіт отвору.
E. Притискаються до стінки судин.

40. Звуження великої судини спричинило погіршення струму крові з лівого шлуночка. Який це судина?


A. *Аорта.
B. Легеневий стовбур.
C. Легенева вена.
D. Верхня порожниста вена.
E. Нижня порожниста вена.
41. Підвищення кров'яного тиску в аорті спричинило збільшення навантаження на серцевий м'яз. М'язи стінок якого ділянки серця реагують на подразнення?
A. *Лівий шлуночок.
B. Ліве передсердя.
C. Правий шлуночок.
D. Праве передсердя.
E. Венозний синус.

42. Підвищення кров'яного тиску у великій судині, що несе кров до легень, спричинило збільшення навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої із камер серця реагує на подразнення?


A. *Правого шлуночка.
B. Лівого шлуночка.
C. Правого передсердя.
D. Лівого передсердя.
E. Венозного синуса.

43. У хворої 45 років виявлений інфаркт передньої стінки лівого шлуночка. У басейні якої

судини виникло порушення кровообігу?
A. *Передній міжшлуночковій гілці лівої вінцевої артерії.
B. Передсердно-шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.
C. Обвідної гілки лівої вінцевої артерії.
D. Задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії.
E. Передсердно-шлуночковій гілці лівої вінцевої артерії.

44. При обстеженні підлітка лікарем виявлено вроджену ваду серця - функціонування Боталлової протоки. Що з'єднує ця протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?


A. *Легеневий стовбур і аорту.
B. Правий і лівий шлуночок.
C. Аорту і нижню порожнисту вену.
D. Праве і ліве передсердя.
E. Легеневий стовбур і верхню порожнисту вену.

45. При обстеженні чоловіка 50 років лікар вислухав патологічні серцеві шуми в місці проекції верхівки серця на передню грудну стінки. Де найчастіше проектується верхівка серця по відношенню до лівої середньо-ключичної лінії?


A. *На 1 см всередину від неї в 5 міжреберному проміжку.
B. На 3 см всередину від неї в 6 міжреберному проміжку.
C. На 2 см латеральніше від неї в 5 міжреберному проміжку.
D. На 1 см всередину від неї в 6 міжреберному проміжку.
E. На 3 см латеральніше від неї в 5 міжреберному проміжку.

46. У хворого з порушенням серцевої діяльності при обстеженні виявлено аневризму (мішкоподібне розтягнення стінки) верхньої порожнистої вени при впадінні її в праве передсердя. Защемлення якого анатомічного утворення провідної системи серця викликало порушення діяльності серця?


A. *Nodus sinatrialis.
B. Nodus atrioventricularis.
C. Fasciculus atrioventricularis.
D. Crus dextrum.
E. Crus sinistrum.

47. При проведенні оглядової рентгенографії органів грудної клітини пацієнта відзначені збільшення розмірів четвертої дуги лівого контуру серцево-судинної тіні. На зміни якої структури вказує дана ознака?


A. *Лівого шлуночка.
B. Лівого передсердя.
C. Дуги аорти.
D. Легеневого стовбура.
E. Правого шлуночка.

48. Хворий 52 років потрапив до лікарні зі скаргами на нестерпний біль за грудиною, задуху. Після об'єктивного обстеження хворого поставлений діагноз інфаркт міокарду передньої стінки лівого шлуночка. Яка артерія серця уражена?


A. *Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії.
B. Задня міжшлуночкова гілка правої вінцевої артерії.
C. Права вінцева артерія.
D. Обвідна гілка лівої вінцевої артерії.
E. Передсердно-діафрагмальна артерія.

49. Хворий 50 років потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудиною, задуху при фізичних навантаженнях. Після ангіографії виявлені патологічні зміни в задній міжшлуночковій артерії. Які ділянки серця уражені?


A. *Задня стінка правого і лівого шлуночка.
B. Ліве передсердя.
C. Передня стінка правого і лівого шлуночка.
D. Праве передсердя.
E. Правий передсердно-шлуночковий клапан.

50. У хворого встановили порушення кровопостачання всієї міжпередсердної перегородки. Яка з артерій пошкоджена?


A. *Задня міжшлуночкова.
B. Передня міжшлуночкова.
C. Обвідна.
D. Ліва вінцева.
E. Права вінцева.

51. У хворого 60 років при ангіокардіографії виявлено звуження кровоносної судини, яка розташована в вінцевій борозні серця по ліву сторону. В якій із кровоносних судин виявлено патологічні зміни?


A. *Ramus сircumflexus.
B. Ramus interventricularis posterior.
C. A. coronaria dextra.
D. А. coronaria sinistra.
E. Ramus interventricularis anterior.

52. Для підтвердження діагнозу «Ішемічна хвороба серця» хворому виконують коронарографію (обстеження кровотоку в вінцевих артеріях серця). Лікар повинен знати, що ліва коронарна артерія розподіляється на гілки?


A. *R. interventricularis anterior r. et сircumflexus.
B. R. interventricularis anterior r. et ascendens.
C. R. interventricularis posterior r. et descendens.
D. R. interventricularis anterior et posterior.
E. R. ventriculi dexter et sinister.

53. У хворого встановили порушення кровопостачання всієї міжпередсердної перегородки. Яка з артерій пошкоджена?


A. *Задня міжшлуночкова.
B. Передня міжшлуночкова.
C. Обвідна.
D. Ліва вінцева.
E. Права вінцева.

54. У дитини 2 років в V міжребер'ї прослуховується систолічний шум. Патологію якого клапана можна підозрювати?


A. *Valva bicuspidalis.
B. Valva aortae.
C. Valva tricuspidalis.
D. Valva trunci pulmonalis.
E. Valvula sinus coronarius.

55. У хворого 60 років при ангіокардіографії встановлено звуження кровоносної судини, що розташована в вінцевій борозні серця по ліву сторону. В якій із кровоносних судин виявлено патологічні зміни?


A. *Ramus сircumflexus.
B. Ramus interventricularis posterior.
C. A. coronaria dextra.
D. А. coronaria sinistra.
E. Ramus interventricularis anterior.

56. Судово-медичний експерт при вивченні серця визначив, що у загиблого пошкоджена вінцева пазуха серця. Визначте місце впадіння пошкодженого анатомічного утворення:


A. *Праве передсердя.
B. Нижня порожниста вена.
C. Верхня порожниста вена.
D. Правий шлуночок.
E. Ліве передсердя.

57. При УЗД вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, артеріальна протока функціонує. Визначте, які судини вона з'єднує?


A. *Легеневий стовбур з аортою.
B. Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною.
C. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною.
D. Пупкову вену з аортою.
E. Пупкову вену з пупкової артерією.

58. При УЗД серця виявлено, що у дитини 2-х років дефект перепончастої частини міжшлуночкової перегородки серця. Визначте, в якій області міжшлуночкової перегородки він розташований?


A. *Верхній області.
B. Нижній області.
C. Середній області.
D. Передній області.
E. Задній області.

59. При УЗД вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, венозна протока функціонує. Визначте, які судини вона з'єднує?


A. *Пупкову вену з нижньою порожнистою веною,
B. Легеневий стовбур з аортою.
C. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною.
D. Пупкову вену з аортою.
E. Пупкову вену з пупковою артерією.

60. Хворому 32 років діагностовано недостатність мітрального клапана. В якому відділі серця розміщений даний клапан?


A. *Між лівим передсердям і лівим шлуночком.
B. Між правим передсердям і правим шлуночком.
C. Між лівим і правим передсердями.
D. Між лівим і правим шлуночками.
E. У місці виходу аорти.

61. Хворому діагностовано порушення провідності серця, пов'язане з пошкодженням правої ніжки пучка Гіса. В якій області розміщене дане утворення?


A. *В товщі правого шлуночка.
B. Між правим передсердям і правим шлуночком.
C. Між лівим і правим передсердями.
D. Між лівим і правим шлуночками.
E. Між лівим передсердям і лівим шлуночком.

62. Які відділи має аорта?


A. *Висхідну і низхідну частини, дуга.
B. Грудну і черевну частини.
C. Висхідну аорту і дугу.

63. Які артерії кровопостачають I і II міжреберні проміжки?


A. *Верхня грудна і найвища міжреберна артерії.
B. Задні міжреберні.
C. Передні міжреберні.

64. При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?


A. *А. ахillaris.
B. A. vertebralis.
C. A. transversa colli.
D. А. profunda brachii.
E. A. subscapularis.

65. В реанімаційне відділення доставлений хворий з важким отруєнням. Для проведення комплексу лікування необхідно виконати катетеризацію і введення медикаментів в підключичну вену. В якому топографічному утворена вона знаходиться?


A. *Spatium antesсalenum.
B. Spatium interscalenum.
C. Spatium retrosternocleidomastoideus.
D. Spatium interaрoneuroticum suprasternale.
E. Trigonum omotrapezoideum.

66. Хірург, здійснюючи доступ до органів грудної порожнини, зробив розріз на передній грудній стінці по одному з міжреберних просторів. При цьому він особливо обережно розкривав скальпелем тканини в передній медіальній ділянці міжреберного простору, щоб не пошкодити артерію, яка розташована паралельно краю грудини на 1-1,5 см латеральніше від неї. Яку артерію побоювався пошкодити хірург?


A. *Внутрішню грудну артерію.
B. Передню міжреберну артерію.
C. Верхню діафрагмальну артерію.
D. Реберно-шийний стовбур.
E. Нижню діафрагмальну артерію.

67. Хлопчику 12 років за медичними показаннями видалили вилочкову залозу. При цьому перев'язали судини, які кровопостачають цю залозу. Основним джерелом цих судин є:


A. *A. thoracica interna.
B. Tr. thyrocervicalis.
C. A. vertebralis.
D. Tr. costocervicalis.
E. Aorta thoracica.

68. Під час передньобічної торакотомії, хірург виявив велику судину, що прилягала до кореня правої легені зверху. Назвіть цю судину?


A. *Дуга аорти.
B. Ліва легенева артерія.
C. Права легенева артерія.
D. Непарна вена.
E. Напівнепарна вена.

69. Яка артерія кровопостачає міст і середній мозок?


A. A. choroidea anterior.
B. A. carotica interna.
C. *A. basilaris.

70. Яка артерія кровопостачає таламус і середній мозок?


A. A. choroidea anterior.
B. *A. vertebralis.
C. A. basilaris.

71. Які артерії формують артеріальне коло великого мозку?


A. Базилярна, хребцева і середні мозкові артерії.
B. Передня і середня сполучні артерії, базилярна і задня мозкова артерія.
C. *Передня і задня мозкові артерії, внутрішня сонна артерія, передні і задні сполучні артерії.

72. Який венозний синус твердої мозкової оболонки дає початок внутрішній яремній вені?


A. *Сигмоподібний.
B. Поперечний.
C. Прямий.
73. Виконуючи тонзилектомію (видалення мигдаликів) хірург повинен пам'ятати, що на відстані 1,0-1,5 см назад від піднебінної мигдалини знаходиться життєво важливий орган. Функція якого органу може бути пошкоджена при виконанні цієї операції?
A. *Внутрішня сонна артерія.
B. Язикова артерія.
C. Хребцева артерія.
D. Зовнішня сонна артерія.
E. Лицева артерія.

74. Куди буде поширюватися крововилив, якщо зруйнована венозна судина в області яремного отвору?


A. *Задня черепна ямка.
B. Передня черепна ямка.
C. Субарахноїдальний простір.
D. Середня черепна ямка.
E. Субдуральний простір.

75. У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Надалі виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?


A. Нижньої кам'янистої.
B. Поперечної.
C. Верхньої сагітальної.
D. Прямої.
E. *Сигмовидної.

76. Під час операції по закриттю вродженої щілини піднебіння, при збиванні долотом крилоподібного гачка, пошкоджений великий піднебінний канал. Виникла кровотеча, яку можна зупинити лише шляхом тампонади каналу. Яку артерію пошкодив хірург?


A. Висхідну глоткову артерію.
B. Висхідну піднебінну артерію.
C. * Спадну піднебінну артерію.
D. Клиноподібну артерію.
E. Задню верхню альвеолярну артерію.

77. Хворий, 45 років, скаржиться на запаморочення, хиткість під час ходьби, порушення координації рухів. При обстеженні встановлено, що у хворого остеохондроз шийного відділу хребта і перетиснута судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це судина?


A. A. carotis interna.
B. A. subclavia.
C. A. carotis ехterna.
D. *A. verterbralis.
E. A. осcipitalis.

78. При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнута артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Які судину втягнута в патологічний процес?


A. *A. carotis interna.
B. A. carotis ехterna.
C. A. meningea media.
D. А. auricularis posterior.
E. A. temporalis superficsalas.

79. Після крововиливу в ліву півкулю головного мозку хворий втратив мову. У басейні який артерії стався тромбоз?


A. * Arteria сеrebri media.
B. Arteria сеrebri anterior.
C. Arteria сеrebri posterior.
D. Arteria communicans anterior.
E. Arteria communicans posterior.

80. Яка артерія є кінцевою гілкою a.maxillaris?


A. *A. sphenopalatina.
B. A. infraorbitalis.
C. A. palatina descendens.

81. Яка з гілок a.maxillaris проникає в задній відділ носової порожнини?


A. *A. sphenopalatina.
B. A. infraorbitalis.
C. A. palatina descendens.

82. Яка артерія є медіальної гілкою зовнішньої сонної артерії?


A. Висхідна піднебінна артерія.
B. Гортанна артерія.
C. *Висхідна глоткова артерія.

83. Яка артерія кровопостачає скроневий м'яз?


A. *Глибокі скроневі артерії.
B. Жувальна артерія.
C. Верхньощелепна артерія.

84. Які артерії беруть участь у кровопостачанні зубів верхньої і нижньої щелеп?


A. Лицьова, верхні альвеолярні, язикова.
B. *Верхні і нижні альвеолярні артерії.
C. Губні, язикові, ясеневі артерії.

85. Які артерії є передніми гілками зовнішньої сонної артерії?


A. *Верхня щитоподібна, язикова, лицева.
B. Верхня щитоподібна, потилична, лицева.
C. Нижня щитоподібна, задня вушна, очна.

86. Що кровопостачає лицева артерія?


A. Вушну раковину, губи, підборіддя, тверде піднебіння, під'язичну залозу, язикову мигдалину.
B. *Губи, зовнішній ніс, глотку, підборіддя, нижню повіку, піднижньощелепну залозу, м'яке піднебіння, піднебінну мигдалину.
C. Спинку носа, тверде піднебіння, верхню губу, глоткову мигдалину, піднижньощелепну залозу.

87. Перелічіть задні гілки зовнішньої сонної артерії?


A. Язикова, задня вушна, поверхнева скронева артерія.
B. *Потилична, задня вушна артерія, грудино-ключично-сосцеподібна гілка.
C. Потилична, верхньощелепна, поверхнева скронева артерія.

88. При проведенні оперативного втручання на шиї хірургу потрібно виділити зовнішню сонну артерію. Що є анатомічним орієнтиром для встановлення місця початкового відділу зазначеної судини в ділянці шиї?


A. *Верхній край щитоподібного хряща.
B. Яремна вирізка.
C. Кут нижньої щелепи.
D. Нижній край щитоподібного хряща.
E. Місце початку грудино-ключично-соскоподібного м'яза.

89. Хворому 19 років планується операція: видалення піднебінних мигдалин. Пошкодження якої артерії, топографічно пов'язаної з піднебінними мигдалинами, може викликати ускладнення - артеріальну кровотечу?


A. *А. fасіalis.
B. A. sphenopalatina.
C. A. buccalis.
D. А. lingualis.
E. A. alveolaris inferior.

90. Потерпілий був доставлений в лікарню з переломом нижньої щелепи і значною кровотечею в ділянці перелому. Пошкодження якої артерії найвірогідніше мало місце?


A. Лицьової артерії.
B. *Нижньої альвеолярної артерії.
C. Язикової артерії.
D. Висхідної піднебінної артерії.
E. Соскоподібної артерії.

91. При проведенні хірургічного втручання в ділянці трепанаційного трикутника з приводу гнійного мастоїдиту пошкоджену судину, що призвело до утворення гематоми позаду вушної раковини. Яка судина пошкоджена?


A. *A. auricularis posterior.
B. A. осcipitalis.
C. Ramus mastoideus а. осcipitalis.
D. А. temporalis superficialis.
E. A. facialis.

92. У хворого раком на спинці язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною судини. Якої?


A. Висхідної артерії глотки.
B. Язикової артерії.
C. Глибокої артерії язика.
D. Лицевої артерії.
E. * Дорсальної артерії язика.

93. У хворого раком на спинці язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорсальної артерії язика. Яка судина повинна бути перев'язана лікарем для зупинки кровотечі?


A. Висхідна артерія глотки.
B. Дорзальна артерія язика.
C. Глибока артерія язика.
D. Лицева артерія.
E. *Язикова артерія.

94. У лікарню після автокатастрофи надійшов юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м'яких тканин обличчя в області медіального кута ока, які супроводжувалися масивниою кровотечею. Який артеріальний анастомоз формується в цьому регіоні?


A. A. carotis interna et а. ophthalmica.
B. A. carotis ехterna et а. subclavia.
C. A. carotis interna et а. subclavia.
D. А. subclavia et а. ophthalmica.
E. * А. carotis ехterna et а. carotis interna.

95. У хворого 28 років після перенесеного паротиту (запалення привушної слинної залози) виявлені порушення кровопостачання, набряк, біль при пальпації. Гілками яких артерій вона кровопостачається в нормі?


A. A. auricularis posterior.
B. A. facialis.
C. * А. temporalis superficialis.
D. А. pharyngea ascendens.
E. A. meningea media.

96. При проведенні хірургічного втручання на шиї хірургові необхідно виділити зовнішню сонну артерію. Що є анатомічним орієнтиром для визначення місця початкового відділу зазначеної судини в області шиї?


A. * Верхній край щитоподібного хряща.
B. Яремна вирізка.
C. Кут нижньої щелепи.
D. Нижній край щитоподібного хряща.
E. Місце початку грудино-ключично-соскоподібного м'яза.

97. Хворому, 19 років, планується операція: видалення піднебінних мигдалин. Пошкодження якої артерії, топографічно пов'язаної з піднебінними мигдалинами, може викликати ускладнення - артеріальну кровотечу?


A. * A.facialis.
B. A. sphenopalatina.
C. A. buccalis.
D. A. lingualis.
E. A. alveolaris inferior.

98. Хворому 25 років планується операція: резекція правої частині щитоподібної залози. Які артерії кровопостачають щитоподібну залозу?


A. * Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, безіменна щитоподібна артерії.
B. Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.
C. Нижня щитоподібна, потилична, поверхнева скронева артерії.
D. Нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.
E. Верхня щитоподібна, язикова, поверхнева скронева артерії.

99. Скільки артерій кровопостачають барабанну порожнину?


A. *5.
B. 4.
C. 3.

100. Що входить до складу судинно-нервового пучка шиї?


A. Зовнішня сонна артерія, передня яремна вена, блукаючий нерв.
B. * Загальна сонна артерія, внутрішня яремна вена, блукаючий нерв.
C. Загальна сонна артерія, зовнішня яремна вена, блукаючий нерв.

101. В результаті бійки чоловік, 25 років, отримав ножове поранення шиї з пошкодженням зовнішньої сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцеве притиснення загальної сонної артерії до поперечному відростка шостого шийного хребця. В якому трикутнику шиї потрібно здійснити пальцеве притиснення сонної артерії для зупинки кровотечі?


A. *Сонному трикутнику.
B. Піднижньощелепному трикутнику.
C. Трикутнику Пирогова.
D. Лопатково-трахеальному трикутнику.
E. Лопатково-ключичному.

102. Хворому 25 років планується операція: резекція правої частині щитоподібної залози. Які артерії кровопостачають щитоподібну залозу?


A. * Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, безіменна щитоподібна артерії.
B. Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.
C. Нижня щитоподібна, потилична, поверхнева скронева артерії.
D. Нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.
E. Верхня щитоподібна, язикова, поверхнева скронева артерії.

103. У хворого встановлено пошкодження внутрішнього вуха судинного походження. Гілками якої з перерахованих артерій, головним чином, здійснюється кровопостачання внутрішнього вуха?


A. A. vertebralis.
B. A. сеrebri posterior.
C. * А. basilaris.
D. А. сеrebri media.
E. A. сеrebri anterior.

104. Через які вени у хворого може поширитися гнійний процес зі шкіри волосистої частини голови на мозкові оболонки?


A. * Емісарні і диплоїчні вени.
B. Емісарні вени.
C. Диплоїчні вени.
D. Поверхневі скроневі вени.
E. Поверхневі мозкові вени.

105. При лікуванні хворого лікар-стоматолог звернув увагу на ерозивне утворення

в ділянці тіла язика. Який лімфатичний вузол слід прощупати для підтвердження наявності патологічного процесу?
A. * Піднижньощелепний.
B. Підборідний.
C. Яремно-двочеревний.
D. Заглотковий.
E. Потиличний.
106. У хворого 40 років в результаті ножового поранення шиї почалася кровотеча з загальної сонної артерії, яка проходить у сонному трикутнику у складі судинно-нервового пучка . Які складові формують цей пучок?
A. *A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis interna.
B. A.carotis communis, n. hypoglossus v.jugularis interna.
C. A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis anterior.
D. A.carotis communis, n. hypoglossus, v.jugularis ехterna.
E. A.carotis communis, n. phrenicus, v.jugularis ехterna.

107. До лікаря звернулася мати дитини 6 років зі скаргами на біль при ковтанні, підвищення температури і загальну інтоксикацію. При обстеженні лікар виявив гіпертрофію і запалення лімфоїдної тканини, набряк слизової оболонки між дужками м'якого піднебіння ( діагноз – гострий тонзиліт). Яка з мигдалин знаходиться в нормі в цьому місці?


A. *Піднебінні.
B. Глоткова.
C. Трубні.
D. Язикова.
E. Під`язикова.

108. Яка артерія розташовується разом з променевим нервом в canalis humeromuscularis ?


A. A. radialis.
B. *A. profunda brachii.
C. A. brachialis.

109. Які артерії анастомозують в області акроміального відростка?


A. Підлопаткова і торакоакроміальна артерії.
B. Артерія, що огинає лопатку і торакоакроміальна артерія.
C. *Надлопаткова і торакоакроміальна артерії.

110. За рахунок якої артерії формується, в основному, глибока долоння дуга?


A. *Ліктьової.
B. Променевої.
C. Долонної міжкісткової.

111. З яких оболонок формуються стінки артерії?


A. Внутрішня і зовнішня.
B. Адвентиція і м'язова.
C. *Зовнішня, середня і внутрішня.

112. З яких відділів складається судинна система?


A. З артеріального і лімфатичного.
B. *З кровоносного та лімфатичного.
C. З венозного і лімфатичного.

113. Які гілки відходять від дуги аорти?


A. Сонні і підключичні артерії, щитошийний стовбур.
B. Права загальна сонна артерія, підключична артерія, плечеголовний стовбур.
C. *Плечеголовний стовбур, ліва загальна сонна і ліва підключична артерії.

114. Яка артерія проходить через чотиристоронній отвір?


A. Підлопаткова артерія.
B. Передня артерія, артерія що огинає плечову кістку.
C. *Задня артерія, артерія що огинає плечову кістку.

115. В якому топографічному утворенні знаходиться плечова артерія?


A. В латеральній борозні плеча.
B. У плечем’язовому аналі.
C. *В медіальної борозні плеча.

116. Які функції виконує судинна система?


A. Транспорт крові і лімфи, газообмін,
B. *Транспорт крові, газообмін, транспорт гормонів, перенесення продуктів обміну речовин, захисна роль.
C. Газообмін, обмін речовин, захисна.

117. Які артерії кровопостачають 3-12 міжреберні проміжки?


A. Передні міжреберні.
B. *Задні міжреберні.
C. Верхня грудна і найвища міжреберна артерії.

118. Яка артерія проходить через тристоронній отвір?


A. *Артерія, що огинає лопатку.
B. Грудоспина артерія.
C. Підлопаткова артерія.

119. При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової

порожнини хірургу необхідно виділити артеріальну судину, яка оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?
A. * А. ахillaris.
B. A. vertebralis.
C. A. transversa colli.
D. А. profunda brachii.
E. A. subscapularis.

120. Для постійного внутрішньовенного введення ліків і меншої травматизації хворому краще встановити підключичний катетер. В якому анатомічному утворенні на шиї потрібно шукати підключичну вену?


A. * Spatium antesсalenum.
B. Spatium interscalenum.
C. Spatium retroscalenum.
D. Spatium interaрoneuroticum.
E. Spatium suprasternale.

121. В травматологічне відділення поступив хворий з травмою м'яких тканин задньої поверхні лопатки і порушенням кровопостачання в області акроміона. Анастомозом між гілками яких великих артерій формується в нормі rete arteriosum асromiale?


A. *А. subclavia et а. ахillaris.
B. A. ахillaris et а. brachialis.
C. A. subclavia et а. thoracica interna.
D. А. ахillaris et а. brachialis.
E. A. subclavia et а. brachialis.

122. Звуження великої судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка це судина?


A. * Аорта.
B. Легеневий стовбур.
C. Легенева вена.
D. Верхня порожниста вена.
E. Нижня порожниста вена.

123. У постраждалого у дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення кровообігу кінцівки (немає пульсації в променевій артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш вірогідна?


A. Здавлювання хребетної артерії.
B. Здавлювання пахвової артерії.
C. Здавлювання підключичної вени,
D. * Здавлювання підключичної артерії.
E. Здавлювання пахвової вена.

124. У приймальне відділення доставлено хворого з переломом кісток кисті з сильною кровотечею в ділянці анатомічної табакерки. Яка судина пошкоджена?


A. *Променева артерія.
B. Ліктьова артерія.
C. Передня міжкісткова артерія.
D. Задня міжкісткова артерія.
E. Поверхнева долонна дуга.

125. У чоловіка 35 років під час травми задньої поверхні плеча був пошкоджений променевої нерв і артеріальні судина, що проходить поряд з ним в canalis humeromuscularis. Яка артерія була пошкоджена?


A. A. radialis.
B. A. ахillaris.
C. *A. profunda brachii.
D. А. ulnaris.
E. A. brachialis.

126. Після автомобільної катастрофи юнак 23 років звернувся в лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з артеріальною кровотечею. Яка артерія кровопостачає цю ділянку?


A. A. subscapularis.
B. A. radialis.
C. A. ахillaris,
D. *A. brachialis.
E. A. profunda brachii.

127. Після травматичного ушкодження м'яких тканин передпліччя виникла артеріальна кровотеча. Для її тимчасової зупинки фельдшер бригади швидкої допомоги застосував пальцеве притиснення в ділянці sulcus bicipitalis medialis. Яка судина була перетиснута?


A. *A. brachialis.
B. A. profunda brahii.
C. A. ахillaris.
D. А. collateralis ulnaris superior.
E. A. radialis.

128. При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини хірургу необхідно виділити артеріальну судину, яка оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?


A. * A. axillaris.
B. A. vertebralis.
C. A. transversa colli.
D. A. profunda brachii.
E. A. subscapularis.

129. Гілками якої артерії кровопостачається колінний суглоб?


A. Гілками підколінної.
B. Гілками стегнової.
C. *Гілками стегнової, підколінної і великогомілкових артерій.

130. В яких топографічних утвореннях лежить стегнова артерія?


A. У стегновому і привідному каналах.
B. У стегновому трикутнику, затульному каналі.
C. *У стегновому трикутнику, передній стегновій борозні, привідному каналі.

131. На яких артеріях стопи можна прощупати пульс?


A. На передній великогомілковій і тильній артерії стопи.
B. На задній великогомілковій артерії і підошовній дузі.
C. На власних пальцьових і латеральній підошовній артеріях.

132. Які артеріальні магістралі проходять уздовж гомілки?


A. Малогомілкова і низхідна колінна артерія.
B. Малогомілкова і задня великогомілкова артерії.
C. *Передня і задня великогомілкові артерії і малогомілкова артерія.

133. Які артерії кровопостачають задню групу м'язів стегна?


A. Низхідна колінна артерія.
B. *Пронизні гілки глибокої артерії стегна.
C. Нижня сіднична артерія.

134. Чим обмежена судинна лакуна?


A. *Паховою, лакунарною, гребінчастою зв'язками і клубово-гребінчастою дугою.
B. Паховою, лакунарною і клубово-лобковою зв'язками.
C. Паховою, лакунарною зв'язкою, стегновою веною.

135. Після резекції середньої третини облітеруючої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, що має основне значення у відновленні кровотоку.


A. * Глибока стегнова артерія.
B. Поверхнева обвідна артерія клубової кістки.
C. Низхідна колінна артерія.
D. Поверхнева надчеревна артерія.
E. Зовнішня лобкова артерія.

136. При обстеженні кровопостачання стопи лікар обстежує пульсацію великої артерії, яка проходить попереду articulatio talocruralis між сухожиллями довгого розгинача великого пальця стопи і довгого розгинача пальців в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?


A. * Dorsalis реdis.
B. Tibialis anterior.
C. Tarsea medialis.
D. Tarsea lateralis.
E. Fibularis.

137. При обстеженні кровопостачання стопи лікар обстежує пульсацію великої артерії, яка проходить позаду malleolus medialis в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?


A. Tibialis anterior.
B. Спинний реdis.
C. *Tibialis posterior.
D. Fibularis.
E. Malleolaris medialis.

138. При хірургічному лікуванні стегнової грижі лікар повинен пам'ятати про існування досить великого анастомозу в області anulus femoralis медіальної частини судинної лакуни. Гілками яких великих артерій він утворюється?


A. *А. iliaca ехterna et а. iliaca interna.
B. A. iliaca ехterna et а. femoralis.
C. A. iliaca interna et а. femoralis.
D. А. pudenda interna et а. femoralis.
E. A. iliaca ехterna et а. profunda femoris.

139. Хворому поставлений діагноз остеохондропатія головки стегна ішемічного походження. Яка артерія пошкоджена?


A. Arteria umbilicalis.
B. Arteria femoralis.
C. Arteria illiaca ехterna.
D. Arteria profunda femoris.
E. *Ramus асetabularum a.obturatoriae.

140. Операція на стегновій грижі ускладнилася внутрішньочеревною кровотечею. Який анастомоз був пошкоджений?


A. *Лобкова гілка затульної артерії від внутрішньої клубової артерії і затульна гілка нижньої надчеревної артерії від зовнішньої клубової артерії.
B. Верхня сіднична артерія від внутрішньої клубової артерії і медіальна артерія, що огинає стегнову кістку від глибокої артерії стегна.
C. Вертлюжна гілку потиличної артерії від внутрішньої клубової артерії і медіальна артерія, що огинає стегнову кістку від глибокої артерії стегна.
D. Нижня сіднична артерія від внутрішньої клубової артерії і медіальна артерія, що огинає стегнову кістку від глибокої артерії стегна.
E. Поверхнева надчеревна артерія від стегнової артерії і верхня надчеревна артерія від внутрішньої грудної артерії.
141. Про анастомоз гілок яких судин в медіальній частини стегнового отвору (anulus femoralis) повинен пам'ятати хірург для запобігання серйозної кровотечі?
A. *A. obturatoria et а. ерigastrica inferior.
B. A. femoralis et а. ерigastrica inferior.
C. A. obturatoria et а. ерigastrica superior.
D. A. femoralis et а. obturatoria.
E. A. umbilicalis et а. femoralis.

142. При виконанні ретроградної аортографії пунктують стегнову артерію, просуваючи катетер в краніальному напрямку. В якій судині виявиться катетер після проходження стегнової артерії?


A. Внутрішній клубовій артерії.
B. *Зовнішній клубовій артерії.
C. Підколінній артерії.
D. Верхній брижовій артерії.
E. Нижній брижовій артерії.

143. Яка артерія слугує для вимірювання пульсу в ділянці гомілковостопного суглоба?


A. Задня великогомілкова артерія.
B. Дугоподібна артерія,
C. Передня великогомілкова артерія.
D. * Задня артерія стопи.
E. Малогомілкова артерія.

144. Яка артерія виходить з привідного каналу разом з підшкірним нервом?


A. *Стегнова артерія.
B. Низхідна коленна артерія.
C. Задня великогомілкова артерія.
D. Передня великогомілкова артерія.
E. Проксимальна частина стегнової артерії.

145. У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується «переміжною кульгавістю». Про оклюзію якої артерії можна думати?


A. Малогомілкова артерія.
B. *Підколінна артерія.
C. Задня великогомілкова артерія.
D. Передня великогомілкова артерія.
E. Проксимальна частина стегнової артерії.

146. Людина 35 років звернулася до хірурга зі скаргами на біль при ходьбі, оніміння і «повзання мурашок» в ділянці області п'яти і бічної поверхні нижньої третини гомілки. Яка судина уражений?


A. Латеральна підошовна артерія.
B. Задня великогомілкова артерія.
C. Передня великогомілкова артерія.
D. Серединна підошовна артерія.
E. * Малогомілкова артерія.

147. Назвіть артерію, що має основне значення в розвитку колатерального кровообігу нижньої кінцівки після перев'язки зовнішньої клубової артерії.


A. Медіальна артерія огинаюча стегно.
B. *Внутрішня клубова.
C. Латеральна артерія огинаюча стегно,
D. Поверхнева черевна.
E. Поверхнева артерія огинаюча стегно.

148. Обстежуючи хворого, хірург досліджує пульсацію артерії позаду медіальної кісточки (лодижки). Пульсацію якої артерії досліджує хірург?


A. * Задньої великогомілкової артерії.
B. Малогомілкової артерії.
C. Передньої великогомілкової артерії.
D. Задньої поворотної великогомілкової артерії.
E. Передньої поворотної великогомілкової артерії.

149. У постраждалого виявлений перелом тіла і верхньої гілки лобкової кістки, уламки пошкодили судини, які проходять в судинній лакуні. Які судини пошкоджені?


A. A. et v. pudenda interna.
B. A. et v. iliaca interna.
C. A. et v. iliaca ехterna.
D. *A. et v. femoralis.
E. A. et v. epigastrica superficialis.

150. Під час операції з приводу стегнової грижі була зачеплена латеральна стінка внутрішнього стегнового кільця. Яке анатомічне утворення було пошкоджено?


A. * Стегнова вена.
B. Стегнова артерія.
C. Пахова зв'язка.
D. Зв'язка лакуни.
E. Гребінчаста зв'язка.

151. Перелічіть особливості будови вен.


A. Не мають клапанів і адвентиції.
B. Мають клапани і тонку стінку.
C. Мають потужний еластичний каркас.

152. З яких вен формується нижня порожниста вена?


A. З зовнішніх клубових вен.
B. З внутрішніх клубових вен.
C. Із загальних клубових вен.

153. У які камери серця вливаються вени?


A. В передсердя.
B. У шлуночки.
C. В артеріальний конус.

154. Хвора страждає від болю в ногах і набряків. При обстеженні хворої на медіальній поверхні стегна відзначений набряк, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?


A. V.cephalica.
B. V. saphena parva.
C. V.jugularis interna.
D. *V saphena magna.
E. V.basilica.

155. У хворого пухлина вилочкової залози, спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної мережі і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур стиснуто пухлиною?


A. Зовнішня яремна вена.
B. *Верхня порожниста вена.
C. Підключична вена.
D. Внутрішня яремна вена.
E. Нижня порожниста вена.

156. В реанімаційне відділення поступив хворий з тяжким отруєнням. Для проведення комплексу лікування необхідно виконати катетеризацію і введення медикаментів в підключичну вену. В якому топографічному утворена вона знаходиться?


A. *Spatium antesсalenum.
B. Spatium interscalenum.
C. Spatium retrosternocleidomastoideus.
D. Spatium interaрoneuroticum suprasternale.
E. Trigonum omotrapezoideum.

157. Хворий звернувся в поліклініку у зв'язку з запальним процесом поверхневих тканин великого пальця руки. При огляді виявлено лімфангіїт в ділянці передпліччя. Лімфатичні пахвові вузли збільшені і болючі. Уздовж якої вени поширилася інфекція?


A. Ліктьової.
B. *Головної.
C. Променевої.
D. Основної.
E. Серединної.

158. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на набряклість і болючість нижньої кінцівки, припухлість вен і вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?


A. Підколінна вена.
B. Мала підшкірна вена.
C. Стегнова вена.
D. * Велика підшкірна вена.
E. Великогомілкова вена.

159. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на набряклість і болючість нижньої кінцівки, припухлість вен і вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?


A. * Велика підшкірна вена.
B. Мала підшкірна вена.
C. Стегнова вена.
D. Підколінна вена.
E. Великогомілкова вена.

160. На третій день після падіння хворий 40 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль, появу підшкірних синіх плям і печіння вздовж медіальної поверхні гомілки. Яка судина при цьому пошкоджена?


A. * Велика підшкірна вена.
B. Мала підшкірна вена.
C. Стегнова вена.
D. Середня великогомілкова артерія.
E. Задня великогомілкова артерія.

161. У хворого пухлина вилочкової залози. Спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної мережі і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур стиснуто пухлиною?


A. *Верхня порожниста вена.
B. Зовнішня яремна вена.
C. Підключична вена.
D. Внутрішня яремна вена.
E. Нижня порожниста вена.

162. У пацієнта, що надійшов у клініку швидкої допомоги, був діагностований інфаркт правої нирки. Поразка паренхіми нирки була викликана порушенням кровопостачання в системі сегментарної артерії. Скільки сегментарних артерій містить права нирка в нормі?

A. *5.
B. 3.
C. 4.
D. 7.
E. 6.

163. У пацієнта, який надійшов у відділення невідкладної хірургії, був діагностований інфаркт лівої нирки. Поразка паренхіми нирки була викликана порушенням кровопостачання в системі артерій, що проходять через ниркові стовпи. Назвіть ці артерії


A. *Міждольові.
B. Міждолькові.
C. Дугові.
D. Сегментарні.
E. Ниркові.

164. Які великі вени анастомозують через свої притоки на задній стінці черевної порожнини?


A. *V. cava superior v. et cava inferior.
B. V. cava superior v. et porta.
C. V. cava inferior v. et porta.

165. Скільки артерій підходять до шлунку?


A. *5 артерій.
B. 4 артерії.
C. 3 артерії.

166. З яких вен формується нижня порожниста вена?


A. *Із загальних клубових вен.
B. З внутрішніх клубових вен.
C. З зовнішніх клубових вен.

167. Від якої артерії відходить артерія червоподібного відростка?


A. *Від клубово-ободової артерії,
B. Від нижньої брижової артерії.
C. Від правої ободової артерії.

168. З якою артерії кровопостачається частина поперечної ободової, низхідна ободова кишка і сигмоподібна кишка?


A. *Нижня брижова артерія.
B. Верхня брижова артерія.
C. Черевний стовбур.

169. За допомогою яких артерій анастомозують між собою черевний стовбур і верхня брижова артерія?


A. *Верхньої і нижньої дванадцятипало-підшлункових артерій.
B. Кишкових і шлункових артерій.
C. Верхньої дванадцятипало-підшлункової і нижньої брижової артерій.

170. У постраждалого в автомобільній аварії пошкоджена селезінка, що викликало масивну кровотеча. Показана спленектомія. За рахунок якої судини здійснюється кровопостачання селезінки?


A. *Черевного стовбура.
B. Безпосередньо з аорти.
C. Верхньої брижової артерії.
D. Печінкової артерії.
E. Нижньої брижової артерії.

171. У пацієнта 56 років, хворого на хронічний гепатит, при обстеженні визначили підвищення тиску в системі ворітної вени і погіршення внутрішньопечінкового кровотоку. Візуально визначається різке збільшення підшкірної венозної мережі біля пупка. Завдяки яким венам здійснюється венозний відтік з системи ворітної вени до біляпупкового венозного сплетіння в нормі?


A. *V.v. paraumbilicales.
B. V. еріgastrica superior.
C. V. gastrica dextra,

D. V. lienalis,

E. V. gastrica sinistra.

172. В клініку поступив чоловік 54 років зі скаргами на біль в правій підреберній області, блювоту з кров'ю. При дослідженні виявлено збільшення розмірів печінки, варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, кровотеча з них. Порушення функції якої судини мало місце?


A. *Ворітної вени.
B. Черевної аорти.
C. Печінкової вени.
D. Нижньої порожнистої вени.
E. Верхньої порожнистої вени.

173. Оглядаючи черевну порожнину потерпілого з проникаючим пораненням черевної стінки, хірург помітив пошкодження малого сальника, з якого витікала яскраво червона (артеріальна) кров. Яка артерія виявилася пошкодженою?


A. *А. hepatica propria.
B. A. gastroepiploica dextra.
C. A. hepatica communis.
D. А. lienalis.
E. A. gastroepiploica sinistra.

174. При лапаратомії хірургом виявлено гангренозну поразку низхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?


A. *Лівої ободової.
B. Серединної ободової.
C. Правої ободової.
D. Клубово-ободової.
E. Верхньої брижової.

175. При видалення злоякісної пухлини верхньої третини прямої кишки перев'язана а. rectalis superior. Від якого артеріального стовбура бере початок ця судина?


A. *A. mesenterica inferior.
B. A. mesenterica superior.
C. А. iliaca interna.
D. А. iliaca ехterna.
E. A. pudenda interna.
176. При видаленні пухлини підшлункової залози пошкоджена судина, який проходить по верхньому краю підшлункової залози. Яка судина пошкоджена?
A. *A. lienalis.
B. A. pancreatoduodenalis superior.
C. A. pancreatoduodenalis inferior.
D. А. gastroерiploica dextra.
E. A. gastroерiploica sinistra.

177. Швидкою допомогою в приймальне відділення доставлений хворий з кривавою блювотою. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш вірогідне в даному випадку?


A. *Стравохідних.
B. Ворітної.
C. Верхньої брижової.
D. Верхньої порожнистої.
E. Нижньої брижової.

178. В якому середостінні розташовується ductus thoracicus після проходження через діафрагму?


A. *У задньому нижньому.
B. У середньому нижньому.
C. У передньому нижньому.

179. З чим зрощена стінка початкового відділу грудної протоки?


A. *З правою ніжкою діафрагми.
B. З лівого ніжкою діафрагми.
C. З сухожильним центром діафрагми.

180. Де формується ductus thoracicus?


A. *В зачеревній клітковині на рівні XII грудного - ІІ поперекового хребців.
B. У черевній порожнині на рівні ХІІ грудного - ІІ поперекового хребців.
C. У черевній порожнині на рівні I поперекового хребця.

181. З чого формується ductus thoracicus?


A. *Truncus lumbalis dexter et sinister, trunci intestinalis.
B. Truncus inguinalis dexter et sinister.
C. Truncus lumbalis dexter, truncus thoracicus.

182. Що в перекладі з латинської мови означає "лімфа"?


A. *Чиста вода.
B. Міжтканинна рідина.
C. Плазма крові.

183. Чим відрізняються лімфатичні капіляри від лімфатичних судин?


A. *Діаметром.
B. Відсутністю клапанів.
C. Наявністю клапанів.

184. В яких органах немає лімфатичних капілярів?


A. *Головному і спинному мозку, очному яблуці, червоному кістковому мозку.
B. У печінки, серці, легенях.
C. Внутрішньому вусі, твердій мозковій оболонці, сім’яних пухирцях.

185. З якого зародкового листка розвивається лімфатична система?


A. *Мезодерми.
B. Ектодерми.
C. Ентодерми.

186. Яка система починає раніше свій розвиток: кровоносна або лімфатична?


A. *Одночасно.
B. Лімфатична.
C. Кровоносна.

187. Скільки реґіонарних груп лімфовузлів існує в організмі?


A. *150.
B. 40-50.
C. 500.

188. Де розташовується крайової синус лімфатичного вузла?


A. *Під капсулою.
B. У кірковій речовині.
C. В мозковій речовині.

189. Які судини безпосередньо пов'язані з крайовим синусом лімфатичного вузла?


A. *Приносні.
B. Виносні.
C. Прохідні.

190. З якого органу лімфа може відтікати безпосередньо в грудну протоку, минаючи лімфатичні вузли?


A. *Стравохід.
B. Серце.
C. Вилочкова заліза.

191. Яка з лімфатичних судин є найбільшою в організмі?


A. *Грудної протока.
B. Лівий яремний стовбур.
C. Правий бронхосередостінний стовбур.

192. Між якими органами розташована грудної протока?


A. Між стравоходом, блукаючих нервом і верхній порожнистою веною.
B. * Між грудної частиною аорти і непарною веною.
C. Між хребетним стовпом і легенями.

193. На рівні яких хребців дуга грудної протоки впадає в лівий венозний кут?


A. *V-VII шийного.
B. III-V грудного.
C. XII грудного - III шийного.

194. До лікаря звернулася мати дитини 6 років зі скаргами на біль при ковтанні, підвищення температури і загальну інтоксикацію. При обстеженні лікар виявив гіпертрофію і запалення лімфоїдної тканини, набряк слизової оболонки між дужками м'якого піднебіння (діагноз – гострий тонзиліт). Яка з мигдалин знаходиться в нормі в цьому місці?


A. *Tonsilla palatina.
B. Tonsilla pharyngealis.
C. Tonsilla tubaria.
D. Tonsila lingualis.
E. Tonsila nasalis.

195. Під час профогляду лікар обстежив пацієнта, вивчив аналізи крові і зробив висновок, що мають місце порушення периферичних органів імуногенезу. Які органи найімовірніше уражені?


A. *Лімфоїдні мигдалини.
B. Вилочкова залоза.
C. Нирки.
D. Червоний кістковий мозок.
E. Жовтий кістковий мозок.

196. При рентгенологічному дослідженні у хворого була діагностована пухлина верхньої частини правої легені. В які лімфатичні вузли можливі поширення метастазів при цьому?


A. *Верхні і нижні праві бронхолегеневі лімфатичні вузли.
B. Нижні середостінні лімфатичні вузли.
C. Передні середостінні лімфатичні вузли.
D. Пахвові лімфатичні вузли.
E. Глибокі латеральні шийні лімфатичні вузли.

197. При пальпації молочної залози у хворої виявлено ущільнення у вигляді вузла в нижньому медіальному квадранті. В які лімфатичні вузли можуть поширитися метастази при цьому?


A. *Білягрудинні і пахвові.
B. Задні середостінні.
C. Глибокі латеральні вузли шиї.
D. Бронхолегеневі.
E. Верхні діафрагмальні.

198. У гематологічне відділення надійшла жінка 23 років. У неї були виявлені зміни в периферичній крові. Який орган треба обстежити для уточнення діагнозу?


A. *Червоний кістковий мозок.
B. Печінка.
C. Червону пульпу селезінки.
D. Лімфатичні вузли.
E. Білу пульпу селезінки.

199. Чоловікові 33 років, який брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС потрібна трансплантація червоного кісткового мозку. Який відділ довгих трубчастих костей достовірніше буде оперовано?


A. *Methaphysis.
B. Diaphysis.
C. Ерiphysis.
D. Apophysis.
E. Canalis.

200. Від якого органу лімфа безпосередньо може відходити до грудної протоки, проходячи реґіонарні лімфатичні вузли, що викликає дуже швидке метастазування пухлини і різко погіршує прогноз хворого?


A. *Стравохід.
B. Легені.
C. Глотка.
D. Шлунок.
E. Трахея.
201. У хворого діагностовано злоякісну пухлину черевної частини стравоходу. Яка група лімфатичних вузлів є регіональною для зазначеного відділу стравоходу?
A. *Anulus lymphaticus cardiae.
B. Nodi lymphatici paratrachealis.
C. Nodi lymphatici prevertebralis.
D. Nodi lymphatici реricardiales laterales.
E. Nodi lymphatici mediastinales posteriores.

202. При виконанні оперативного втручання з приводу видалення жовчного міхура хірургові необхідно виділити артерію, що його кровопостачає. Від якої артерії відходить a.cystica?


A. *А. hepatica propria (r. dexter).
B. А. hepatica propria (r. sinister).
C. A. hepatica communis.
D. А. gastroduodenalis.
E. A. gastrica sinistra.

203. У хворого з порушенням згортання крові утворився тромбоз нижньої брижової артерії. Який відділ кишечнику буде уражений?


A. *Colon sigmoideum.
B. Ileum.
C. Caecum.
D. Colon transversum.
E. Colon ascendens.

204. У хворого гострим панкреатитом при обстеженні виявили порушення кровопостачання підшлункової залози. Гілками яких великих артеріальних судин в нормі кровопостачається ця залоза?


A. Tr. coeliacus і а. mesenterica superior.
B. * Tr. coeliacus і а. mesenterica inferior.
C. A. Mesenterica superior і inferior.
D. A. Lienalis і а. mesenterica superior.
E. A. Lienalis і а. mesenterica inferior.

205. Хірург у жінки 50 років повинен оперувати черевній відділ стравоходу, де він може травмувати:


A. *A. gastrica sinistra.
B. A. gastrica dextra.
C. A. lienalis.
D. А. gastroduodenalis.
E. A. gastroomentalis sinistra.

206. У онкологічного хворого буде проведено оперативне втручання на низхідному відділі ободової кишки. Вкажіть найважливіше джерело його кровопостачання?


A. *Нижня брижова артерія.
B. Верхня брижова артерія.
C. Черевний стовбур.
D. Середня ободова артерія.
E. Селезінкова артерія.

207. У потерпілого в автомобільній аварії пошкоджена селезінка, масивна кровотеча, показана спленектомія. За рахунок чого здійснюється кровопостачання селезінки?


A. *З черевного стовбура.
B. Безпосередньо з аорти.
C. З верхньої брижової артерії.
D. З печінкової артерії.
E. З нижньої брижової артерії.

208. Хворому 26 років було проведено оперативне втручання на шлунку. Яка з артерій, що кровопостачає шлунок, відходить безпосередньо від черевного стовбура?


A. *Ліва шлункова артерія.
B. Права шлункова артерія.
C. Ліва шлунково-сальникова артерія.
D. Права шлунково-сальникова артерія.
E. Короткі шлункові артерії.

209. Хворому показана резекція висхідної ободової кишки. Вкажіть найважливіше джерело кровопостачання правої половини товстої кишки?


A. *Права ободова артерія.
B. Нижня брижова артерія.
C. Права внутрішня здухвинна артерія.
D. Ліва внутрішня здухвинна артерія.
E. Середня ободова артерія.

210. Якими артеріями кровопостачається яєчник?


A. *Яєчниковою артерією і яєчниковою гілкою маткової артерії.
B. Яєчниковою артерією і внутрішньої клубовою артерією.
C. Трубною гілкою маткової артерії і яєчниковою артерією.

211. Хвора жінка 48 років, потребує оперативного втручання з приводу новоутворення матки. Лікар хірург повинен пам'ятати, що кровопостачання матки здійснюється анастомозуючими гілками великих артеріальних судин. Яких саме?

A. *Pars abdominalis aortae et а. iliaca interna.
B. Pars abdominalis aortae et а. iliaca ехterna.
C. Iliaca interna et а. iliaca ехterna.
D. A. Mesenterica inferior et а. iliaca interna.
E. A. Mesenterica inferior et а. iliaca ехterna.

212. На прийом до лікаря-проктолога звернувся чоловік 62 років, зі скаргами на кровотечу з прямої кишки. Обстеження показало наявність пухлини і потребу в негайній операції. Гілками яких артеріальних судин пряма кишка кровопостачається в нормі?


A. *A. mesenterica inferior et а. iliaca interna.
B. A. mesenterica inferior et а. iliaca ехterna.
C. A. mesenterica superior et а. mesenterica inferior.
D. A. iliaca ехterna et а. iliaca interna.
E. Pars abdominalis aortae et а.iliaca interna.

213. У жінки 40 років фіброміома матки. Виконана лапароскопічна ампутація матки з видаленням маткових труб. Яєчники здорові, не видалені. Повністю збережена lig. suspensorium ovarii, в якій проходить судина, що кровопостачає яєчники. Назвіть цю судину.


A. *A. ovarica.
B. Ramus ovaricus a.uterinae.
C. A. pudenda interna.
D. А. iliaca interna.
E. A. iliaca ехterna.

214. При позаматковій вагітності у жінки стався розрив маткової труби, що призвело до кровотечі. Пошкодження якої судини викликало кровотечу?


A. *Ramus tubaris а. uterinae.
B. Ramus ovaricus а. uterinae.
C. A. ovarica.
D. А. pudenda interna.
E. А. iliaca interna.

215. При видалення злоякісної пухлини нижньої третини прямої кишки перев'язана а. rectalis inferior. Від якого артеріального стовбура відходить ця гілка?


A. *A. pudenda interna.
B. A. iliaca interna.
C. A. iliaca ехterna.
D. А. mesenterica inferior.
E. A. femoralis.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка