Мінистерство охорони здоров’я України Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Кафедра анатомії людини Довгаль Г. В., Абдул – Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Довгаль М. А., Снісар О. С., Козловська ГСторінка12/15
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

СПИННОМОЗКОВІ НЕРВИ

1. Які із спинномозкових нервів віддають ramus communtcans albus?


A. CVI-CVII; Thl-ThXII;LI-LIV.
B. *CVIII; ThI-ThXII; LI-LII.
C. ThI-ThXII; LI-LV.

2. Який нерв іннервує групу потиличних м'язів?


A. N.occipitalis major.
B. *N.suboccipitalis.
C. N.occipitalis minor.

3. З якими із черепно-мозкових нервів має сполучення шийне сплетіння?


A. N.vagus, n.trigeminus.
B. *N.accesorius, n.hypoglossus.
C. N.vagus, n.glossopharyngeus.

4. З якими із нервів шийного сплетіння має сполучення шийна гілка plexus parotideus лицевого нерва?


A. Nn.supraclaviculares.
B. N.phrenicus.
C. *N.transversus coilli.

5. Які гілки формують ansa cervicalis?


A. *N.hypoglossus, що містить волокна СІ і гілки шийного сплетення СІІ і СІІІ.
B. N.accesorius, що містить волокна СІ і гілки шийного сплетення СІІ і СІІІ.
C. N.hypoglossus, що містить волокна СІІ і гілки шийного сплетення CIII-CV.

6. Які м'язи іннервує ansa cervicalis?


A. Глибокі м'язи шиї.
B. *Підпід’язикові м'язи.
C. Надпід’язикові м'язи.

7. Яким по функції є n.phrenicus?


A. Руховий.
B. *Змішаний.
C. Чутливий.

8. Чим іннервується m.deltoideus?


A. N.suprascapularis.
B. *N.axillaris.
C. N.pectoralis lateralis.

9. Чим іннервується грудочеревна перешкода (діафрагма)?


A. N.thoracodorsalis.
B. Nn. intercostales.
C. *N. phrenicus.

10. Чим іннервується шкіра передньої і латеральної ділянок шиї?


A. Nn. supraclaviculares.
B. Ansa cervicalis.
C. *N. transversus colli.

11. Чим іннервується шкіра над m. deitoideus?


A. Nn. supraclaviculares.
B. N. cutaneus brachii lateralis.
C. *N. axillaris.

12. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудино-ключично - соскоподібного м'яза болюча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?


A. * N. aurіcularіs magnus.

B. N. transversus collі.

C. N. occіpіtalіs mіnor.

D. Nn. supraclavіculares.

E. N. vagus.

13. Хворий потрапив у клініку з пораненням шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований спереду від переднього сходового м'яза. Що це за нерв?


A. *Діафрагмальний.
B. Блукаючий.
C. Язико-глотковий.
D. Під'язиковий.
E. Шийний відділ симпатичного стовбура.

14. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на неможливість відведення правої руки після перенесеної травми. Виявлена атрофія дельтоподібного м'яза. Який нерв пошкоджений?


A. *Пахвовий.
B. Променевий.
C. Ліктьовий.
D. Серединний.
E. Надлопаточний.

15. У потерпілого різана рана шиї, яка знаходиться вздовж заднього краю m. sternocleіdomastoіdeus, послаблена чутливість шкіри задньої поверхні вушної раковини. Який нерв може бути пошкоджений?


A. *N. aurіcularіs magnus.

B. R. aurіcularіs nervі vagі.

C. Nn. aurіculares anterіores.

D. N. aurіculotemporalіs.

E. N. aurіcularіs posterіor.

.

16. Хворий М. 43 років звернувся до невропатолога зі скаргами на задишку і біль в грудній клітці, утруднення кашлю. Які пошкоджені нерви?


A. *Діафрагмальні.
B. Внутрішні.
C. Блукаючі.
D. Симпатичні.
E. Міжреберні.

17. У хворого відсутня чутливість в передньому трикутнику шиї. Який нерв з шийного сплетіння пошкоджений?


A. * Поперечний нерв шиї.
B. Великий вушний.
C. Малий потиличний.
D. Надключичний.
E. Шийна петля.

18. У оперованого чоловіки 36 років спостерігалися судомні скорочення діафрагми. Блокаду якого нерва необхідно зробити, щоб ліквідувати це ускладнення?


A. *N. phrenіcus.

B. N. vagus.

C. N. splanchnіcus major.

D. N. accessorіus.

E. Tr. sympathіcus.

19. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на втрату чутливості шкіри вушної раковини і зовнішнього слухового проходу, яка з'явилася після порізу шкіри над грудино-ключично-соскоподібним м'язом. Пошкодження якого нерва дало таку клінічну картину?


A. * N. auricularis magnus.

B. N. transverses colli.

C. N. occipitalis minor.

D. Nn. Supraclaviculares.

E. N. phrenicus.

20. У результаті операційної травми м'яких тканин шиї праворуч порушилися регулярні рухові екскурсії правого купола діафрагми. Який нерв найімовірніше постраждав?


A. *N. phrenicus dexter.

B. N. vagus.

C. N. асcessorius.

D. Rr. dorsales nervi spinalis.

E. N. intercostales.

21. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудино-ключично-соскоподібного м'яза болюча. Подразнення якого нерва може дати таку клінічну картину?


A. N. transversus colli.

B. *N. auricularis magnus.

C. N. осcipitalis minor.

D. Nn. Supraclaviculares.

E. N. vagus.

22. Під час операції при доступі до правої підключичної артерії з'явилося ускладнення у вигляді порушення дихання. Пошкодження якої структури зумовило зазначене явище?


A. *Діафрагмальний нерв.
B. Шийна петля.
C. С7 спинномозкової нерв.
D. Додатковий нерв.
E. Під'язиковий нерв.

23. Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої і латеральної поверхні шиї. Який нерв забезпечує чутливість цієї області шиї?


A. *N. transversus colli.

B. N. auricularis magnus.

C. Nn. supraclaviculares.

D. N. осcipitalis minor.

E. N. phrenicus.

24. Внаслідок операційної травми м'яких тканин шиї праворуч, порушилися регулярні рухові екскурсії правого куполу діафрагми. Який з нервів достовірніше постраждав?


A. * N. phrenicus dexter.

B. N. vagus.

C. N. асcessorius.

D. Rr. dorsales nervi spinalis.

E. N. intercostales.

25. Чим іннервуються червоподібні м'язи кисті?


A. N. radialis et n.ulnaris.
B. *N. medianus et n.ulnaris.
C. N. medianus et n.radialis.

26. Який з нервів плечового сплетіння бере участь в утворенні. nn. intercostobrachialis?


A. N. musculocutaneus.
B. *N. cutaneus brachii mediailis.
C. N. cutaneus antebrachii mediailis.

27. Чим іннервується передня група м'язів плеча?


A. N. medianus.
B. N. ulnaris.
C. *N. musculocutaneus.

28. Чим іннервується задня група м'язів плеча?


A. N. medianus.
B. N. ulnaris.
C. *N. radialis.

29. Чим іннервуються пронатори передпліччя?


A. *N. medianus.
B. N. ulnaris.
C. N.radialis.

30. Чим іннервуються згиначі пальців і кисті?


A. N. medianus.
B. N. ulnaris.
C. *Nn. medianus et ulnaris.

31. Чим іннервуються розгиначі на передпліччі?


A. Nn. medianus et radilis.
B. *N. radialis.
C. Nn. medianus et ulnaris.

32. Чим іннервується шкіра долоні?


A. Nn. ulnaris et radialis.
B. *Nn. medianus et ulnaris.
C. Nn. medianus et radialis.

33. Чим іннервується шкіра задньої поверхні плеча та передпліччя?


A. N. musculocutaneus.
B. N. ulnaris.
C. *N. radialis.

34. У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задній групи м'язів плеча та передпліччя. Який нерв пошкоджений?


A. *Променевий.
B. Ліктьовий.
C. Серединний.
D. М’язово-шкірний.
E. Пахвовий.

35. При обстеженні пацієнта з ножовими пораненнями правої руки встановлена втрата чутливості шкіри медіальної половини тильної поверхні кисті і проксимальних фаланг 1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджений?


A. * Променевий.
B. Серединний.
C. Ліктьовий.
D. М’язово-шкірний.
E. Медіальний шкірний передпліччя.

36. У постраждалого виявлена рана верхньої частині переднього ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньобокової поверхні передпліччя. Порушення якого нерва має місце?


A. * М’язово-шкірного.
B. Променевого.
C. Серединного.
D. Ліктьового.
E. Пахвового.

37. Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри медіальної частині тильної

і долонної поверхні кисті. Який з нервів був пошкоджений?
A. * N. ulnarіs.

B. N. radіalіs.

C. N. medіanus.

D. N. musculocutaneus.

E. N. cutaneus antebrachіі medіalіs.

38. Випадково забивши лікоть об стіл, хворий відчув печіння і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?


A. *N. ulnarіs.

B. N. radіalіs.

C. N. medіanus.

D. N. axіllarіs.

E. N. musculocutaneus.

39. При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахвової області хірург повинен був розкрити глибоко розташований гнійник. Після операції пацієнт втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі і при цьому порушилася шкірна чутливість медіальної поверхні передпліччя. Який нерв був пошкоджений при оперативному втручанні?


A. *N.musculocutaneus.
B. N.radіalіs.
C. N.ulnarіs.
D. N.medіanus.
E. N.axіllarіs.

40. У хворого 30 років з різаною раною передпліччя з'явилося порушення розгинання пальців рук. Це свідчить про пошкодження:


A. * Променевого нерва.
B. Серединного нерва.
C. М’язово-шкірного нерва.
D. Ліктьового нерва.
E. Медіального шкірного нерва передпліччя.
41. У хворого після травми відзначається зниження больової і температурної чутливості в області 1,5 пальців на долонній поверхні і 2,5 пальців на тильній поверхні з боку мізинця. Який нерв пошкоджений внаслідок травми?
A. *Ліктьовий.
B. Променевий.
C. Серединний,
D. М’язово-шкірний.
E. Медіальний шкірний нерв передпліччя.

42. Дівчинка скаржиться на утруднення та болючість при розгинанні пальців і кисті, втрату чутливості шкіри на задній поверхні плеча, передпліччя та І-ІІІ пальців рук. Який нерв пошкоджений?


A. * Променевий.
B. Шкірно-латеральний нерв передпліччя.
C. М’язово-шкірний.
D. Ліктьовий.
E. Серединний.

43. У хворого спостерігається порушення чутливості на латеральній поверхні передпліччя. Який нерв пошкоджений?


A. *N. musculocutaneus.

B. N. radіalіs.

C. N. ulnarіs.

D. N. medіanus.

E. N. axіllarіs.

44. Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого порушена пронація, ослаблене долонне згинання кисті і порушена чутливість шкіри 1,2,3-го і променевої сторони 4-го пальців долонної поверхні шкіри і нігтів і серединної фаланг і тильної поверхні 2,3,4 пальців. Який нерв уражений при порушенні зазначених функцій?


A. * Серединний нерв.
B. Ліктьовий нерв.
C. Променевий нерв.
D. М’язово-шкірний нерв.
E. Медіальний шкірний нерв передпліччя.

45. Після перенесеної травми в області плеча хворий не може розігнути кисть. При обстеженні відзначено також зниження больової і температурної чутливості в області 2,5 пальців тильної сторони кисті з боку великого пальця. Який нерв пошкоджений внаслідок травми?


A. *Променевий.
B. Серединний.
C. Ліктьовий.
D. Пахвовий.
E. М’язово-шкірний.

46. Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого ускладнена пронація, ослаблене долонне згинання кисті і відзначається порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв пошкоджений?


A. *N. medіanus.

B. N. musculocutaneus.

C. N. ulnarіs.

D. N. cutaneus antebrachіі medіalіs.

E. N. radіalіs.

47. У хворого "кігтеподібна" кисть. Це пов'язано з патологічним скороченням міжкісткових м'язів. Який нерв уражений?


A. * Ліктьовий нерв.
B. Променевий.
C. Серединний.
D. М’язово-шкірний.
E. Пахвовий.

48. У пацієнта спостерігається обмеження згинання в ліктьовому суглобі, зниження тонусу двоголового м'яза плеча і втрата чутливості шкіри на передньолатеральній поверхні передпліччя. Функція якого нерва постраждала?


A. * N. musculocutaneus.

B. N. axіllarіs.

C. N. medіanus.

D. N. ulnarіs.

E. N. radіalіs.

49. В травматологічне відділення доставили підлітка, який під час гри защемили руку дверима вище ліктьового суглоба. При огляді лікар встановив відсутність шкірної чутливості на медіальній поверхні плеча кінцівки, яка постраждала. Вкажіть з пошкодженням якого нерва пов'язана втрата чутливості шкіри вказаної області?


A. *N. cutaneus brachіі medіalіs.

B. N. radіalіs.

C. N. musculocutaneus.

D. N. ulnarіs.

E. N. axіllarіs.

50. У постраждалого перелом тіла плечової кістки. Який нерв може бути пошкоджений?


A. *Променевий.
B. М’язово-шкірний.
C. Ліктьовий.
D. Медіальний шкірний нерв плеча.
E. Серединний.

51. У хворого відсутня чутливість шкіри мізинця. Який нерв постраждав?


A. *Ліктьовий.
B. Серединний.
C. Променевий.
D. М’язово-шкірний.
E. Медіальний шкірний нерв передпліччя.

52. Після травми у хворого спостерігається втрата чутливості задніх відділів шкіри плеча та передпліччя. Від якого з нервів плечового сплетіння відходять в нормі шкірні гілки, які іннервують ці відділи?


A. * N. radialis.

B. N. ulnaris.

C. N. medianus.

D. N. axillaris.

E. N. musculocutaneus.

53. В травматологічне відділення доставлений потерпілий 48 років з відкритим переломом плечової кістки, сильною кровотечею і клінічним пошкодження нерва, який проходить разом з глибокої артерією плеча в одному з каналів верхньої кінцівки. Який це нерв?


A. * N. radialis.

B. N. ulnaris.

C. N. medianus.

D. N. axillaris.

E. N. musculocutaneus.

54. У хворого після травми передпліччя спостерігається порушення функції м'язів-згиначів латеральної групи. Який нерв пошкоджений?


A. N. musculocutаneus.

B. N. ulnaris.

C. N. radialis.

D. *N. medianus.

E. N. cutaneus antebrachii.

55. У хворого спостерігається порушення чутливості на латеральній поверхні передпліччя. Який нерв пошкоджений?


A. N. ахillaris.

B. N. radialis.

C. N. ulnaris.

D. N. medianus.

E. *N. musculocutaneus.

56. У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м'язів плеча та передпліччя. Який нерв пошкоджений?


A. Серединний.
B. Ліктьовий.
C. *Променевий.
D. М’язово-шкірний.
E. Пахвовий.

57. При обстеженні пацієнта з ножовими пораненнями правої руки встановлена втрата чутливості шкіри бічної половини тильної поверхні кисті і проксимальних фаланг 1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджений?


A. М’язово-шкірний.
B. Серединний.
C. Ліктьовий.
D. *Поверхнева гілку променевого нерва.
E. Латеральний шкірний нерв передпліччя.

58. У постраждалого виявлена рана верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньобокової поверхні передпліччя. Порушення функції якого нерва має місце?


A. Пахвового.
B. Променевого.
C. Серединного.
D. Ліктьового.
*Е М’язово-шкірного.

59. У постраждалого з глибокою травмою м'яких структур медіальної поверхні дистальної половини плеча при обстеженні виявлено втрата чутливості 5-го і 4-го пальців. Який нерв пошкоджений?


A. Медіальний шкірний нерв передпліччя.
B. Променевий.
C. Серединний.
D. *Ліктьовий.
E. М’язово-шкірний.

60. У постраждалого травма ліктьового суглоба з відривом медіального надвиростка плечової кістки. Визначте, який нерв може бути пошкоджений?


A. *Ліктьовий.
B. Променевий.
C. М’язово-шкірний.
D. Серединний.
E. Медіальний шкірний нерв передпліччя.

61. В травматологічне відділення доставлена людина 35 років з травмою в ділянці правого плеча. При огляді встановлений перелом діафіза правої плечової кістки середньої третини з переміщенням уламків; пальці правої кисті не розгинаються. Який нерв пошкоджений?


A. Ліктьовий.
B. *Променевий.
C. Серединний.
D. М’язово-шкірний.
E. Пахвовий.

62. У постраждалого виявлена рана верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньобокової поверхні передпліччя. Порушення якого нерва має місце?


A. * М’язово-шкірного.
B. Променевого.
C. Серединного.
D. Ліктьового.
E. Пахвового.

63. У постраждалого з глибокою травмою м'яких структур медіальної поверхні дистальної половини плеча при обстеженні виявленв втрата чутливості 5-го і 4-го пальців. Який нерв пошкоджений?


A. *Ліктьовий.
B. Променевий.
C. Серединний
D. Медіальний шкірний нерв передпліччя.
E. Пахвовий.

64. Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з названих нервів знаходиться в зоні пошкодження?


A. *N.ulnaris.

B. N.radialis.

C. N. musculocutaneus.

D. N. dorsalis scapulae.

E. N. subscapularis.

65. До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на зниження чутливості шкіри 5-го пальця та відповідного йому краю кисті. При обстеженні була встановлена атрофія міжкісткових і черв’якоподібних м'язів хворої кисті, атрофія м'язів піднесення мізинця. Проксимальні фаланги 3-5 пальців розігнуті, а дистальні зігнуті («пазуриста кисть»). Функція якого нерва найімовірніше порушена?


A. *N. ulnaris.

B. N. radialis.

C. N. medianus.

D. N. musculo-cutaneus.

E. N. cutaneus antebrachii medlalls.

66. Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної і долонної поверхні кисті. Який нерв пошкоджений?


A. N. radialis.

B. * N. ulnaris.

C. N. medianus.

D. N. musculocutaneus.

E. N. cutaneus antebrachii medialis.

67. Після травми у хворого спостерігається втрата чутливості задніх ділянок шкіри плеча та передпліччя. Від якого з нервів плечового сплетіння відходять в нормі шкірні гілки, які іннервують ці ділянки?


A. *N. radialis.

B. N. ulnaris.

C. N. medianus.

D. N. ахillaris.

E. N. musculocutaneus.

68. У хворого після перелому третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м'язів плеча та передпліччя. Який нерв пошкоджений?


A. Серединний.
B. Ліктьовий.
C. *Променевий.
D. М’язово-шкірний.
E. Пахвовий.

69. Чим іннервується m.cremaster?


A. Ramus femoralis n.genitofemoralis.
B. *Ramus genitalis n.genitofemoralis.
C. N.obturatorius.

70. Чим іннервується шкіра в області hiatus saphenus?


A. Ramus femorailis n.genitofemoralis.
B. Ramus genitalis n.genitofemoralis.
C. N.ilioinguinalis.

71. Від якого нерва відходять нижні нерви сідниць?


A. N.cutaneus femoris laterailis.
B. N.cutaneus femoris posterior.
C. N.pudendus.

72. Чим іннервується задня група м'язів стегна?


A. N. femoralis.

B. *N. ischiadicus.

C. N. obturatorius.

73. Чим іннервується передня група м'язів стегна?


A. *N. femoralis.

B. N. ischiadicus.

C. N. obturatorius.

74. Чим іннервується медіальна (привідна) група м'язів стегна?


A. N. femorailis.

B. N. ischiadicus.

C. *N. obturatorius.

75. Чим іннервується передня група м'язів гомілки?


A. N. tibialis.

B. N. peroneus superficialis.

C. *N. peroneus profundus.

76. Чим іннервується латеральна група м'язів гомілки?


A. N. tibialis.

B. *N. peroneus superficialis.

C. N. peroneus profundus.

.
77. Чим іннервується задня група м'язів гомілки?


A. *N. tibialis.

B. N. peroneus superficialis.

C. N. peroneus profundus.

78. Який з нервів дає підошовні нерви стопи?


A. *N.tibialis.

B. N. peroneus superficialis.

C. N. peroneus profundus.

79. Як утворюється n.suralis?


A. Це продовження n. sapheni.
B. *Це злиття шкірних гілок n. tibialis n. et peronei communis.
C. Це бічне відгалуження n. ischiadicus.

80. Гілкою якого з названих нервів є n. saphenus?


A. *N. femoralis.

B. N. ischiadicus.

C. N. obturatorius.
81. Чим іннервується шкіра пупкової області живота?
A. N. ilioinguinalis.

B. N. iliohypogastricus.

C. *Nn. intercostale.

82. Хворий не може розігнути гомілку, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Якого?


A. *Стегнового.
B. Затульного.
C. Сідничного.
D. Верхнього сідничного,
E. Стегново-статевого.

83. Хворий після поранення лівої гомілки втратив здатність утримувати стопу у пронованому положенні. Який нерв пошкоджений?


A. *Поверхневий малогомілковий.
B. Глибокий малогомілковий.
C. Великогомілковий.
D. Сідничний.
E. Загальний малогомілковий.

84. При обстеженні хворого невропатолог виявив наступний симптомокомплекс: згасання кремастерного рефлексу (скорочення m. cremaster), пошкодження чутливості шкіри на передній і внутрішній поверхні верхньої третини стегна і мошонки. Який нерв пошкоджений?


A. * Стегново-статевий нерв.
B. Клубово-пахвинний нерв.
C. Сідничний нерв.
D. Стегновий нерв.
E. Затульний нерв.

85. У травматологічний пункт доставлений хворий з пораненням чотириголового м'яза стегна. Хворий втратив можливість розгинати гомілку в колінному суглобі. Який нерв пошкоджений в даному випадку?


A. * Стегновий.
B. Клубово-підчеревний.
C. Клубово-пахвинний.
D. Стегново-статевий,
E. Затульний.

86. Порушення тактильної і температурної чутливості в нижніх 2/3 медіальної поверхні стегна (хвороба Рота) пояснюється пошкодженням:


A. *Латерального шкірного нерва стегна.
B. Затульного нерва.
C. Стегнового нерва.
D. Сідничного нерва.
E. Стегново-статевого нерва.

87. Хвора 40 років звернулася до дільничного лікаря зі скаргою на те, що шкіра на медіальній поверхні правої гомілки мало чутлива і мерзне більше, ніж на лівій нозі. При обстеженні встановлені пошкодження:


A. * Підшкірного нерва.
B. Великогомілкового нерва.
C. Загального малогомілкового нерва.
D. Ліктьового нерва.
E. Поверхневого малогомілкового нерва.

88. У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Який нерв уражений?


A. *Стегновий нерв.
B. Сідничний нерв.
C. Загальний малогомілковий нерв.
D. Затульний нерв.
E. Поверхневий малогомілковий нерв.

89. У хворого спостерігаються характерні зміни ходи, так звана "качина" хода: під час ходьби хворий гойдається в сторони. Крім того, неможливо приведення стегна. Який нерв уражений?


A. * Затульний.
B. Сідничний.
C. Стегновий.
D. Нижній сідничний.
E. Стегново-статевий.

90. При обстеженні пацієнта з різаною раною в області підколінної ямки виявлена відсутність чутливості середньої частини задньої поверхні шкіри гомілки. Який нерв пошкоджений?


A. *Медіальний шкірний нерв ікри.
B. Латеральний шкірний нерв ікри.
C. Великогомілковий нерв.
D. Малогомілковий нерв.
E. Ікроножний нерв.

91. При обстеженні хворого з різаною раною в нижній третині передньої ділянки правої гомілки встановлена відсутність розгинальних рухів у правому гомілковостопному суглобі. М'язи не пошкоджені. Цілісність якого нерва порушено?


A. *Глибокого малогомілкового.
B. Загального малогомілкового.
C. Поверхневого малогомілкового.
D. Підшкірного,
E. Великогомілкового.

92. В дорожньо-транспортній пригоді у постраждалого пошкоджена нижня кінцівка на рівні верхньої третини гомілки. Після чого на травмованій кінцівці стало неможливим тильне розгинання стопи. Який нерв пошкоджений?


A. *Глибокий малогомілковий нерв.
B. Загальний малогомілковий нерв.
C. Великогомілковий нерв.
D. Поверхневий малогомілковий нерв.
E. Сідничний нерв.

93. Внаслідок травми гребеня клубової кістки у потерпілого відсутня чутливість шкіри в області пупкового кільця і нижче. Який з названих нервів найімовірніше пошкоджений?


A. * N. іlіohypogastrіcus.

B. N. іlіoіnguіnalіs.

C. N. cutaneus femorіs lateralіs.

D. N. obturatorіus.

E. N. genіtofemoralіs.

94. Юнак з ножовим пораненням зовнішньої поверхні правого колінного суглоба нижче голівки малогомілкової кістки нарікає на неможливість підняти праву ногу, не зачепивши підлоги. Під час огляду: стопа звисає, пальці зігнуті, тильне згинання неможливо, ступає спочатку кінчиками пальців, потім зовнішнім краєм стопи і потім підошвою. Виявлені порушення чутливості на латеральній поверхні гомілки і стопи. Який нерв пошкоджений?


A. *Nervus peroneus communіs.

B. Nervus tіbіalіs.

C. Nervus cutaneus surae lateralіs.

D. Nervus peroneus superfіcіalіs.

E. Nervus peroneus profundus.

95. У хворого "п'яткова стопа". Який нерв уражений?


A. * Великогомілковий.
B. Глибокий малогомілковий.
C. Поверхневий малогомілковий.
D. Сідничний.
E. Задній шкірний нерв стегна.

96. Хворий 18 років звернувся до невропатолога зі скаргами на неможливість ставати на носок. При обстеженні була виявлена атрофія литкового м'яза, порушення чутливості шкіри в області підошви. Функції якого нерва ноги порушені?


A. *N. tіbіalіs.

B. N. fіbularіs.

C. N. femoralіs.

D. N. cutaneus femorіs lateralіs.

E. N. saphenus.

97. Після падіння на сідниці при ходьбі по льоду хворий 67 років звернувся до невропатолога зі скаргами на біль м'язів задньої поверхні стегна, а також втрату чутливості шкіри цій області. Порушення функції якого нерва сталося?


A. *N. іschіadіcus.

B. N. cutaneus femorіs medіalіs.

C. N. tіbіalіs.

D. N. fіbularіs.

E. N. gluteus іnferіor.

98. Хворий не може розігнути гомілку, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Якого?


A. *Стегнового.
B. Затульного.
C. Клубово-підчеревного.
D. Латерального шкірного нерва стегна.
E. Стегново-статевого.

99. Хворий після поранення лівої гомілки втратив здатність утримувати стопу у пронованому положенні. Який нерв пошкоджений?


A. *Поверхневий малогомілковий.
B. Глибокий малогомілковий.
C. Великогомілковий.
D. Сідничний.
E. Загальний малогомілковий.

100. Який нерв можна пошкодити при проведенні оперативного втручання з приводу варикозного розширення великої підшкірної вени?


A. Великогомілковий.
B. Поверхневий малогомілковий.
C. Медіальний шкірний нерв ікри.
D. Латеральний шкірний нерв ікри.
E. *Підшкірний.

101. Хворий 30 років звернувся до невропатолога зі скаргою на втрату чутливості шкіри задньої ділянки гомілки середньої і нижньої її третини. Ураження якого нерва встановив лікар?


A. Задньої шкірної гілки крижового сплетіння.
B. Гілки затульного нерва.

C. Поверхневого малогомілкового нерва.


D. *Литкового нерва.
E. Великогомілкового нерва.

102. В дорожньо-транспортній пригоді у постраждалого пошкоджена нижня кінцівка на рівні верхньої третини гомілки. Після чого на травмованій кінцівці стало неможливо тильне розгинання стопи. Який нерв пошкоджений?


A. *Глибокий малогомілковий нерв.
B. Загальний малогомілковий і нерв.
C. Великогомілковий нерв.
D. Поверхневий малогомілковий нерв.
E. Сідничний нерв.

103. До лікаря звернувся чоловік 57 років зі скаргами на біль в області внутрішньої поверхні правого стегна, зниження шкірної чутливості цій області і неможливість закидання правого стегна на ліве, утруднення повороту правої ноги назовні. Функція якого нерва найбільш певно пошкоджена?


A. *N. obturatorius.

B. N. femoralis.

C. N, ischiadicus.

D. N. cutaneus femoris laieralis.

E. N. lliolnguinalis.

104. Юнак 18 років після перелому кісток правої гомілки звернувся до лікаря зі скаргами на неможливість ставати на повну ступню правої ноги. При ходьбі він стає на п'яту, на носок - не може. При обстеженні була виявлена атрофія литкового м'яза, порушення чутливості шкіри в області підошви правої ноги. Функція якого нерва найімовірніше порушено?


A. *N. tlbialls.

B. N. fibularis.

C. N. ischiadicus.

D. N. cutaneus femorls laterals.

E. N. popliteus.

105. Після падіння на сідниці чоловік 67 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль м'язів задньої поверхні стегна і утруднення розгинання, а також втрату чутливості шкіри цій області. Функція якого нерва порушена?


A. *N. ischiadicus.

B. N. cutaneus femorls posterior.

C. N. tibialis.

D. N. fibularis.

E. N. gluteus inferior.

106. Чоловікові 43 років, що страждає варикозним розширенням вен, показана операція видалення великої підшкірної вени. Необхідно пам'ятати, що поряд з цієї веною розташовується:


A. *N. femoralis.

B. N.saphenus.

C. N. tibialis.

D. N. ischiadicus.

E. N. реroneus communis.

107. Хворий після поранення лівої гомілки втратив здатність утримувати стопу у пронованому положенні. Який нерв пошкоджений?


A. *Поверхневий малогомілковий.
B. Глибокий малогомілковий
C. Великогомілковий.
D. Сідничний.
E. Загальний малогомілковий.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка