Міністерство оборони україни національна академія оборони україни київ – 1997 р. Зміст фізичної підготовкиСкачати 426.83 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір426.83 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИКиїв – 1997 р.

3. ЗМІСТ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
3.1. Військовослужбовці строкової служби оволодівають всім передбаченим для них змістом фізичної підготовки протягом перших шести місяців служби… Для ефективного рішення завдань фізичної підготовки вправи застосовуються відповідно з їх направленістю на розвиток фізичних, спеціальних якостей та військово-прикладних рухливих навичок.

3.2. Фізичні якості – це властивості організму, що забезпечують рухливу діяльність військовослужбовця. До основних фізичних якостей належать сила, швидкість, витривалість і спритність.

3.3. Сила визначається здатністю переборювати зовнішній опір чи протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль. Основними засобами розвитку сили і силової витривалості є вправи у підніманні і перенесенні ваги, силові вправи на гімнастичних снарядах і тренажерах, вправи з власною вагою.

3.4. Швидкість визначається здатністю військовослужбовця здійснювати рухливі дії за мінімальний час. Основними засобами розвитку швидкості є біг на короткі дистанції з максимальною швидкістю і вправи, які вимагають швидкої реакції, високої швидкості виконання окремих рухів, максимальної частоти рухів.

3.5. Витривалість визначається здатністю військовослужбовців протистояти стомленню у процесі військово-професійної діяльності. Основними засобами розвитку загальної і швидкісної вправності є прискорене пересування, пересування на лижах, плавання, подолання перешкод, спортивні ігри.

3.6. Спритність визначається здатністю військовослужбовців виконувати рухи координовано і точно, а також своєчасно і раціонально справлятися з новими, раптово виникаючими завданнями.

До основних засобів розвитку спритності належать стрибки через козла і коня, вправи на перекладині і брусах. Крім того, спритність розвивається на заняттях з рукопашного бою, подолання перешкод, прискореного пересування, лижної підготовки, спортивних і рухливих іграх.

3.7. Спеціальні якості – це властивості організму, які забезпечують його стійкість до впливу певних несприятливих факторів військово-професійної діяльності. До основних з них належать стійкість до заколихування, перевантаження, кисневого голодування.

3.8. Стійкість до заколихування визначається здатністю організму стійко переносити вплив прискорень, які виникають в умовах спеціальної діяльності: в польоті, на кораблі, у бойових машинах. До основних засобів розвитку стійкості до заколихування належать вправи на спеціальних снарядах. Стійкість до заколихування розвивається також при виконанні елементів акробатики, вправ на гімнастичних снарядах.

3.9. Стійкість до перевантаження - це властивість організму протистояти діючим на нього інерційним силам прискорення.

Основним засобом розвитку стійкості до перевантаження є вправи на лопінгу і гімнастичних снарядах.

3.10. Стійкість до кисневого голодування – це здатність військовослужбовця діяти в умовах недостачі кисню. Основними засобами розвитку стійкості до кисневого голодування є пірнання в довжину, плавання, біг на короткі, середні і довгі дистанції.

3.11. Військово-прикладні рухливі навички – це доведені до автоматизму практичні дії, що виконуються відповідно до поставлених завдань.

До основних військово-прикладних рухливих навичок належать: навички в пересуванні на лижах, здійсненні марш-кидків, подоланні перешкод, військово-прикладному плаванні, рукопашному бою. Навички формуються й удосконалюються шляхом багатократного повторення вправ.


3.12. Гімнастика
3.12.1. Заняття з гімнастики спрямовані на розвиток та удосконалення спритності, сили й силової витривалості, гнучкості, стійкості до заколихуваний і перевантаження, просторового орієнтування, виховання сміливості і рішучості, стройової виправки і підтягнутості, удосконалення постави.

3.12.2. Навчально-тренувальні заняття проводяться на гімнастичних майданчиках та містечках, у спортивних залах чи спеціально-обладнаних приміщеннях, на тренажерних комплексах, а також на місцевості.

У підготовчу частину включаються стройові прийоми і вправи на увагу, вправи в ходінні та біганні, загальнорозвиваючі вправи на місці, в тому мислі вправи на удосконалення положення "наскок" і "зіскок", комплекси вільних вправ, вправи удвох, спеціальні вправи і вправи в стрибках.

В основну частину занять включаються вправи на перекладині, брусах, в опорних і безопорних стрибках, акробатичні і комплексні вправи, вправи з гирями, на тренажерах і багатопролітних снарядах, в рівновазі, лазанні, рухливі ігри та естафети.

Для льотного складу ВПС й особового складу аеромобільних військ включаються вправи на спеціальних снарядах (лопінгах, батутах, гімнастичних колесах).

Вправа 1. Перший комплекс вільних вправ (мал.1).

Вихідне положення – стройова стійка.

"Раз-два" – піднімаючись на носки, повільно підняти руки вперед і потім угору; пальці стиснуті в кулак, долоні всередину, дивитись вгору, потягнутись.

"Три" – опускаючись на обидві ступні, з силою зігнути руки, притискуючи їх до тіла, кулаки до плечей, дивитись прямо.

"Чотири" – розігнути руки вгору, прогнутись, дивитись вгору.

"П'ять" – з'єднуючи носки ніг, присісти до відказу на всю ступню, долоні на стегнах, лікті в сторони.

"Шість" – випрямитись, піднімаючи руки вперед і відводячи їх в сторони і назад до відказу (з ривком в кінці руху), пальці стиснути в кулак.

"Сім" – присісти до відказу на обидві ступні, долоні на стегнах, лікті в сторони.


"Вісім" стрибком встати, ноги нарізно на широкий крок, руки на пояс.

"Дев’ять" – розгинаючи ліву руку і відводячи її в сторону і назад до відказу (пальці стиснуті в кулак), одночасно повернути тулуб ліворуч, ноги з місця не зсувати, дивитися на кисть лівої руки.

"Десять" – повернути тулуб прямо, руки на пояс.

"Одинадцять" – розгинаючи праву руку і відводячи її в сторону і назад до відказу (пальці стиснуті в кулак), одночасно повернути тулуб направо, ноги з місця не зсувати, дивитися на кисть правої руки.

"Дванадцять" – повернути тулуб прямо, руки на пояс.

"Тринадцять" – різко нахилитися вперед до торкання землі руками, ноги прямі.

"Чотирнадцять" – випрямляючись, підняти руки вперед і, відводячи їх в сторони і назад, прогнутися.

"П’ятнадцять" – різко нахилитися вперед до торкання землі руками, ноги прямі.

"Шістнадцять" – випрямляючись, стрибком з'єднати ноги і прийняти стройову стійку.

Другий комплекс вільних вправ (мал.2).

Вихідне положення – стройова стійка.

"Раз-два" – з силою відвести плечі і руки до відказу назад, повернути кисті, стиснуті в кулаки, долонями вперед і, піднімаючись на носках, рухом у сторони, повільно підняти прямі руки вгору, кулаки розтиснути, потягнутись.

"Три" опускаючись на обидві ступні, з силою зігнути руки, притиснувши їх до тіла, кулаки до плечей, лопатки зблизити, дивитись прямо,

"Чотири" – зробити широкий випад вліво з різким розгинанням рук в сторони і поворотом голови вліво, пальці розтиснути, долоні вниз.

"П'ять" поштовхом приставити ліву ногу до правої і з силою зігнути руки, притиснувши їх до тіла, кулаки до плечей, лопатки зблизити, дивитись прямо

"Шість" – зробити широкий випад вправо з різким розгинанням рук в сторони і поворотом голови вправо, пальці розтиснути, долоні вниз.

"Сім" – поштовхом приставити праву ногу до лівої і з силою зігнути руки, притиснувши їх до тіла, кулаки до плечей, лопатки зблизити, дивитись прямо.

"Вісім" – стрибком поставити ноги нарізно на широкий крок, руки вгору, долоні зі сплеском з'єднати над головою, тулуб відхилити назад.

"Дев'ять" – різко нахилитися вперед, руки між ногами, ноги не згинати.

"Десять" – випрямитись, піднімаючи руки вперед на висоту плечей, повернути тулуб наліво і різким рухом розвести руки в сторони до відказу, пальці стиснути в кулак, долоні вперед, ступні з місця не зсувати.

"Одинадцять" – не зупиняючись, повернути тулуб направо і повторити нахили вперед, руки між ногами.

"Дванадцять" - не зупиняючись, випрямитись і повторити той же рух, що і на рахунок десять, тільки з поворотом тулуба вправо.

"Тринадцять" – не зупиняючись, повернути тулуб вліво і повторити нахили вперед, руки між ногами.


"Чотирнадцять" – випрямляючись, стрибком звести ноги на ширину і плечей (ступні поставити паралельно) і присісти до відказу, руки вперед долонями вниз, пальці розтиснути.

"П’ятнадцять" – випрямляючись, підстрибнути вгору, приземляючись на носки з швидким переходом на обидві ступні, прийняти положення напівприсіду, руки вперед в сторони, долоні всередину, коліна нарізно.

"Шістнадцять" – підводячись, опустити руки, прийняти стройову стійку. Форми одягу – №№ 1,2,3 у відповідності з Описом форм одягу для фізичної підготовки (додаток №4 до Настанови).

Вправа 2. Підтягування на перекладині.

Виконується з вису на прямих руках хватом зверху (положення вису фіксується 1-2 секунди). При підтягуванні підборіддя повинно бути вище перекладини.Вправа 3. Підйом переворотом на перекладині.

Виконується з вису хватом зверху. Підтягаючись, підняти ноги до перекладини і, перевертаючись навколо неї, вийти до упору на прямі руки (положення вису і упору фіксується 1-2 секунди). Опускання у вис виконується довільним способом.Вправа 4. Комплексна атлетична вправа.

Виконується з вису на прямих руках хватом зверху у суворій послідовності – підтягування на перекладині, піднімання прямих ніг до перекладини, підйом переворотом на перекладині. Зараховується кількість повних циклів. Положення вису і упору фіксується на прямих руках 1-2 секунди.

У вправах 2,3,4 дозволяється незначне згинання та розведення ніг і відхилення тіла від нерухомого положення. Забороняється виконання хльостких рухів ногами.

Вправа 5. Згинання і розгинання рук в упорі на брусах.

Виконувати в положенні упору, руки випрямлені, опускання проводиться до повного згинання рук, а розгинання – до повного їх випрямлення (положення упору фіксується 1-2 секунди).Вправа 6. Кут в упорі на брусах.

Виконується із положення упору. Піднявши прямі ноги в положення "кут", утримувати їх над жердинами. Час виконання вправи визначається з моменту, коли буде зафіксований "кут" і до того часу, поки п'яти ніг не опустяться нижче жердин.Вправа 7. Ривок гирі 24 кг (16 кг).

Виконується із вихідного положення, ноги на ширині плечей, присісти, взявшись хватом зверху одною рукою за дужку гирі, що стоїть на підлозі. За командою "Вправу почи-НАЙ" виконати мах гирі між ногами, послідовно піднімати вгору і опускати вниз гирю спочатку однією рукою, а потім без відпочинку після зміни рук – другою. Положення гирі вгорі фіксується на прямих руках протягом 1-2 секунди. При торканні гирею підлоги або падінні гирі вправа припиняється. Зараховується подвоєний менший результат.

Вправа 9. Комплексно-силова вправа (КСВ).

Виконується протягом 1 хвилини: перші 30 секунд – максимальна кількість нахилів вперед до торкання руками ніг із положення лежачи на спині, руки за голову, ноги закріплені (допускається незначне згинання ніг, при поверненні в вихідне положення необхідний дотик до підлоги лопатками); повернутись в упор лежачи (руки на ширині плечей) і без паузи для відпочинку виконати протягом 30 секунд максимальну кількість згинання - розгинання рук в упорі лежачи (тіло пряме, руки згинати і розгинати до торкання грудьми підлоги).Вправа 12. Стрибок ноги нарізно:

через козла у довжину – висота снаряду 120 см, місток висотою 10-15 см встановлюється на відстані 1 метра від снаряду; стрибок виконується з розбігу;

через коня у довжину – висота снаряду 120 см, місток висотою 10-15 см встановлюється довільно; стрибок виконується з розбігу поштовхом рук від протилежної половини.

Дозволяється виконувати дві спроби. Форми одягу - NN 1,2,3.Вправа 13. Комплексна вправа на спритність.

Проводиться у будь-якому приміщенні чи на рівному майданчику з трав'яним покриттям. За командою "Руш!" пробігти з високого старту 10 м виконати два перекиди вперед, стрибком поворот кругом, два перекиди вперед, пробігти 10 м, у зворотному напрямку. При виконанні перекидів у залі дозволяється використання матів. Форми одягу – №№ 1,2,3.


3.13. Подолання перешкод
3.13.1. Заняття з подолання перешкод спрямовані на формуванню удосконалення навичок в подоланні перешкод, метанні гранат, виконання спеціальних прийомів і дій, на виховання впевненості в своїх силах сміливості й рішучості. Вони проводяться на спеціально обладнаних смугах перешкод і на місцевості, дообладнаній перешкодами і мішенями.

3.13.2. До змісту занять включаються: • подолання горизонтальних і вертикальних перешкод індивідуально і в складі підрозділів;

 • метання гранат на точність (за умовами виконання контрольних вправ);

 • спеціальні прийоми і дії на спорудах, макетах бойової техніки, з вантажем індивідуально і в складі підрозділів;

 • контрольні вправи на смугах перешкод.

3.13.3. При виконанні вправ перешкоди долаються у відповідності з Описом смуг перешкод (додаток N5 до Настанови). Для подолання кожної перешкоди дозволяється не більше трьох спроб. Якщо пропущена будь-яка перешкода, порушено умови подолання перешкод, вправа вважається невиконаною.


Вправа 17. Загальна контрольна вправа на смузі перешкод.

Виконується без зброї. Дистанція - 400м.

Вихідне положення – стоячи в траншеї: метнути гранату масою 600г із траншеї на 20м, по цегляній стінці (проломах) або по площі (2,6м х 1м) перед стінкою ( зараховується пряме попадання ); при непопаданні в ціль першою гранатою продовжувати метання (не більше 3-х гранат ) до поразки цілі; за непопадання гранати до результату на фініші додається 5сек. Вискочити із траншеї і пробігти 100м по доріжці у напрямку до лінії початку смуги; оббігти прапорець і перестрибнути рів шириною 2,5 м; пробігти проходами лабіринту; подолати паркан, залізти по вертикальній драбині на другий (зігнутий) відрізок зруйнованого моста; пробігти по балках, перестрибнути через розрив і зіскочити на землю із положення “стоячи” з кінця останнього відрізка банки, подолати три щаблі зруйнованої драбини і обов'язково торкнутись двома ногами землі між щаблями, пробігти під четвертим щаблем; пролізти у пролом стінки, зіскочити в траншею; пройти по ходу сполучення; вискочити із колодязя; стрибком подолати цегляну стінку; вибігти по похилій драбині на четвертий щабель і збігти по щаблях зруйнованої драбини; залізти по верти кальній драбині на балку зруйнованого моста; пробігти по балці, пере стрибнути через розриви і збігти по нахиленій дошці; перестрибнути рів шириною 2 м, пробігти 20 м, оббігти прапорець і пробігти у зворотному напрямку 100 м по доріжці.
3.14. Рукопашний бій
3.14.1. Заняття з рукопашного бою спрямовані на формування навичок, необхідних для знищення, виведення з ладу або полонення противника, самозахисту від його нападу, на виховання впевненості у власних силах. У залежності від бойових завдань, умов застосування, бойової активності противника, озброєння способи застосування прийомів можуть бути найрізноманітнішими.

Навчальні заняття рукопашного бою проводяться: • навчання прийомам зі зброєю – на спеціальному майданчику, обладнаному стаціонарними та переносними чучелами та мішенями (плетінками), переносними перешкодами (стінками, парканами, палісадниками, малопомітними перешкодами та ін.), траншеями, ходами сполучення, бліндажами, сходовими площадками, фасадами будинків з вікнами; на тактичних полях, у вартових містечках та на смугах перешкод;

 • навчання прийомам без зброї – на рівному трав'яному майданчику, спеціально підготовленій ямі з піском та тирсою або у спортивному залі (на килимі з матів).

У вміст занять включаються: підготовчі прийоми, та прийоми самостраховки, прийоми бою зі зброєю, прийоми бою рукою і ногою, звільнення від захватів, обеззброєння противника, больові прийоми, кидки, спеціальні прийоми.

3.14.2. Підготовча частина занять проводиться зі зброєю і без неї. Під час проведення підготовчої частини занять без зброї, в неї включаються ходіння і біг у різному темпі, спеціальні вправи в пересуванні, найпростіші єдиноборства, дії за раптовими командами і сигналами, комплекси прийомів рукопашного бою. У підготовчу частину, що проводиться зі зброєю, додатково включаються виконання стройових прийомів, прийомів готовності до бою і стрільби.

Основна частина занять організовується на одному, двох або трьох навчальних місцях. Підготовчі прийоми та прийоми самострахування (мал.5) розучуються на першому занятті з рукопашного, бою, удосконалення в цих прийомах здійснюється у підготовчій частині наступних занять.

3.14.3. При навчанні прийомам бою зі зброєю і без неї, спочатку освоюються прийоми нападу, потім – захисту в поєднанні з відповідними діями. Навчання звільненням від захоплень і прийомів обеззброєння проводиться після вивчення больових прийомів.

Прийоми самостраховки, больові прийоми та кидки розучуються в обидва боки. Виконання больових прийомів, кидків та прийомів обеззброєння поєднуються з нанесенням противнику ударів рукою та ногою у найбільш уразливі місця та доводяться до положення зв'язування лежачи або конвоювання.

Для навчання простим за рухливою структурою прийомам .і діям (уколи, удари, захист від ударів) планується в середньому 8-10 хв., а більш складним (обеззброєння) – 15-20 хв. В кінці основної частини заняття проводиться комплексне тренування або навчальні сутички.

До змісту комплексних тренувань включаються пересування, подолання перешкод у поєднанні з поразками чучел багнетом, прийомам рукопашного бою. На перших заняттях створюється нескладна обстановка, у наступних – кількість перешкод, які треба долати, і дистанція збільшується, розстановка чучел ускладнюється. Порядок дій військовослужбовців з тренувальними палицями визначає керівник занять. Комплексні тренування періодично проводяться із застосуванням імітаційних засобів.

Навчальні сутички є основною формою удосконалення навичок і умінь рукопашного бою у військовослужбовців. Вони організовуються на кількох навчальних точках чи групами (один проти одного, один проти двох-трьох, двоє проти трьох і т.д.). Сутички проводяться з макетами зброї або без зброї за умов, що визначені керівником занять. У залежності від ступеня обумовленості дій противників сутички розподіляються на обумовлені і необумовлені (вільні бої). В обумовлених сутичках керівник занять суворо визначає дії нападаючих і тих, що обороняються (вид зброї чи її відсутність, дистанція, напрямок, вид і швидкість атакуючих дій, захисні дії. Їх зміни недопустимі. В напів­обумовлених сутичках дозволяєте варіювати вказаними компонентами рухливих дій чи їх сполученням допускається активне маневрування і вибір моменту атаки. Вільні бої організовуються при досягненні тими, що навчаються, відповідного рівня підготовленості, але не раніше, ніж через 1 рік навчання.

3.14.4. Під час навчання прийомам рукопашного бою застосовуються розпорядження і команди:


 • для підготовки до бою – "До бою – ГОТУЙСЯ"; для нанесення уколу на місці “КОЛИ”; для нанесення уколів у русі – "Нанести укол по мішені” (чучелу) – "ВПЕРЕД";

 • для відбиття – "Вправо (вліво, вниз направо) – "ВІДБИЙ"; для нанесення ударів – "Кулаком (ребром долоні, ногою, ножем, прикладом, лопатою) "БИЙ";

 • для виконання прийомів за розподілом вказуються вихідне положення і порядок виконання, наприклад, при навчанні задньої підніжки: "Перші номери кроком лівої ноги в бік осадити противника, "Роби – РАЗ"; підбити правою ногою підколінний згин ноги противника і ривком руками вниз кинути його на землю, "Роби – ДВА"; позначити удар каблуком в підребер'я, "Роби – ТРИ";

 • для одночасного виконання больового прийому, обеззброєння чи кидка – "Загин руки за спину – почи-НАЙ", "Задню підніжку –
  почи-НАЙ", "Обеззброєння – почи-НАЙ" і т.д.;

 • для виконання комбінацій з прийомів і дій даються вказівки, а потім виконавча команда "ВПЕРЕД", наприклад, "Переповзти 5 метрів, повалити противника кидком із захватом ніг ззаду і провести душіння – ВПЕРЕД".

Попередження травматизму на заняттях з рукопашного бою забезпечується:

 • дотриманням встановленої послідовності виконання прийомів, дій і вправ, оптимальних інтервалів і дистанцій між тими, що навчаються, при виконанні прийомів зі зброєю в русі;

 • правильним застосуванням прийомів страховки і самостраховки;

 • застосуванням ножів (багнетів) з надітими на них ножнами чи макетів ножів, піхотних лопат, автоматів;

 • проведенням прийомів і кидків з підтримкою партнера за руку і виконанням їх від середини килима (ями з піском) до краю; проведенням больових прийомів, душіння і обеззброєння плавно, без засування великої сили; за сигналом партнера голосом "і" негайно припинити виконання прийому;

 • удари при виконанні прийомів з партнером тільки позначати;

 • дотримуватись правил застосування імітаційних засобів.

Вправа 19. Загальний комплекс прийомів рукопашного бою (РБ-1).

Укол багнетом (тичок стволом) - послати автомат (карабін) багнетом (стволом) у ціль з одночасним поштовхом правою ногою і випадом лівою (мал. 6); висмикнути багнет і поштовхом лівою ногою прийняти готовність до бою на місці або продовжувати рух.

Удар прикладом збоку - рухом зброї правою рукою наліво, а лівою до себе з одночасним поворотом тулуба вліво нанести удар кутом прикладу у голову противника. У момент удару права нога виставляється дещо вперед лівої (мал. 7).

Захист підставкою автомата (карабіну) - виконується вліво, вправо, вгору і донизу під удари противника (мал. 8).

Відбиви автоматом (карабіном) - виконуються ударом кінця ствола чи багнетом по зброї противника вправо, вліво чи донизу направо. Вслід за відбивом проводиться відповідна атака.

Колючі удари ножем – наносяться швидким рухом озброєної руки згори і знизу.

Звільнення від захоплень противника: автомата (карабіна) – нанести противнику удар ногою в пах, повернутися боком до противника, нанести удар ногою в коліно (по гомілці), вирвати зброю (мал. 9);

шиї ззаду – присідаючи, захопити руку (руки) противника і повернути голову в бік, нанести удар каблуком по гомілці, різким рухом рук вгору звільнитися від захоплення;

шиї спереду – нанести удар ногою, з'єднуючи разом кулаки і розводячи лікті в сторони, нанести удар знизу вгору між руками противника (мал.10).

Удари рукою і ногою – наносяться основою зімкнутих в кулак пальців, м’язовою частиною кулака, основою і ребром долоні, ліктем і передпліччям, носком ноги, каблуком, стопою, коліном, Удари наносяться найкоротшим шляхом в найбільш вразливі місця: по голові, ключиці, по суглобах рук і ніг, в сонячне сплетіння, печінку по нирках, підребер'я. Після удару приймається готовність до бою чи застосовуються інші прийоми.

Захист підставкою рук – виконується підставкою одного (двох) чи навхрест двох передпліч під удар зверху, знизу і збоку (мал.11), а також підставкою долоні під удар противника рукою.

Душіння ззаду – підскочити до противника ззаду, рукою захопити голову потягнути її до себе, передпліччям другої руки захопити шию і нанести удар ногою в підколінний згин, з'єднати руки і, розвертаючись вліво (вправо), навалити противника собі на спину, провести душіння (мал.12).Обеззброєння противника при уколі багнетом:

 • з відходом вліво – з кроком вліво відбити передпліччям і захопити зброю, з кроком вперед захопити зброю другою рукою;

 • нанести удар ногою в пах (коліно) збоку, вирвати зброю (мал.13);

 • з відходом вправо з кроком вправо відбити передпліччям і захопити зброю, з кроком вперед захопити зброю другою рукою;

 • нанести удар ногою в коліно збоку і вирвати зброю (мал.14).


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка