Міністерство культури україни київський національний університет культури І мистецтвСторінка3/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ (В Т.Ч. СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ)

Основні поняття і визначення зі стандартизації. Об’єкт стандартизації. Мета стандартизації. Органи стандартизації в Україні. Державна і галузева служби стандартизації. Функціональні обов’язки служби стандартизації підприємства. Основні положення Державної системи стандартизації в Україні. Категорії нормативних документів зі стандартизації. Об’єкти стандартизації на підприємстві. Принципи стандартизації. Міжнародна та регіональна діяльність України в сфері стандартизації.

Роль та значення міжнародної стандартизації. Основні завдання з міжнародного науково-технічного співробіт­ництва України в галузі стандартизації. Провідні міжнародні організації зі стандартизації, їх структура та функції. Мета та функції Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології і сертифікації. Порядок розробки і затвердження міжнародних НД. Вимоги до об’єктів стандартизації у міжнародних НД. Вплив міжнародних НД на економіку різних країн. Міжнародні НД та їх використання.

Основні поняття і визначення у сфері підтвердження відповідності. Принципи державної політики у сфері підтвердження відповідності. Підтвердження та декларування відповідальності. Сертифікат відповідності. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення системи сертифікації УкрСЕПРО. Склад системи сертифікації УкрСЕПРО. Розподіл відповідальності в системі сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва в системі УкрСЕПРО. Порядок проведення атестації виробництва. Зупинка або припинення дії атестата.

Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО. Схеми (моделі) сертифікації продукції. Основні цілі сертифікації. Вибір схеми сертифікації. Етапи порядку проведення робот із сертифікації. Сертифікація систем якості в системі УкрСЕПРО. Етапи процесу сертифікації систем якості. Особливості сертифікації харчової продукції і продовольчої сировини. Сертифікація послуг.

Порядок і правила сертифікації послуг у індустрії гостинності. Особливості сертифікації готельно-ресторанних послуг. Сертифікація готельних послуг. Сертифікація послуг харчування. Знаки відповідності продукції, прийняті в міжнародних і національних системах сертифікації. Форми документів на проведення сертифікації послуг громадського харчування. Основні функції організаційно-методичного центру з сертифікації послуг громадського харчування. Схеми сертифікації товарів і послуг в індустрії гостинності.

Роль вимірів в сучасному суспільстві, основні поняття метрології. Науково-технічні основи метрологічного забезпечення. Фізичні величини та їх вимір. Міжнародна система одиниць. Засоби та методи вимірів. Загальні відомості про еталони. Погрішності вимірів. Організаційна основа метрологічного забезпечення. Державна система забезпечення єдності вимірів. Законодавча метрологія. Метрологічна служба України. Метрологічний нагляд за єдністю вимірювань у готельно-ресторанному господарстві.

Визначення поняття якості. Поняття якості продукції. Основні принципи організації управління якістю. Значення підвищення якості. Фактори поліпшення якості. Умови поліпшення якості продукції. Якість як об’єкт управління. Застосування основних принципів теорії управління до якості продукції.

Основні етапи розвитку менеджменту якості в економічно розвинених країнах: 14 постулатів якості Е. Демінга; роботи Дж. Джурана з менеджменту якості; роботи Ф. Кросбі з менеджменту якості; роботи Ф. Фейгенбаума з менеджменту якості; роботи К. Ісікаві з менеджменту якості; роботи Г. Тагучі менеджменту якості. Розвиток систем управління якістю в СРСР. Сучасний стан менеджменту якості в Україні.

СУЯ як механізм діяльності закладу готельно-ресторанного господарства в сфері управління якістю. Організаційне забезпечення розробки та впровадження СУЯ в закладах готельно-ресторанного господарства. Настанови з якості. Документування систем якості. Політика закладу готельно-ресторанного господарства у сфері якості.

Система комплексного управління якістю (TQM). Загальна характеристика та основні елементи TQM. Взаємозв`язок систем якості з принципами комплексного управління якістю TQM. Застосування систем TQM в різних сферах діяльності.

Концепція та методи TQM. Використання сучасних методів менеджменту якості в готельно-ресторанному господарстві.

Кваліметрія, практичні завдання кваліметрії. Класифікація показників якості продукції. Прогнозування якості продукції. Методи прогнозування рівня якості продукції. Загальні відомості про оцінювання рівня якості продукції. Оцінювання технічного рівня продукції. Оцінювання рівня якості продукції одного виду. Оцінювання рівня якості різнорідної продукції. Оцінювання рівня якості продукції на стадіях її виготовлення й експлуатації або споживання. Оцінювання рівня якості та ефективності праці.

Класифікація показників якості кулінарної продукції, готельних послуг та послуг харчування. Методи визначення показників якості продукції та послуг. Ієрархічна структура комплексного показника якості кулінарної продукції, послуг ресторанних та готельних. Практична кваліметрія у готельно-ресторанному господарстві. Застосування загальних процесів кваліметрії алгоритму розрахунку комплексного показника якості для кулінарної продукції і послуг в готельно-ресторанному господарстві. Арбітражні та експрес-методи визначення фальсифікації продукції ресторанного господарства. Органолептичний контроль якості та порядок його здійснення. Характеристика шкал органолептичної оцінки готової продукції ресторанного господарства.

Вимоги нормативної документації до якості сировини та напівфабрикатів, що поступають у заклади ресторанного господарства, готової кулінарної продукції, організації роботи закладів ресторанного господарства різних видів, реалізації кулінарної продукції, приймання, упакування, маркування, транспортування і зберігання.

Кваліфікаційні вимоги до виробничого та обслуговуючого персоналу ресторанного господарства. Вимоги до матеріально-технічної бази готелів різних категорій. Характеристика показників якісного обслуговування по наданню основних і додаткових послуг в готелях. Готельний етикет – важливий чинник якості готельних послуг.

Структура комплексного показника якості для кулінарної продукції оцінки раціонів харчування, щодо забезпечення фізіологічних потреб у харчових речовинах різних груп споживачів. Комплексний показник якості продукції, виготовленої за новими технологіями. Комплексний показник якості рівня надання послуги харчування.

Аналіз якості обслуговування на основі структуризації функції обслуговування. Методи визначення одиничних і узагальнених показників якості готельних послуг. Використання комплексного показника якості послуг у підвищенні якості та управлінні діяльністю закладу готельно-ресторанного господарства.


УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (В Т.Ч. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ)

Загальні відомості про механічне устаткування. універсальні кухонні машини. Поняття про технологічну машину. Класифікація механічного устаткування. Конструктивні вимоги та умови експлуатації технологічних машин і механізмів. Продуктивність та потужність машин. Призначення та види універсальних кухонних машин. З’ємні пристрої універсальних кухонних машин.

Мийне устаткування. Машини для миття посуду та їх класифікація. Машини для миття посуду періодичної дії. Машини для миття посуду безперервної дії. Спеціальні машинию. Устаткування для миття овочів.

Устаткування для чищення сировини. Класифікація устаткування для чищення сировини. Способи очищення овочів. Фактори, що впливають на ефективність процесу чищення картоплі. Машини для чищення овочів періодичної дії. Машини для чищення овочів безперервної дії.

Устаткування для подрібнення продуктів. Класифікація процесів подрібнення, механізмів і машин для їх виконання. Розмелювальні машини та механізми. Машини та механізми для протирання продуктів. Машини та механізми для одержання пюреподібної маси.

Устаткування для нарізування продуктів. Інструменти для нарізування, їх характеристика та використання. Класифікація устаткування для нарізування продуктів. Машини та механізми для нарізування сирих і варених овочів. Машини для нарізування м’яса. Машини для нарізування гастрономічної продукції та хліба.

Місильно-перемішувальне і дозувально-формувальне устаткування. Класифікація процесів замішування і перемішування продуктів, машин і механізмів для їх виконання. Механізми для перемішування продуктів. Машини для замішування тіста. Устаткування для збивання продуктів.

Загальні принципи будови теплових апаратів, універсальні теплові апарати. Класифікація теплових апаратів. Принцип будови теплових апаратів. Теплогенеруючі пристрої. Техніко-економічні показники роботи теплових апаратів. Будова та принцип дії плит. Призначення, будова, принцип дії та правила експлуатації пароконвектоматів.

Устаткування для варіння харчових продуктів. Характеристика устаткування для варіння харчових продуктів. Будова, арматура та контрольно-вимірювальні прилади для оснащення електричних котлів, правила їх експлуатації. Автоклави, їх будова і правила експлуатації. Будова та принцип дії пароварильних апаратів.

Жарильно-пекарське устаткування. Класифікація жарильно-пекарського устаткування. Сковороди, їх будова, правила експлуатації, регулювання теплового режиму. Призначення фритюрниць, їх будова, правила експлуатації, регулювання теплового режиму. Жарові та пекарські шафи: класифікація, будова, правила експлуатації, регулювання теплового режиму. Будова та принцип дії грилів та апаратів для смаження млинців.

Водонагрівальне та допоміжне устаткування. Класифікація водонагрівального устаткування. Електричні кип’ятильники, їх будова, принцип дії, правила експлуатації. Техніко-економічні показники водонагрівачів. Класифікація допоміжного кухонного устаткування. Марміти: будова, правила експлуатації. Загальна характеристика теплових шаф, теплових стійок, ламп для підігріву, теплових вітрин.

Загальні відомості про холодильне устаткування. Призначення та види холодильної обробки харчових продуктів. Способи отримання холоду. Складові частини холодильного устаткування. Схема і принцип дії компресійної холодильної машини.

Торговельне холодильне устаткування. Класифікація торговельного холодильного устаткування. Стаціонарні холодильні камери, їх види та обладнання. Будова та особливості експлуатації збірних холодильних камер. Холодильні шафи, вітрини, прилавки та охолоджувальні столи.

Ваговимірювальне устаткування. Призначення та види ваговимірювального устаткування. Метрологічні, торговельно-експлуатаційні та санітарно-гігієнічні вимоги до ваг. Будова окремих вузлів та принцип дії циферблатних ваг. Види та особливості експлуатації електронних ваг. Порядок державного і відомчого нагляду та контролю за експлуатацією ваговимірювального устаткування.

Реєстратори розрахункових операцій. Призначення реєстраторів розрахункових операцій, перспективні напрями їх використання в єдиній системі обліку. Класифікація реєстраторів розрахункових операцій. Будова і режими роботи реєстраторів розрахункових операцій. Правила експлуатації реєстраторів розрахункових операцій. Системи безконтактної ідентифікації товарів.

Торговельні автомати і підіймально-транспортне устаткування. Будова та принцип дії торговельних автоматів для продажу рідких та штучних товарів. Правила експлуатації та техніка безпеки в процесі користування торговельними автоматами різних видів. Класифікація підіймально-транспортного устаткування, основні його вузли і роль у функціонуванні закладів готельно-ресторанного господарства. Устаткування для транспортування вантажів. Правила експлуатації підіймально-транспортного устаткування.

Системи автоматизації діяльності закладів ресторанного і готельного господарства. Призначення і види систем автоматизації закладів ресторанного і готельного господарства. Структура системи автоматизації діяльності ресторанів D2 System. Характеристика окремих складових модулів D2 System. Системи автоматизації діяльності закладів готельного господарства
ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Загальні положення і організація проектування. Мета, завдання проектування готелів. Терміни та визначення понять. Законодавча та нормативна база. Вихідні дані і завдання для проектування. Пояснювальна записка і робоча документація. Загальні дані. Обов’язкові креслення, схеми, ілюстрації та роздатковий матеріали. Вимоги до оформлення пояснювальної записки і креслень проекту.

Концептуальні засади проектування готелів і готельних комплексів різних категорій. Концептуальні рішення розміщення готелів в планувальній структурі міста. Заміське розташування готелів. Концепції архітектури готельної будівлі і зонування земельної ділянки. Концептуальні підходи до визначення типу, призначення і категорії готелю, функціональні фактори при його проектуванні. Концептуальні підходи до визначення способів організації функціональних груп приміщень готельного підприємства. Організація вертикальних і горизонтальних зв’язків в готелі. Сучасні концептуальні рішення готельних підприємств України та світу. Призначення готелів та їх розміщення в планувальній структурі міста. Правила розміщення готелів на земельній ділянці. Зовнішня організація функціональних елементів готелю залежно від його категорії. Зонування земельної ділянки.

Нормативні вимоги до проектування приймально-вестибюльної групи приміщень готелю. Функціональна організація приміщень приймально-вестибюльної групи. Організація потоків руху людей в приймально-вестибюльній групі. Вимоги до розміщення комунікаційних зон (з ліфтовими холами) в приймально-вестибюльній групі. Освітлення та об’ємно-планувальні рішення приміщень приймально-вестибюльної групи. Вестибюль готелю. Розміщення і вимоги до рецепції в готелі. Обов’язкові вимоги до розміщення окремих служб приймально-вестибюльної групи готелю. Функціональне зонування приймально-вестибюльної групи приміщень готелю.

Склад житлових приміщень готелю. Форми житлової зони приміщень в загальній структурі будівлі готелю (прямокутна, компактна, атріумна, ускладнена). Особливості горизонтальних зв’язків житлової зони готелю. Правила розміщення житлових приміщень в готелі. Послідовність виконання і особливості планувальних рішень і облаштування житлових номерів різних типів. Нормативні вимоги до проектування номерів в готелі. Структура готельного номера. Характеристика різних типів номерів. Співвідношення і площі номерів залежно від категорії готелю. Особливості планувальних рішень і облаштування житлових номерів різних типів.

Нормативи проектування закладів ресторанного господарства. Особливості виробничої діяльності закладів ресторанного господарства при готелі. Тип і місткість закладів ресторанного господарства залежно від категорії готелю. Технологічні і санітарно-гігієнічні вимоги до проектування ЗРГ при готелі. Склад і площі приміщень закладів ресторанного господарства. Експлікація приміщень ЗРГ. Технологічні вимоги до проектування ЗРГ при готелі. Правила розміщення окремих груп приміщень в закладі ресторанного господарства. Правила і послідовність розробляння об’ємно- планувального рішення ЗРГ. Обгрунтування кількості та типу технологічного устаткування в ЗРГ при готелі залежно від особливостей виробничого процесу. Розміщення устаткування у виробничих приміщеннях ЗРГ.

Нормативна база проектування приміщень побутового обслуговування і торгівлі. Особливості організації діяльності побутового обслуговування і торгівлі при готелі. Склад і площі приміщень побутового обслуговування і торгівлі залежно від категорії типу готелю. Розміщення ПКДП в готелі. Нормативна база проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення (ПКДП). Особливості організації діяльності ПКДП при готелі. Склад і площі приміщень ПКДП залежно від категорії типу готелю. Розміщення ПКДП в готелі.

Нормативна база проектування приміщень ПФОП в готелі. Розміщення ПФОП в готелі: основні і допоміжні ПФОП; відкриті спортивні споруди; криті спортивні споруди; об’єкти SPA. Склад, розміри і площі споруд ПФОП залежно від категорії типу готелю. Нормативна база проектування адміністративних приміщень у готелі. Розміщення адміністративних приміщень у готелі. Склад, розміри і площі адміністративних приміщень залежно від категорії і типу готелю. Нормативна база проектування господарських та виробничих приміщень (ГВП) в готелі. Розміщення господарських та виробничих приміщень в готелі. Склад, розміри і господарських та виробничих приміщень залежно від категорії і типу готелю. Функції проектувальника при розробленні принципових схем улаштування інженерних систем і обладнання в готелі. Правила розміщення службових ліфтів та сходів в готелі.

Нормативна база проектування адміністративно-побутових приміщень у готелі. Розміщення адміністративно-побутових приміщень у готелі. Склад, розміри і площі адміністративно-побутових приміщень залежно від категорії і типу готелю. Категорія готелю і функціональні фактори при його проектуванні: приймання і розселення; особливості організації харчування в готелі; додаткові послуги. Організація вертикальних і горизонтальних зв’язків в готелі. Композиційні схеми планувальних рішень готелів.

Взаємозв’язок і загальні планувальні вимоги до окремих елементів будівлі готелю. Вимоги до планування окремих груп приміщень готелю: приймально-вестибюльної, житлової, культурно-дозвіллєвої, фізкультурно-оздоровчої, побутового обслуговування та торгівлі, адміністративної, господарської та виробничої, адміністративно-побутової, ЗРГ. Визначення форми і етажності будівлі готелю. Функціональне зонування приміщень готелю згідно структури сервісного процесу.

Концепція «комфорту у готелі». Система управління інженерним обладнанням (BMS), система управління номером (RMS). Вимоги до житлових і громадських приміщень: об’єм, температура, відносна вологість, захист від небажаних запахів, пиловидалення, окислюваність повітря, освітленість приміщень, захист від іонізуючого і високочастотного випромінювання і внутрішніх джерел, рівні електромагнітних полів тощо. Протипожежна безпека в готелі.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Поняття підприємства. Місія, цілі підприємства, його економічні функції. Класифікація підприємств згідно з Господарським кодексом України

Планування як домінантна функція управління. Види планування. Система планів підприємства. Система інформаційного, методичного та організаційного забезпечення процесу планування економічної діяльності підприємства.

Сутність та основні етапи стратегічного планування на підприємстві. поняття життєвого циклу підприємства та моделі економічного розвитку підприємства з урахуванням стадії життєвого циклу. Оцінка розробленої стратегії економічного розвитку підприємства.

Загальна характеристика продукції та послуг, їх класифікація та вимірники обсягу. Номенклатура та асортимент продукції (послуг). Поняття оновлення та розширення асортименту. Валова, товарна, чиста і реалізована продукція. Виробнича програма підприємства, її ресурсне обґрунтування та задачі підприємства перед її розробкою.

Поняття реалізації продукції (послуг). Значення показника в розвитку підприємства та обсягу господарської діяльності підприємства. Фактори, що визначають обсяг реалізації продукції (послуг).

Змістовна характеристика матеріально-технічного забезпечення (МТЗ). Форми та системи МТЗ.

Поняття економічних ресурсів підприємства. Матеріальні, нематеріальні, фінансові та трудові ресурси, їх характеристика та складові. Ресурсний потенціал підприємства, його характеристика як системи.

Сутність основних фондів (ОФ) та класифікація їх за основними ознаками. Просте та розширене відтворення ОФ. Соціально-економічне значення і система показників ефективності відтворення і використання ОФ.

Поняття оборотних фондів (Об.Ф.) та обігових активів, їх класифікація за основними ознаками. Показники оцінки ефективності використання Об.Ф.

Поняття персоналу. Класифікація персоналу підприємства. Чинники, що потребують у процесі розрахунку необхідної чисельності персоналу підприємства. Методи планування чисельності та складу персоналу. Поняття продуктивності праці та показники її оцінки. Управління продуктивністю праці, чинники її зростання. Організація стимулювання праці персоналу.

Поняття нематеріальних ресурсів та їх класифікація.

Поняття фінансових ресурсів. Види фінансових ресурсів в залежності від джерела формування.

Поточні витрати як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат на виробництво за окремими ознаками (по економічним елементам, за місцем виникнення, за способом перенесення вартості на продукцію та послуги, за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат).

Поняття та види доходів підприємства. Джерела формування доходів підприємства.

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Види прибутку та методика їх розрахунку.

Поняття ліквідності, кредитоспроможності, платоспроможності підприємства та показники їх визначення. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Показники ділової активності та фінансової стійкості: методика їх обчислення. Визначення інтегральної ефективності діяльності підприємства.

Сутність, характеристика інвестицій. Класифікація інвестицій за основними ознаками, джерела їх формування.

Сутність бізнес-плану (БП), його значення в розвитку економіки галузей та розвитку інноваційних процесів на підприємстві. Основні цілі та функції БП.

Сутнісна характеристика банкрутства підприємства. Види банкрутства. Причини і симптоми банкрутства фірми.


«МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

Сутність управління та менеджменту. Суб'єкт та об'єкт управління, їх характеристика, взаємозв'язок і взаємодія. Менеджмент як вид професійної управлінської діяльності в умовах ринкових відносин.

Заклад готельного (ресторанного) господарства та готельно-ресторанний комплекс як об’єкт управління.

Управлінська діяльність менеджера в готельно-ресторанному господарстві. Роль менеджера в готельно-ресторанному господарстві. Види розподілу управлінської праці. Види управлінських працівників. Сутність та основні елементи управлінської діяльності. Управлінська праця. Діяльність керівника та його рольові функції.

Вимоги до менеджерів. Особливості підготовки менеджерів за сучасних умов.

Принципи та функції менеджменту. Функціональна спеціалізація управління в закладах готельно-ресторанного господарства. Основні (загальні) та спеціальні функції менеджменту, їх взаємозв'язок.

Сутність і зміст функції планування й прогнозування. Стратегічне планування діяльності закладів готельно-ресторанного господарства.

Функція організації як базисна функція менеджменту, її зміст та напрями реалізації в закладах готельно-ресторанного господарства. Координування як функція забезпечення ритмічної роботи закладу, умови її виконання.

Функція мотивації (стимулювання) її сутність і значення, порядок та напрями реалізації в закладах готельно-ресторанного господарства. Характеристика теорій мотивації.

Функція контролю як форма зворотного зв'язку від підрозділів закладу до органів управління. Види контролю в готельно-ресторанному господарстві. Органи зовнішнього і внутрішнього контролю за діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства. Попередній, поточний і заключний контроль. Регулювання процесу виробництва та обслуговування на основі контролю за діяльністю підрозділів закладів готельно-ресторанного господарства.

Характеристика і класифікація спеціальних (конкретних) функцій менеджменту в закладах готельно-ресторанного господарства.

Прийняття управлінських рішень. Сутність управлінських рішень, їх значення для забезпечення ефективної роботи готельно-ресторанних комплексів. Класифікація управлінських рішень.

Вимоги до управлінських рішень: наукова обґрунтованість, реальність, цільова спрямованість, кількісна та якісна визначеність.

Технологія підготовки та прийняття управлінських рішень. Аналіз і класифікація проблем в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства. Етапи прийняття управлінських рішень.

Комунікації в управлінні. Сутність і види комунікацій. Оцінка ефективності комунікацій в системі управління.

Методи і стилі менеджменту. Значення системи методів менеджменту в роботі закладів готельно-ресторанного господарства.

Економічні методи менеджменту, їх значення та напрями використання в закладах готельно-ресторанного господарства. Зміст економічних методів менеджменту, комерційний розрахунок, ціноутворення, прибуток, матеріальне стимулювання.

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи менеджменту. Характеристика методів організаційного впливу: організаційне регламентування – закони, статути, положення, організаційне нормування, інструктування. Особливості регламентування в закладах готельно-ресторанного господарства. Розпорядчий вплив і форми його застосування: накази, розпорядження, вказівки.

Цілі, задачі та форми використання соціально-психологічних методів менеджменту: підвищення соціальної активності членів колективу, соціальне нормування і регулювання, методи пропаганди та агітації, формування оптимального психологічного клімату в колективі тощо.

Стилі управління: основні види, їх сутність і особливості застосування. Методи визначення, їх сутність і особливості застосування. Методи визначення та оцінки ефективності використання різних стилів управління.

Соціально-психологічні аспекти управління. Формування груп і управління ними. Групова динаміка і керівництво колективом групи. Значення груп у процесі управління. Формальні і неформальні групи та їх характеристика. Аспекти підвищення ефективності діяльності групи.

Влада і вплив: форми та основні ознаки. Авторитет керівника в процесі формування колективу.

Лідерство як соціально-економічне явище, сутність і значення в процесі управління групою.

Теорії лідерства, їх сучасний розвиток і підходи: автори та основний зміст.

Конфлікти: сутність, види і типи. Причини виникнення конфлікту.

Методи та стилі управління конфліктами: внутрішньо-особистісні, структурні, міжособистісні. Сутність міжособистісних стилів управління конфліктами.

Управління персоналом в закладах готельно-ресторанного господарства. Роль персоналу в досягненні ефективності та підвищення конкурентоспроможності закладів готельно-ресторанного господарства. Фактори, що визначають підвищену увагу менеджменту до персоналу в індустрії гостинності. Особливості та проблеми управління персоналом в готельному та ресторанному господарстві.

Визначення і класифікація персоналу закладів готельно-ресторанного господарства. Кількісні та якісні характеристики персоналу. Організаційна поведінка як об'єкт управління та фактори, що визначають її якість на підприємствах готельного та ресторанного господарства Зміст та завдання управління персоналом в закладах готельно-ресторанного господарства.

Кваліфікаційна структура персоналу закладів готельного та ресторанного господарства. Професії й посади основних підрозділів закладів готельного та ресторанного господарства. Кваліфікаційні вимоги до професій і посад основних підрозділів закладів готельного, ресторанного господарства.

Особливості професійного розвитку та зміст навчальних тренінгів персоналу в готельно-ресторанному комплексі. Критерії ділової оцінки персоналу. Проблеми мотивації та компенсації праці персоналу готельного комплексу.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка