Міністерство культури україни київський національний університет культури І мистецтвСкачати 361.83 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір361.83 Kb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ


Програма фахового випробування

для вступу на ІІІ курс освітнього рівня «Бакалавр»

напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного

рівня “молодший спеціаліст”

Обговорено і схвалено

на засіданні кафедри

міжнародного туризму

Протокол № 7 від 15.02.2016 р.

Київ-2016


Вступ
На навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Київський національний університет культури і мистецтв приймає на третій курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування». Прийом здійснюється за результатами фахового випробування. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Якщо абітурієнт подав заяви і на денну і на заочну форми навчання, то фахове випробування він складає єдине, за розкладом денної форми навчання. У випадку, якщо абітурієнт не склав фахове випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі.

Мета фахового випробування – створення рівних можливостей для вступу на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами, перевірки фахових теоретичних знань та можливості їх застосування на практиці.

На вступне фахове випробування виносяться дисципліни першого та другого року навчання для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.140103 «Туризм», а саме:  • основи туризмознавства;

  • туристичне краєзнавство;

  • регіональне середовище туристичної діяльності;

  • організація туристичних подорожей;

  • туристичне країнознавство;

  • спеціалізовані види туризму.

Програма включає: вступ, зміст дисциплін програми фахового випробування, перелік питань до програми фахового випробування, порядок проведення та оцінювання результатів фахового випробування, список літератури для підготовки до фахового випробування.
Зміст дисциплін програми фахового випробування
ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА

Предмет курсу. Зміст і завдання курсу. Місце курсу в системі дисциплін спеціалізації. Туризм як соціальне явище. Місце туризму в економіці країни. Функції туризму в суспільстві.

Поняття туристичної термінології. Туристична термінологія. Володіння туристичною термінологією, як фахова вимога.

Поняття класифікації туризму та її доцільність в організації туристичної діяльності. Основні критерії класифікації туризму. Класифікація видів туризму. Основні види туризму.

Поняття спеціальної туристичної літератури. Класифікація типів і видів туристичної літератури. Довідкова та методична література з питань туристичної діяльності. Принцип підбору та роботи з туристичною літературою. Вимоги до спеціальної туристичної літератури.

Поняття туристичної індустрії. Структура туристичної індустрії. Туристичний продукт, його види та особливості виробництва. Умови функціонування туристичної індустрії.

Загальні положення державного регулювання туристичною галуззю. Структура управління туризмом в Україні. Організаційні схеми управління туристичними підприємствами. Основні державні документи.

Поняття туристичних ресурсів. Класифікація туристичних ресурсів. Поняття туристичного районування. Принципи туристичного районування. Основна схема туристичного районування.

Туризм та навколишнє середовище. Охорона природи в туризмі. Туристичне природокористування. Види заповідних територій.

Поняття та структура міжнародного туризму. Фактори сприяння та гальмування розвитку міжнародного туризму. Динаміка розвитку міжнародного туризму. Типологія та класифікація туристичних організацій в міжнародному туризмі. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.

Поняття туристичної культури. Збереження культурно-етнічної своєрідності туристичних регіонів. Туристична етика. Туризм і релігія. Туристична субкультура.

Поняття глобалізації. Позитивні і негативні чинники розвитку туризму в умовах глобалізації. Геополітика і національна політика щодо розвитку туризму. Формування глобальних мереж в туристичній діяльності.


ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Туристично-памяткознавча характеристика визначних музеїв України. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму. Музей як соціокультурний інститут. Поняття «музей». Соціальні функції музею. Класифікація музеїв. Музейний предмет та його властивості. Музейна архітектура. Музейна комунікація. Науково-дослідна робота музеїв. Організація музейних фондів. Вивчення музейних предметів. Облік музейних фондів. Зберігання музейних фондів (режим зберігання, задачі консервації та реставрації, упаковка і транспортування музейних предметів, система зберігання музейних фондів). Експозиційна робота музею. Основні поняття. Методи побудови музейної експозиції. Експозиційні матеріали. Проектування експозиції (наукове і художнє проектування експозиції, основні етапи проектування музейних експозицій). Культурно-просвітницька робота музеїв. Основні форми культурно-просвітницької роботи музеїв. Музейні екскурсії. Різновиди культурно-просвітницької роботи музеїв (лекції, консультації, клуби, гуртки, музейні свята та ін.). Комерційна та фандрейзингова діяльність музеїв. Форми комерційної роботи музейних установ (послуги платного відвідування, експертиза (оцінювання), послуги оренди, салонні послуги, електронна комерція, аукціони, обміни експозиціями та тематичними виставками, виставково-ділова (форумна) діяльність, реалізація комерційних проектів із бізнес структурами, спонсорінг). Фандрейзинг. Інноваційні форми роботи музейної діяльності. Музейні скарби України. Типи і профілі музеїв. Виставки і виставкова діяльність. Етапи розвитку музейної справи в Україні. Характеристика визначних музеїв країни. Краєзнавчі музеї України. Діяльність етнографічних музеїв. Художні музеї України. Розвиток музеїв-заповідників. Діяльність галузевих музеї країни. Особливості підготовки і проведення музейних екскурсій. Професійна спеціалізація екскурсоводів. Музеї Києва як складова туристичних маршрутів.

Туристично-краєзнавчі ресурси Києва, правобережної та лівобережної України. Туристичне краєзнавство у системі національного краєзнавства. Функції та методи дослідження туристичного краєзнавства. Джерела туристичного краєзнавства. Основні форми і види організації краєзнавчого руху. Родовід українського краєзнавства, його традиції. Перші краєзнавчо-туристичні товариства України. Розвиток краєзнавства в УРСР. Розвиток туристичного краєзнавства на сучасному етапі. Зелена рекреаційна зона Києва. Ретроспектива розвитку парків Києва. Природно-рекреаційний потенціал міста. Розвиток індустрії гостинності міста. Сучасний стан готельного господарства столиці. Пам’ятки давньоруського періоду (Князівські палаци, Десятинна церква, Софійський собор, Золоті ворота, Михайлівський собор, Печерський, Кловський, Видубицький монастирі). Забудова Верхнього міста та Нижнього. Одержання містом Магдебурзького права. Розвиток торгівлі в місті. Пам’ятки XVII-XVIII ст. (Києво-Могилянська академія, Арсенал, Андріївська церква, Кловський палац, Царський (Маріїнський). Пам’ятки XIX-XX ст., як екскурсійні об’єкти (Гостинний двір, університет Св. Володимира, Олександрівський костел, Володимирський собор та ін.). Історико-географічні краї Правобережної України. Історико-культурний потенціал історичної Київщини. Об’єкти релігійного паломництва на Черкащині. Природно-рекреаційний потенціал розвитку туризму на Волині. Фортифікаційні споруди Поділля. Спелеоресурси краю. Історико-архітектурні пам’ятки Чернігівщини. Палацово-паркові ансамблі Лівобережної України (Сокиринський, тростянецький, Качанівський). Історико-літературні пам’ятки Полтавщини. Виникнення та розвиток українського театру в краї. Курорти Полтавщини. Історико-культурні ресурси Слобожанщини. Розвиток освітньої діяльності в краї. Палацово-паркові комплекси Слобожанщини. Екскурсійні об’єкти краю. Сакральні споруди Сумщини. Гетьманські столиці краю.

Туристично-краєзнавчі ресурси Західної і Південної України. Природно-рекреаційний потенціал Західної України. Курортні місцевості регіону. Історико-архітектурна спадщина Львова. Розвиток замкового туризму в Західній Україні. Сакральні об’єкти Західної України. Етнографічний потенціал краю. Історико-культурна спадщина Закарпаття. Розвиток спелеоресурсів. Центри паломництва в краї. Природно-рекреаційні ресурси краю. Туристична інфраструктура регіону. Історико-культурний потенціал. Екскурсійні об’єкти краю. Історико-культурна спадщина Одещини. Фортифікаційні споруди Одеси. Курортні регіони краю. Природні заповідники краю. Використання промислових об’єктів в сучасній туринській діяльності. Сакральні пам’ятки регіону. Природно-рекреаційні ресурси Автономної республіки Крим. Туристична інфраструктура. Екскурсійні об’єкти Південного берега Криму. Туристичні об’єкти Західного, Східного і Північного Криму. Фортифікаційні об’єкти краю. Спелеоресурси. Курортні місцевості. Сакральні об’єкти краю. Палацово-паркові ансамблі Південного берегу.
РЕГІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна характеристика регіонального середовища туристичної діяльності. «Регіональне середовище туристичної діяльності» як навчальна дисципліна. Основні поняття та визначення. Еволюція туризму в контексті географічної науки. Особистісні (людські) та територіальні (географічні) детермінанти туризму.

Туристський потенціал території та загальна характеристика його складових елементів. Туристські атракції. Туристичні умови. Туристична інформація.

Система географічних наук в туризмі. Предмет та завдання курсу «Регіональне середовище туристичної діяльності». Курс «Регіональне середовище туристичної діяльності» в системі географічних наук. Термінологічний апарат. Туристська дестинація.

Геопросторові моделі туризму. Поняття туристичного районування. Сучасні концепції туристичного районування світу. Принципи туристичного районування. Концепція сталого розвитку туризму.

Методологічні підходи до комплексної оцінки туристичного потенціалу території. Накопичення, упорядкування та аналіз географічної інформації для цілей туризму. Джерела інформації курсу «Регіональне середовище туристичних центрів». Рейтингові методи.

Методи збору географічної інформації Опис. Запит інформації. Оціночні методи. Інвентаризаційна таблиця. Туристичний паспорт території. Методи класифікації. Система індикаторів та класифікаційних ознак. Картографічний метод та форми його використання.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка