Міністерство екології та природних ресурсів україниСкачати 467.8 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації05.05.2017
Розмір467.8 Kb.
1   2   3

Довідка про виконання аналогічних договорів

з/п


№ та дата договору

Предмет договору

Найменування Замовника, адреса та телефон

Примітки

Лот 1
Лот 2
4. Наявність фінансової спроможності:

4.1. Копія балансу підприємства за 2011 рік.

4.2. Копія звіту про фінансові результати за 2011 рік.

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2011 рік (надають підприємства фінансова звітність яких включає указану форму звіту).

4.4. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше ніж за 10 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Примітки:

- документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям повинні бути складені у порядку, визначеному у цьому додатку;

- документи, що не передбачені чинним законодавством України для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів) (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям;
* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 3Перелік документів, які вимагаються від учасника

для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
1. Оригінал документу, виданого уповноваженим органом, який повинен свідчити про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство та бути чинною на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів (якщо в довідці не встановлено термін її дії вона має бути отримана не раніше ніж за 10 днів до дня розкриття пропозиції конкурсних торгів).

2. Оригінал довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів), що видана в органах Державної податкової служби України, яка повинна свідчити про відсутність зазначеної заборгованості та бути чинною на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів.

3. Документальне підтвердження провадження учасником конкурсних торгів господарської діяльності відповідно до положень його статуту:

- копія Статуту або іншого установчого документу;

- копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ) в органах статистики (для фізичних осіб – копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту);

- копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

- копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку.

4. Довідка складена у довільній формі, яка підтверджує, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.

5. Довідка складена у довільній формі, яка підтверджує, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

6. Довідка складена у довільній формі яка підтверджує, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису (для фізичних осіб);

7. Копія документу, що підтверджує правомочність на укладання договору (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника та інше). У разі якщо підписувати договір уповноважена інша особа - надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності).

Примітки:

- документи, які підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" повинні бути складені у порядку, визначеному у цьому додатку;

- документи, що не передбачені чинним законодавством України для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів) (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.
* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 4


Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі

Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних наук

Лот 1 - Підготовка методичних рекомендацій з розроблення і впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві

1. Назва: "Підготовка методичних рекомендацій з розроблення і впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві".

2. Підстави для виконання:

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року".

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р.

3. Мета і призначення:

Будівництво є яскравим прикладом антропогенної діяльності, що часто справляє серйозну негативну дію не тільки на окремі компоненти навколишнього середовища і їх збереження, але і на стійкість екосистем в цілому.

У місцях будівництва спостерігається високий рівень забруднення повітря, води, ґрунту. Тому питання впливу об'єктів будівництва на довкілля є надзвичайно актуальним.

Крім того, будівельний сектор є одним із найбільш енергоспоживаючих секторів, з часткою майже 40% всього енергоспоживання, що також призводить до значного забруднення довкілля.

Цей сектор багато в чому є енерго- неефективним. Серед головних причин неефективного енергоспоживання у будівельному секторі є:

відсутність стимулів для запровадження енерго-, ресурсозберігаючих, екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві для інвесторів та кінцевих споживачів.

недостатність або ж відсутність інформації щодо енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві.

З іншого боку, будівельний сектор має більше, ніж будь-який інший сектор, можливостей для швидкого та ефективного (в частині витрат) зниження забруднення довкілля та розвитку енергозбереження.

Одним із головних шляхів зменшення забруднення може бути досягнуто через розроблення і впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві.

4. Вихідні дані для надання послуги:

Перелік документів, які необхідно використовувати під час надання послуги:

Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року";

державні будівельні норми і правила;

директива Європейського Союзу 2002/91/ЄС від 16 грудня 2002 року) "Про енергетичне функціонування будівель";

директива Європейського Союзу 89/106 ЄС від 21 грудня 1988 рокуближення діючих у державах-членах законів, регламентів і адміністративних положень відносно будівельних виробів"5. Вимоги до надання послуги:

Науково-технічна продукція повинна містити:

аналіз досвіду впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві у розвинутих країнах ЄС;

проект методичних рекомендацій з розроблення і впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві;

рекомендації до правової бази України щодо адміністративного та економічного стимулювання, сприяння та посилення розвитку енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у сфері будівництва;

розробки циклу лекцій для проведення навчань з зазначеного питання.6. Терміни надання послуги:

Послуга має бути надана до 15 грудня 2012 року.7. Очікувані результати та порядок реалізації:

Науково-технічна продукція має бути представлена у вигляді аналітичного звіту, у якому має бути:

аналіз досвіду впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві у розвинутих країнах ЄС;

проект методичних рекомендацій з розроблення і впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві;

рекомендації до правової бази України щодо адміністративного та економічного стимулювання, сприяння та посилення розвитку енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у сфері будівництва;

розробки циклу лекцій для проведення навчань з зазначеного питання.8. Матеріали, які подають під час закінчення надання послуги та її етапів:

звіт науково-технічної продукції, передбаченої технічним завданням та умовами договору (3 комплекти);

акт здавання-приймання наданих послуг у трьох примірниках в паперовому та електронному вигляді, у тому числі кошториси фактичних витрат з розшифруванням за статтями, включаючи кошториси фактичних витрат від співвиконавців, акт звірки розрахунків, акт здавання-приймання необоротних активів;

витяг з протоколу засідання Вченої ради організації (за наявністю), яка надавала послуги.9. Порядок приймання наданих послуг:

Аналітичний звіт має бути розглянутий та схвалений Вченою радою організації (за наявності), яка надавала послуги, секцією "Стратегічного планування " Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України.

Виконавець здійснює супроводження наданих послуг протягом 12 місяців після завершення договору.

10. Вимоги до розробленої документації:

Аналітичний звіт, відповідно до пп. 4 і 5 даних технічних вимог, має бути представлений у трьох примірниках у паперовому (завірені підписом та печаткою виконавця) та в електронному вигляді.11. Вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом:

Не потребує технічного захисту інформації.Лот 2 - Розроблення плану заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів

1. Назва: "Розроблення плану заходів із стимулювання впровадження іноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів".

2. Підстави для виконання:

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року".

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р.

3. Мета і призначення:

Забезпечення стабільного фінансування природоохоронної діяльності, вдосконалення економічних інструментів є основними передумовами реалізації екологічної політики в Україні.

Розроблені та впроваджені на початку 90-х років XX століття економічні інструменти та механізми фінансування природоохоронної діяльності потребують подальшого розвитку в умовах глобалізації.

Внаслідок обмеженості бюджетних коштів важливим є пошук нових джерел фінансування природоохоронних заходів, спрямованих на ліквідацію забруднення, забезпечення екологічної безпеки, заходів, пов'язаних з відтворенням та підтриманням природних ресурсів у належному стані. У зв'язку з цим необхідно забезпечити сприятливий податковий, кредитний та інвестиційний клімат для залучення коштів міжнародних донорів та приватного капіталу в природоохоронну діяльність, створення суб'єктами господарювання систем екологічного управління, впровадження більш чистого виробництва, технологій ресурсо- та енергозбереження.

З метою розвитку економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності необхідно розробити план заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів.

4. Вихідні дані для надання послуги:

Перелік документів, які необхідно використовувати під час надання послуги:

Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року";

Податковий кодекс України;

Директива Європейського Союзу 96/61/EC "Про комплексне запобігання та контроль забруднень" (IPPC);

Директива Європейського Союзу 2004/35/ЄС "Про екологічну відповідальність.5. Вимоги до надання послуги:

Науково-технічна продукція повинна містити:

аналіз зарубіжного досвіду щодо існуючого механізму стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;

план заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;

перелік законодавчих та нормативно-правових документів, необхідних для запровадження в Україні інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;

курс лекцій для навчання представників центральних та місцевих органів влади, бізнесу, громадськості щодо основних напрямків розвитку ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів.6. Терміни надання послуги:

Послуга має бути надана до 15 грудня 2012 року.7. Очікувані результати та порядок реалізації:

Науково-технічна продукція має бути представлена у вигляді аналітичного звіту, у якому має бути аналіз зарубіжного досвіду щодо існуючого механізму стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, а також:

план заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;

перелік законодавчих та нормативно-правових документів, необхідних для запровадження в Україні інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;

курс лекцій для навчання представників центральних та місцевих органів влади, бізнесу, громадськості щодо основних напрямків розвитку ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів.

8. Матеріали, які подають під час закінчення надання послуги та її етапів:

звіт науково-технічної продукції, передбаченої технічним завданням та умовами договору (3 комплекти);

акт здавання-приймання наданих послуг у трьох примірниках в паперовому та електронному вигляді, у тому числі кошториси фактичних витрат з розшифруванням за статтями, включаючи кошториси фактичних витрат від співвиконавців, акт звірки розрахунків, акт здавання-приймання необоротних активів;

витяг з протоколу засідання Вченої ради організації (за наявністю), яка надавала послуги.9. Порядок приймання наданих послуг:

Аналітичний звіт має бути розглянутий та схвалений Вченою радою організації (за наявності), яка надавала послуги, секцією "Стратегічного планування " Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України.

Виконавець здійснює супроводження наданих послуг протягом 12 місяців після завершення договору.

10. Вимоги до розробленої документації:

Аналітичний звіт, відповідно до пп. 4 і 5 даних технічних вимог, має бути представлений у трьох примірниках у паперовому (завірені підписом та печаткою виконавця) та в електронному вигляді.11. Вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом:

Не потребує технічного захисту інформації.1 Учасник має право подати пропозицію щодо обраної (обраних) частини (частин) предмета закупівлі (лота (лотів).
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка