Міністерство аграрної політики та продовольства України Харківська державна зооветеринарна академія Гноєвий Віктор івановичСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Харківська державна зооветеринарна академіяГноєвий Віктор іванович
Бібліографічний покажчик наукових праць за 1964-2010 рр.
До 75-річчя від дня народження професора

Віктора Івановича Гноєвого

Харків – 2011
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Харківська державна зооветеринарна академія


Гноєвий Віктор іванович
Бібліографічний покажчик наукових праць за 1964-2010 рр.
До 75-річчя від дня народження професора

Віктора Івановича Гноєвого


Харків - 2011

УДК 636.084(092)

Укладачі: В.М. Кандиба, І.В. Гноєвий, Г.В. свириденко.

Автор вступної статті – В.М. Кандиба.

Переклад з англ. Ю. Є. Андрієнко.


Кандиба В. М. Гноєвий Віктор іванович : бібліографічний покажчик наукових праць за 1964-2010 рр. / В. М. Кандиба, І. В. Гноєвий, Г. В. свириденко. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2011. – с. – (Харківська державна зооветеринарна академія).
У виданні відображено основні етапи життя, науково-виробничу діяльність професора В.І. Гноєвого – відомого вченого у галузі технології кормів і годівлі сільськогосподарських тварин.

Віктор Іванович – розробник теорії якості кормів з високим вмістом клітковини за показниками їх анатомо-морфологічної будови та надмолекулярної і тонкої фізико-хімічної структури, автор ряду способів підвищення ефективності використання синтетичних азотистих речовин, концентрованих кормів у годівлі жуйних тварин. Зробив вагомий внесок в удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі кормів, створення повноцінної і стабільної кормової бази у молочному скотарстві, в обґрунтуванні цілорічно однотипної годівлі молочної худоби, застосування біологічно активних речовин рослинного походження для підвищення продуктивності тварин.


The publication highlights the milestones in life and scientific activity of Gnoyevoy V., professor and outstanding scientist in the field of feed production technology and agricultural animal feeding.

Victor Ivanovich is the author of feed quality theory. The top fiber content was defined according to anatomic, morphological, physical and chemical characteristics and super-molecular structure. He developed a lot of procedures to up synthetic, nitrogenous substance efficiency and concentrates for ruminant feeding. He contributed greatly in energy-saving technology improvement of feed storage, full-value and stable fodder base formation in dairy cattle husbandry.

He validated annual uniform feeding of dairy cattle. Biologically-active substances of floristic origin were used for animal performance boost.

Основні дати життя та діяльності професора Гноєвого віктора Івановича

29 лютого 1936

Народився в с. Дергачі Дергачівського р-ну Харківської обл.

1944 – 1954

Учень Дергачівської СШ № 5

1954 – 1959

Студент харківського зоотехнічного інституту

1959 – 1962

Старший зоотехнік Лозівського кінного заводу № 124 Харківської обл.

1962 – 1965

Аспірант Харківського зооветеринарного інституту

1965

Захист кандидатської дисертації : ,,ефективність використання кукурудзяного силосу, збагаченого сечовиною або аміачною водою, у раціонах ремонтних телиць”

1965 – 1969

Завідувач відділу тваринництва Тернопільської обласної державної сільськогосподарської дослідної станції

1969 – 1971

Старший науковий співробітник відділу годівлі тварин НДІ землеробства і тваринництва Західного регіону України

(м. Львів)1971 – 2006

Старший науковий співробітник лабораторії комбікормів, завідувач лабораторії, відділу технології виробництва, заготівлі, зберігання і використання кормів Інституту тваринництва НААНУ (м. Харків)

1980

завідувач лабораторії технології заготівлі, зберігання і використання кормів

1981

завідувач відділу технології виробництва, заготівлі, зберігання і використання кормів

1987

Захист докторської дисертації : ,,Методи підвищення ефективності використання грубих і концентрованих кормів у годівлі великої рогатої худоби”

1989

Присуджено звання Лауреат премії Ради Міністрів СРСР

1999

Присуджено вчене звання професора

2002

завідувач лабораторії виробництва кормів

2004

За особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціально-економічних проблем харківської області нагороджений Дипломом з призначенням іменної стипендії харківської обласної державної адміністрації ім. О.Н. Соколовського з аграрних наук)

2006

Професор кафедри технології кормів і годівлі тварин Харківської державної зооветеринарної академії


The red-letter dates in life and scientific work of professor Gnoyevoy Victor Ivanovich

The 29-th of February 1936

He was born in Dergatchy village, Dergatchy region of Kharkiv area

1944-1954

The pupil of the secondary school № 5 in Dergatchy

1954-1959

The student of Kharkov zoo-technical institute

1959-1962

The senior zoo-technician of Lozovaya stud № 124 located in Kharkov area

1962-1965

The post-graduate student of Kharkov zoo-veterinarian institute

1965

He defended the candidate’s thesis entitled ‘Feeding efficiency of corn silage enriched with urine or ammonia water in replacement heifer diets’

1965-1969

The manager of animal husbandry department in Ternopol regional state agricultural experimental station

1969-1971

The senior scientific worker in animal feeding department of scientific-research institute of agriculture and animal husbandry of the western region of Ukraine (Lviv)

1971-2006

The senior scientific worker of mixed feed laboratory, the lab and department manager of feed preparation, storage and manufacture technology of the institute of animal science, UAAS (Kharkiv)

1980

The manager of feed preparation, storage and application technology lab

1981

The department manager of feed manufacture, storage and application technology lab

1987

He defended the doctor’s thesis entitled ‘The method for roughage and concentrated feed use efficiency boost in cattle feeding’

1989

He was the prize-winner of the Council of Ministers of the USSR

1999

He was granted the professor’s title

2002

He occupied the position of the lab manager of feed manufacture because of the laboratory amalgamation

2004

He was granted the diploma and personal stipendium of Kharkov regional state administration was nominated to him for the great achievements in science and considerable contribution in scientific and economic progress of Kharkov area

2006

Professor of animal feeding and feed production technology chair in Kharkiv state zoo-veterinarian academy


Основні дати життя і наукової діяльності доктора с.-г. наук, професора

Гноєвого Віктора Івановича
Віктор Іванович Гноєвий народився 29 лютого 1936 року в селищі Дергачі Харківської області у робітничій родині.

У 1959 році закінчив Харківський зоотехнічний інститут за спеціальністю «Зоотехнія».

У 1959-1962 рр. – старший зоотехнік Лозівського кінного заводу №124 Харківської області, де результатом його виробничої діяльності було створення племінної ферми свиней великої білої породи, організація там племінної справи і план племінної роботи для коней Орловської рисистої породи на 1965-1975 роки.

В 1962-1965 роках навчався в аспірантурі при кафедрі годівлі Харківського зооветеринарного інституту під керівництвом професора Т.В. горба.

У 1965 році у Харківському зооветеринарному інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «Годівля тварин і технологія кормів».

За направленням міністерства сільського господарства УРСР у 1965-1969 роках працював завідувачем відділу тваринництва Тернопільської обласної державної сільськогосподарської дослідної станції (ТОДСГДС). У ті роки ТОДСГДС була єдиним науковим підрозділом на Тернопільщині і в умовах інтенсивного розвитку сільського господарства всі проблеми наукового забезпечення тваринницької галузі вирішувались відділом тваринництва, безпосередньо під керівництвом завідувача Гноєвого В.І. Це була серйозна школа самостійної роботи з вирішення проблем у тваринництві на науковій основі, що поєднувалась з великим обсягом консультативної роботи та участю у обласних, районних науково-практичних семінарах, тощо. Тоді, зокрема, була розпочата наукова робота щодо визначення пріоритетних кормових культур у першу чергу для Західного регіону України, а потім великий досвід дав змогу Віктору Івановичу продовжувати наукову роботу та виконувати свої розробки і в інших регіонах України.

У 1969-1971 рр – старший науковий співробітник відділу годівлі с.-г. тварин НДІ землеробства і тваринництва Західного регіону україни (м. Львів) під керівництвом директора інституту, видатного вченого в галузі тваринництва, академіка УААН Ф.Ю. Палфія. Цей нетривалий, проте дуже плідний період наукової роботи став для В.І. гноєвого визначальним у подальшій його долі, оскільки тоді було освоєно найсучасніші методи науково-дослідної роботи та апробовано принципи ведення широкомасштабних наукових досліджень у виробничих умовах. У першу чергу це стосувалося вирішення проблеми максимального виробництва молока і м’яса у розрахунку на одиницю земельної площі. Вона здійснювалася в декілька етапів: 1) проведення техніко-економічної оцінки виробництва кормів з метою визначення пріоритетних із них; 2) розробка нових, та удосконалення існуючих енергозберігаючих технологій заготівлі, зберігання і використання кормів; 3) оцінка продуктивної дії кормів з застосуванням сучасних методик аналітичних, науково-господарських, фізіологічних і біохімічних досліджень на тваринах; 4) визначення відтворної функції тварин та якості їх продукції; 5) економічна оцінка результатів досліджень щодо підвищення продуктивності тварин, якості продукції та нарощування обсягів її виробництва. В той період були закладені основні принципи багатьох технологічних рішень, які в наш час одержали широке застосування. Зокрема, ще в 1970 році під керівництвом академіка Ф.Ю. Палфія науковцями (В.І. Гноєвий, А.Ф. Кайдалов, М.П. Ілляш, В.Ю. Вудмаска) були розроблені перші в Україні рекомендації з технології заготівлі сінажу з трав, злако-бобові сумішки для виробництва високоякісного сінажу – «комбікорму на ґрунті», а також повноінгредієнтних, малокомпонентних кормових сумішок для великої рогатої худоби, в т.ч. дійних корів, що потім лягло в основу однотипної годівлі сумішками.

В 1971 році в центральному науковому журналі «Доклады ВАСХНИЛ», № 11 була надрукована наукова стаття «Сенаж как основа малокомпонентних рационов», а в журналі «Вестник сельскохозяйственной наук» у 1973 році була опублікована стаття «Сенаж – профилирующий корм в рационах молочных коров». В 1974 році разом з видатними вченими Ф.Ю. палфієм, М.Ф. Куликом, М.В. Бабійчуком та ін. була підготовлена робота «Використання повноінгредієнтних кормових сумішок при вирощуванні ремонтних телиць», яку надрукували в тематичному збірнику «Корми і годівля с.-г. тварин». Усі ці роботи не втратили актуальність і нині.

Глибокі знання за фахом та з загальної біологічної підготовки, одержані в період навчання в інституті та аспірантурі, а також наполегливість і людяність, глибоке розуміння суті проблем, які у той час виникали – все це дало В.І. Гноєвому змогу побороти труднощі на початку наукової діяльності.

Враховуючи значний обсяг впровадження наукових розробок у виробництво Львівської області, в 1970 р. В.І. Гноєвий був призначений позаштатним інструктором обласних керівних органів у Золочівському районі зі значними повноваженнями щодо застосування досягнень науково-технічного прогресу у тваринництві.

В 1971-2006 рр за запрошенням дирекції Інституту тваринництва УААН (м. Харків) В.І. Гноєвий працює старшим науковим працівником лабораторії комбікормів, завідувачем лабораторії, завідувачем відділом технології виробництва, заготівлі, зберігання і використання кормів. З 1995 р. – професор Харківської державної зооветеринарної академії (за сумісництвом). Особливість наукової діяльності в цей період полягала у тому, що вирішення актуальних проблем він здійснював, починаючи від вирощування кормових культур, заготівлі кормів і закінчуючи згодовуванням кормів та визначенням кількісних і якісних показників продуктивності тварин, їх здоров’я та економічних показників виробництва тваринницької продукції. Такий принцип наукової діяльності був надзвичайно плідним. Головною ж спрямованістю досліджень В.І. Гноєвого, як вченого, у цей період було визначення фізико-хімічних факторів та їх параметрів з метою підвищення ефективності використання тваринами поживних речовин кормів (грубих, концентрованих, відходів олійно-екстракційної промисловості та інших).

На основі зоотехнічних, фізіологічних, біохімічних методів досліджень та використання низки фізико-хімічних експрес-методів (рентгеноструктурний аналіз, ІК-спектроскопія, електронно-скануюча мікроскопія та ін.) він визначив нові показники якості грубих, концентрованих кормів щодо їх тонкої, надмолекулярної фізико-хімічної структури та анатомо-морфологічної будови. Так було сформульоване поняття біоморфологічної організації кормів та встановлено зв’язок між біоморфологічною організацією кормів і їх енергетичною поживністю, виявлено нові закономірності підвищення якості кормів, розроблено сучасні методи підвищення ефективності їх використання тваринами. Всі ці наукові розробки були захищені 10 авторськими свідоцтвами СРСР і знайшли застосування у виробництві. На їх основі в 1987 році в Ленінградському сільськогосподарському інституті була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук за спеціальністю «Годівля тварин і технологія кормів».

Разом з вченими Харківського політехнічного інституту і Харківської філії Всесоюзного інституту жирів в 1980 році була розроблена і впроваджена на Керченському олійно-екстракційному заводі технологія виробництва кормових добавок на основі відходів насіння соняшнику (лушпиння, корзинки, соапсток, гідрофуз та ін.) потужністю 1,0-1,2 тис. тонн/рік, що забезпечувало додатково виробництво 420 т молока на рік у тогочасній Кримській області. також там була освоєна технологія підвищення ефективності згодовування дійним коровам соняшникового шроту за рахунок його гранулювання з додаванням соапстоку (відходу виробництва олії).

В цей же час, разом з к. с.-г. н. Звєрєвим О.І., на комбікормовому заводі ІТ УААН на базі реакторно-змішуючої установки СН-100 були створені технологічні лінії виробництва карбамідного концентрату з суміші качанів кукурудзи (85%) і карбаміду (15%), та карбамідо-ліпідних добавок, для чого додатково вводили яловичий жир в кількості 4-5%.

За успішне виконання державного завдання щодо науково обґрунтованого вирішення проблеми збирання, консервування та ефективного використання зерна кукурудзи підвищеної вологості В.І. Гноєвому присвоєно звання Лауреата Премії ради міністрів СРСР (1988 рік).

Найбільш складний і відповідальний період наукової діяльності припав на 90-ті роки, коли в умовах реформування с.-г. виробництва, переходу до ринкових відносин на селі тваринництво зазнало тяжких втрат. В ті роки виробництво вимагало рекомендацій стосовно забезпечення тваринництва кормами за умови дуже обмеженої матеріальної технічної бази. У зв’язку з вищезазначеним, колектив відділу технології кормів ІТ УААН під керівництвом В.І. Гноєвого виконав наукову тематику, спрямовану на розробку системи виробництва кормів за умов ефективного використання земельних ресурсів. Для цього була проведена техніко-економічна оцінка вирощування основних зернових, силосних культур, багаторічних трав, злако-бобових сумішок ярих і озимих зернофуражних культур на силос і зерносінаж, сумісних посівів кукурудзи і сої на силос та інших сумішок з метою визначення пріоритетних із них. Були також визначені пріоритетні технології заготівлі кормів, у зв’язку з чим ряд із них були удосконалені з метою кращого збереження поживних речовин та збагачення кормів на протеїн, жир, тощо. Зокрема, було удосконалено технологію виробництва силосу з підвищеним вмістом сухої речовини, технологію вирощування сумішок кукурудзи і сої, соргових культур та силосування їх зеленої маси.

Особливо слід відзначити доцільність виробництва кукурудзяно-соєвого силосу для молочного скотарства, чим забезпечується не тільки збільшення вмісту в ньому перетравного протеїну в межах 35-40% та жиру на 38-42%, його збагачення на біологічно активні речовини рослинного походження, але і значне розширення об’єму використання в Україні сої на кормові цілі.

Враховуючи виключну важливість сталої кормової бази для поступального розвитку тваринництва, була розроблена система стабільного виробництва кормів стосовно цілорічно однотипної годівлі великої рогатої худоби, а також була удосконалена технологія годівлі дійних корів з використанням повнораціонних кормових сумішок.

Усі ці наукові розробки знайшли впровадження в ДПДГ «кутузівка» і інших господарствах Харківської та інших областей.

В 1999 році за результатами наукової і педагогічної роботи В.І. Гноєвому присвоєно звання професора із спеціальності «Годівля тварин і технологія кормів».

Як провідний вчений наукових установ, що традиційно впливали і впливають на аграрну політику в державі, В.І. Гноєвий приймав активну участь у розробці ряду концепцій і комплексних програм у сільському господарстві України. Зокрема, з 1989 року він - Національний консультант з питань годівлі тварин і технології кормів, співавтор Концепції виробництва кормів в Україні та багатьох інших, а також – Комплексної програми розвитку тваринництва в Харківській області на 2001-2005 роки і до 2010 року і такої ж нової програми з кормовиробництва на 2011-2015 роки і до 2020 року. В 2004 році за особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціально-економічних проблем Харківської області В.І. Гноєвий був нагороджений Дипломом з призначенням іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації ім. О.Н. Соколовського (з аграрних наук), який підписаний Є.П. Кушнарьовим.

В.І. Гноєвий мав щастя працювати під керівництвом таких видатних вчених, як академіки Ф. Ю. Палфій, Й.А. Даниленко, Г.О. богданов та професор в.Я. Максаков.

Більше 10 років він був куратором Державної науково-технічної програми «годівля сільськогосподарських тварин», керівником якої був академік НААН україни Г.О. богданов, при Головній організації співвиконавців – ІТ УААН. Як заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зробив великий внесок в забезпечення держави спеціалістами вищої кваліфікації, виступивши офіційним опонентом у понад 20 здобувачів наукових ступіней. Під його керівництвом захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Годівля тварин і технологія кормів» О.О. Ренсевич, а кандидатські дисертації за цієї спеціальності – І.Є.Седюк, П.О. Абраменко, О.С. Сорокін, С.Є. Дроздов.

Він є співавтором 7 книг та опублікував 297 наукових праць і рекомендацій виробництву.

З 2006 року і по цей час В.І. Гноєвий працює у Харківській державній зооветеринарній академії на посаді професора кафедри технології кормів і годівлі тварин. на високому методичному і педагогічному рівні читає повний курс лекцій з дисципліни «Годівля тварин» студентам ІІ курсу факультету ветеринарної медицини. Його наукова робота в ХДЗВА спрямована на виконання тематики за державним реєстраційним № 0110U004810 «Розробити систему повноцінної годівлі високопродуктивних сільськогосподарських тварин з використанням новітніх норм, раціонів і технологій годівлі, пріоритетних кормів та вивченням їх екологічної безпеки і біологічної цінності стосовно різних ґрунтово-кліматичних зон України». Поставлена також мета: визначити ефективність застосування біологічно активних добавок анаболічної дії рослинного походження в складі комбікормів, БВМД і преміксів для молодняку великої рогатої худоби, свиней, овець.

Колектив кафедри технології кормів і годівлі тварин щиро вітає ювіляра з днем народження, бажає міцного здоров’я, досягнення наукового і педагогічного 100-річчя у стінах рідної Alma-mater.

Доктор с.-г. наук, професор,

член-кореспондент НААН України В.М. Кандиба


The red-letter dates in life and scientific activity of the doctor of agricultural sciences, professor Gnoyevoy Victor Ivanovich
Gnoyevoy Victor Ivanovich was born on the 29-th of February 1936 in Dergatchy village located in Kharkov area. He was born in the workers family.

He graduated from Kharkov zoo-technical institute in 1959 (specialization zoo-technician).

He is the senior zoo-technician of Lozovaya stud № 124 in 1959-1962. The stud is situated in Kharkov area. He participated in forming the breeding farm of Large White pigs. He formulated Orlov roadster selection program for 1965-1975 decade.

He was the post-graduate student in Kharkov zoo-veterinarian institute under the professor’s Gorbs supervision in 1962-1965 year span.

He defended the dissertation of the candidate of the agricultural sciences degree in Kharkov zoo-veterinarian institute in 1965 (specialization «animal feeding and feed production technology»).

He worked as the animal husbandry department manager in the experimental state station located in Ternopol area in 1965-1969. He was nominated on the position under the order of Ministry of agriculture of the USSR. At that time the experimental station intensified animal husbandry development in Ternopol area. Animal husbandry department headed by Gnoyevoy V. had to implement all the scientific innovations. There Gnoyevoy V. had to face all the challenges in animal husbandry. Alongside he consulted the professionals and participated actively in the regional scientific seminars. At that time he defined the basal feeding cultures for the western regions of Ukraine and later for the rest of Ukraine.

He was the senior scientific worker in the agricultural animal feeding department of the scientific-research institute of agriculture and animal husbandry of the western region of Ukraine located in Lviv. He worked there under Palphiy’s supervision, the outstanding scientist in animal husbandry, academician and director of the institute. This short-term and fruitful period in Gnoyevoy’s V. life was the milestone for his future scientific work. During this period he elaborated the up-to-date methods of scientific researches. He implemented his innovations under the farm conditions. First and foremost he calculated the top milk-meat production per the plot unit. The procedure is performed during the following stages:

1) economic evaluation of feed manufacture of the top priority.

2) new energy-saving renovated improved technologies for feed storage, preservation and use

3) feed production performance techniques application. Physiological bio-chemical analysis was performed on the animals.

4) reproductive animal capacity and product quality evaluation

5) economic efficiency of animal productivity in terms of manufacture increase.

At that time the basal technologies were elaborated to be implemented at present. In 1970 under the academician Palphiy’s supervision Gnoyevoy V., Kaydalov A., Illyash M., Vudmaska V. for the first time in Ukraine elaborated the technologies for grass haylage storage. Grass-legume mixtures were also utilized for haylage manufacture of prime quality. Multi-ingredient low-component feed mixtures were produced for cattle feeding including lactating cows. Later the method was implemented for uniform mixed feed foddering.

In 1971 in the journal «Academy reports» № 11 he published his scientific work entitled «Haylage as the base for low-component diets» and in 1973 in the journal «Agricultural science bulletin» his scientific work was edited under the title of «Haylage as the conventional feed in the diary cow diets». In 1974 he prepared for publication his scientific work in collaboration with the colleagues Pakhphiy F., Kulyk M., Babiychuk M. et all. The work was entitled «All-mixed diets for the replacement heifer feeding». His work was edited in the scientific-technical bulletin «Feeds and animal foddering». All his works are actual up to now.

Deep professional knowledge in biology acquired during his post-graduate experience and in his later practice helped him to face the challenges at the beginning of his scientific activity.

His scientific elaborations were implemented on the farms located in Lviv area. In 1970 Gnoyevoy V. was nominated the staff-assistant in the administration of Zolochev region located in Lviv area. He was empowered for animal husbandry development.

In 1971-2006 year span the administration of the institute of animal science proposed him to occupy the position of the senior scientific worker in the mixed feed preparation laboratory. At that time he headed the above-mentioned lab and simultaneously he was the feed use, storage and manufacture technology department manager. In 1995 he was granted the professor’s title in Kharkiv state zoo-veterinarian academy. He worked there in the plurality office position. He practiced in feed culture growing, storage and foddering. Simultaneously qualitative and quantitative animal characteristics were defined on productivity. Systemic conditions and economic animal production efficiency were evaluated. His fruitful scientific accomplishments were appreciated properly. The basal trend of Gnoyevoy’s V. researches at that time was to define physical and chemical characteristics of nutrient substances to up efficiency of the animals. The nutritive substances are presented in the concentrated feeds, roughages and oil meals.

He defined the new physical and chemical characteristics of the concentrated feeds and roughages on the basis of zoo-technical physiological and bio-chemical analysis execution. He also fulfilled express-analysis including roentgen IK-spectroscopy and electro-scanning microscopy. The analysis was fulfilled to scan super-molecular, physical, chemical and morphological feed characteristics. Bio-morphological feed characteristics – energy content ratio was defined. New regulations were formulated on feed quality boost. The modern methods were elaborated for feed consumption improvement by the animals. He was granted with 10 authorized certificates of the USSR for his elaborations and they were implemented in practice. On the basis of his elaborations he defended the thesis of the doctor of agricultural science degree in Leningrad institute of agriculture in 1987 (specialization «Animal feeding and fodder production technology»).

He elaborated and implemented feed supplement manufacture technology on sunflower seed extraction plant located in Kerch. The technology was elaborated in collaboration with the scientists of Kharkov poly-technical institute and Kharkov branch of All-Union institute of fats in 1980. The technology was elaborated on the basis of sunflower seed wastes. The plant production power constitutes 1000-1200 ton feed supplement per year. Thus 420 ton milk was extra-manufactured annually in the former Crimean area. There the sunflower-meal-pellet technology was implemented for feeding efficiency improvement in lactating cows. Sunflower oil waste was added to the pellet meal.

At that time he designed the technological lines on the basis of CH-100 mixer. The lines were constructed on the mixed feed plant for complete fodder production. The plant was incorporated to the institute of animal science, UAAS. The scheme was designed in collaboration with the candidate of agricultural sciences Zverev O. The technological lines produced carbonate on the basis of concentrated feed. Carbonate-based concentrated feed was mixed with maize heads and carbonate-lipid additives. Maize heads percentage constitutes 85%. Carbonate forms 15% and beef fat supplement amounts 4-5%.

In 1988 Gnoyevoy V. was the prize-winner of the Council of Ministers of the USSR for successful accomplishment of the state program and scientific validation of humid maize heads harvest, conservation and efficient corn use.

The nineties of the bygone century were the hard times for him because agriculture was almost ruined in terms of market relations. At that time we recommended to supply animal husbandry with appropriate feeds under the conditions of restricted material base. At the department headed by him he elaborated feed production techniques based on efficient agricultural resources use. For that purpose economic efficiency procedure was fulfilled to define the basal cultures for animal feeding. The analysis was fulfilled on corn silage, perennial grasses, legume mixtures of summer and winter forage cultures. The top priority cultures for feed storage were defined and improved to preserve nutrient substances and enrich fodder with protein and fat. Silage production technology was improved with dry matter (DM) content boost. Simultaneously soybean-corn mixture growing technology and Sorghum grass sowing was implemented for fresh yield silage.

Corn-soybean silage is to be fed for dairy cattle because digestible protein content is upped by 35-40%. Simultaneously fat content is increased per 38-42%. Biologically-active substance content of floristic origin proved to be upped in corn-soybean silage used for feeding.

Feeding program was elaborated for animal husbandry development. Stable feed production presumed to be activated for uniform cattle feeding. Simultaneously feeding technology for lactating cows was improved by all-diet feed mixture use.

All his scientific elaborations were implemented on the experimental farm «Kutuzovka» and husbandries located in Kharkov area. In 1999 he was granted the title of professor due to his scientific and pedagogical work (specialization «Animal feeding and feed production technology»).

Being the leading specialist in the scientific establishments Gnoyevoy V. participated actively in the farm program elaboration for Ukraine. In 1989 he was nominated the National consultant on animal feeding and feed production technologies. He was the co-author of new feed production program in Ukraine per 2011-2020 year span and elaborated farm program of animal husbandry development in Kharkov area per 2001-2010. In 2004 Gnoyevoy V. was awarded the state administration diploma for his scientific accomplishments implemented in Kharkiv area. He was granted the scholarship of Kharkiv regional administration nominated for him by Kushnaryev Ye.

Gnoyevoy V. had the honor to work together with such outstanding scientists as academician Danylenko J., Bogdanov G. and Maksakov V.

More than ten years he was the farm program curator entitled «Agricultural animal feeding». The program manager was Bogdanov G., the academician of National Academy of Agrarian Sciences. The program was supervised by the organization of collaborators in the institute of animal science, UAAS. Being nominated the deputy-manager of the specialized academic council for the doctor’s thesis defense he contributed greatly in provision of the state with the high-qualified personnel. He was the official opponent of more than 20 competitors of the scientific degrees. Under his supervision Rensevich O. defended the doctor’s degree (specialization «Animal feeding and feed production technology»).

Under his supervision Sedyuk I., Abramenko P., Sokokin Ye. Drozdov S., defended the candidates’ dissertations

He is the co-author of 7 books and edited 297 scientific works and recommendations for implementation in agriculture.

Since 2006 up to now Gnoyevoy V. has been working in Kharkov state zoo-veterinarian academy. Now he occupies the professor’s position on the chair of animal of animal feeding and feed production technology. At the highly professional level he lectures the second year students of the veterinary medicine faculty (specialization «Animal feeding»). His scientific work in the zoo-veterinarian institute is ciphered by № 01104004810 registration number. The work is entitled «All-mixed feeding for high-producing agricultural animals». The work was elaborated in compliance with up-to-date standards, diets and technologies. The work tackles the problems in environment protection and satisfies the demands on biological feed value in the various climatic zones of Ukraine. The attention was focused on biologically-active substance efficiency use of anabolic action of floristic origin in complete feeds, bio-vitamin-mineral supplements and premixes for the young cattle stock, pigs and sheep feeding.

The colleagues of the animal feeding and feed preparation technology chair congratulate the anniversary hero with birthday and wish him the strong health and live up to 100 years and celebrate the date in Alma Mater.

The doctor of agricultural sciences, professor, Associate Member of NAASU

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка