Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Управління освіти Миколаївської міської ради Миколаївської області Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області



Скачати 270.03 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір270.03 Kb.


Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Управління освіти Миколаївської міської ради Миколаївської області

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42
Миколаївської міської ради Миколаївської області



Погоджено:
науково-методичною радою Миколаївського науково-методичного центру

Протокол № 5 від 08.05.2013 року

Голова науково-методичної ради

О.О. Удовиченко







Схвалено:
науково-методичною радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Протокол № 3 від 18.06.2013 року

Голова науково-методичної ради

А.М. Старєва



Затверджую:
Директор Миколаївської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 42

Л.Л. Бондарєва

«____» ____________20__ року



Навчальна програма факультативу

«Основи обробки мультимедійних даних»

7-9 класи
Автор:

Крутієнко Олексій Миколайович – вчитель інформатики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42 Миколаївської міської ради Миколаївської області, старший вчитель, вчитель І категорії

Рецензенти:

Тихонова Тетяна Валентинівна   кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики та ІКТ Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

Тополєва Руслана Михайлівна – вчитель інформатики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради Миколаївської області, вчитель вищої категорії, вчитель методист

Миколаїв


2013

Автор:
Крутієнко Олексій Миколайович – вчитель інформатики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42 Миколаївської міської ради Миколаївської області, старший вчитель, вчитель І категорії
Рецензенти:
Тихонова Тетяна Валентинівна   кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики та ІКТ Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського
Тополєва Руслана Михайлівна – вчитель інформатики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради Миколаївської області, вчитель вищої категорії, вчитель методист

© Крутієнко Олексій Миколайович, 2013


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма факультативу розрахована на вивчення інформатики в 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з метою допрофільної підготовки.

Обсяг факультативу становить 35 годин.


Актуальність факультативу


Одним з головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи. На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства мультимедійні технології є необхідними засобами опрацювання та передачі всіх типів інформації. Принципи технології мультимедіа характеризуються актами одномоментності візуального та процесуальності слухового сприймання, синтезу та синхронізації вербалізованих та невербалізованих знань, синхронізації та інтеграції часово-просторових та візуально-просторових джерел художньої та навчальної інформації. Тому оволодіння підростаючим поколінням навичками обробки мультимедійних даних стає дедалі необхіднішим.

Мета факультативу


Формування теоретичної бази знань, умінь і навичок роботи із сучасними програмними засобами обробки мультимедійних даних, розвиток мислення і творчої уяви, навчання роботі з інформацією засобами проектної технології.

Завдання факультативу:


 • Систематизувати знання щодо:

  • поняття мультимедійних даних;

  • принципів відтворення аудіо- та відеоінформації;

  • структури мультимедійного файлу;

  • форматів мультимедійних файлів;

  • поняття та призначення програми перетворення потоку даних;

  • поняття звуку;

  • основних характеристик звуку;

  • методів і способів запису та відтворення звуку;

  • програмних і технічних засобів, призначених для створення і показу відео;

  • методів запису з екрана монітора;

  • принципів запису інформації на оптичні диски.

 • Сформувати вміння (навички):

 • Розвинути установки до:

  • інноваційності;

  • естетичності;

  • креативного мислення;

  • можливостей використання набутих знань у майбутній професії.

Очікувані навчальні результати факультативу:


 • знання:

  • поняття мультимедійних даних;

  • принципів відтворення аудіо- та відеоінформації;

  • структури мультимедійного файлу;

  • форматів мультимедійних файлів;

  • поняття та призначення програми перетворення потоку даних;

  • поняття звуку;

  • основних характеристик звуку;

  • методів і способів запису та відтворення звуку;

  • програмних і технічних засобів, призначених для створення і показу відео;

  • методів запису з екрана монітора;

  • принципів запису інформації на оптичні диски.

 • вміння:

  • аналізувати мультимедійні файли;

  • конвертувати мультимедійні файли;

  • записувати та обробляти звук;

  • монтажу відео;

  • створювати фільм;

  • створювати знімки з екрану монітора;

  • записувати відео з екрану монітора;

  • створювати диски DVD-video;

  • створювати обкладинки для дисків.

 • установки до:

  • інноваційності;

  • естетичності;

  • креативного мислення;

  • можливостей використання набутих знань у майбутній професії.

Навчальна стратегія факультативу


Реалізація завдань для досягнення результатів факультативу здійснюється шляхом:

 • лекцій;

 • практичних занять різного типу, як то індивідуальні, робота в групах, тощо;

 • роботи над індивідуальними проектними завданнями;

 • самостійного вивчення теоретичного матеріалу;

 • захисту творчих робіт.



Рекомендації щодо роботи з програмою


Факультатив має чітко виражену практичну спрямованість, частка часу, відведеного на викладання теоретичного матеріалу, не має перевищувати 30% загального обсягу. Практичне заняття полягає у фронтальному виконанні усіма учнями одного й того ж самого завдання, вправи за певним описом з метою набуття та удосконалення певних умінь та навичок реалізації простих або найпоширеніших дій.

Теоретичний матеріал подається невеликими порціями на початку заняття, орієнтовно протягом 10-15 хвилин, оскільки подані теоретичні відомості, якщо їх одразу не закріплено практичною роботою, засвоюються складно.

Слід підкреслити, що навчання має завершуватися виконанням учнями курсового проекту, тобто створення відеофільму, який учень-автор захищатиме перед своїми однокласниками. На демонстрацію та обговорення проектів слід відвести 2 навчальні години. Доцільно проект виконувати учням протягом усього терміну навчання.

Для проведення занять необхідно відповідне програмне забезпечення:



 • Операційна система Windows.

 • Програвачі: Winamp. GOM player.

 • Програмне забезпечення для аналізу мультимедійних файлів: AVInaptic, GSpot, MediaInfo, VideoInspector.

 • Програмне забезпечення для конвертації файлів: Media coder, Format factory, XMedia recode, SUPER.

 • Програма для обробки звуку Audacity.

 • Програма для обробки відео Pinnacle VideoSpin.

 • Програма для створення знімків екрана PicPick.

 • Програма для запису відео з екрана Auto Screen Recorder.

 • Програма для створення дисків DVD-video DVDStyler.

 • Програма для запису дисків BurnAware Free.

 • Програма для створення обкладинок для дисків Xtreme Print Studio

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1. Поняття, призначення та структура мультимедійних даних. Апаратне та програмне забезпечення для створення, відтворення, аналізу та перетворення мультимедійних файлів.


 • Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики. Поняття про мультимедійні дані. Призначення, можливості і сфери застосування. Формати мультимедійних файлів. Апаратне та програмне забезпечення для відтворення мультимедійних файлів.

 • Структура мультимедійного файлу. Поняття та призначення програми перетворення потоку даних. Формати та характеристика аудіо і відео складових мультимедійного файлу.

 • Програмне забезпечення для аналізу мультимедійних файлів.

 • Перетворення (конвертація) файлів. Програмне забезпечення для конвертації файлів.

ТЕМА 2. Створення та обробка відео файлів за допомогою програми Pinnacle VideoSpin.


 • Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і показу відео. Середовище Pinnacle VideoSpin, основні поняття монтажу та виводу фільму. Настройка параметрів. Поняття проекту. Відкриття та збереження проекту.

 • Додавання відео до проекту. Поняття сцени (кліпу). Керування програвачем. Додавання, видалення сцен із фільму. Копіювання, переміщення об’єднання, поділ сцен у фільмі.

 • Робота зі сценами у фільмі. Додавання фотографій та інших графічних зображень до фільму. Додавання та настроювання переходів між сценами.

 • Створення титрів. Редактор титрів. Настройка параметрів.

 • Додавання титрів до фільму.

 • Озвучування фільму. Додавання голосового супроводу. Синхронізація відеоряду з аудіорядом. Зміна гучності.

 • Озвучування фільму. Додавання звукових ефектів, фонової музики. Настройка гучності.

 • Поняття сценарію фільму. Планування процесу створення фільму.

ТЕМА 3. Створення та обробка аудіо файлів за допомогою програми Audacity.


 • Поняття звуку. Основні характеристики звуку. Поняття цифрового звуку. Запис та відтворення звуку.

 • Огляд середовища програми Audacity. Призначення. Можливості. Формати звукових файлів, які підтримує програма. Бібліотека LAME. Відкриття й збереження файлів у різних форматах.

 • Редагування звукової доріжки. Робота з фрагментами звукової доріжки. Видалення шуму.

 • Ефекти: нормалізація, луна, посилення басових частот, зміна темпу, зміна швидкості, розворот, повтор, плавне наростання і затухання, посилення сигналу.

 • Робота з кількома звуковими доріжками. Стерео доріжка.

 • Підключення, настроювання мікрофона. Запис із мікрофона. Збереження запису.

ТЕМА 4. Знімок екрана. Запис відео з екрана комп’ютера. Запис та оформлення дисків.


 • Програма PicPick. Огляд середовища, призначення можливості. Створення, редагування та збереження знімків екрана.

 • Програма Auto Screen Recorder. Огляд середовища, призначення можливості. Запис та збереження відео з екрана.

 • Програма DVDStyler. Огляд середовища, призначення можливості. Створення меню дисків DVD-video.

 • Створення дисків DVD-video. Програма BurnAware Free. Огляд середовища, призначення можливості. Запис дисків різних форматів.

 • Створення обкладинок для дисків Програма Xtreme Print Studio. Огляд середовища, призначення можливості.

ТЕМА 5. Проектна робота «Створення відеоуроків»

 • Вибір теми. Розробка сценарію.

 • Створення та запис голосового супроводу.

 • Запис відео з екрану.

 • Створення відеоуроку.

 • Захист робіт.



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ





Зміст навчання

(тематичний план)

Розподіл навчальних годин

Форми навчальних занять

Освітній продукт

Тема 1 «Поняття, призначення та структура мультимедійних даних. Апаратне та програмне забезпечення для створення, відтворення, аналізу та перетворення мультимедійних файлів»

1

1.1.


Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики. Поняття про мультимедійні дані. Призначення, можливості і сфери застосування. Формати мультимедійних файлів. Апаратне та програмне забезпечення для відтворення мультимедійних файлів.

1

Лекція.

Евристична бесіда.

Практичне завдання.


Учень знає:

 • призначення, можливості і сфери застосування мультимедійних даних;

 • поняття мультимедійного файлу;

 • типи мультимедійних файлів (формати);

 • апаратні і програмні засоби для відтворення мультимедійних файлів;

 • призначення й можливості кількох програмних засобів для відтворення мультимедійних файлів;

 • можливості технічних засобів, призначених для відтворення мультимедійних файлів.

Розрізняє:

 • типи мультимедійних файлів (формати).

2

1.2.


Структура мультимедійного файлу. Поняття та призначення програми перетворення потоку даних. Формати та характеристика аудіо і відео складових мультимедійного файлу.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • структуру мультимедійного файлу;

 • формати аудіо- та відео у мультимедійному файлі;

 • призначення програми codec;

 • характеристики аудіо та відео складових мультимедійного файлу (Bit rate, frame rate, frame size, aspect ratio);

 • залежність розміру файлу від характеристик його складових.

Розрізняє:

 • формати аудіо- та відео у мультимедійному файлі.

3

1.3.


Програмне забезпечення для аналізу мультимедійних файлів.

Аналіз мультимедійних файлів за допомогою програм: AVInaptic, GSpot, MediaInfo, VideoInspector.



1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення й можливості програм для аналізу мультимедійних файлів;

 • характеристики аудіо та відео складових мультимедійного файлу (Bit rate, frame rate, frame size, aspect ratio).

Вміє:

 • аналізувати структуру мультимедійних файлів.

Розрізняє:

 • характеристики аудіо та відео складових мультимедійного файлу (Bit rate, frame rate, frame size, aspect ratio).

Володіє:

 • програмами для аналізу структури мультимедійних файлів.

4

1.4.


Перетворення (конвертація) файлів. Програмне забезпечення для конвертації файлів: Media coder, Format factory.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення й можливості програм для конвертації файлів;

 • процес та необхідність конвертації файлів.

Вміє:

 • конвертувати файли.

Володіє:

 • програмами для конвертування мультимедійних файлів.

5

1.5.


Програмне забезпечення для конвертації файлів: XMedia recode, SUPER.

1

Практичне завдання.

Вміє:

 • конвертувати мультимедійні файли у різні формати.

Володіє:

 • програмами для конвертування мультимедійних файлів.



Тема 2. «Створення та обробка відео файлів за допомогою програми Pinnacle VideoSpin»

6

2.1.


Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і показу відео. Середовище Pinnacle VideoSpin, основні поняття монтажу та виводу фільму. Настройка параметрів. Поняття проекту. Відкриття та збереження проекту.

1

Лекція.

Учень знає:

 • призначення й можливості кількох програмних засобів створення відео;

 • можливості технічних засобів, призначених для запису відео;

 • поняття: робоче поле, альбом, програвач, часова шкала, сцени, доріжки: відеоматеріали, вихідний звук, титри, звукові ефекти, фонова музика;

 • процес монтажу фільму.

Вміє:

 • користуватися головним меню;

 • настроювати параметри.

7

2.2.


Додавання відео до проекту. Поняття сцени (кліпу). Керування програвачем. Додавання, видалення сцен із фільму. Копіювання, переміщення об’єднання, поділ сцен у фільмі.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • поняття сцени (кліпу).

Вміє:

 • додавати відео або окремі сцени до фільму з декількох джерел;

 • працювати з програвачем.

Розрізняє:

 • призначення кнопок: файли, сцени, вигляд.

Володіє:

 • процесами видалення, копіювання, переміщення об’єднання, поділом сцени.

8

2.3.


Робота зі сценами у фільмі. Додавання фотографій та інших графічних зображень до фільму.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • формати графічних зображень.

Вміє:

 • додавати до фільму графічні зображення.

9

2.4.


Робота зі сценами у фільмі. Додавання та настроювання переходів між сценами.

1

Практичне завдання.

Вміє:

 • редагувати відеоряд фільму;

 • видаляти, копіювати, переміщувати об’єднувати, ділити сцени;

 • додавати та настроювати переходи між сценами.

Володіє:

 • алгоритмами роботи з часовою шкалою, сценами, доріжками.

10

2.5.


Створення титрів. Редактор титрів. Настройка параметрів.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення титрів;

 • середовище редактора титрів.

Вміє:

 • настроювати параметри;

 • створювати титри.

11

2.6.


Додавання до фільму графічних зображень, переходів, титрів.

1

Практичне завдання.

Вміє:

 • додати титри між сценами;

 • накласти титри на сцени;

 • синхронізувати титри з відеорядом.

Володіє:

 • середовищем редактора титрів.

12

2.7.


Озвучування фільму. Додавання голосового супроводу. Синхронізація відеоряду з аудіорядом. Зміна гучності.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Вміє:

 • додавати аудіо файли до проекту;

 • синхронізувати відеоряд з аудіо рядом;

 • настроювати гучність кожного аудіоряду.

13

2.8.


Озвучування фільму. Додавання звукових ефектів, фонової музики. Настройка гучності.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Вміє:

 • додавати звукові ефекти, фонову музику;

 • редагувати фонову музику;

 • настроювати гучність фільму вцілому.

Володіє:

 • алгоритмами озвучування фільму.

14

2.9.


Поняття сценарію фільму. Планування процесу створення фільму.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • поняття - сценарій фільму.

Вміє:

 • розробляти план фільму.

15

2.10.


Створення фільму

1

Практичне завдання.

Вміє:

 • створювати на основі готового відео та аудіо матеріалу фільм.

Володіє:

 • програмою Pinnacle VideoSpin.

Тема 3. «Створення та обробка аудіо файлів за допомогою програми Audacity»

16

3.1.


Поняття звуку. Основні характеристики звуку. Поняття цифрового звуку. Запис та відтворення звуку.

1

Лекція.

Учень знає:

 • поняття звуку;

 • основні характеристики звука;

 • апаратне забезпечення для запису та відтворення звуку;

 • поняття аналогового та цифрового звуку;

 • процес запису та відтворення звуку.

Розрізняє:

 • поняття аналогового та цифрового звуку.

17

3.2.


Огляд середовища програми Audacity. Призначення. Можливості. Формати звукових файлів, які підтримує програма. Бібліотека LAME. Відкриття й збереження файлів у різних форматах.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення й можливості програми Audacity, бібліотеки LAME;

 • формати, які підтримує програма Audacity;

 • структуру робочого вікна програми Audacity;

 • призначення панелей:

– інструменти Audacity;

– Control Audacity;

– мікшер Audacity;

– правка Audacity.



Вміє:

 • запускати програму, відкривати й зберігати файли у різних форматах.

18

3.3.


Редагування звукової доріжки. Робота з фрагментами звукової доріжки. Видалення шуму.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • основні принципи редагування звукової доріжки;

 • процес видалення шуму;

 • призначення більшості інструментів редагування.

Вміє:

 • виділяти, копіювати й переміщувати фрагменти;

 • змінювати масштаб перегляду;

 • користуватися часовою шкалою;

 • видаляти шум.

Володіє:

 • панелями інструментів програми.

19

3.4.


Ефекти: нормалізація, луна, посилення басових частот, зміна темпу, зміна швидкості, розворот, повтор, плавне наростання і затухання, посилення сигналу.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення ефектів.

Вміє:

 • використовувати більшість ефектів;

 • настроювати параметри ефектів.

Володіє:

 • алгоритмами редагування звукової доріжки.

20

3.5


Робота з кількома звуковими доріжками. Стерео доріжка.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • поняття моно та стерео доріжки.

Вміє:

 • розділяти стерео доріжку;

 • створювати стерео доріжку;

 • створювати нову доріжку;

 • виділяти, копіювати й переміщувати фрагменти між доріжками.

Розрізняє:

 • звукові доріжки.

Володіє:

 • алгоритмами роботи зі звуковими доріжками.

21

3.6.


Підключення, настроювання мікрофона. Запис із мікрофона. Збереження запису.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • принцип запису з мікрофона.

Вміє:

 • підключати та настроювати мікрофон для запису;

 • записувати звук із мікрофона;

 • редагувати звукову доріжку;

 • зберігати запис.

22

3.7.


Створення аудіо файлу

1

Практичне завдання.

Вміє:

 • створювати аудіо файл.

Володіє:

 • програмою Audacity.

Тема 4. «Знімок екрана. Запис відео з екрана комп’ютера. Запис та оформлення дисків.»

23

4.1.


Програма PicPick. Огляд середовища, призначення можливості. Створення, редагування та збереження знімків екрана.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення й можливості програми PicPick;

 • структуру робочого вікна програми PicPick;

 • призначення більшості інструментів редагування.

Вміє:

 • запускати програму;

 • робити знімки з активного вікна та всього екрана.

24

4.2.


Програма Auto Screen Recorder. Огляд середовища, призначення можливості. Запис та збереження відео з екрана.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення й можливості програми AutoScreenRecorder;

 • структуру робочого вікна програми AutoScreenRecorder.

Вміє:

25

4.3.


Програма DVDStyler. Огляд середовища, призначення можливості. Створення меню дисків DVD-video.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення й можливості програми DVDStyler;

 • структуру робочого вікна програми DVDStyler.

Вміє:

26

4.4.


Створення дисків DVD-video. Програма BurnAware Free. Огляд середовища, призначення можливості. Запис дисків різних форматів.

1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення й можливості програми BurnAware Free;

 • структуру робочого вікна програми BurnAware Free.

Вміє:

 • створювати диски DVD-video;

 • запускати програму. BurnAware;

 • настроювати параметри програми;

 • записувати диски різних форматів.

27

4.5.


Створення обкладинок для дисків Програма Xtreme Print Studio. Огляд середовища, призначення можливості.

Створення та оформлення диску DVD-video.



1

Міні-лекція.

Практичне завдання.



Учень знає:

 • призначення й можливості програми Xtreme Print Studio;

 • структуру робочого вікна програми Xtreme Print Studio.

Вміє:

 • запускати програму;

 • настроювати параметри програми;

 • створювати обкладинки для дисків.

Тема 5. Проектна робота «Створення відеоуроків»

28

5.1.


Вибір теми. Розробка сценарію.

1

Практична робота.

Вміє:

 • розробляти сценарій фільму.

29

5.2.


Створення та запис голосового супроводу.

1

Практична робота.

Вміє:

 • записувати звук із мікрофона;

 • зберігати запис.

30

5.3.


Створення та запис голосового супроводу. Запис відео з екрану.

1

Практична робота.

Вміє:

 • записувати звук із мікрофона;

 • зберігати запис.

 • робити запис відео з екрана;

31

5.4.


Запис відео з екрану. Створення відеоуроку.

1

Практична робота.

Вміє:

 • робити запис відео з екрана;

 • створювати на основі готового відео та аудіо матеріалу фільм.

32

5.5.


Створення відеоуроку.

1

Практична робота.

Вміє:

 • створювати на основі готового відео та аудіо матеріалу фільм.

33

5.6.


Створення відеоуроку.

1

Практична робота.

Вміє:

 • створювати на основі готового відео та аудіо матеріалу фільм.

34

5.7.


Захист робіт.

1

Семінарське заняття.

Володіє:

 • засобами розробки й демонстрації відеофільмів та продуктивно їх використовує.

35

5.8.


Захист робіт.

1

Семінарське заняття.

Володіє:

 • засобами розробки й демонстрації відеофільмів та продуктивно їх використовує.

ПЕРЕЛІК ТВОРЧИХ РОБІТ


Створення навчального відеофільму за темами:


 1. Аналіз мультимедійного файлу за допомогою програми AVInaptic.

 2. Аналіз мультимедійного файлу за допомогою програми GSpot.

 3. Аналіз мультимедійного файлу за допомогою програми MediaInfo.

 4. Аналіз мультимедійного файлу за допомогою програми VideoInspector.

 5. Перетворення (конвертація) мультимедійних файлів за допомогою програми Media coder.

 6. Перетворення (конвертація) мультимедійних файлів за допомогою програми Format factory.

 7. Перетворення (конвертація) мультимедійних файлів за допомогою програми XMedia recode.

 8. Перетворення (конвертація) мультимедійних файлів за допомогою програми SUPER.

 9. Огляд середовища програми Audacity.

 10. Створення та редагування звукової доріжки у середовищі програми Audacity.

 11. Створення звукових ефектів у середовищі програми Audacity.

 12. Огляд середовища програми Pinnacle VideoSpin.

 13. Робота зі сценами фільму у середовищі програми Pinnacle VideoSpin.

 14. Створення титрів у середовищі програми Pinnacle VideoSpin.

 15. Озвучення фільму у середовищі програми Pinnacle VideoSpin.

 16. Створення, редагування та збереження знімків екрана за допомогою програми PicPick.

 17. Запис та збереження відео з екрана за допомогою програми AutoScreenRecorder.

 18. Створення дисків DVD-video за допомогою програми DVDStyler.

 19. Запис дисків різних форматів за допомогою програми BurnAware Free.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика. 11 клас. Академічний рівень, профільний рівень. - Х.: Генеза.- 2011.

 2. Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика (підручник), 10-11 кл., Факт, Навчальна книга, 2002, 2004,2006.

 3. Шестопалов Є.А. Інформатика. Комп’ютерні тести, практичні роботи (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 4. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики (у 2-х ч.), (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Фенікс, 2002, 2004.

 5. Ребрина В.А. та ін. Інформатика. Навчальний посібник, 10 кл., Генеза, 2007.



РЕКОМЕНДОВАНА МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА


Основні джерела:

 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака.-К.: Навчальна книга, 2004.-
  Ч.1. Загальна методика навчання інформатики. – 256 с.: іл.

 2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака.-К.: Навчальна книга, 2004.-
  Ч.2. Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.: іл.

Додаткові джерела:

 1. Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки. – К., BHV, 2009. – 400 с.

 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — К., Освіта України, 2003.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. № 2 — К., Педагогічна преса, 2002 — 23 с.

 4. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя — М., Просвещение, 1983. — 96 с.

 5. Microsoft Corporation, Інформаційні технології в навчанні (навчально-методичний посібник), 10-11 кл. Видавнича група ВНV, 2005.

Інтернет-ресурси:

 1. http://www.gomlab.com/ru/GMP_Introduction.html - офіційний сайт програми GOM Player.

 2. http://www.winamp.com/media-player/ru - офіційний сайт програми Winamp Media Player.

 3. http://www.codecguide.com - офіційний сайт програми K-Lite Codec Pack.

 4. http://fsinapsi.altervista.org/ - офіційний сайт програми AVInaptic.

 5. http://www.headbands.com/gspot/index.htm - офіційний сайт програми GSpot.

 6. http://mediainfo.sourceforge.net/ru - офіційний сайт програми MediaInfo.

 7. http://kcsoftwares.com/index.php?home - офіційний сайт програми VideoInspector.

 8. http://mediacoder.sourceforge.net/ - офіційний сайт програми Media coder.

 9. http://www.formatoz.com/ - офіційний сайт програми Format factory.

 10. http://www.xmedia-recode.de/ - офіційний сайт програми XMedia recode.

 11. http://www.erightsoft.com/SUPER.html - офіційний сайт програми SUPER.

 12. http://mytest.klyaksa.net/htm/download/index.htm - офіційний сайт програми MyTest.

 13. http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=ru - офіційний сайт програми Audacity.

 14. http://www.videospin.com/redesign/default.asp - офіційний сайт програми Pinnacle VideoSpin.

 15. http://picpick.wiziple.net/home - офіційний сайт програми PicPick.

 16. http://www.wisdom-soft.com/ - офіційний сайт програми Auto Screen Recorder Free.

 17. http://www.dvdstyler.de/ - офіційний сайт програми DVDStyler.

 18. http://www.burnaware.com/downloads.html - офіційний сайт програми BurnAware Free.

 19. http://www.freedownloadscenter.com/Multimedia_and_Graphics/Animated_GIF_Editors/MAGIX_Xtreme_Print_Studio.html - офіційний сайт програми

 20. http://www.teatrbaby.ru/vs_01_2007_demo/zvuk/zvuk_audacity_common.htm#redac

 21. http://www.ashep.org/2008/o-formate-dvd-video/

 22. http://video.demiart.ru/books/after_effect/Glava_01/Index0.htm

 23. Матеріали із Вікіпедії — вільної енциклопедії:

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/K-Lite_Codec_Pack

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MP4

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/Flash_Video

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-TS

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/Matroska

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/VOB

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-1

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-2

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/H.264

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MP3

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/AAC

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0

 • http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82

РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


Основні джерела:

 1. Горюнов В.А., Стась А.Н. Обработка и монтаж аудиозаписей с использованием Audacity (ПО для обработки и монтажа аудиозаписей): Учебное пособие. - М.: 2008. - 40 с.

Інтернет-ресурси:

 1. http://www.gomlab.com/ru/GMP_Introduction.html - офіційний сайт програми GOM Player.

 2. http://www.winamp.com/media-player/ru - офіційний сайт програми Winamp Media Player.

 3. http://www.codecguide.com - офіційний сайт програми K-Lite Codec Pack.

 4. http://fsinapsi.altervista.org/ - офіційний сайт програми AVInaptic.

 5. http://www.headbands.com/gspot/index.htm - офіційний сайт програми GSpot.

 6. http://mediainfo.sourceforge.net/ru - офіційний сайт програми MediaInfo.

 7. http://kcsoftwares.com/index.php?home - офіційний сайт програми VideoInspector.

 8. http://mediacoder.sourceforge.net/ - офіційний сайт програми Media coder.

 9. http://www.formatoz.com/ - офіційний сайт програми Format factory.

 10. http://www.xmedia-recode.de/ - офіційний сайт програми XMedia recode.

 11. http://www.erightsoft.com/SUPER.html - офіційний сайт програми SUPER.

 12. http://mytest.klyaksa.net/htm/download/index.htm - офіційний сайт програми MyTest.

 13. http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=ru - офіційний сайт програми Audacity.

 14. http://www.videospin.com/redesign/default.asp - офіційний сайт програми Pinnacle VideoSpin.

 15. http://picpick.wiziple.net/home - офіційний сайт програми PicPick.

 16. http://www.wisdom-soft.com/ - офіційний сайт програми Auto Screen Recorder Free.

 17. http://www.dvdstyler.de/ - офіційний сайт програми DVDStyler.

 18. http://www.burnaware.com/downloads.html - офіційний сайт програми BurnAware Free.

 19. http://www.freedownloadscenter.com/Multimedia_and_Graphics/Animated_GIF_Editors/MAGIX_Xtreme_Print_Studio.html - офіційний сайт програми

 20. http://www.teatrbaby.ru/vs_01_2007_demo/zvuk/zvuk_audacity_common.htm#redac

 21. http://www.ashep.org/2008/o-formate-dvd-video/

 22. http://video.demiart.ru/books/after_effect/Glava_01/Index0.htm

 23. Матеріали із Вікіпедії — вільної енциклопедії:

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/K-Lite_Codec_Pack

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MP4

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/Flash_Video

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-TS

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/Matroska

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/VOB

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-1

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-2

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/H.264

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/MP3

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/AAC

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0

 • http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB

 • http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82



ЗМІСТ





Стор.

Пояснювальна записка

3

Змістовна частина

6

Навчально-тематичне планування

8

Перелік творчих робіт

17

Література

18

Рекомендована методична література

19

Рекомендована навчальна література

21

Навчальна програма факультативу


«Основи обробки мультимедійних даних»

Автор:
Крутієнко Олексій Миколайович





База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка