Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за березень 2015 рокуСкачати 115.15 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір115.15 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
Нові надходження до фонду бібліотеки МНАУ

за березень 2015 року

(інформаційний бюлетень)


Миколаїв, 2015
1. Природознавчі науки


20.1

З-41


Збережемо для нащадків : матеріали ІV Миколаївських міських екологічних читань (28-29 жовтня 2011 р., м Миколаїв). – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 430 с. 


22.19

Д70


Дослідження операцій [Електронний ресурс] : метод. реком. з вивчення дисципліни та самост. роботи студ. екон. спец. / уклад. О. В. Шебаніна, М. А. Домаскіна, С. І. Тищенко [та ін.]. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 99 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


22.21

Т33


Теоретична механіка [Електронний ресурс] : підруч. У 2-х част. - Ч.2 : Динаміка. Основи аналітичної механіки / О. І. Литвинов, Я. М. Михайлович, А. В. Бой-ко, М. Г. Березовий. — Електрон. текст. дані. – К. : Агроосвіта, 2013. –  ; 576 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 22.21

Т33


Теоретична механіка. Ч. 1 Статика. Кінематика [Електронний ресурс] : підруч. у 2-х ч. / О. І. Литвинов, Я. М. Михайлович, А. В. Бойко, М. Г. Березовий. — Електрон. текст. дані. – К. : Агроосвіта, 2013. – 576 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


2. Техніка


30ц

С33


Сертифікація продукції та послуг [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практ. робіт студ. спец. 7.18010010, 8.18010010 - "Якість, стандартизація та сертифікація" / уклад. Л. О. Стріха, І. В. Назаренко. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 57 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


32.973

І-74


Інформаційні технології [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних робіт з дисц. для студ. 6 курсу напряму підгот. 8.10010101 "Енергетика с.г. виробництва" / уклад. Л. О. Борян. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 58 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


32.973

І-95


Іхсанов Ш. М. Інформаційні системи та технології. Розділ "Текстовий процесор MS Word-2010" [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напрямку підготовки 6.030601 "Менеджмент" / Ш. М. Іхсанов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 65 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


32.973.26-018

П78


Програмне управління процесами в галузі [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практ. робіт студ. 5 курсу денної форми навч. спец. 8.09010201-"ТВППТ" / уклад. А. В. Нєлєпова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 63 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


36.92

Н22


Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса і м'ясних продуктів [Електронний ресурс] : метод. реком. до самост. вивчення дисц. та тематики контрольних робіт для студ. заоч. форми навч. освітньої спеціальності 8.09010201-"ТВППТ" / уклад. Т. В. Наконечна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 95 с. + Ел. копія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.36.92

М59


Мікробіологія м'яса та м'ясних продуктів [Електронний ресурс] : метод. реком. до самост. вивчення дисц. та тематики контр. робіт для студ. заоч. форми навч. освітньої спец. 8.09010201-"ТВППТ" / уклад. Т. В. Наконечна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. –  ; 64 с. + Ел. копія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


3. Сільське господарство


4

Б63


Біоресурси і природокористування : наук. журн. Т. 5, № 3-4. – К. : НУБіП, 2013. – 172 с. 


4

Б63


Біоресурси і природокористування : наук. журн. Т. 5, № 1-2. – К. : НУБіП, 2013. – 176 с. 


4

В53


Вісник ХНАУ. № 9 : Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво / гол. ред. М. А. Бобро. – Х. : ХНАУ, 2013. – 412 с. 


4

В53


Вісник ХНАУ. № 5 : Економічні науки / гол. ред. О. В. Олійник. – Харків : ХНАУ, 2013. – 230 с. 


4

В53


Вісник ХНАУ. № 11 : Економічні науки / гол. ред. О. В. Олійник. – Харків : ХНАУ, 2013. – 312 с. 


4

В53


Вісник Степу : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів : наук. зб. Вип. 10 : Агропромислове виробництво України - стан та перспективи розвитку. – Кіровоград, 2013. – 208 с. 


4

Т30


Тези доповідей учасників IV зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів ( 15-18 травня 2013 р.). – Полтава : ПДАА, 2013. – 309 с. 


4

В38


Вестник АПК Верхневолжья. Вып. 4(24). – Ярославль : ЯГСХА, 2013. – 112 с. 


4

З-41


Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. № 84. – Умань : УНУС, 2014. – 300 с. 


4

З-41


Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. № 85. – Умань : УНУС, 2014. – 280 с. 


4

Е45


Економічні науки : зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Вип. № 1(87) / гол. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця : ВНАУ, 2014. – 136 с. 


4

Е45


Економічні науки : зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Вип. № 2(88) / гол. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця : ВНАУ, 2014. – 136 с. 


4

В38


Вестник АПК Верхневолжья. Вып. 1(25). – Ярославль : ЯГСХА, 2014. – 112 с. 


40.75

П32


Підйомно-транспортні машини / І. М. Бендера, О. Я. Стрельчук, В. В. Під-лісний [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2014. – 368 с. 


42.3

С14


Садівництво : міжвід. темат. наук. зб. Вип. № 68. – К. : ФОП Клевцова Г.Є., 2014. – 377 с. 


42.36

В49


Виноградарство і виноробство : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 49. – Одеса : ІВіВ ім. В.Є.Таїрова, 2012. – 230 с. 


42.36

В49


Виноградарство і виноробство : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 50. – Одеса : ІВіВ ім. В.Є.Таїрова, 2013. –  ; 290 с. 


45

О-75


Основи наукових досліджень та патентування [Електронний ресурс] : робочий зошит з метод реком. до виконання практичних завдань студ. денної форми навч. за напр. підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / уклад. Г. І. Калиниченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 75 с. + Ел. копія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


45.3

Р64


Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 48. – К. : ІРіГТ НААН, 2014. – 289 с. 


46.0

К72


Костенко В. І. Технологія виробництва молока і яловичини: практикум [Електронний ресурс] / В. І. Костенко. — Електрон. текст. дані. – К. : Агроосвіта, 2013. –  456 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


46.0-3

П78


Програма селекції худоби південної мясної породи на період 2013-2022 роки. – Нова Каховка : ПІЕЛ, 2014. – 152 с. 

Програма розглянута на Вченій раді інституту розведення і генетики тварин УААН, схвалена та рекомендована у виробництво.


46.6

В41


Вівчарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 37. – Нова Каховка : ПИЕЛ, 2014. – 200 с. 

Проблеми вівчарства, зокрема технології виробництва продукції вівчарства, селекційно-племінної роботи, біотехнології відтворення, годівлі та економіки галузі.


46.6

Р36


Рекомендації щодо формування автоматизованих баз даних племінного обліку овець і кіз [Текст] / відпов. Ю. В. Вдовиченко. – Нова Каховка : ПИЕЛ, 2014. – 28 с. 


48.76

А44


Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин: метод. вказ. для виконання лабор.-практ. занять та самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 7.09010201, 8.09010201 - "ТВППТ" [Електронний ресурс] / уклад. В. О. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 84 с. + Ел. копія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


4. Економіка. Економічні науки


65.052.5.262

А46


Алєксєєнко, С. А. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. А. Алєксєєнко. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 418 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.053

Е45


Економічний аналіз [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання курсових робіт для студ. спец. 5.03050901 "Бухгалтерський облік" денної форми навч. / уклад. О. М. Киричук ; ТЕК. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 39 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.28

Г69


Горлачук В. В. Організаційно-економічний аспект управління сільськогосподарським землекористуванням : моногр. / В. В. Горлачук, І.М.. Мозгова М.В. Семенчук. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 180 с. 


65.290-09

М29


Марущак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. — Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 296 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.290-21

К96


Кушнірук В. С. Корпоративне управління: опорний конспект лекцій [Електронний ресурс] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / В. С. Кушнірук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 139 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32

Є72


Єрмаков О. Ю. Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств : моногр. / О. Ю. Єрмаков, А. А. Гребеннікова. – К. : ПП Лисенко М.М., 2011. – 140 с. 


65.32-5

Р64


Розвиток сільських територій в контексті міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] : моногр. / А. В. Ключник, І. О. Іртищева, О. В. Шебаніна [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2013. – 336 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.65.9

П32


Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках : матер. V міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 червня 2013 р. ОДАУ). – Одеса : ОДАУ, 2013. – 106 с. 


65.9(4 Укр)

М89


Мудрак Р. П. Національна продовольча безпека в умовах відкритої економіки:суть проблеми та способи її вирішення [Текст] : моногр. / Р. П. Мудрак. – Умань : Сочінський, 2011. – 307 с. 


65.9ц

К89


Кузьміна Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. О. Кузьміна. – вид. 2-ге, випр. і допов. — Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 344 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


5. Наука. Автореферати. Дисертації


72.4

Л50


Лесік І. М. Формування і функціонування ринку продукції овочівництва [Текст] : автореф. дис... канд. економ. наук : 08.00.04 / Лесік Ірина Миколаївна. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 25 с.72.4

Щ64


Щербина О. В. Удосконалення методів оцінки при формуванні високопродуктивних стад птиці яєчного кросу Іза Браун : дис... канд. сільськогосп. наук : 06.02.01 / Щербина Олена Вікторівна. – Херсон : ХДАУ, 2015. – 172 с. – Бібліогр.: с. 150-171.


72.4

Щ64


Щербина, О. В. Удосконалення методів оцінки при формуванні високопродуктивних стад птиці яєчного кросу Іза Браун : автореф. дис... канд. сільськогосп. наук : 06.02.01 / Щербина Олена Вікторівна. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 20 с.


72.4

Л50


Лесік, І. М. Формування і функціонування ринку продукції овочівництва [Текст] : дис... канд. економ. наук : 08.00.04 / Лесік Ірина Миколаївна. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 349 с. – Бібліогр.: с. 216-246.


6. Педагогіка. Спорт


74.58

Н34


Науково-інформаційний вісник. Вип. № 2(91) / ред. І.С. Зозуля. – К. : АН ВО України, 2014. – 127 с. 


75

Р64


Розвиток творчості в спортивних іграх [Електронний ресурс] : метод. реком. для студ. груп спортивного вдосконалення / уклад. Ф. І. Саказли. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 36 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


75.7

Р64


Розвиток швидкісно-силових якостей [Електронний ресурс] : метод. реком. для студ. І-IV курсів денної форми навч. за всіма напр. підгот. / уклад. Л. М. Медведєва, Т. А. Пильненька. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 32 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


78

В53


Вісник Одеського національного університету : наук. журн. Т.19. Вип. 1(11). – Одеса : ОНУ, 2014. – 179 c. 


81.2 Англ

А64


Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. реком. та навч. матеріал для самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД" / уклад. К. В. Тішечкіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 45 с. – Access mode: еl. copy in the local net. – Копія друк. вид.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка