Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна система підвищення кваліфікації бібліотекарів, що обслуговують дітей як один із головних напрямків науково-методичної роботиДата конвертації30.12.2016
Розмір185 Kb.
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ.В.О.ЛЯГІНА
Система підвищення кваліфікації бібліотекарів, що обслуговують дітей як один із головних напрямків науково-методичної роботи

(Методичні поради)


Миколаїв


2013
Питання підвищення кваліфікації є одним із важливих елементів діяльності бібліотеки, яка займається обслуговуванням підростаючого покоління. Система підвищення кваліфікації, що створена раніше, продовжує існувати і зараз. На сьогодні вона має удосконалюватися з урахуванням змін у нашому суспільстві.

Система підвищення кваліфікації – комплекс заходів щодо вдосконалення ділової кваліфікації бібліотечних працівників. У практиці бібліотек України до цієї системи входить регулярне проведення різноманітних семінарів, курсів, практикумів, науково-практичних конференцій тощо.

Всі ці заходи організовуються    • для працівників певних бібліотек (обласних, міських, районних, сільських);

    • для бібліотекарів різних категорій;

    • з окремих питань бібліотечної роботи.

Серед традиційних форм підвищення кваліфікації найбільш популярними залишаються випробувані багаторічною практикою і дещо модернізовані та наповнені новим змістом семінари (семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги), науково-практичні конференції, практикуми.

Підвищення кваліфікації бібліотекаря - це удосконалення професійних знань, навичок і вмінь, підвищення загальноосвітнього й культурного рівня відповідно до нових досягнень культури, науки й техніки, а також передового бібліотечного досвіду.

В Обласній бібліотеці для дітей ім. В.О.Лягіна діє своя система підвищення кваліфікації співробітників — це сукупність планомірно організованих, взаємозалежних і скоординованих заходів, що передбачають серйозну наукову та практичну підготовку.Семінародна з дієвих форм підвищення кваліфікації. Його ефективність полягає в органічному поєднанні теорії і практики, набутого досвіду та інновацій. Процес підготовки семінару є досить складним і багатогранним, адже ця форма навчання потребує детального висвітлення обраної для розгляду проблеми. Семінари бувають універсальні і тематичні. Перш за все, звичайно, визначається тема семінару та розробляється план його проведення. План семінару включає виклад основної теоретичної частини у формі доповіді, співдоповіді або лекцій.

Доповідь передбачає всебічне висвітлення проблем, наявної законодавчої бази, основних проблем аспектів та шляхів їх вирішення, а також відповідного вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Обов’язковою складовою семінару є одна або декілька консультацій (їх кількість залежить від складності і вагомості обраної теми заходу). Вона може бути надана у формі рекомендацій, детального висвітлення практичного досвіду бібліотеки з вирішення одного, декількох або ж усього спектру визначених семінаром питань.

Досить ефективним зарекомендував себе і такий складовий елемент семінару, як обмін досвідом, що передбачає представлення інформації і повідомлень з досвіду роботи бібліотек - учасників занять.

Яскравим прикладом у проведенні районних семінарів по роботі з дітьми є Веселинівська ЦБС. Кожного року проводяться виїзні семінари на базі сільських бібліотек-філій. На них запрошуються з консультаціями та лекціями спеціалісти з Обласної бібліотеки для дітей ім. В.О.Лягіна.

Так, 2011 року відбувся семінар на тему «Краєзнавча робота як напрямок діяльності бібліотек, що обслуговують дітей», на якому виступила з доповіддю Шевцова Л.Г., провідний бібліограф відділу довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування ОДБ ім. В.О.Лягіна.

2012 року на базі сільської бібліотеки-філії Піщаний Брід Веселинівської ЦБС був проведений районний семінар на тему «Пропаганда здорового способу життя серед учнів молодших класів». З консультацією за даною темою виступила співробітник обласної бібліотеки для дітей - завідуюча відділом обслуговування читачів-дошкільників та учнів 1-4 класів Кудіна Т.М. (до цього на таких семінарах були присутні та виступали з консультаціями Жайворонок Т.А., директор ОДБ та Романченко О.Л., заступник директора по науковій роботі ОДБ).

На належному рівні проводяться районні семінари з питань роботи з читачами-дітьми у Братській та Новоодеській ЦБС. Так, на районні семінари, які відбулися протягом 2011 року, на теми «Сучасні форми діяльності бібліотек системи – складова успішного розвитку» (Братська ЦБС) та «Значення читання в житті людини. Просування читання в дитячому середовищі» (Новоодеська ЦБС) - були запрошені директор ОДБ Жайворонок Т.А. та завідуюча відділом маркетингу та перспективних методик Задерій Л.Л. На цих семінарах Задерій Л.Л. виступила з консультацією «Планування роботи бібліотеки: актуальні і результативні форми роботи в обслуговуванні читачів-дітей».

Не менш значущими є і практичні заняття – невід’ємна запорука успішності семінару. Для їх проведення розробляється перелік питань для обговорення або завдань для виконання, зокрема, таких: розробити орієнтовну угоду про співробітництво з певною організацією; написати листа-звернення чи листа-прохання до депутата з того чи іншого питання; розробити бліц-анкету для опитування користувачів; скласти міні-програму семінару.

Урізноманітнить програму семінару включення до нього ділової гри. З цією метою учасникам семінару пропонується знайти способи вирішення певних проблем бібліотечної роботи, а за отриманими результатами оцінюється професіоналізм бібліотекарів.

Учасникам семінару можна запропонувати виконання домашнього завдання: розробити рекламний проспект, буклет, програму, план заходу тощо, а керівники занять зможуть проаналізувати отримані дані і зробити узагальнення. Крім того, в ході семінару доцільно продемонструвати масовий захід, провести презентацію програми, книги тощо. А завершити семінар слід підведенням підсумків його роботи.

Нарада-семінар – ще одна з форм підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Вона складається з двох частин: наради, на якій обговорюються назрілі питання та завдання бібліотечної роботи, і семінару, під час якого учасники прослуховують ряд лекцій, повідомлень, одержують консультації, тематично пов’язані з питаннями, що розглядались на нараді.

Дуже привабливим є проведення тренінгових семінарів. Ця форма підвищення кваліфікації фахівців дає відчутний результат за незначних фінансових витрат і належить до розряду проблемного навчання. Вона, як своєрідний інструмент апробації тих чи інших нових ідей, інновацій, поглядів, поєднує процес засвоєння нових теоретичних знань з активною соціально-психологічною взаємодією членів групи, що базується на формуванні конкретних умінь і навичок управління.

Завданням семінарів-тренінгів є оцінка масштабів і стану інноваційної діяльності бібліотек, виявлення проблем, що перешкоджають процесу ефективних змін у бібліотеках; формування в учасників навчання уявлень щодо теорії та методики інноваційної діяльності в бібліотеках; надання їм можливостей визначення шляхів та інструментів для здійснення змін, усвідомлених в реальних умовах практичної діяльності; створення умов для обміну досвідом інноваційної діяльності в межах регіону та встановлення форм галузевої взаємодії бібліотек для вирішення проблем, що перешкоджають розвиткові бібліотек.

Сьогодні в Обласній бібліотеці для дітей ім. В.О.Лягіна сформована і діє практика проведення зональних семінарів-практикумів для заступників директорів ЦБС області по роботі з дітьми та працівників дитячих бібліотек, а також створений конкретний механізм для їх реалізації.

Головна мета цих зональних семінарів-практикумів:


 • організація співпраці в напрямку безперервної освіти, підвищення кваліфікації та створення сприятливих умов для професійного спілкування і контакту бібліотечних працівників області;

 • виявлення і поєднання пріоритетів у системному підвищенні кваліфікації бібліотечних спеціалістів різних районів області;

 • полегшення доступу до накопиченого бібліотечними спеціалістами районів досвіду в бібліотечній діяльності.

До кожного семінару-практикуму розробляється загальна програма, згідно з якою здійснюється керівництво та висвітлюються найважливіші, провідні напрямки, пріоритети діяльності бібліотек-учасниць за минулий та поточний рік за допомогою мультимедійних презентацій. Перший досвід проведення семінарів-практикумів за темою: «Дитяча бібліотека сьогодні: нові можливості, нова якість обслуговування» - принесли семінари-практикуми, що відбулися 2010 року (на базі Дитячої бібліотеки КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська», Арбузинської ЦБС та Баштанської ЦБС).

2012 року в Обласній бібліотеці для дітей ім. В. Лягіна відбувся семінар-практикум "Інформаційні ресурси на допомогу дитячому читанню". У ньому взяли участь бібліографи з дитячої літератури ЦБС та працівники дитячих бібліотек Миколаївської області, які займаються бібліографічною роботою. Завдання семінару полягало в поєднанні теоретичних завдань бібліотекознавства і бібліографії з практичним досвідом.

З метою запровадження нових форм організаційно-методичної діяльності ЦБС області по роботі з дітьми Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна 2012 року провела семінар для методистів та методистів по роботі з дітьми центральних районних (міських) та дитячих бібліотек області за темою: «Організаційно-методична діяльність: сучасний вимір».

Останнім часом відділом маркетингу та перспективних методик ОДБ ім. В.О.Лягіна було проведено міжвідомчий семінар бібліотечних працівників «Дитяча бібліотека – важливий соціально-культурний центр регіону» (2000р.), майстер-клас «Бібліотека для дітей у Рік української книги: спільні завдання, єдині пріоритети» (на базі Снігурівської ЦБС та ОДБ ім. В.О.Лягіна, 2007р.), майстер-клас «Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей: актуальні та результативні форми роботи» (на базі Братської ЦБС та ОДБ ім. В. Лягіна, 2009р.).

До системи підвищення кваліфікації працівників книгозбірень сьогодні можна віднести регіональні, міжрегіональні майстер-класи та школи професійного розвитку.

Для бібліотекарів – це не просто з’їзд учасників, це плідна праця. Вони із задоволенням відвідують такі заняття. Адже тут можна обмінятися досвідом, почути та побачити, як творчо, з ентузіазмом працюють колеги з дитячих бібліотек над різними проблемами.

2011 року заступники директорів по роботі з дітьми ЦБС Миколаївської області мали нагоду відвідати Одеську обласну бібліотеку для дітей ім. Н.К. Крупської та ЦБС для дітей м. Ізмаїла під час міжрегіонального майстер-класу «Бібліотека – територія захоплюючого читання».

Вже кілька років поспіль бібліотека проводить заняття регіональної школи професійного розвитку бібліотек на базі обласної та районних дитячих бібліотек. На заняттях розглядаються актуальні питання обслуговування читачів-дітей.

Серед них: «Бібліотеки області в реалізації концепції правової освіти дітей» та «Бібліотека для дітей як центр збереження національної культури» (на базі Жовтневої ЦБС та ОДБ ім. В. О. Лягіна, 2007-2008 рр.), «Читання в новому форматі. Сфера впливу дитячої бібліотеки в соціально-культурному контексті регіону» (на базі ОДБ ім. В.О.Лягіна, 2009 р.).

2012 року заняття Регіональної школи професійного розвитку було присвячене темі «Проблеми і досвід інтегрованого бібліотечного обслуговування дітей з особливими освітніми потребами». Заняття школи професійного розвитку було спрямоване на виявлення завдань, що стоять перед бібліотеками в обслуговуванні книгою та інформацією дітей, які мають особливі освітні, творчі та психофізичні потреби, і освітлення можливостей бібліотеки у сприянні соціальній адаптації таких дітей до суспільства через книгу та нові технології.

Як показує практика, у системі підвищення кваліфікації бібліотечних працівників важливу роль відіграють форми, які спонукають до творчості і пошуку нестандартних рішень. Заслуженою популярністю сьогодні користуються майстер-класи (передача теоретичних і практичних знань) і творчі лабораторії (розробка рекомендацій з вирішення практичних завдань). Можливості цих форм навчання дуже великі. Вони дозволяють фантазувати, вносити нове в методику їх проведення і користуватися популярністю серед бібліотечних працівників.

Ще одним, не менш важливим, засобом реалізації творчого потенціалу бібліотечних працівників, розвитку його ініціативи в роботі є така форма, як конкурси професійної майстерності. Конкурси мають на меті стимулювати професійне зростання співробітників, розбудити в них азарт до творчості. Для молодих бібліотекарів, що будують свою кар’єру, це спосіб перевірити свої сили, заявити про себе. Крім того, у процесі підготовки згуртовуються колективи, а це досить важливо.

Теми конкурсів можуть охоплювати найбільш істотні проблеми професійної діяльності. Наприклад, це можуть бути питання сучасних тенденцій в обслуговуванні читачів, взаємодії бібліотеки з органами місцевого самоврядування, організації роботи творчо-любительських об’єднань, традиційних та інноваційних моментів в організації роботи бібліотек.

Як засіб реалізації творчого потенціалу фахівців бібліотек, що обслуговують дітей, Миколаївської області, розвитку їх ініціативи в роботі, обласна бібліотека для дітей ім. В.О.Лягіна використовує таку форму підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, як професійні конкурси бібліотекарів з питань обслуговування дітей. Саме участь у конкурсах спонукає працівників звертатись до фахової літератури, розвиває творчість бібліотечних працівників, є поштовхом для інновацій, виявляє кращих і посилює особисту зацікавленість та відповідальність.

З метою реалізації цього напрямку за останні два роки бібліотекою проведено обласні конкурси професійної майстерності серед працівників бібліотек Миколаївської області, що обслуговують дітей, за темами «Краща творча робота по просуванню книги та розвитку читацької культури в дитячому середовищі», «Дитяча бібліотека – варіант розвитку». 2012 року ОДБ ім. В.О.Лягіна провела конкурс на кращий бібліотечний проект «Клас від майстра! З досвіду роботи!». Конкурс проводився у рамках обласного гуманітарного Проекту «Велике читання». У конкурсі взяли участь працівники бібліотек, що обслуговують дітей.

Більш змістовною формою підвищення кваліфікації є науково-практичні конференції, які мають на меті глибоке вивчення бібліотечного досвіду, його теоретичне осмислення і практичні рекомендації. Їх відмінність від нарад і семінарів - у більш ретельній і глибокій розробці виступів, більш тривалому підготовчому періоді, високому науково-теоретичному рівні виступів. Доповіді на конференціях мають бути підсумком серйозного вивчення і узагальнення передової бібліотечної практики. Участь у конференціях сприяє виробленню у бібліотекарів навичок методичної і дослідної роботи: уміння узагальнювати і аналізувати, логічно викладати свої думки.

Ефективною формою в побудові системи заходів, які мають на меті забезпечення максимального результату, є залучення широких кіл керівників і фахівців органів державної влади, місцевого самоврядування, установ і організацій, науковців до аналізу практики, узагальнення й поширення кращого досвіду під час проведення науково-практичних конференцій. Особливістю конференцій, з одного боку, є дискусійний, полемічний характер виступів, присвячених найбільш актуальним проблемам сьогодення, а з іншого – виважений та толерантний обмін думками між корифеями бібліотечної науки та молодими спеціалістами. На них відбувається стажування керівних працівників та фахівців, які мають змогу не тільки одержати можливість реалізувати свої технічні здібності в ході розв’язання складних завдань, а й удосконалити свої навички і навички роботи в команді, навчитись ефективно працювати та володіти новими технологіями і, найголовніше, – одержати досвід роботи від найкращих спеціалістів у різних напрямках.

На конференціях розробляються і приймаються науково обґрунтовані рекомендації щодо впровадження передового досвіду в практику бібліотек. Як форма методичного керівництва. Науково-практичні конференції активно сприяють піднесенню рівня бібліотечної роботи.

2008 року працівники ОДБ ім. В.О.Лягіна приймали гостей з усієї України на Всеукраїнській науково-практичній конференції директорів обласних бібліотек для дітей «Дитяча бібліотека як соціально-культурна система: проблеми, інновації та шляхи розвитку», а 2011 року в ОДБ ім. В.О.Лягіна пройшла науково-практична конференція на честь 90-річчя від дня заснування бібліотеки «Бібліотека для дітей: концепт історико-культурних традицій та інноваційних перетворень».

Ще однією з форм підвищення кваліфікації працівників є школи молодого бібліотекаря, школи молодого фахівця, школи керівників, школи сільського бібліотекаря. Форми занять, їх тематика різноманітні:

- уроки фахівця “Бібліотека - користувач: формула успіху”, “Конфлікти в бібліотеці: як їх уникнути”, “Поради досвідчених бібліотекарів”;

- майстер-клас “Професіоналізм плюс традиція”;

- проблемний стіл “Як живеш, сільська бібліотеко?”;

- година професійного спілкування “Самоосвіта – важливий аспект творчої діяльності бібліотекаря”;

- творча лабораторія “Робота бібліотекаря: досвід, пошук, проблеми”, “Виставка в бібліотеці: новий погляд на традиційну форму”;

- цикл професійних зустрічей “Професійні діалоги”;

- день творчої ініціативи “Я пропоную свій досвід”;

- низка тренінгів за темами: “Проектна діяльність та отримання грантів”, “Можливості Інтернету для повного і якісного задоволення ін-формаційних потреб сучасних користувачів” тощо.

На окремі заняття Школи сільського бібліотекаря варто підготувати реферати за темами: “Етика сільського бібліотекаря”, “Інноваційні форми обслуговування користувачів сільської бібліотеки”, “Приваблива сільська бібліотека: що для цього треба зробити”.

Школи передового бібліотечного досвіду організовуються для вивчення і поширення методів і способів роботи передової бібліотеки, їх практичного показу, для оволодіння певними навичками роботи.

ШПД - не початкова форма навчання. Бібліотекарі, що вивчають досвід, мають бути підготовлені до його сприйняття.

ШПД організовується бібліотекою-методичним центром на основі наказу органу управління бібліотечною справою, де визначається тематика, терміни навчання і контролю за впровадженням досвіду у бібліотеках регіону, галузі.

Школи організовуються залежно від контингенту тих, що навчаються і можуть бути : районними, міськими, обласними.

Школи створюються в центральних бібліотеках і філіях на базі

- кращих бібліотек, що мають рівні умови, які самі накопичили достатній досвід роботи з певного напряму, є новаторами;

- бібліотек, які зібрали, систематизували наявний в інших бібліотеках досвід, апробували передові методи роботи, внесли корективи, виходячи з місцевих умов;

- бібліотек, які, впровадивши рекомендації бібліотек - методичних центрів з певного питання, поліпшили роботу своєї бібліотеки і показують перевагу застосованих методів роботи.

Іншу групу в системі підвищення кваліфікації бібліотекарів складають форми практичного навчання бібліотечних працівників безпосередньо в бібліотеках, що дозволяє краще засвоїти теоретичний матеріал, а отримані знання застосувати на практиці. Серед таких форм найбільш розповсюджені практикуми і стажування.

Практикум – одна з форм підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, переважно початківців або бібліотекарів, які не мають спеціальної підготовки; проводиться на базі однієї з бібліотек протягом 10-12 днів за програмою, що передбачає витрату 20% часу на вступні бесіди, а останній час – на практичні заняття. Практикуми бувають загальні та з окремих питань бібліотечної роботи.

Практикуми, як індивідуальні, так і групові, організовуються, як правило, для початківців, що не мають бібліотечної освіти, і проводяться на базі методичного центру або в одній з кращих бібліотек. Основна мета – знайомство працівників з основами бібліотечної справи, надання практичних знань, необхідних для роботи в бібліотеці.

Стажування проводяться з метою поглиблення і удосконалення практичної і теоретичної підготовки бібліотекарів, освоєння бібліотекарями нових ділянок роботи, нових функціональних обов’язків, бібліотечних технологій. Вони організовуються для молодих спеціалістів – випускників бібліотечних навчальних закладів, для бібліотекарів, що підвищують свій фаховий рівень знань. Керівництво стажуванням здійснюють найбільш кваліфіковані спеціалісти відділів бібліотеки за індивідуальним планом.

Останнім часом у практиці підвищення кваліфікації і перепідготовки бібліотекарів все активніше використовуються методи ситуаційного проблемного навчання: ділові та інноваційні ігри, тренінги, аналіз конкретних ситуацій бібліотечної практики, які значною мірою сприяють розвиткові творчої ініціативи бібліотечних працівників, їх активної участі в обговоренні питань, включених до плану занять.

Особливо корисні в цьому відношенні ділові ігри, які є однією з найефективніших форм перепідготовки і підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів. Вони розширюють творчі можливості бібліотекарів, закріплюють теоретичні знання на практиці, дозволяють здійснювати колективний обмін досвідом в процесі гри. Організація ділових ігор по-требує попередньої підготовки, відпрацювання тих виробничих ситуацій, які будуть відтворені в процесі ділової гри. Вона складається з підготовчого етапу, коли учасників знайомлять з завданням, організацією і правилами ведення гри. Потім формуються групи учасників (зазвичай 3 – 5 осіб), кожна з яких виконує одну з ролей (наприклад: “дирекція бібліотеки”, “бібліотекарі відділів обслуговування”, “читачі”). Перед проведенням ділової гри її учасники можуть отримати домашнє завдання для попереднього озна-йомлення з проблемою (з методичними посібниками за темою, бібліотечними інноваціями тощо). У ході ділової гри “програється” запропонована до розгляду ситуація, тобто, відтворюються дії різних груп в реальних умовах. Після закінчення гри проводиться колективне обговорення її результатів, підведення підсумків і оцінки. У цьому, поряд з учасниками гри, приймають участь сторонні наглядачі-експерти, як правило, найбільш кваліфіковані бібліотечні фахівці. Часто в ролі експертів виступають методисти, які оцінюють не лише якість, доцільність прийнятих рішень, а й поведінку групи в цілому, кожного учасника окремо, ерудованість, аргументованість, логічність, емоційність, конструктивність пропозицій, рівень імпровізації тощо.

Бібліотечні курси – одна з форм підготовки та підвищення кваліфікації різних категорій бібліотечних працівників; проводяться за спеціальними програмами, розробленими бібліотеками-методичними центрами; за тривалістю бувають двотижневі, місячні, двомісячні, піврічні тощо.

Поза увагою не залишається і проведення курсів підвищення кваліфікації працівників ЦБС області, що обслуговують дітей. Такі курси проводяться обласною бібліотекою для дітей ім. В.О.Лягіна спільно з Миколаївським обласним центром підвищення кваліфікації працівників бібліотек. Так, 2010 року ОДБ ім. В.О.Лягіна провела двотижневі курси підвищення кваліфікації для працівників ЦБС області, що обслуговують дітей, за темою «Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей: актуальні та результативні форми роботи».

Навчально-тематичний план курсів здійснювався за такими модулями:


 • «Бібліотеки для дітей у місцевому співтоваристві. Соціально-культурне проектування»;

 • «Бібліотека для дітей в інформаційному просторі. Інформаційні мережі, системи, програми»;

 • «Інформаційно-бібліотечне обслуговування дітей, керівників дитячого читання. Формування інформаційної культури особистості»;

 • «Розвиток читацької активності дітей та юнацтва. Книговидання та література для дітей».

Обласна бібліотека для дітей спільно з Інститутом післядипломної освіти вчителів проводить також заходи щодо підвищення кваліфікації працівників бібліотек навчальних закладів міста і області. Для цієї категорії слухачів двічі на рік організовуються на базі бібліотеки обласні курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів.

Під час проведення цих курсів спеціалістами ОДБ ім. В.О.Лягіна висвітлюються такі теми: «Діти і бібліотека: нове бачення в контексті розширення доступу користувачів до інформації», «Читацьке середовище дитини: родина, бібліотека, школа», «Удосконалення методики обслуговування читачів у бібліотеці навчального закладу», «Довідково-інформаційні послуги бібліотеки навчального закладу в умовах інформатизації суспільства», «Інтерактивні форми обслуговування читачів-підлітків».

Останнім часом набирає своєї популярності така форма підвищення кваліфікації, як Ярмарки бібліотечних ідей. Уже три роки поспіль працівники ОДБ ім. В.О.Лягіна беруть участь у Міжрегіональному ярмарку бібліотечних ідей (Крим – Херсон – Миколаїв).

У програмі Ярмарку розглядаються проблеми впровадження кращого бібліотечного досвіду і презентуються інновації бібліотек-учасниць.Сьогодні перед відділом маркетингу та перспективних методик Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О.Лягіна постають нові важливі завдання щодо подальшого розвитку бібліотек області, що обслуговують дітей, а саме: розробка і реалізація нових підходів до безперервної професійної освіти бібліотечного персоналу області. Адже участь бібліотекарів нашої області у таких заходах щодо підвищення кваліфікації змушує мислити їх більш прогресивно, підходити до практичної діяльності з точки зору професійних надбань і відкриттів.

Література:
Гришина С.М. Непрерывное профессиональное образование в условиях ЦБС: практическое пособие / С.М. Гришина. – М.: Литера, 2010. – 154 с.
Далецкая М. Сайт методического отдела: новые подходы к решению давних проблем / М.Далецкая // Библиотечное дъло. – 2012. - №22. – С.38-40.
Збаровская Н. Деловые игры для занятий библиотечных специалистов: сборник методических материалов / Н.Збаровская. – М.: ЛИБЕРИЯ-БИБИНФОРМ, 2005. – 120 с.
Збаровская Н. Полезные игры для практиков / Н.Збаровская // Библиотека. – 2005. - №1. – С.69-75.
Зыкова Г. От разовых консультаций к длительному диалогу: Из опыта сотрудничества / Г.Зыкова // Библиотечное дъло. – 2010. - №11. – С.32-35.
Луньова І. Методичний орієнтир: інноваційні підходи до організаційної системи підвищення професійної компетентності бібліотечних кадрів / І.Луньова // Бібліотечний форум України. – 2005. - №4. – С.68-72.
Луньова І. Науково-методична діяльність Дніпропетровської ОУНБ: нова концепція, аспекти модернізації, практичний досвід / І.Луньова // Бібліотечний форум України. – 2009. - №4. – С.17-23.
Мужикова Е. Конкурсы профессионального мастерства / Е.Мужикова // Библиотечное дъло. – 2010. - №16. – С.26-27.
Пальгуева Г. От науки – через методику – к практике: Об особенностях научно-методической работы в детских библиотеках / Г.Пальгуева // Библиотечное дъло. – 2010. - №11. – С.27-31.
Пяткова И. Актуальные проблемы повышения квалификации сотрудников вузовских библиотек в условиях внедрения инновационных технологий / И.Пяткова // Бібліотечний форум України. – 2009. - №3. – С.36-40.
Романюк О. Система підвищення фахового рівня працівників публічних бібліотек Києва / О.Романюк // Бібліотечний форум України. – 2010. - №2. – С.22-25.
Романюк О. Система підвищення фахового рівня працівників публічних бібліотек Києва / О.Романюк // Бібліотечний форум України. – 2011. - №1. – С.37-40.

Сучасні форми підвищення кваліфікації працівників бібліотек для дітей: методичний лист / Нац. б-ка України для дітей; уклад. Т.М.Кузілова, Н.Є.Мехова. – К., 2006. – 24 с.
Шевченко І. Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів: розвиваємо дистанційне навчання / І.Шевченко // Бібліотечний форум України. – 2009. - №3. – С.32-35.
Шрайберг Я.Л. Повышение квалификации библиотечно-информационных работников: современный подход: учеб.-метод. пособие / Я. Л. Шрайберг, А. О. Адамьянц. – М.: Литера, 2011. – 128 с.

Укладач та комп’ютерний набір Задерій Л.Л.

Редактор Давидюк Л.І.

Відповідальна за випуск Жайворонок Т.А.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка