Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. ГмирьоваСкачати 13.07 Mb.
Сторінка1/76
Дата конвертації18.12.2016
Розмір13.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
МИКОЛАЇВСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА
УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. О.ГМИРЬОВА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Затверджено на засіданні комітету з конкурсних

торгів Миколаївської державної

обласної універсальної наукової

бібліотеки імені О.Гмирьова.

протокол № 1 від „27” 08. 2013 р.

Голова комітету з конкурсних торгів
_______________ Агаркова В.В.

м.п.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВдля учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів

на закупівлю за предметом

книжки друковані

(58.11.1)

м. Миколаїв2013 рік
Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів


I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Ця документація конкурсних торгів (далі – Інструкція) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 08.07.2010 р. №2462-VI, від 10.10.2010 р.№ 2487-VI, від 23.12.2010 р. № 2856 – VI, від 11.01.2011 р. № 2899-VI, від 11.01.2011 р., від 03.02.2011 р. N 2995-VI, від 17.03.2011 р. N 3156-VI, від 07.07.2011 р. N 3612-VI, від 08.07.2011 р. №3681-VI, від 22.12.2011 р. N 4220-VI, від 23.02.2012 р. N 4452-VI, від 20.03.2012 р. N 4545-VI, від 12.04.2012 р. N 4648-VI, від 17.05.2012 р. N 4710-VI, від 22.05.2012 р. N 4807-VI, від 24.05.2012 р. N 4851-VI, від 05.06.2012 р. N 4881-VI, від 07.06.2012 р. N 4913-VI, від 07.06.2012 р. N 4917-VI, від 21.06.2012 р. N 4996-VI, від 21.06.2012 р. N 4999-VI, від 04.07.2012 р. N 5044-VI, від 05.07.2012 р. N 5081-VI, від 06.09.2012 р. N 5203-VI, від 06.09.2012 р. N 5209-VI, від 02.10.2012 р. N 5406-VI, від 16.10.2012 р. N 5463-VI, від 20.11.2012 р. N 5497-VI, від 04.04.2013 р. N 182-VII, від 04.07.2013 р. N 399-VII (далі-Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгівповне найменування

Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова

місцезнаходження

м. Миколаїв, вул. Московська, 9, 54001

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Агаркова Вікторія Вікторівна, заступник директора з ОБІС, голова комітету з конкурсних торгів, м. Миколаїв, вул. Московська, 9, каб. 29, 54001, (0512) 37-31-38; Липа Неллі Олексіївна, завідуюча відділом формування фондів, заступник голови комітету з конкурсних торгів, м. Миколаїв, вул. Московська, 9, каб. 63, 54001, (0512) 37-35-74, е-mail: reglib@trion.mk.ua

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Книжки друковані

вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

м. Миколаїв, вул. Московська, 9, каб. 63, 54001,

2 Лоти: Лот №1 - 3835 одиниць; Лот №2 - 2121 одиниць

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

жовтень - грудень 2013 р.4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники (далі – Учасники) беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою. Документи російськомовні повинні мати автентичних переклад.

8. Адреса веб -порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю

www.tender.me.gov.ua

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав Інструкцію, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо Інструкції. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано Інструкцію. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до Інструкції, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано Інструкцію.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано Інструкцію.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо Інструкції замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано Інструкцію, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 ЗаконуIII. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями(підприємствами, установами)Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.


Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому або по одному з лотів, згідно переліку товарів наведеному у Додатку №5.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника повинні бути пронумеровані. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника повинні містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника підтверджується одним з наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.
Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів, і перелік яких приведений в Інструкції, мають бути прошиті разом. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом Прошито та пронумеровано (зазначити кількість) аркушів та засвідчено підписом уповноваженої посадової особи та печаткою*Учасника.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника *.
На конверті повинно бути зазначено:повне найменування і адреса Замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника, його адреса (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;маркування: «Не відкривати до 02.10.2013 р. 11:00» (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів відповідно до пункту 2 розділу 4 Інструкції)

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником, повинна складатися з:

- реєстру документів наданих у складі пропозиції конкурсних торгів (Додаток № 7);

- форми пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно з Додатком №2 до Інструкції;

- електронної версії наведених у заповненому додатку №2 (Пропозиція) цінових показників, відтворена у форматі Excel та записана на оптичному носії інформації. У разі виявлення розбіжностей у друкованій формі пропозиції та електронній, Замовник братиме до уваги друковану форму пропозиції конкурсних торгів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документ, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (в тому числі відповідну специфікацію) (передбачена пунктом 7 розділу 3 Інструкції);

- реєстру наданих на торги зразків товарів, про який згадано нижче (пункт 7 розділу 3 Інструкції);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника щодо виконання статті 17 Закону (Додатком №1);

- погодження з основними умовами договору та особливими умовами поставки відповідно до пукту 2 розділу 6 Інструкції;

Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає проект договору про закупівлю;

- лист-згода, складений згідно Додатку №8;

З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, вимогам цієї Інструкції Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів інформацію щодо предмета закупівлі за формою, встановленою цією Інструкцією (дивись Додаток 4).3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів має бути надане у формі завдатку. Завдаток перераховується на реєстраційний рахунок замовника:

р/р 37112007001243

ЄДРПОУ 02221780

МФО 826013 ГУДКСУ в Миколаївській області

Учаснику слід звернутися до відповідального представника Замовника, зазначеного в пункті 2 розділу 1 Інструкції, за уточненням рахунку для внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів складає:

За Лотом №1 – 14000 грн. 00 коп. (чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.)

За Лотом №2 – 7000 грн. 00 коп. (сім тисяч грн. 00 коп.)

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів вимагається на строк дії пропозиції конкурсних торгів – 90 днів з дати розкриття.

Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учаснику, на його розрахунковий рахунок, протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у Інструкції;

- укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з Учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення конкурсних торгів не повертається Замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання Учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються Учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.  


6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв Замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Відповідно до статті 16 Закону  замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);

- додаткові відомості про учасника конкурсних торгів передбачені Законом ст.17.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи відповідно до переліку документів, зазначених у додатку 1 до цієї Інструкції.

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Учасник повинен відповідати вимогам статті 17 Закону та Додатку №1. У разі отримання Замовником відомостей щодо порушення Учасником зазначених вимог, він відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Участника у разі:

Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику у участі в процедурі закупівлі, у разі якщо:

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі, та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:
1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством зазначено у Законі, цій Інструкції, зокрема у 3 розділі та у Додатку 1.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою статті 16 Закону, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Умови, порядок та процедура закупівель товару, за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно Законом, крім випадків, передбачених Законом.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у технічному завданні (Додаток №5).

Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів інформацію щодо предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, за формою встановленою цією Інструкцією (Додаток 4).

З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує в пропозиції конкурсних торгів, вимогам Замовника та умовам цієї Інструкції, а також підтвердження достовірності приведеної в пропозиції конкурсних торгів інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, учасник повинен надати як невід’ємну частину своєї пропозиції конкурсних торгів зразки товарів, які входять до складу товарів, що закуповуються, і перелік яких наведено у Додатку №6.

Учасник подає зразки товарів тільки за тим лотом (і відповідним переліком зразків наведенних у Додатку №6 ) за яким він приймає участь у конкурсних торгах.

Зразки подаються у запечатаних упаковках.

Реєстр наданих зразків подається учасником окремо по кожному лоту в двох примірниках: один - підшивається до складу пропозиції конкурсних торгів, а інший вкладається до запакованих та запечатаних зразків.

Замовник приймає запечатані зразки від учасника разом з пропозицією конкурсних торгів за актом під підпис по кількості одиниць упаковок, перевіряючи цілісність упаковки та відбиток печатки у місцях склеювання.

Замовник розкриває та перевіряє наявність наданих зразків під час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Зразки повертаються всім учасникам торгів протягом 3-х днів з дня підписання Договору з переможцем торгів.

Ненадання, надання не в повному обсязі або несвоєчасне надання Учасником Зразків товарів, перелік яких наведено у додатку № 6 Інструкції, буде вважатися порушенням умов Інструкції, з подальшим відхиленням пропозиції конкурсних торгів такого Учасника.

З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, якісним вимогам Інструкції Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів наступні документи:

- довідка від Учасника про підтвердження можливості виконання особливих умов постачання, наведених у технічних вимогах.

- технічні , якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник подає Замовнику свої пропозиції конкурсних торгів у друкованому вигляді, суворо дотримуючись кількості, форми та порядку розміщення видань у Технічному завданні.

Учасник розраховує ціну пропозиції конкурсних торгів на підставі наданого Замовником переліку у Технічному завданні та включає:

- вартість видань;

- вартість доставки;

- вартість матеріалів на пакування;

- вартість пакування;

- розвантаження і доставка у приміщення бібліотеки 4 поверх, каб. 63;

- транспортування предмету закупівлі до мiсця ;

- страхування, митні збори, податки й інші збори і обов`язкові платежі. (Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, обов’язкова наявність яких передбачена чинним законодавством України, та самостійно.

В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної у Технічному завданні та остаточно виводиться підсумкова ціна. Вартість видання зазначається у грошовому показнику більше 0,00 грн. Не допускається ставити у графі «Ціна за одиницю»: «0,00», прочерк та залишати не заповнену позицію. Пропозиція конкурсних торгів Учасника, який надав пропозицію не по всіх найменуваннях товару вважається такою, що не відповідає умовам Інструкції.

Учасник зобов’язаний вказати загальну ціну пропозиції на загальну кількість одиниць, враховуючи всі вищезазначені критерії. Замовник не буде здійснювати окрему оплату товарів і послуг, не зазначених Учасником у пропозиції конкурсних торгів.

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати на пов’язані із оформленням конкурсного забезпечення, витрати, пов’язані із укладанням договору.

Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати будь-які посилання, обмеження або застереження щодо ціни пропозиції конкурсних торгів, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї Інструкції.

Цiна пропозиції конкурсних торгів повинна залишатися фiксованою на протязi всього строку дiї пропозиції конкурсних торгів.

Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати регульованi цiни, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог Інструкції.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасники подають пропозиції конкурсних торгів тільки за тим лотом за яким приймають участь у конкурсних торгах.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з урахуванням вимог Інструкції у конвертах, додатково позначених написом „Зміни". Після розкриття пропозиції конкурсних торгів внесення до неї будь-яких змін не дозволяються.IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

м. Миколаїв, вул. Московська, 9, Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова, каб. 29, 54001

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів(дата, час)

02.10. 2013 р. до 10.00.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали. На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгівмісце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

м. Миколаїв, вул. Московська, 9, Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова, каб. 29, 54001

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

02.10. 2013р. об 11.00.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника, або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів, не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника Учасника підтверджуються дорученням, виданим такій особі на право представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

При розкритті пропозицій конкурсних торгів можуть бути присутні представники засобів масової інформації. Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є представником засобів масової інформації, ця особа повинна мати при собі: нотаріально завірену копію документа про державну реєстрацію засобу масової інформації, який дана особа представляє; оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації, який ця особа представляє. Особи, які не мають при собі вищезазначених документів, до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів не допускаються. Конверти, з позначкою "Зміни", відкриваються в першу чергу. Пропозиції, за якими були подані заяви про їх відкликання згідно з положеннями Інструкції, не розкриваються.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених Інструкцією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 ЗаконуV. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Інструкції;

- відповідності пропозиції вимогам Закону;

- відповідності пропозиції технічним вимогам (умовам) Інструкції;

- відповідності пропозиції іншим вимогам (умовам) Інструкції;

- учасник надає в складі пропозиції всі пояснення, або докази, які вимагає замовник;

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

Пропозицією, яка відповідає умовам Інструкції, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами Інструкції.

Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Оцінка здійснюється по кожному лоту предмету закупівлі конкурсних торгів окремо.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступного критерію:

«Ціна» - загальна ціна на весь перелік зазначених видань у Технічному завданні.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів по критерію «Ціна» дорівнює 100.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значення показника.

Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.


Методика оцінки


Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".


2. Виправлення арифметичних помилок

Пропозиції, які визначені такими, що відповідають вимогам Інструкції, перевіряються на предмет арифметичних помилок. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному Інструкцією. Умови та порядок виправлення арифметичних помилок наступний. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на таке виправлення. Виявлені арифметичні помилки виправляються з обов’язковим визначенням суми прописом таким чином :

у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами, сума літерами є визначальною;

- у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється3. Інша інформація

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог Інструкції з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали Інструкцію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст Інструкції та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

Учасник повинен відповідати вимогам ст.17 Закону.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність Учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та Інструкцією, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та Інструкції, чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.

Транспортування товару до місця призначення, розвантаження та підйом на 4 поверх здійснюється за рахунок учасника – переможця торгів, з яким укладено договір.

У всіх випадках, що не зазначені у Інструкції, Замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.

Замовник допускає до розгляду пропозиції тільки у друкованому вигляді.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) Учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та/або не подав документи щодо підтвердження його кваліфікаційним критеріям відповідно до пункту 6 розділу 3 Інструкції; не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки у порядку, встановленому пунктом 2 розділу 5 Інструкції; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до пункту 3 розділу 3 Інструкції;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам Інструкції.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови Учасників; порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 ЗаконуVI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів Замовник надсилає цьому переможцю повідомлення про акцепт його пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів.

З Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, вимог Інструкції та акцептованої пропозиції.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Істотними умовами договору, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю, є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);  • кількість товарів та вимоги щодо їх якості;

  • порядок здійснення оплати (попередня оплата товарів);

  • ціна договору;

  • термін та місце поставки товарів;

  • строк дії договору;

  • права та обов'язки сторін;

  • зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

  • відповідальність сторін.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог Інструкції або неукладання договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка