Міжвузівської наукової конференції студентів 27-28 березня 2014р. Актуальні проблеми соціально-гуманітарної політики частина 2 Донецьк 2014Сторінка1/5
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4   5
д

ержавний вищий навчальний закладУкраїнської державної академії

залізничного транспорту
Факультет управління на залізничному

транспорті
Кафедра „Соціально-гуманітарних дисциплін”

М А Т Е Р І А Л И
МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ27-28 березня 2014р.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ

ПОЛІТИКИ
ЧАСТИНА 2

Донецьк 2014

ББК – 63.3


УДК: 304.4

Матеріали міжвузівської наукової конференції студентів. Частина 2. –Донецьк.: ДонІЗТ, 2014. – 59с.
Збірник підготовлено за результатами міжвузівської конференції молодих вчених та студентів. В нього включено найкращі доповіді щорічної наукової конференції, яка відбулася 27 – 28 березня 2014 року в рамках Дня науки ДонІЗТу.

Опубліковані матеріали присвячені актуальним проблемам соціально-гуманітарної політики.Матеріали збірника редагували члени редакційної колегії:
Секція «Соціально-гуманітарні дисципліни»
Підсекція «Історичні, соціально-філософські та гуманітарні проблеми сучасного суспільства»

Голова секції: Хромова О.І. к.філос.н., доцент

Вчений секретар: Сушинська І.М. к.філол.н, доцент
Підсекція « Мовна підготовка спеціаліста»

Голова секції: Рибенок В.В. к.філол н., доцент

Вчений секретар: Полоннікова О.Л. ст..викладач
Підсекція «Фізичного виховання та спорту»

Голова секції: Зубков А.Є. старший викладач

Вчений секретар: Хахаліна О.А. старший викладач


Відповідальний редактор: д.т.н., професор Чепцов М.М. (зам. директора з наукової роботи ДонІЗТ).

Рекомендовано до друку Вченою Радою Донецького інституту залізничного транспорту 11 березня 2014р., протокол № 6.
Матеріали наукової конференції друкуються в авторському варіанті. Редакційна колегія залишила за собою право скорочення поданих матеріалів, які перевищували пропоновані обсяги.

© ДонІЗТ, 2014СЕКЦІЯ «СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ»
ПІДСЕКЦІЯ: «ІСТОРИЧНІ, соціально-філософські та гуманітарні проблеми сучасного суспільства»
Голова секції: завідувач кафедри, к.філос.н., доцент Хромова О.І.

Вчений секретар: к.філол.н., доцент Сушинська І.М.


CВІТОГЛЯД ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

ст. гр. 1 - ОПУТ Безязичний С., д. іст. наук, професор Агапов В.Л.


Серед молоді 1840-х років найвище підносилася постать однієї людини — Тараса Шевченка. Можна сперечатися про те, чи хтось із українців тієї доби справив на своїх співвітчизників сильніший вплив, ніж Шевченко. Але те, що в історії народу, який підводився на ноги у середині XIX ст., таке видатне місце посів саме поет, не було чимось винятковим. Часто провідну роль «будителів народу» відігравали поети, письменники, вчені. Вихід «Кобзаря» був, як зауважує Юрій Луцький, подією унікального значення в історії української літератури, позаяк у ньому українська мова досягла літературної неперевершеності.

Поет подолав одновимірність і обмеженість ролі, що її до тих пір відігравала українська література, спростувавши переконання таких, як, зокрема, знаменитий російський критик Віссаріон Бєлінський, котрі вважали, що мова українських селян не здатна передавати витончені думки й почуття. Вихід «Кобзаря» був, як зауважує Юрій Луцький, подією унікального значення в історії української літератури, позаяк у ньому українська мова досягла літературної неперевершеності. Обурення Шевченка соціальною несправедливістю нероздільно переплітається з його ненавистю до національного гноблення на Україні, на цій «нашій не своїй землі», як він про неї писав. Націоналізм Шевченка не був шовіністично обмеженим, він вважає прагнення України до свободи складовою всезагальної боротьби за справедливість. Шевченко змусив своїх колег бачити в народі не лише барвисті звичаї, а й його страждання. В історії козацтва він шукає не романтичних героїв, а уроків, що ведуть до кращого майбутнього. Україна для нього не просто мальовничий регіон Російської імперії, а край, що може й має стати незалежним. У розумінні Д. Донцова Шевченко виявляється крицевим носієм національності, державної ідеології, незламним лідером-трибуном, котрий закликає до безжалісної розправи не тільки з ворогом-супостатом, а й зі своїми нікчемними й запроданими земляками. Романтизм становить єство його поезії і є не просто результатом впливу західноєвропейських традицій та ідей, а органічним зростанням з традицій народної творчості, хоча й перші впливи не виключаються.

Роль і значення комерційної таємниці у підприємницькій діяльності

ст. гр. 5-Т Глазовська О.В., д.іст.наук, професор Агапов В.Л.

Підприємницька діяльність у всіх сферах нерозривно пов'язана з отриманням та використанням різного роду інформації. Причому в сучасних умовах інформація являє собою особливого роду товар, що має певну цінність. Для підприємця часто найбільш цінною є інформація, яку він використовує для досягнення цілей фірми і розголошення якої може позбавити його можливостей реалізувати ці цілі, тобто створює загрози безпеки підприємницької діяльності. Звичайно, не вся інформація може, в разі її розголошення, створювати ці загрози, проте існує певна її частина, яка потребує захисту. Комерційна таємниця підприємства – це не є державними секретами відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та інші, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Носієм комерційної таємниці про підприємство чи індивідуального підприємця є держава в особі його фінансових і податкових органів. Як і будь-який інший суб'єкт ринку – як підприємство, так і його працівники, сплачують до бюджетів усіх рівнів податки. За величиною сплачених податків можна судити про суми доходів підприємства і його персоналу. Чим вище величина виплачених податків, тим успішніше діяльність підприємства або окремо взятого підприємця. Цей очевидний взаємозв'язок служить сигнальною інформацією для кримінальних елементів всіх видів – шахраїв, шантажистів, грабіжників. Таким чином, розголошення податкової таємниці може бути чревате для підприємців та членів їх сімей кримінальним тиском і навіть фізичною розправою.

У цьому зв'язку варто відзначити і значимість збереження банківської таємниці. Практично всі сучасні підприємства та окремі підприємці користуються послугами комерційних банків – мають у них розрахункові та депозитні рахунки, здійснюють безготівкові платежі, розрахунки з партнерами та клієнтами, проводять валютні операції. Іншими словами, співробітники банку знають все або майже все про поточний фінансовий стан того чи іншого підприємства, що є клієнтом банку. Витік конфіденційної інформації про погіршення або поліпшення фінансового стану підприємства може стати джерелом неприємностей для бізнесу. А поліпшення фінансової бази бізнесу викликає підвищений інтерес до нього з боку конкурентів, криміналу і інстанцій, які перевіряють. У справі захисту підприємницької діяльності від різного виду погроз значне місце займає персонал підприємства, який може стати як об'єктом, так і суб'єктом таких загроз.УКРАЇНО – АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка