Міжнародна академія фінансів та інвестиційСкачати 34.54 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір34.54 Kb.

Міжнародна академія фінансів та інвестицій

«Аналіз відмінностей національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні від Міжнародних стандартів фінансової звітності»
23 грудня 2014р.

м.Київ, вул. Стрітенська, 10

Лектори: к.е.н., лектор Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, Диплом ACCA ДіпIFR (рос); д.е.н., доц.. кафедри аудиту КНЕУ ім..В.Гетьмана, лектор Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, Диплом ACCA ДіпIFR (рос).
Незважаючи на ряд труднощів, з якими зіткнулися вітчизняні підприємства та регулятори, в Україні продовжується процес інтеграції методики ведення обліку та складання звітності згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Враховуючи існуючий досвід переходу вітчизняних підприємств на облік та складання звітності за МСФЗ, можна виділити типові відмінності між П(С)БО та МСФЗ. В даному семінарі розглядаються методичні відмінності між П(С)БО та МСФЗ і практичні аспекти внесення відповідних коригувань та трансформації фінансової звітності підприємств згідно вимог МСФЗ.
Мета семінару – визначення основних відмінностей та ознайомлення з різними підходами до ведення обліку та формування фінансової звітності національних П(С)БО та МСФЗ в розрізі окремих об’єктів обліку.

Цільова аудиторія: керівники підприємств, фінансові директора, головні бухгалтери, бухгалтери, економісти.
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

10:00 – 10:45

Модуль 1. Складання та подання фінансових звітів за МСФЗ та П(С)БО

10:45 – 11:45

Модуль 2. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку необоротних активів (нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, оренди)

 • Особливості первісного визнання, оцінки необоротних активів на дату складання звітності

 • Амортизація

 • Відображення у фінансовій звітності

11:45 – 12:00 Кава-брейк

12:00 – 13:00

Модуль 2. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку поточних (оборотних) активів (запасів)

 • Визначення суми собівартості, яка повинна визнаватися як актив та переноситися на майбутні періоди до моменту визнання відповідних доходів

 • Визначення собівартості та подальшого визнання витрат, включаючи будь-яке часткове списання до чистої вартості реалізації

13:00 – 13:30 Перерва на обід

13:30 – 14:30

Модуль 3. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку фінансових інвестицій. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку зобов’язань (забезпечень наступних витрат і платежів)

 • Розкриття інформації, яка дає змогу користувачам оцінити значимість фінансових інструментів для фінансового стану і результатів діяльності суб’єкта господарювання

 • Характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб’єкт господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного періоду

 • Особливості обліку забезпечень, умовних зобов’язань і умовних активів

 • Розкриття інформації у примітках, достатньої для надання користувачам можливості зрозуміти їхній характер, строки і суму

14:30 – 15:30

Модуль 4. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку доходів, витрат, витрат з податку на прибуток

 • Облік доходів, що виникають в результаті продажу товарів, надання послуг та використання активів суб’єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди

 • Облік, оцінка та дата визнання витрат

 • Особливості формування і відображення у фінансовій звітності фінансових результатів

15:30-15:40 Кава-брейк

15:40 – 16:10 Запитання-відповіді
Вартість семінару - 800 грн. з ПДВ

Вартість курсу включає: участь в семінарі, консультації, кава-брейки, індивідуальні консультації, роздатковий матеріал.
Детальна інформація та реєстрація за телефоном:

(044) 461-98-33; 044) 586-40-74

Попередня реєстрація по телефону обов’язкова.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка