Михайлик олександр григоровичСкачати 427.94 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір427.94 Kb.
1   2   3

157. Организация деятельности участкового инспектора милиции : Учеб. пособие. – К.: НИ и РИО КВШ МВД Украины, 1991. – С. 23.

158. ПА ПП при ЦК Компартії України. - Ф.1. - Оп.1. - Спр.2268. - Арк.178.

159. ПА ПП при ЦК Компартії України. - Ф.1. - Оп.1. - Спр.1092. - Арк.70.

160. ПА ПП при ЦК Компартії України. - Ф.1. - Оп.16. - Спр.9. - Арк.56-61.

161. Петухов В. А. Особливості соціально-правового захисту працівників ОВС при проходженні практики та стажування / В. А. Петухов // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 125–131.

162. Пилипенко П. В. Право соціального забезпечення у системі соціального права / П. В. Пилипенко // Право України. – 2004. – № 10. – С. 97–100.

163. Пиріг Руслан. Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали. – К., 2007. – 1125 с.

164. Полиция и милиция России: страницы истории. – М.: Наука, 1995. – 318 с.

165. Поліковський М. Ф. Міліція західних областей України в 1945–1950 рр.: Дис... канд. юрид. наук. – Харків, 1995. – 184 с.

166. Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій по зміцненню суспільної (соціалістичної) власності : Постанова ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. // Хрестоматія з історії держави і права України. – Т.2. / За ред. В. Д. Гончаренка. – К., 1997. – С. 323–324.

167. Временное положение о милиции : Постановление Временного правительства об учреждении милиции от 17 апреля 1917 г. // Вестник Временного Правительства. – 1917. – № 35/81. – 20 апр.

168. Про створення Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР : Постанова ЦВК УСРР від 11 липня 1934 р. // ДА МВС України. - Ф.46. - Оп.1. - Спр.2. - Арк.157.

169. Преступность на Украине // Коммунист (Харьков). – 1922. – № 209. – 13 сентября.

170. Приказ ЦАУ НКВД РСФСР № 1030. 1923 г. // Советская милиция: история и современность 1917/1987 / под ред. А.В.Власова. – Москва: "Юридическая литература", 1987.

171. Приказы НКВД по Черниговской обл. с № 408 - 27.05.1935 г. по № 461 - 19.ХІІ-1940 г. // Несекретные Приказы НКВД УССР по Черниговской обл. - Арх. №1. - Оп.1 н/т. - Ф.79.

172. Приказы НКВД УССР по Черниговской обл. (с № 830 - 3.12.1930 г. по № 391 - 26.05.1935 г.) // Несекретные Приказы НКВД УССР по Черниговской обл. - Арх. №1. - Оп.1 н/т. - Ф.79.

173. Про віднесення витрат на утримання міліції на місцеві кошти: Постанова РНК УСРР від 12 січня 1923 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в докум. і мат.: у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Ґенеза, 1999. – Т. 1: 1917–1925 рр. – С. 231.

174. Про воєнізацію робітничо-селянської міліції УСРР: Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 5 квітня 1930 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в докум. і мат.: у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Ґенеза, 2000. – Т. 2: 1917–1945 рр. – С. 103.

175. Про встановлення періодичних надвишок до основного розміру заробітної плати політичного, стройового і активно-розшукового складу робітничо-селянської міліції УСРР та адміністративно-стройового складу поправно-трудових установ УСРР: Постанова ВУЦВК та РНК УСРР від 24 липня 1930 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в докум. і мат.: у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Ґенеза, 1999. - Т. 1: 1917–1925 рр. – С. 111–112.

176. Про встановлення преміювання працівників міліції за розкриття злочинів, пов’язаних із виготовленням та продажем спиртних напоїв та спиртовмісних речовин: Постанова РНК УСРР від 30 січня 1923 р. // Зб. узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1923. – № 4. – Ст. 79.

177. Про встановлення твердих норм утримання працівників міліції та порядок звітності: Постанова РНК УСРР від 21 грудня 1922 р. // ДАХО. - Ф.р-563. - Оп.4. - Од.зб.22. - Арк.88-92.

178. Про встановлення форми одягу та знаків розрізнення для міліції: Наказ № 19 НКВС УСРР від 17 вересня 1921 р. // ЦДАВО України. - Ф.6. - Оп.1. - Од.зб.236. - Арк.13.

179. Про залізничну і водну міліцію УСРР: Постанова РНК УСРР від 5 липня 1921 р. // Зб. узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. – 1921. – № 13. – Ст. 352.

180. Про запровадження додаткової винагороди за вислугу років для працівників міліції РСФРР: Постанова Всерос. Центр. виконкому та РНК РСФРР від 7 травня 1928 р. // Бюллетень НКВД РСФСР. – 1928. – № 42. – С. 430.

181. Про затвердження "Положення про робітничо-селянську міліцію УСРР": Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 10 листопада 1926 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в докум. і мат.: у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Ґенеза, 1999. – Т. 1: 1917–1925 рр. – С. 37–43.

182. Про затвердження "Положення про робітничо-селянську міліцію УСРР": Постанова РНК УСРР від 14 вересня 1920 р. // Зб. узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1921. – № 2. – Ст. 70.

183. Про затвердження "Правил проходження служби в робітничо-селянській міліції та карному розшуку УСРР": Наказ Народного комісара внутрішніх справ УСРР від 1 грудня 1923 р. // Бюлетень НКВС УСРР. – 1924. – № 1–2. – С. 65–78.

184. Про затвердження інструкції з лікувально-санаторного обслуговування Всеукраїнської школи міліції та розшуку УСРР: Наказ № 175 ГУРРСМ НКВС УСРР від 17 жовтня 1926 р. // Зб. наказів міліції та розшуку НКВС УСРР. – 1926. – жовтень. – С. 16–18.

185. Про затвердження інструкції з порядку освідування працівників міліції військово-лікарськими комісіями: Обіжник № 4246 Народного комісаріату здоров’я УСРР від 10 червня 1926 р. // Зб. наказів міліції та розшуку УСРР. – 1926. – листопад. – С. 8.

186. Про затвердження інструкції по застосуванню пільг для працівників міліції: Постанова ВУЦВК та РНК УСРР від 15 квітня 1927 р. // Зб. узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1927. – № 13. – Ст. 76.

187. Про затвердження інструкції про порядок страхування працівників міліції від нещасних випадків: Наказ № 36 нач. адмін. управління НКВС УСРР від 17 червня 1929 р. // Зб. наказів нач. адмін. управління НКВС УСРР. – 1929. – Червень. – С. 9–12.

188. Про затвердження Тимчасової устави про допомогу, яку надають органи соціального страхування: Постанова Центр. виконкому та РНК СРСР від 28 грудня 1927 р. // Кодекс законів про працю УСРР. – Х.: Вид-во НКЮ, 1929. – С. 75–81.

189. Про затвердження Устави про забезпечення порядком соціального страхування з причин інвалідності та втрати годувальника: Постанова Центр. виконкому та РНК СРСР від 14 березня 1928 р. // Кодекс законів про працю УСРР. – Х.: Вид-во НКЮ, 1929. – С. 82–84.

190. Про матеріальне забезпечення міліції: Постанова РНК УСРР від 19 грудня 1922 р. // Зб. узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1922. – № 38. – Ст. 786.

191. Про медичне обслуговування міліції: Наказ НКВС УСРР та НКЗ УСРР від 6 квітня 1922 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в докум. і мат.: у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Ґенеза, 1999. – Т.1: 1917–1925 рр. – С. 196.

192. Про місцеві фінанси УСРР: Постанова ВУЦВК УСРР від 28 грудня 1926 р. // Зб. узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1926. – № 74–76. – Ст. 463.

193. Про норми заробітної плати для робітників і службовців УСРР: Постанова Всеукр. ревкому від 18 лютого 1920 р. // Зб. узаконень та розпоряджень Всеукр. ревкому. – 1920. – № 3. – Ст. 32.

194. Про обслуговування міліції органами Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР: Наказ НКЗ УСРР від 10 жовтня 1921 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в докум. і мат.: у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Ґенеза, 1999. – Т. 1: 1917–1925 рр. – С. 175.

195. Про організацію відділу карного розшуку: Постанова РНК УСРР від 3 квітня 1920 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в документах і матеріалах: у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Ґенеза, 1999. – Т. 1: 1917–1925 рр. – С. 131.

196. Про організацію карного розшуку та судово-кримінальної міліції: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 15 квітня 1919 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в документах і матеріалах: у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Ґенеза, 1999. – Т. 1: 1917–1925 рр. – С. 106.197. Про організацію з охорони заводів, фабрик, радгоспів, інших державних підприємств, що мають важливе місцеве чи загальнодержавне значення: Декрет РНК УСРР 31 березня 1922 р. // Зб. узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. – 1922. – № 15. – Ст. 248.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка