М.І. Пирогова на методичній нараді кафедри стоматології дитячого віку Завідувач кафедри доц. Філімонов Ю. В. " " 20 р. Методичні вказівкиСкачати 201.87 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір201.87 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова
"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри стоматології дитячого віку

Завідувач кафедри

доц. Філімонов Ю.В.


" " 20 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Навчальна дисципліна

Профілактика стоматологічних захворювань

Модуль №

1

Змістовний модуль №

1

Тема заняття

№31 Комплексна система профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Основні етапи впровадження та організаційні принципи. Підготовка, складання програми.

Курс

3

Факультет
Підготував

стоматологічний
Ас.Закалата Т.Р.

Вінниця 2012

1.Актуальність

Комплексна система профілактики стоматологічних захворювань у дітей була розроблена під керівництвом А.І.Рибакова. Система профілактики стоматзахворювань у дітей - це комплекс заходів, спрямованих на попередження стоматологічних захворювань, що включають використання всіх методів профілактики.

 1. Конкретні цілі:

  1. навчитись визначати загальні принципи профілактики захворювань в різних вікових категоріях.

  2. знати основні методи профілактики.

  3. знати додаткові методи профілактики.

  4. ознайомитись із впровадженням та організацією профілактичних програм.

3. Базові знання, вміння навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навички

Нормальна анатомія

Вміти диференціювати тимчасові та постійні зуби. Знати анатомічні особливості тимчасових зубів в залежності від стадії розвитку зубів.

Терапевтична стоматологія, фантомний курс

Знати основні стоматологічні інструменти для огляду.

Біохімія

Біохімічний склад твердих тканин зубів, склад слини. Знати біохімічні процеси, що відбуваються в твердих тканинах та слині.


4. Завдання для самостійної підготовки до заняття.

 1. Навчитись користуватися барвниками для визначення зубних нашарувань.

 2. Знати, як визначати над- і під ясенний зубний камінь.

 3. Як визначати фізіологічну і патологічну рухомість зубів.

 4. Знати, як визначати наявність пародонтальної кишені та її глибину, кровоточивість ясен.

4.1. Перелік основних термінів

Основні методи профілактики

Раціональний режим, збалансоване харчування, гігієна порожнини рота, просвітницька робота серед населення.

Допоміжні методи

Обробка зубів РЕМ засобами, призначення лікувальних зубних паст, усунення первинної і вторинної травматичної оклюзії, коригуюча гімнастика.


4.2. Теоретичні запитання до заняття.

  1. Методи планування профілактики стоматзахворювань.

  2. Складові програми профілактики.

  3. Етапи впровадження програми профілактики.

5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.Етапи заняття

Розподіл часу

Види контролю

Засоби навчання

1

Підготовчий стан

15 хв

Практичні завдання, ситуаційні задачі, усне опитування за стандартизованими переліками питань

Підручники, посібники, методичні рекомендації

1.1

Організаційні питання
1.2

Формування мотивації
1.3

Контроль початого рівня підготовки
2

Основний етап

55 хв

3

Заключний стан

20 хв

Тестові завдання

Тестові завдання

3.1

Контроль кінцевого рівня підготовки.
3.2

Загальна оцінка навчальної діяльності студента.
3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття.

Зміст теми

Комплексна система профілактики захворювань у дітей включає в себе методи, що запобігають загальним захворюванням, методи, що підвищують резистентність організму в цілому, а також підвищують резистентність зубів і пародонта. У зв'язку із цим, їх можна розділити на 2 групи: основні і допоміжні.

Комплексна система профілактики побудована у відповідності до сучасних уявлень про етіологію і патогенез карієсу зубів і захворювань пародонта, а також із врахуванням віку.

Зміст профілактичної програми

Програма профілактики складається головними лікарями стоматологічних поліклінік республіканського, обласного (крайового) підпорядкування і затверджується міністерством охорони здоров'я, обласними (крайовими) відділами охорони здоров'я.

До виконання програми залучаються у встановленому порядку такі підрозділи обласних відділів охорони здоров'я та їх установи:

 1. сектор лікувально-профілактичної допомоги;

 2. сектор лікувально-профілактичної допомоги матерям та дітям,

 3. республіканська (обласна, крайова) стоматологічна поліклініка;

 4. стоматологічна поліклініка міста і ЦРЛ;

 5. санітарно-епідеміологічна станція;

 6. обласний будинок санітарної просвіти;

 7. міські і районні будинки санітарної просвіти.

Програма реалізується серед вагітних жінок, дітей та підлітків, на базі жіночих консультацій, в дошкільних дитячих закладах, у школах, ПТУ, в стоматологічних поліклініках, що обслуговують перераховані вище контингенти населення.

Програма профілактики стоматологічних захворювань узгоджується із завідуючим обласним відділенням народної освіти, який зобов'язує брати участь у виконанні програми дошкільний і шкільний сектори обласного відділу народної освіти, директорів шкіл і завідуючих дошкільними закладами

Програма узгоджується також з обласним управлінням громадського харчування.

При розробці програми передбачаються такі аспекти:

1. Визначення проблеми.

2 Цілі і задачі програми.

3. Методи і засоби профілактики.

  1. Забезпечення персоналом

  2. Матеріальне забезпечення.

  3. Оцінка ефективності,

1 Визначення проблеми.

1.1 Епідеміологічна ситуація (визначення індексів КПВ і СРІТМ у віці 6, 12, 15 і 35-44 роки).

12 Демографічні дані.

1 21 Всього населення

міського,

сільського

1.2 2. Щорічний приріст населення. 123. Діти: всього:

школярі (в тому числі учні 9-11 класів), дошкільнята,

підлітки 1 2 4. Кількість вагітних жінок (щорічно)

1.2.5. Кількість дитячих садків шкіл ПТУ, технікумів, вузів

 1. Аналіз ситуації

 1. Водозабезпечення централізоване (%), децентралізоване (%), вміст фтору, вміст мінеральних компонентів.

 2. Харчування: кількість цукру на душу населення, переважання певних продуктів у раціоні.

 3. Клімато-географічні особливості.

 4. Наявність підприємств зі шкідливими умовами праці та стан техніки безпеки.

 1. Характеристика мережі стоматологічної служби кількість стоматологічних поліклінік,

стоматологічних відділень,

стоматологічних кабінетів, кількість постійно діючих кабінетів у школах.

 1. Характеристика кадрів стоматологічного профілю

 1. Загальна кількість лікарів-стоматологів.

 2. Кількість зубних лікарів.

 3. Із загальної кількості таких, що працюють на дитячому прийомі.

 4. Кількість середніх медичних працівників.

 1. Можливість виконання програми.

  1. Цілі і задачі програми.

Визначаються для кожного регіону, виходячи з місцевих умов. Орієнтиром мають служити глобальні цілі ВООЗ до 2000 року:

   1. У 50 % дітей віком 5-6 років не буде карієсу.

   2. У дітей 12 років КПВ буде не більше за 3.

   3. У 95 % населення віком 18 років не буде видалених зубів.

   4. Кількість беззубих людей віком 35-44 роки буде скорочена на 50%

   5. Кількість людей, що не мають зубів, віком 65 років і старше буде скорочена на 25 %.

   6. Не менше за 20 функціональних і не потребуючих протезування зубів у 75 % осіб віком 35-44 років і у 50 % осіб віком 65 років і старших.

  1. Методи і засоби профілактики

   1. Фторування питної води.

   2. Фтористі таблетки.

   3. Фтористі лаки.

   4. Фтористі розчини.

   5. Вітафтор.

 1. Санітарна просвіта, включаючи поради з харчування.

 2. Чистка зубів (самостійна і контрольована).

 3. Попередження і усунення аномалій прикусу.

 4. Санація порожнини рота і диспансеризація дітей у стоматолога.

  1. Забезпечення персоналом.

   1. Завідуючі профілактичним відділенням планують і контролюють роботу.

   2. Лікар-стоматолог навчає персонал, інструктує педагогів, проводить санітарну просвіту.

   3. Медичні шкільні сестри навчають дітей чищенню зубів, роздають таблетки, проводять полоскання порожнини рота разчинами фтору.

   4. Дитячі стоматологи проводять санацію порожнини рота і диспансеризацію дітей у залежності від активності карієсу.

   5. Вчителі шкіл і вихователі дитячих садків роздають таблетки фтору, контролюють чищення зубів, здійснюють санітарно-просвітницьку роботу.

   6. Батьки навчають і контролюють чистку зубів, обмежують прийом вуглеводів.

  2. Матеріальне забезпечення.

 1. Фтористі препарати:

а) для фторування води;

б) для місцевої дії (фторлаки, фтористі таблетки, 0,2 % або 0,05% розчини фтористого натрію, фтористі гелі, фторовмісні пасти).

 1. Ремінералізуючі розчини:

а) ремодент;

б) препарати кальцію.

  1. Оцінка ефективності програми

Оцінка ефективності програми комплексної профілактики стоматологічних захворювань проводиться через 5 років. З метою корекції програми можна вивчити її ефективність через 3 роки від початку запровадження.

Критерії оцінки;

   1. Кількість дітей з інтактними зубами, що свідчить про ефективність первинної профілактики карієсу.

   2. Стабілізація каріозного процесу:

а) приріст інтенсивності карієсу за показниками КПВ, К1ІВ+кп;

б) редукція приросту карієсу;

в) кількість рецидивів карієсу (переробка пломб);

г) кількість ускладнень каріозного процесу постійних і тимчасових зубів,

д) кількість видалених постійних зубів;

е) зниження кількості таких, що потребують лікування тимчасових і постійних зубів;

є) збільшення кількості дітей з 1 та II ступенем активності (компенсованою та субкомпенсованою формами) карієсу і зменшення кількості дітей з III ступенем активності (декомпенсована форма) карієсу.

3. Зниження числа ускладнених форм карієсу, а, отже, вогнищ одонтогенної інфекції, інтоксикації та алергізації організму.

Орієнтовна послідовність дій при запровадженні комплексної

стоматологічної профілактикиКомпонент дії

Засоби дії

1

Визначення черговості дитячих закладів, у яких буде запроваджуватись комплексна система профілактики

Вирішується спільно з органами охорони здоров'я і просвіти

2.

Заключения договору між органами охорони здоров'я і просвіти, який передбачає

Те ж

3.

Підготовка медичних кадрів вищої і середньої ланок для проведення

Лікарі і середній медперсонал ди тячих стоматологічних

4.

Урахування клімато-географічних чинників, складу воли гоню

Санепід станція

5.

Епідеміологічне обстеження дітей 3 метою визначення рівня стоматологічної

Лікарі і середній медперсонал диіячих стоматологічних поліклінік

6.

Оснащення і підготовка приміщень, матеріальне забезпечення програми

Підготовка гігієнічних кабінетів (класів), придбання засобів гігієни

7.

Визначення характеру, об'єму і послідовності профілактичних заходів у різних диспансерних групах

Базується на даних еп ідемioлогімного обстеження населення і результатах вивчення

8.

1 Іроведення санітарно-просвітницької роботи з педагогами, батьками і медичними працівниками шкіл та дитячих садкав

Лекції, бесіди

9.

Проведення уроків і практичних занять з гігієни порожнини рота, контроль за рівнем
10

Застосування профілактичних засобів
11

Визначення ефективності профілактичних заходів

Повторне е під обстеження дітей через 3 роки і 5 років від початку проведення профілактичних заходів


Рівні запровадження комплексної програми профілактики стоматологічних захворювань.

Популяційний рівеньВикористання в програмі профілактики таких методів і засобів, що необхідні всім дітям без винятку. Їх застосування не потребує безпосередньої

участі стоматолога, але вимагає включення стоматології як розділу медицини в їх зміст, реалізацію і оцінку ефективності. Включають до себе такі заходи:

 1. запровадження здорового способу життя;

 2. охорона материнства і дитинства;

 3. покращення умов праці і побуту;

 4. гігієнічне виховання;

 5. покращення харчування населення;

 6. охорона навколишнього середовища;

 7. фторування питної води;

 8. випуск лікувально-профілактичних засобів догляду за порожниною рота тощо.

Груповий рівень

Проведення лікарем або за його безпосередньою участю профілактичних заходів у певних групах дітей і динамічне спостереження за ними. Здійснюється органами охорони здоров'я на рівні республіки, області, міста, району, окремих закладів (шкіл тощо). Включає до себе такі заходи:

 1. диспансеризація дітей;

 2. застосування місцеве і всередину препаратів кальцію, фосфору, фтору;

 3. гігієнічне навчання і закріплення навичок по догляду за порожниною рота;

 4. корекція дієти (зниження вживання вуглеводів).

Індивідуальний рівень

Індивідуальний вибір методів і засобів профілактики, визначення кратності іх застосування у відповідності до індивідуальних особливостей рівня здоров'я, характеру факторів ризику або активності перебігу процесу. Здійснюється безпосередньо лікарем-стоматологом, що спостерігає дитину.

Модель основного стоматологічного обслуговування, запропонована 8003(1991)

Модель основного стоматологічного обслуговування, запропонована ВООЗ (1991), передбачає існування первинної медико-санігарної допомоги, першого та другого рівнів лікувально-консультативної допомоги. Рівень первинної медико-санітарної допомоги передбачає:

  1. Сприяння оздоровленню порожнини рота через здоровий спосіб

життя.

  1. Надання пріоритетного значення профілактиці шляхом охорони здоров'я.

  2. Залучення населення до інституту лідерів; надання уваги соціальній прийнятності та економічній доцільності запропонованих заходів.

  3. Інтеграція гігієни порожнини рота до загальної охорони здоров'я людини.

  4. Забезпечення доступності первинної стоматологічної допомоги для всіх.

  5. Максимальна самодопомога, що стимулює стан самозабезпеченості.

  6. Регулярна взаємодія з населенням шляхом:

а) отримання інформації від населення (огляди, обстеження);

б) повідомлення інформації населенню (включаючи якість повідомлень з важливих для життя питань і розвиток свідомого відношення до здоров'я)

в) навчання та інструктаж населення в цілому і окремих осіб.

  1. Мінімальні заходи втручання з акцентом на "поверхневі процедури".

 1. Належна і доцільна лікувально-консультативна допомога.

 2. Підбір необхідного персоналу і технології.

На рівні первинної медико-санітарної допомоги задача повинна полягати у сприянні підтримці хорошого здоров'я, а не в очікуванні проявів ознак нездоров'я, що потребують негайних дій. Все населення повинне регулярно проходити огляди (в школах, на робочих місцях, в медико-санітарних і суспільних центрах, при неможливості - в організованих неформальних оглядових пунктах). Необхідно забезпечувати максимально зручні для населення місця контактів з медичним персоналом. На перших стадіях здійснення програми, коли увага буде концентруватись на цільових або пріоритетних групах населення (школярі, вагітні жінки, підлітки, особи, що знаходяться в закритих установах), рекомендується взяти за основу практику обстеження хоча б одного члена кожної сім'ї. Це забезпечить поширення на все населення концепції про необхідність "регулярного контакту для збереження здоров'я".

Перша стадія здійснення програми передбачає огляд, самодопомогу (гігієна порожнини рота, раціональне харчування), поширення інформації, виділення осіб підвищеного ризику, проведення неінвазивних профілактичних процедур, підготовку персоналу, визначення результативності.

Задачі

  1. Після проведення заходів стоматологічної профілактики в групі дітей індекс КГТВ+кп дорівнював 6,03+0,60. Вихідне значення цього показника 5,40+0,57. В контрольній групі дітей, де профілактика не проводилась, індекс КПВ+кп виріс з 5,51+0,53 до 6,52+0,61. Який приріст карієсу в обох групах? Яка редукція приросту карієсу в першій групі?

  2. Через 1 рік після проведення профілактичних заходів приріст карієсу становив 0,9, а в контрольній групі - 1,0. Яка редукція приросту карієсу? Про що свідчать ці показники? Чим вони можуть бути обумовлені?

Контрольні запитання

   1. Яким документом регламентується запровадження комплексної програми профілактики в Україні?

   2. Які глобальні цілі поставлені ВООЗ до 2000 року для зниження стоматологічної захворюваності у всьому світі?

   3. Яка організаційна структура комплексної програми профілактики стоматологічних захворювань в Україні?

   4. Які дані необхідно мати для планування профілактичних заходів в конкретному регіоні?

   5. В яких установах проводиться запровадження комплексної програми профілактики стоматологічних захворювань в першу чергу?

   6. Як реалізується спільна діяльність органів просвіти і охорони здоров'я в комплексній програмі профілактики стоматологічних захворювань?

   7. Як здійснюється матеріальне забезпечення комплексної програми профілактики стоматологічних захворювань?

   8. В які строки і на основі яких показників проводиться оцінка ефективності профілактичних програм?

 1. Що таке приріст карієсу?

 2. Що таке редукція приросту карієсу? Правильні відповіді до задач

  1. Приріст карієсу в першій групі: 6,03-5,40=0,63 Приріст карієсу в контрольній групі: 6,52-5,51 = 1,01 Редукція приросту карієсу в першій групі: (0,63x100): 1,01 =63 %; 100-63=37%

  2. 10 %. Свідчить про низьку ефективність профілактики. Необхідно провести корекцію програми профілактики з урахуванням епідеміологічного і клімато-географічного факторів.

Планування профілактики.

   1. демографічні дані:

 1. знати чисельність населення, приріст населення (%), %-ток міського населення. Необхідно з'ясувати кількість дітей до 6 років і від 7 до 17, кількість дитячих садків і шкіл.

  1. фактори навколишнього середовища:

 2. процент населення, що користується центральним водопостачанням;

 3. кількість цукру на душу населення;

 1. стоматобслуговування:

 1. кількість стоматологів, із них дитячих;

 2. кількість гігієністів та середнього медперсоналу в шкільних стоматкабінетах;

 3. кількість дитячих стоматполіклінік, відділень, кабінетів.

 4. скільки пацієнтів відвідує стоматолога, серед них дітей;

 5. скільки населення п'є фторовану воду, препарати фтора, кількість зубних паст на одну людину в рік.

Запровадження системи профілактики підтримується державними заходами і повинно бути оснащено відповідною матеріально-технічною базою. Основним документом, що заповнюється при первинних і вторинних оглядах є комбінована карта ВОЗ.

Задачі по самоконтролю

 1. Що відноситься до допоміжних методів комплексної профілактики?

 2. Основоположник комплексної системи профілактики.

 3. Спеціальні методи профілактики карієсу і захворювань пародонта у дітей.

Література:

Основна:

  1. Лекції, що читаються на кафедрі стоматології дитячого віку.

  2. Хоменко Л.О., Остапко О.1., Конанович О.Ф. та ін. Терапевтична стоматологія дитячого віку. - «Книга плюс», 1999.

  3. Курякіна Н.В. та співав. Стоматологічна профілактика у дітей. - К., 2007.

Додаткова:

   1. Виноградова Т.Ф. и соавт. Стоматология детского возраста. - М., 1997

   2. Справочник по стоматологи/ Под ред.. А.И.Рыбакова. - М.: Медицина, 1993.

   3. Магид И.А., Мухин А.П. Фантомний курс терапевтической стоматологи.: Атлас. - М.: Медицина, 1996.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка