Методика викладання історії європейських тоталітарних режимів 20-30-их років ХХ ст з досвіду роботиСкачати 60.16 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір60.16 Kb.
Методика викладання історії європейських тоталітарних режимів 20-30-их років ХХ ст.. З досвіду роботи.

Одна з основних задач сучасної історичної освіти – формування громадянської компетентності учнів. Реалізація даного завдання пов’язана з викладанням політичної історії. Протягом навчання в середній школі учні знайомляться з визначенням поняття «держава», виділяють її ознаки вчаться класифікувати держави за формою правління, формою державного устрою. В старшій школі до вже знайомих критеріїв класифікації додається форма політичного режиму. Завдання вчителя сформувати у учнів поняття демократичного та тоталітарного режимів, виділити їх ознаки та особливості, навчити учнів виділяти сильні та слабкі сторони того чи іншого політичного режиму.

В курсі Всесвітньої історії (10 клас) декілька тем присвячені саме політичним режимам. Так Тема №4 має назву «Тоталітарні та диктаторські режими». В межах даної теми учням пропонується дослідити новий для країн ХХ століття тип політичного режиму – тоталітаризм, через аналіз історії СРСР, Італії, Німеччини, Іспанії. Розгляд даної теми слід почати з формування поняття «політичний режим» та «тоталітаризм». Єдиновірного та загальноприйнятого визначення даних понять не існує, але для учнів 10-их класів пропонуємо наступні:

Політичний режим – метод державного керівництва суспільством, ступінь реалізації демократичних прав та свобод особистості.

Тоталітаризм – форма політичного режиму, що характеризується повним (тотальним) контролем держави над усіма сферами життєдіяльності суспільства.

Для повного розуміння суті тоталітаризму особливу увагу слід приділити аналізу основних ознак даного типу режиму. На даному етапі вчитель пропонує учням на основі прослуханої лекції заповнити схему «Ознаки тоталітарного режиму» використовуючи метод «Асоціативний кущ». Даний кущ повинен мати не просту а складну структуру: до кожної асоціації-ознаки додається асоціація-приклад.


При ознайомлені учнів з ознаками тоталітаризму рекомендуємо використовувати ознаки сформульовані Карлом Фрідріхом та Збігневом Бжезинським: • наявність єдиної загальнообов’язкової ідеології,

 • наявність єдиної партії, якою керує диктатор,

 • жорстка ідеологічна цензура, відсутність плюралізму в ЗМІ,

 • велика роль державної пропаганди,

 • заперечення норм традиційної моралі, прагнення побудувати «нове суспільство»,

 • масові репресії та терор,

 • недотримання прав та свобод людини та громадянина,

 • централізована планова економіка,

 • адміністративний контроль над здійсненням правосуддя,

 • експансіонізм.

Нажаль в навчальній літературі майже не розкриваються причини виникнення тоталітарних держав. Але саме аналіз причин дає змогу зрозуміти чому тоталітаризм вважають феноменом ХХ століття. Витоки тоталітаризму можна поділити на дві групи: загальні та індивідуальні.

Загальні:

 • антисемітизм та націоналізм,

 • екстремальні ситуації у розвитку держав,

 • “ситуації виклику”, тобто  коли суспільство змушене наздоганяти більш розвинуті держави і проводити прискорену модернізацію, форсувати економічний розвиток,

 • приниження після Першої світової війни,

 • реваншистські настрої,

 • прагнення суспільства сильної влади, що здатна швидко вирішити основні проблеми.

В той же час кожна країна мали і свої, притаманні лише їй, причини виникнення тоталітаризму. Наприклад, в Росії – відсутність демократичних традицій політичного розвитку, в Німеччині – пошук виходу з глобальної економічної кризи.

Наступним етапом у вивченні тоталітарних режимів є розгляд ознак режиму через аналіз історичних процесів в СРСР, Італії, Німеччини, Іспанії. На початку слід наголосити, що не зважаючи на те, що дані держави мають тоталітарний характер режиму, вони мають свої особливості. Певна ознака може бути яскраво виражена в одній країні, але повністю відсутня в іншій. Для кращого розуміння даних особливостей учням можна запропонувати скласти порівняльну таблицю (заповнення таблиці відбувається протягом вивчення тем «Фашистська Італія», «Нацистська диктатура в Німеччині»).Критерій порівняння

Італійській фашизм

Німецький націонал-соціалізм

Організаційна сфера (партія, вождь. програма)Політична сфера(теорія і практика)Економічна політикаДуховна сфераЗовнішня політика


Після детального розгляду історії тоталітарних країн Європи 20-30 – их років ХХ століття слід зосередити увагу учнів на слабких та сильних рисах тоталітаризму. Для виконання даного завдання можна використати метод «Мозкового штурму», це дозволить учням зібрати якомога більше інформації, розв’язати суперечливі моменти. Орієнтовані відповіді:Сильні

Слабкі

1. Масовий ентузіазм дає можливість досягти поставленої мети.

2. Концентрація всіх можливих ресурсів для досягнення поставленої мети.

3. Ефективний розвиток економіки на певних етапах.

4. Досягнення своєрідної соціальної рівності.

5. Зниження рівня злочинності.


1. Централізм в управлінні економікою.

2. Зростання бюрократичного апарату.

3. Відсутність конкуренції та вільного ринку призводить до виникнення «тіньової економіки».

4. Ізоляція від світового ринку.

5. Масовий терор сприяє початку кризи режиму.

6. Відсутність реальних реформ призводить до кризи режиму.


Як відомо, останнім часом молодь стає активним учасником радикальних організацій, які начебто сповідують ідеї неонацизму та неофашизму. Тому при розгляді історії тоталітарних країн слід обов’язково звернути увагу на позитивні та негативні риси тоталітарних режимів. Головне показати учням, що позитив, який певною мірою прослідковувався в тоталітаризмі, мав відносний характер. Тобто, не можна вважати позитивним економічні здобутки країни, якщо вони були досягнуті методом експропріації, терору, використання праці в’язнів, пограбування села. Виправданою тоталітарна ідеологія може бути лише для її лідерів але не для звичайних громадян країни.

Розгляд історії тоталітарних режимів не можливий без складання історичних портретів творців цих режимів: Б. Муссоліні, Й. Сталіна, А. Гітлера. В даному випадку за принципом випереджаючого навчання можна запропонувати учням метод «Проекту» на тему «Історичний портрет тоталітарного лідера».

Історичний портрет.


 1. Короткі біографічні дані.

 2. Обставини, що вплинули на формування особистості.

 3. Шлях до влади, формування політичної платформи.

 4. Аналіз політичної діяльності.

 5. Значення діяльності політичного лідера для окремої країни та світу загалом.

 6. Ваше ставлення до даної особи.

Перед виконанням проекту слід наголосити учням, що будь-яка позиція висловлена в презентації повинна бути підтверджена конкретними фактами та доказами.

Важливим етапом при вивченні теми «Тоталітарні та диктаторські режими» є етап рефлексії. Враховуючі вікові особливості учнів 10-их класів можна використати метод «Есе» на запропоновані теми: 1. Чи може тоталітаризм бути ефективним?

 2. Що могло стати альтернативою нацизму в Німеччині?

 3. Що сприяє збереженню та відтворенню авторитаризму в сучасному світі?

 4. Роль лідера в тоталітарній державі.

При вивченні історії тоталітарних країн не слід забувати і про виховний аспект. Слід сформувати у учнів розуміння не перспективності та неефективності антигуманних тоталітарних режимів. Аналіз та розуміння політичних процесів в ряді країн Європи в 20-30-их роках ХХ століття створюють підґрунтя для подальшого розгляду історії та протистояння демократичних та тоталітарних режимів.
Список використаної літератури.

 1. Бебик В. М. Базові засади політології. – К.: МАУП, 2001. – 384 с.

 2. Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник. – К.: А.С.К.,2003. – 384 с.

 3. Макаренко В. М., Туманцова О. О. Як опанувати технологію формування критичного мислення. – Х., 2008. – 96 с.

 4. Фридрих К., Бжезинский З. Тоталитарная диктатура и автократия // Тоталитаризм: что это такое? Т.2 / Ред. кол. Л.Н. Верчёнов и др. М., 1992.Автор: магістр історії, вчитель вищої категорії Полтавського навчально-виховного комплексу №16 – Веркалець Тетяна Ярославівна.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка