Методика викладання дизайнуСкачати 48.04 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір48.04 Kb.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИЗАЙНУ
Семестр: 2. Магістри.

Обсяг: загальний обсяг годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3),

аудиторних годин – 22

(лекційних – 16, практичних – 6, самостійні заняття – 68). Екзамен.

Викладач: Антонович Євген Антонович, професор;

Вдовченко Віктор Володимирович,

старший науковий співробітник, член Спілки дизайнерів України.
Результати навчання:


 • знати основні вимоги до укладання робочої програми обраної дизайнерської дисципліни, у відповідності до навчального плану спеціалізації та типової навчальної програми;

 • дотримуватися основних вимог для підготовки та проведення уроків лекцій, практичних та семінарських занять, залікової та екзаменаційної презентації;

 • вміти підготовити учня, студента для продуктивної організації самостійної роботи, проведення науково-дослідної роботи;

 • використовувати різні види наукової, довідкової, методичної та навчальної літератури, наочних посібників на паперових та електронних носіях для проведення аудиторного та дистанційного навчання;

 • володіти професійним психолого-педагогічним, мистецьким, дизайнерським понятійно-термінологічним апаратом під час проведення уроків, лекцій, практичних та семінарських занять, залікової та екзаменаційної презентації;

 • застосовувати сучасне матеріально-технічне оснащення під час проведення лекцій, практичних робіт, семінарських занять, презентацій із дизайнерських дисциплін.


Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Метою курсу навчальної дисципліни «Методика викладання дизайну» є практична психолого-педагогічна підготовка дизайнера-викладача вищої школи для проведення дисциплін дизайнерської спеціалізації в профільних дизайнерських навчальних закладах – профільний ліцей, професійно-технічне училище, коледж, інститут (бакалавр).Теоретичний блок передбачає:

 • розгляд мети та завдання вивчення дизайнерських навчальних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі;

 • аналіз структури та змісту типових навчальних або робочих програм дизайнерських дисциплін у загальноосвітній та вищій школі;

 • вивчення сучасних підходів до визначення, відбору, формування змісту і методики викладання навчальних дизайнерських дисциплін у загальноосвітній та вищій школі;

 • огляд та вивчення особливостей методик викладання дизайнерських дисциплін у загальноосвітній та вищій школі, окремих розділів, тем;

Практичний блок спрямований на:

 • навчання студентів в оволодінні практичними прийомами розробки, укладання робочої програми дизайнерської дисципліни за типовою навчальною програмою:

 • оволодіння методикою викладання окремих навчальних дизайнерських дисциплін, розділів, тем;

 • розробку та виготовлення викладачами та студентами наочних посібників для викладання дизайнерських дисциплін (на паперових, електронних носіях, з макетних матеріалів);

 • оволодіння продуктивними методами психолого-педагогічного самоаналізу та аналізу у колег методики викладання навчальних дизайнерських дисциплін, окремих лекцій, практичних та самостійних занять;

 • вивчення навчально-методичного забезпечення методики викладання навчальних дизайнерських дисциплін.


Рекомендована література:

 1. Вдовченко В.В., Антонович Є.А. Методика викладання образотворчого мистецтва і дизайну: навч. програма для підготовки, перепідготовки вчителя образотв. мистецтва і вчителя труд. навч. для викладання профільних програм за напрямом «Дизайн»: «Етнодизайн», «Основи дизайну», «Графічний дизайн», «Веб-дизайн», «Дизайн середовища (дизайн інтер’єрів та екстер’єрів)», «Ландшафтний дизайн» // Завуч. 2006. – №16 (274), – С. 33–44.

 2. Вдовченко В.В. та ін. Навч. програма для 11-річн. школи. Технології. 10-11 кл.: Прогр. для профільн. навч. учнів загальноосв. навч. закладів. Спеціалізація „Основи дизайну“. Технологічний напрям. Технологічний профіль. Наказ МОН № 1021 від 28.10.2010. Про надання навч. прогр. грифу «Затверджено МОН України». – К., 2010. – 96 с.

 3. Вдовченко В.В. та ін. Програма профільного навчання для загальноосв. навч. закладів з трудового навчання у 10–11 кл. «Графічний дизайн» // «Освіта і управління». – 2007. – Т.10., Ч. 1. – С. 129–160.

 4. Вдовченко В.В. та ін. Промисловий дизайн. Програма для 10–11 кл. Профільне навчання // Сільська школа України. 2004. № 31 (103), – С. 10–20.

 5. Вдовченко В.В. та ін.. Дизайн середовища. Програма і методичні рекомендації для профільн. навч. учнів 10–11 кл. загальноосв. навч. закл. / В. Вдовченко та ін. // Освіта і упр. – 2007. – Т.10. – №3–4. – С. 163–196.

 6. Вдовченко В.В. та ін. Інтегрований курс «Інформатика – WEB–дизайн –технологія». Програма профільного навчання для учнів 10-11 кл. загальноосв. навч. закладів, ліцеїв, гімназій // Освіта і упр. – 2007. – Т.10., число 2. – С. 100-151.

 7. Вдовченко В.В. та ін. Урок під мікроскопом // Сільська школа України, – 2003. 19–21 (55-57), – С.3–6.

 8. Вдовченко В.В. та ін. Вивчення і узагальнення педагогічного досвіду // Труд. підгот. в закл. освіти – 2004, – №1. – С.23–25.

 9. Волкотруб И.Т. Основы художественного проектирования: Учебник для худож. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. – 191 с, 104 ил. - Библиогр.: 48 назв.

 10. Даниленко В.Я. Дизайн: підручник / Харківська держ. академія дизайну і мистецтв; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України – Харків: Вид-во ХДАМ, 2003. – 320 с.

 11. Джонс Дж. К. Методы проектирования / Пер. с англ.- 2-е изд. дополн. – М.: Мир, 1986. - 326 с., - загл 1-го изд.: Инженерное и художественное проектирование.

 12. Дизайн. Иллюстративный словарь-спрвочник / Г.Б. Минервин и др.: Подобщ. ред.. Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. – М.: «Архитектура-С», 2004. – 288 с., ил.

 13. Дизайн-освіта: Профільне навчання старшокласників: Програми, календарні плани і не тільки … / упоряд.: В. Вдовченко та ін. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»; Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с.

 14. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна О.И. Нестеренко. – М.: Молодая гвардия, 1994. – 315 с.

 15. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: ученик / И.А. Розенсон. – 2-е изд.–СПб.: Питер Пресс, 2013. – 251 с.

 16. Сидоренко В.Ф., Устинов А.Г. Программа дизайнерського образования для специализированных средних школ / В.Ф. Сидоренко, А.Г. Устинов // Дизайн в общеобразовательной системе. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://rosdesign.com/design_materials/design_vniite.htm.

 17. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. — М., 1985.

 18. Художественное проектирование: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2109 «Черчение, рисование и труд» / Б.В. Нешумов, Е.Д. Щедрин, Г.В. Минервин и др.; Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. — М.: Просвещение, 1979. – 175 с.

 19. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / П.Е. Шпара, М.П. Шпара. – К.: Вища школа, 1989. – 247 с.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:

 • поточний контроль (60%, аналітична робота, практичні завдання, тестове опитування);

 • підсумковий контроль (40%, екзамен).


Мова навчання: українська.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка