Методика самостійної роботи студентів вищої школиСторінка37/37
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.04 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

132. The teaching of ecology in the agricultural secondary curricula in France: a new didactic approach / A. Magro, L. Simonneaux, A. Navarre // Proc. of the III Conf. of European researchers in Didactics of Biology, Sept. 27–Okt. 2. / ed. de Univ. de Santiago de Compostela. – Santiago de Compostela, 2011. – P. 197–205.

133. Thomas E. The curriculum of preparation of the teacher with a degree the Doctor of Education (EdD) Schools of Education of the Diplomaed expert / E. Thomas. – Bristol : Bristol univ., 2011. – 34 р. – Режим доступу : http://www.bristol.ac.u k/prospectus/p ostgradu ate/2011/prog_details/ SSLF/327. – Назва з екрану.

134. Vebe J.-M. La formation pedagogique а l'universite du Luxembourg.-Luxembourg / J.-M. Vebe,  J.-K. Delagardel. – Luxembourg : L'universite du Luxembourg, 2011. – 451 р. – Режим доступу : http://wwwfr.un i.lu/formations/flsh ase/forma tion _ pedagogique. – Назва з екрану.

135. Xodo C. Il modello pedagogico delle competenze / C. Xodo. – Dispense, 2011. –228 p.

136. Zedros A. Programa from improvement of professional skill teachers [Електронний ресурс] / A. Zedros. – London : the Center of skilled education Birkbeck of Institute Obrazovanija ; University of London, 2011. – 41 р. – Режим доступу : http: //www.bbk.ac.uk/research/expert/. – Назва з екрану.

ДОДАТКИ
Додаток А

Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів вищої школи

Успішність - міра продуктивності навчальної діяльності. При цьому розглядаємо: 1) високу (студенти навчаються на "5" і "4" за п’ятибальною шкалою оцінювання); 2) середню (на "4" і "3"); 3) низьку ("3" і "2") успішність.


На основі вказаних показників у кожній академічній групі можна виділити типологічні підгрупи студентів для здійснення диференціації самостійної роботи (табл.1).
Таблиця 1.

Типологічні підгрупи студентів для здійснення диференціації самостійної роботи

п/п


Типологічні групи студентів

Рівень

мотиваціїПрацездатність

Успішність

1.

А

В

СІІІ

ІІІ


ІІ

Висока

Низька


Висока

Висока

2.

D

E

FG

ІІІ

ІІ

ІІІ

Низька

Висока


Низька

Висока


Середня

3.

Н

К

МІ

ІІ

ІІІНизька

Низька


Висока

Низька

А – група студентів, у яких ІІІ рівень мотивації, працездатність та успішність високі. Добре встигають у навчанні, впевнені в собі, зацікавлені в освіті й майбутній спеціальності.

В – студенти, які мають чіткі мотиви навчання, але низьку працездатність. Високої успішності такі студенти досягають завдяки великій наполегливості, старанності.
С – студенти з ІІ рівнем мотивації, високою працездатністю й успішністю. Часто їх характеризує високий рівень домагань, бажання виділитись у колективі. Вони досить активні.

D – у таких студентів мотивація ІІІ рівня, низька працездатність, середня успішність. Працюють повільно, але старанні, прагнуть досягти гарних результатів у навчанні.

Е – студенти з мотивацією ІІ рівня, їх працездатність висока, успішність середня. Такі студенти найчастіше цікавляться лише окремими предметами, іншим дисциплінам достатньої уваги не приділяють.

F – група студентів, які мають ІІ рівень мотивації, низьку працездатність, середню успішність. Часто такі студенти мають неглибокі базові знання, невпевнені у власних силах.

G – у студентів низький рівень мотивації, висока працездатність, середня успішність. Студенти цієї групи не бажають вчитися, але мають певні здібності до навчання.
Н – студенти з І рівнем мотивації, низькою працездатністю, низькою успішністю, слабкі, пасивні в навчанні.

К – студенти з ІІ рівнем мотивації, низькою працездатністю й успішністю. Це також слабкі студенти, але вони не позбавлені бажання одержати освіту, часто їм заважають великі прогалини в знаннях, невміння організовувати свою роботу.


М – особлива типологічна підгрупа студентів з ІІІ рівнем мотивації, високою працездатністю, але низькою успішністю. Найчастіше такі студенти мають неадекватну самооцінку й виявляють підвищену активність.

Додаток Б

Для організації і проведення самостійної роботи студентів використовуються

    1. Робоча навчальна програма.

    2. Методичні рекомендації, де вказується тема і цілі самостійної роботи, обґрунтовується її важливість, подані навчально-пізнавальні задачі, практичні ситуації з еталоном рішення, контролюючі питання і завдання для самоконтролю, тести для перевірки знань.

    3. Зошит «Для самостійного вивчення матеріалу», де вказується тема і цілі самостійної роботи, обґрунтовується її важливість, контролюючі питання і завдання для самоконтролю, тести для перевірки знань.

    4. Зошит «Для лекційного вивчення матеріалу», де вказується тема і цілі аудиторної роботи, обґрунтовується її важливість, контролюючі питання і завдання для самоконтролю, тести для перевірки знань.

Мета видання зошитів для роботи в аудиторії та при самостійному вивченні матеріалу – більш чітка організація робіт, зручність і комфорт при виконанні завдання. У ході організації самостійного вивчення дисципліни викладачі допомагають студентам цілком ясно уявити собі мету самостійної роботи, її задачі, форми та методи, навчитися свідомо самоконтролювати результати роботи.


Додаток В

АНКЕТА щодо виявлення відношення студентів до позааудиторної самостійної роботи

З метою виявлення відношення студентів до позааудиторної самостійної роботи. Уважно прочитайте кожне питання та виберіть тільки один варіант відповіді, даний варіант підкресліть. Якщо серед запропонованих варіантів відповідей вірної немає, наведіть свою.


Анкетування проводиться анонімно.
1. Чи виникають у Вас труднощі під час виконання самостійної роботи:
а) так;
б) ні;
в) не завжди.
Якщо ви відповіли «так» на питання №1, то вкажіть:
2. В яких випадках виникають труднощі під час виконання самостійності роботи:
а) відсутність мети, питань завдання;
б) недостатньо навчальної літератури;
в) ___________________________________________
3. Чи потрібно, щоб викладач звертав увагу на своєчасне виконання позааудиторної самостійної роботи:
а) так;
б) ні;
в) не завжди.
4. Чи використовуєте Ви самостійно вивчений матеріал на заняттях:
а) так;
б) ні;
в) не завжди.
5. Чи потребуєте Ви допомоги викладача при позааудиторній самостійній роботі:
а) так;
б) ні;
в) не завжди.
6. Якому із видів джерел Ви віддаєте перевагу при самостійному вивченні теми:
а) використання навчальної літератури;
б) використання періодичних видань;
в) використання опорних конспектів, логічних схем;
г) ____________________________________________________.
7. В яких умовах Ви працюєте самостійно більш продуктивно:
а) вдома;
б) у читальній залі бібліотеки;
в) __________________________________.
8. Чи потрібно Вам, щоб викладач корегував самостійно отримані знання:
а) так;
б) ні;
в) не завжди.
9. До заняття Ви готуєтесь:
а) систематично;
б) епізодично;
в) тільки до семінарських занять та практичних занять.
Дякуємо за участь в анкетуванні.


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка