Методика самостійної роботи студентів вищої школиСторінка20/37
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.04 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37

Конкурсне випробування сортів і гібридів зернового сорго. У конкурсному випробуванні в звітному році у вивченні знаходилося 24 гібриди зернового сорго. Для оцінки і вивчення різних типів гетерозису в розплідник було вклю­чено 9 сортів і самозапилених ліній – батьківських компонентів гібридів, і 5 – стерильних аналогів – материнських форм, які брали участь в створенні гібри­дів F1. За стандарт прийнятий включений в Реєстр сортів рослин України гібрид нашої селекції Кримдар 10 (Перспектива 80С х Людмила 107).


По довжині вегетаційного періоду гібриди, сорти і лінії розділилися в звітному році на наступні групи:

- Скоростиглі (до 95 днів) – 4;

- Ранньостиглих (96-100 днів) – 31;

- Середньоранніх (101 – 105 днів) – 2;

- Середньостиглих (106 – 110 днів) – не було;

- Середньопізніх (111 – 120 днів) – 1;

- Пізньостиглих гібридів – не було.

Таке явище пояснюється високими температурами і недоліком вологи в період вегетації сорго, що викликало швидке проходження фаз розвитку рос­лин. Більшість гібридів були скоростиглими і ранньостиглими. Цим ще раз підтверджується, що властивість "сходи – дозрівання" у рослин, зокрема, у культур сорго, контролюється великою кількістю генів і має безперервний ха­рактер, і, більшою мірою залежить від умов зовнішнього середовища.

Висота рослин у гібридів зернового сорго варіювала від 115 см (Бурана 24С х Крупинка 10) до 143 см (Іскра 2С х Кримбел) і головним чином залежала від генотипу (комбінації батьківських пар) і умов зовнішнього середовища.

Таким чином всі гібриди, що вивчались можна віднести до групи низько – і середньорослих рослин сорго зернових видів, і всі вони придатні до комбайнового збирання (табл.5.11).

Порівняно зі своїми батьківськими компонентами одні гібриди проявляли гетерозис по висоті, а інші, навпаки, на низькорослість.

Така ознака, як довжина волоті у гібридів зернового сорго першого поко­ління змінювалася від 21 см (Іскра 2С х Анна) до 32,7 см (Перспектива 80С х Людмила 107, або Кримдар 10).

Таким чином, згідно Методики проведення експертизи на ВОС сортів зернових видів, довжина волоті у гібридів і їх батьківських форм розподілилася таким чином: коротких (11 – 15 см) – не було; середніх (16-20 см) – не було; довгі (21-25 см) – відмічено в 13; всі останні гібриди і їх батьківські форми мали дуже довгу волоть – більше 25 см.

Таблиця 5.11. Морфологічна оцінка гібридів зернового сорго
і їх батьківських форм, в 2009 р.


Назва гібридів і батьківських компонентів

Продуктивна кущистість, шт.

Висота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід ніжки волоті з піхви верхнього

листка, смДовжина ніжки волоті, см

Розмір листка

довжина, см

шири-на, см

1

2

3

4

5

6

7

8

Кримдар 10

2,0

116,7

32,7

13,0

47,3

45,3

5,3

НАШ

3,7

115,0

29,3

15,3

49,3

43,3

4,7

Прогрес

4,0

122,0

24,7

15,0

49,3

43,3

5,7

Бурана 8С х Крупинка 10

3,3

132,3

29,3

11,7

46,0

34,0

5,7

Перспектива 80С х Крупинка 10

2,0

116,0

32,0

23,0

41,0

45,0

6,2

Коричнева 11С х Крупинка 10

2,7

134,3

29,3

12,7

43,7

50,3

6,7

Орана 10С х Крупинка 10

3,7

136,7

25,7

23,3

57,3

57,7

8,3

Крупинка 10

3,0

133,7

27,3

16,0

49,7

46,0

7,3

Кримбел

3,0

136,0

24,3

27,3

54,3

44,0

6,0

Коричнева 11С х Кримбел

4,3

129,0

26,7

16,7

51,0

41,7

6,0

Перспектива 80С х Кримбел

4,0

134,7

25,3

24,7

44,0

48,3

6,0

Орана 10С х Кримбел

3,0

143,0

32,0

12,3

36,7

52,3

7,7

Іскра 2С х Кримбел

3,0

143,0

32,0

12,3

36,7

52,3

7,7

Золотава 65С х Кримбел

3,3

121,3

23,7

19,7

30,3

35,0

7,7

Коричнева 11С х Анна

2,5

124,5

24,5

13,5

44,0

49,5

6,5

Іскра 2С х Анна

2,3

112,3

21,0

16,3

36,3

40,0

7,0

Перспектива 80С х Анна

2,3

135,3

31,7

14,7

37,7

34,3

7,7

Анна

3,7

128,0

27,3

17,3

28,3

48,0

6,0

Людмила 107

2,7

129,3

21,7

15,7

36,3

38,0

7,3

Скіфка

3,0

134,3

29,1

19,3

35,3

51,3

6,7

Перспектива 80С х Скіфка

2,3

141,7

24,3

22,3

44,7

42,3

5,3

Орана 10С х Скіфка

3,7

125,7

32,3

18,3

31,7

47,7

7,3

Коричнева 11С х Скіфка

2,3

134,0

32,0

25,3

55,3

41,7

6,0

Бурана 8С х Скіфка

3,7

131,0

28,3

15,3

30,3

35,7

5,0

Іскра 2С х Скіфка

3,3

133,7

30,3

25,3

29,3

46,3

7,7

Бурана 24С х Рисорго 54/1

2,3

138,7

26,0

14,3

33,7

46,7

6,3

Золотава 65С х Рисорго54/1

3,0

133,3

28,3

13,3

33,3

42,0

5,7

Іскра 2С х Рисорго 54/1

2,7

121,7

31,0

14,3

35,3

58,3

7,7

Рисорго 54/1

4,0

129,7

21,0

12,3

37,0

33,7

5,3

Іскра 2С х Повітряна 90

3,0

117,3

32,0

17,3

37,7

41,0

6,7

Генічеське 209

3,7

118,0

25,0

9,7

39,3

50,7

7,7

Самаран 9

3,7

117,7

22,2

29,0

55,0

33,6

5,3

Краєвід

3,3

143,7

24,7

21,0

51,3

32,3

4,3

Коричнева 11С

3,0

130,7

34,3

15,0

36,0

35,7

5,0

Орана 10С

3,0

143,7

29,3

16,0

35,3

48,0

6,3

Бурана 24С

2,7

120,7

21,9

11,7

46,0

43,3

7,0

Бурана 8С

4,3

134,0

21,7

18,7

55,3

47,3

8,7

Іскра 2С

3,0

99,0

28,3

10,0

51,7

54,0

7,0

Вихід волоті з розтруба верхнього листка в звітному році варіював за­лежно від комбінацій батьківських форм в межах 11,7 см (Бурана 8С х Крупин­ка 10) – 25,3 см (Коричнева 11С х Скіфка), що говорить про придатність всіх гібридів і їх батьківських компонентів до прибирання комбайном.

Довжина ніжки у гібридів зернового сорго змінювалася в межах 28-55 см, що разом з таким показником, як вихід ніжки з розтруба верхнього листка і кіль­кістю вузлів у рослин говорить про стійкість рослин до вилягання.

У поточному році гібриди і їх батьківські компоненти показали достатньо високий урожай зерна не дивлячись на несприятливі умови (висока температу­ра і недолік опадів) в окремі фази вегетації сорго. Після бракування ділянок, що пошкодили горобці, провели оцінку і визначили урожайність по 24 гібридах,


9 сортах і самозапилених ліній і 4 стерильних аналогів. З гібридів першого покоління зернового сорго, що вивчалися в розсаднику конкурсного випробу­вання, 13 ймовірно перевищили стандарт Кримдар 10. Сам стандарт показав урожай зерна 2,8 т/га.

Найвищий ефект трансгетерозису (конкурсного гетерозису) відмічено у гібридів: Бурана 24С х Крупинка 10 (НАШ) – 1,28 т/га, або 45,7%, при врожай­ності зерна 4,08 т/га; Золотава 65С х Кримбел – 1,48 т/га, 52,8%, з урожаєм


4,28 т/га; Орана 10С х Крупинка 10 – 1,77 т/га, або 63,2%, з урожаєм 4,57 т/га (табл.5.12).

Порівняльна оцінка гібридів і їх батьківських компонентів показує, що ряд з них по врожайності зерна перевищили свого кращого батька, в даному випадку самозапилених ліній і сортів, тобто, проявили істиний гетерозис. Істи­ний гетерозис різною мірою проявили гібриди, де відновлювачами фертиль­ності використовувалися самозапилені лінії Крупинка 10, Кримбел, Скіфка, Рисорго 54/1.

Найбільший ефект істиного гетерозису відмічений у гібридів, де за батьківський компонент узята лінія: Скіфка – від 67 до 11,9%;. У групі гібридів з запилювачем Крупинка 10 ефект цього типу гетерозису був в межах 23,8 – 67,2%, з лінією Рисорго 54/1 – 17,7-68,4%, що ще раз підтверджує високу загальну і специфічну комбінаційну здатність даних ліній.

Вивчаючи істиний гетерозис гібридів зернового сорго виділені батьків­ські форми (самозапилені лінії – відновлювачі фертильності), які в різних при схрещуваннях комбінаціях постійно проявляють ефект гетерозису. Це такі лінії як Крупинка 10, Анна, Скіфка, Рисорго 54/1, гібриди з їх участю необхідно вив­чати в наступні роки.

Гіпотетичний гетерозис у гібридів зернового сорго, що вивчались, зміню­вався від 3,5% (Орана 10С х Кримбел) до 85,3% (Коричнева 11С х Скіфка). Високий ефект цього типу гетерозису відмічено у наступних гібридів: Бурана 24С х Крупинка 10 (47,3%), Коричнева 11С х Крупинка 10 (60,5%), Іскра 2С
х Рисорго 54/1 (62,4%), Коричнева 11С х Скіфка (85,3%).

Таким чином, із гібридів першого покоління зернового сорго, що вивча­лись, виділені кращі по господарсько-цінних ознаках: Бурана 24С х Крупинка 10 (НАШ), Коричнева 11С х Крупинка 10, Коричнева 11С х Скіфка, Іскра 2С


х Кримбел і Іскра 2С х Рисорго 54/1.

Новий гібрид Бурана 24С х Крупинка 10 з назвою "НАШ" за резуль­тата­ми трирічних випробувань в Інституті експертизи сортів рослин районований на 2009 рік і допущений для використання на території України. На основі вивчення дійсного гетерозису гібридів зернового сорго, виділені батьківські форми (стерильні аналоги і самозапилені лінії – відновлювачі фертильності), які в різних при схрещуванні комбінаціях проявляють високий ефект Гете­розису.Таблиця 5.12. Вегетаційний період і врожайність в конкурсному випробуванні зернового сорго, 2009 г

Назва гібридів і батьківських форм

Вегетаційний

період, днівУрожайність зерна, т/га

Відхилення від стандарту +/-

Істинний

гетерозис +/-сходи-викидання волоті

сходи -

повна стиглістьт/га

%

т/га

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Кримдар 10 – ст-т

58

100

2,80

-

-

-0,34

10,7

НАШ

56

100

4,08

+1,28

45,7

+1,64

67,2

Прогрес

59

99

2,80

0,0

0,0

+0,36

14,7

Бурана 8С х Крупинка 10

55

100

3,02

+0,22

7,9

+0,58

23,8

Перспектива 80С х Крупинка 10

55

99

2,77

-0,03

1,0

+0,33

13,5

Коричнева 11С х Крупинка 10

57

100

4,06

+1,26

45

+1,62

66,4

Орана 10С х Крупинка 10

58

100

4,57

+1,77

63,2

+2,13

87,3

Крупинка 10

62

102

2,44

-0,36

12,9

-

-

Кримбел

53

96

3,06

+0,26

9,3

-

-

Коричнева 11С х Кримбел

56

100

2,96

+0,16

5,7

-0,10

3,3

Перспектива 80С х Кримбел

54

98

3,43

+0,63

22,5

+0,37

12,1

Орана 10С х Кримбел

54

95

3,62

+0,82

29,3

+0,56

18,3

Іскра 2С х Кримбел

52

96

2,96

+0,16

5,7

-0,10

3,3

Золотава 65С х Кримбел

51

96

4,28

+1,48

52,8

+1,22

39,9

Коричнева 11С х Анна

52

99

3,57

+0,77

27,5

+1,09

43,9

Іскра 2С х Анна

50

99

3,72

+0,92

32,9

+1,24

50,0

Перспектива 80С х Анна

51

96

2,65

-0,15

5,3

+0,17

6,9

Анна

49

90

2,48

-0,32

11,4

-

-

Людмила 107

56

95

3,14

+0,34

12,1

-

-

Скіфка

61

99

2,03

-0,77

27,5

-

-

Перспектива 80С х Скіфка

57

98

4,06

+1,26

45,0

+2,03

100

Орана 10С х Скіфка

56

100

3,99

+1, 19

42,5

+1,96

96,5

Коричнева 11С х Скіфка

56

99

3,39

+0,59

21,1

+1,36

67,0

Бурана 8С х Скіфка

52

97

4,30

+1,50

53,6

+2,27

111,9

Іскра 2С х Скіфка

53

98

3,50

+0,70

25,0

+1,47

72,4

Бурана 24С х Рисорго 54/1

52

92

2,98

+0,18

6,4

+1,21

68,4

Золотава 65С х Рисорго54/1

57

99

2,63

-0,17

6,1

+0,86

48,6

Іскра 2С х Рисорго 54/1

57

99

3,85

+1,05

37,5

+2,08

17,7

Рисорго 54/1

57

96

1,77

-1,05

36,8

-

-

Іскра 2С х Повітря не 90

53

98

2,36

-0,44

15,7

-

-

Генічеськоє 209

65

111

3,80

+1,00

35,7

-

-

Самаран 9

50

97

2,00

-0,80

28,6

-

-

Краєвид

46

99

2,83

+0,03

1,1

-

-

Коричнева 11С

62

103

2,62

-0,18

6,4

-

-

Орана 10С

61

104

2,67

-0,13

4,6

-

-

Бурана 24С

58

100

3,09

+0,29

10,3

-

-

Бурана 8С

54

100

3,12

+0,32

11,4

-

-

Іскра 2С

57

99

3,23

+0,43

15,4

-

-

Кукурудза 11,84

-0,96

34,3

-

-

Кукурудза 22,61

-0, 19

6,8

-

-

НІР 05, т/га0,43

Таблиця 5.13. Прояв гіпотетичного гетерозису
у гібридів зернового сорго, 2009 р.Назва гібрида

Врожайність, т/га

Відхилення від середньої по

батьківськимформам,+, –

гібрида

батьківської форми

материнської форми

середня по батьках

т/га

%

Бурана 24С х Крупинка 10

4,08

2,44

3,09

2,77

+1,31

47,3

Іскра 2С х Крупинка 10

2,80

2,44

3,23

2,83

-0,03

1,1

Бурана 8С х Крупинка 10

3,02

2,44

3,12

2,78

+0,24

8,6

Коричнева 11С х Крупинка 10

4,06

2,44

2,62

2,53

+1,53

60,5

Орана 10С х Крупинка 10

2,96

2,44

2,67

2,55

+0,41

16,1

Коричнева 11С х Кримбел

3,43

3,06

2,62

2,84

+0,59

20,8

Орана 10С х Кримбел

2,96

3,06

2,67

2,86

+0,10

3,5

Іскра 2С х Кримбел

4,28

3,06

3,23

3,14

+1,14

36,3

Коричнева 11С х Анна

3,72

2,48

2,62

2,55

+1,17

45,9

Іскра 2С х Анна

2,65

2,48

3,23

2,85

-0, 20

7,0

Орана 10С х Скіфка

3,39

2,03

2,67

2,35

+1,04

44,2

Коричнева 11С х Скіфка

4,30

2,03

2,62

2,32

+1,98

85,3

Бурана 8С х Скіфка

3,50

2,03

3,12

2,57

+0,93

36,2

Іскра 2С х Скіфка

2,98

2,03

3,23

2,63

+0,35

13,3

Бурана 24С х Рисорго 54/1

2,63

1,77

3,09

2,43

+0, 20

8,2

Іскра 2С х Рисорго 54/1

4,06

1,77

3,23

2,50

+1,56

62,4

НІР 05, т/га

0,453Вивчаючи дійсний і гіпотетичний гетерозис гібридів зернового сорго, виділені батьківські форми (стерильні аналоги і самозапилені лінії –відновлювачі фертильності), які в різних при схрещуванні комбінаціях проявляють високий ефект гетерозису.

Серед стерильних ліній – це Бурана 24С, Перспектива 80С, Коричневе 11С, Іскра 2С; по самозапилених лініях – Скіфка, Крупинка 10, Рисорго 54/1, Анна. Гібриди з їх участю необхідно вивчати в наступні роки.

Викладач наголошує, що основні труднощі лекції-візуалізації поляга­ють у виборі і підготовці системи засобів наочності, дидактично обґрунто­ваній підготовці процесу її читання з урахуванням психофізіологічних особливостей студентів і рівня їх знань. Тому під час викладу шостого питання плану, а саме: 6. Створення ліній, сортів і гібридів сорго з висо­ким змістом цукру, викладач використовує у презентації лекції порівняльні діаграми. Цукрове сорго – найважливіший вуглеводний корм. Крім кормових цілей, цукрове сорго відіграє важливу роль як сировина для харчової й техніч­ної промисловості, у зв'язку з наявністю в соці стебел високого вмісту цукрів.

Сік цукрового сорго, крім сахарози, містить в значній мірі глюкозу й розчинний крохмаль, що перешкоджає кристалізації цукру. Тому із соку сорго виробляють не кристалічний сухий цукор, а сорговий мед, патоку, які воло­діють живильною цінністю у зв'язку з підвищеним змістом глюкози. Найбільше інтенсивно цукор накопичується після цвітіння сорго. Максимальна кількість цукрів у соці стебел збігається з фазою воскової й повної стиглості зерна.

Цукрове сорго має в соці стебел достатню кількість цукрів, завдяки яким воно є гарною кормовою культурою. Але вміст цукрів при цьому не повинен перевищувати 15-16% (при згодовуванні худобі в чистому виді). При більш високому змісті цукрів погіршується їстівність зеленої маси й може виникнути ацидоз у тварин.

У зв'язку із цим нами поставлене завдання, поряд з формами кормового напряму, по створенню нових високоцукрових ліній, сортів і гібридів цукрово­го сорго для одержання із соку стебел соргового меду, сиропу, патоки, біоета­но­лу, для використання їх у харчовій промисловості, а відходи виробництва – для годівлі тварин.

Вміст цукрів (сухих речовин) у соці стебел сорго визначали за допомогою рефрактометра угорського виробництва ОУ-101 у період воскової спілості зер­на. У цей період у рослинах накопичується найбільша кількість цукрів. Сік вилу­чали зі стебла між другим і третім вузлами. Дані, наведені в таблиці 5.13 свідчать про те, що є самозапилені лінії й гібриди кормового сорго з високим вмістом цукрів у соці стебел протягом ряду років. Це Цукрове 383, Цукрове 9/2, Новинка 3, Крисакор 6, Цукрове 9/5.
Таблиця 5.13. Лінії й гібриди цукрового сорго
з високим вмістом цукрів у соці стебел, 2005-2008 рр.


Назва ліній,

гібридів


Вміст цукрів по роках,%

2005

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

Кримське 15 – ст.

11,3

15,0

16,0

14,3

Цукрове 996/1

16,6

13,3

6,7

-

Цукрове 14

11,3

13,3

8,7

14,0

Цукрове 13/4

11,2

6,3

11,7

15,3

Цукрове 14/1

13,7

-

9,7

-

Цукрове 14/2

14,0

10,3

12,3

15,1

Цукрове 14/3

13,5

10,7

14,0

15,6

Цукрове 22/1

16,0

13,7

13,3

-

Кримсхі 5/1

11,6

10,7

14,0

-

Крисакор 1

19,0

13,3

12,3

-

Силосне 100

15,1

10,7

8,4

-

Кормовий 220/1

18,0

15,7

18,8

14,0

Цукрове 383

17,3

-

16,7

15,3

Крисакор 9

12,3

13,0

-

16,5

Крисакор 12

11,0

13,7

15,0

-

Силосне 3

10,5

13,7

17,0

-

Цукрове 415

14,0

13,

15,7

13,2

Цукрове 9/2

16,2

11,3

11,7

13,0

Кримське 30/3

13,7

13,0

12,0

-

Цукрове 395

13,3

12,7

10,0

13,5

Новинка 2

17,3

12,0

16,3

15,6

Новинка 3

16,2

15,0

15,3

16,7

Крисакор 6

14,0

15,7

15,7

-

Силосне 153

11,2

13,0

11,2

13,3

Орана 10С х Силосне 153

16,3

-

13,0

17,5

Бурана 24С х Кримське солодке

14,7

10,0

14,7

13,0

Кримське солодке

16,3

16,0

16,0

15,6

Цукрове 9/5

15,3

9,7

14,3

18,5

Коричнева 11С х Цукрове 9/5

13,2

12,0

9,7

14,6

Південне

11,3

-

9,0

13,0

Бурана 8С х Кримське 15

16,5

-

13,4

-

Бурана 24С х Кримське 15

14,3

-

8,0

-

Продовження таблиці 5.13

1

2

3

4

5

Коричнева 11С х Кримське 15

15,3

-

15,0

-

ГОС 11С х Кримське 15

14,0

-

10,0

-

Бурана 24С х Південне

12,3

8,0

10,4

-

Коричнева 11С х Південне

15,3

14,5

13,7

13,0

Цукрове 102/3

-

-

19,7

-

Кримський солодкий 24

-

-

19,3

15,0

Бурана 8С х Цукрове 22/1

-

-

21,4

-

Крисакор 9/4

-

-

19,7

16,5

Силосне 153/2

-

-

21,7

15,3

Кримське 15/1

-

-

21,0

-

Коричнева 11С х Цукрове 412

-

-

-

18,0

Бурана 8С х Силосне 153 F4

-

-

-

18,0

Орана 10С х Силосне 153 F2

-

-

-

16,0

Кримський солодкий 30

-

-

-

19,3

Цукрове 70/4

-

-

-

17,3

Серед самозапилених ліній цукрового сорго, що досліджувались в 2008 році, також виділені лінії з високим вмістом цукрів у соці стебел.

Для того, щоб легко виділити сік із стебел сорго, треба мати зразки з достатньою кількістю соку. Тому поряд з високим вмістом цукру в звітному році займалися виявленням таких ліній, які легко і в великій кількості могли віддавати сік. Кращі з них наведені в таблиці 5.14.
Таблиця 5.14. Самозапилені лінії з високим вмістом цукру
в соці стебел, 2008 р.


№ ділянки

Назва лінії

Вміст

цукру,%


Висота рослин, см

Період до викидання волоті, днів

Довжина вегетац. періоду, днів

Врожайність силосної маси, ц/га

1802

Крисакор 12/1

16,6

197,0

80

123

590

1831

Цукрове 70/4

18,3

204,3

69

108

370

1848

Цукрове 9/5

18,5

184,0

79

121

440

1878

Кримське солодке 30

19,3

175,0

79

105

290

1905

Кормовий 220

16

173,0

74

107

260

1903

Кримське солодке

16,3

159,0

81

111

440

сорт

Пам’яті Шепеля

15,3

165,3

71

105

300

По цих зразках визначена попередня врожайність силосної маси в період молочно-воскової стиглості, та приведена морфологічна характеристика.

Таким чином, серед самозапильних ліній цукрового сорго є зразки, у яких вміст цукру складає 16-19%, при цьому врожайність, залежно від зразка варію­вала від 260 до 590 ц/га.

У презентації лекції викладач використовує витяги документів дер­жавної реєстрації сортів, показуючи стандарт даного сорту сорго. 7. Дер­жавна реєстрація сортів. Кінцевою метою селекційної роботи після створен­ня вихідного матеріалу, виявлення найбільш перспективних батьківських форм із комплексом цінних ознак і властивостей, оцінки їх на загальну й специфічну комбінаційну здатність і стосовно ЦМС є виведення високоврожайних сортів і високогетерозисних гібридів.

Після багаторічних досліджень, оцінок і бракувань нами виведено висо­ко­продуктивний гібрид соризу "НАШ", який за результатами попереднього й кон­курсного випробувань на 2007 рік переданий в Державну службу по охороні сор­тів рослин України для реєстрації і з 2009 року занесений до Державного реєстру.

Сориз НАШ F1 – гібрид зернового сорго харчового напрямку створений колективом авторів Проблемної НІ лабораторії сорго ПФ "Кримський агротех­но­логічний університет" НАУ методом міжлінійної гібридизації на основі ЦЧС при участі материнської стерильної лінії Бурана 24С та батьківського компо­нен­та – сорту Крупинка 10. Гібрид середньостиглий, вегетаційний період 107-110 днів, високоврожайний, у середньому за роки випробування врожайність зерна склала 4,8 – 5,2 т. Зерно призначене для переробки на крупу й викорис­тання в харчовій промисловості. Кущ прямостоячий з темно-зеленими листами ланцетоподібної форми, не опушені з світло-зеленою центральною жилкою листка, компактний, висотою 139-142 см. Волоть прямостояча, циліндричної форми, легко продувається, жовтогарячого забарвлення, слабко опушена в му­товках, довжиною 27-29 см, маса 1000 зерен 26-27 г, (табл.6.1., Рис.6.1). Зерно округле, приплющене, жовтогарячого кольору, без плівок, добре вимолочу­єть­ся. Колоскові луски темно-коричневого кольору, слабко опушені, колоски сидя­чі гроновидні. Зміст крохмалю – 68-72%, білка – 14,5%.
Таблиця 6.1. Урожайність і морфологічна характеристика сориза НАШ F1


Гібриди

Середня врожайність, ц/га

Відхилення від

стандарту, +,-Вегетаційний

період, днівВисота рослин, см

Маса 1000 зерен, г

ц/га

%

сходи-викидання волоті

сходи-повна стиглість

НАШ

48,3

4,9

11,3

67

108

139

26,6

Кримдар 10

43,4

-

-

64

106

148

25,2

Гібрид придатний до механізованого збирання у фазу повної спілості зерна.
Рис. 6.1. Гібрид зернового сорго НАШ

Рекомендується висівати широкорядним способом з міжряддями 70 см і густотою стояння 120-140 тис шт/га. Пропонується для вирощування в степовій і лісостеповій зоні на богарі й зрошенні.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка