Методика самостійної роботи студентів вищої школиСторінка18/37
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.04 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37

Попереднє випробування сортів віничного сорго. Вирощування віничного сорго з метою використання продуктів його переробки в народному господар­стві ставить цю культуру в число важливих і перспективних. Жодна родина, жодна установа не обходиться без віників. При цьому потреба у віниках буде завжди, тому що вони звичайно використовуються не більше одного року. Тому віничне сорго необхідно вирощувати в сільськогосподарських підприємствах.


Займатися віничним сорго економічно вигідно. При своєчасному посіві й догляді за рослинами сорго можна одержати з 1 га від 3,5 до 4,5 тисяч віників при нинішній ціні за віник 8-10 грн. Крім того, віничне виробництво дозволяє забезпечити людей роботою в зимовий період.

У Південному філіалу "Кримський агротехнологічний університет" На­ціо­нального аграрного університету ведуться дослідження із селекції віничного сорго з метою виведення нових сортів та впровадження їх у виробництво.

Додатковим джерелом прибутку може стати зерно яке вимолочують з волотей. При дотриманні певних умов можна реалізувати його як насіння для віничного виробництва, або на корм птиці та тваринам. Тому селекція й випро­бування нових сортів, призначених для виробництва віників є однієї з важливих завдань.

У звітному році у випробуванні вивчалося 7 сортів віничного сорго, де проводилися морфологічні спостереження за ними й оцінка по господарсько-цінним ознакам і технологічності.

За стандарт прийнятий включений до Реєстру сортів рослин України сорт віничного сорго Українське 20.

Згідно фенологічним спостереженням сорти віничного сорго цього року можна віднести до середньопізньої і пізньостиглої груп, період сходи-повна стиглість у них склав 114-122 днів. Знову, це можна пояснити тільки холодним періодом під час сходів рослин і першого періоду росту (30 днів).

По висоті рослин у метеорологічних умовах даного року сорти віничного сорго можна віднести до середньорослих. Висота головного стебла в цих сортів варіювала від 140,7 см (Любиме 80) до 161,3 см (Українське 20). У стандарту районованого сорту Українське 20 висота рослин була найбільшою – 161,3 см. До найбільш високорослих зразків слід віднести сорти Вавіген 120 – 159,3 см. Любиме 80 – 152,3 см, Українське 30 – 149,3 см, (табл.5.7).

Для віничного сорго важливими ознаками, що визначають технологіч­ність сорту є довжина волоті, довжина стрижня волоті й довжина ніжки волоті. Слід зазначити, що по довжині волоті всі сорти перевищували необхідні пара­метри (40 см) за винятком сорту Вавіген 120, у якого цей параметр дорівнював стандарту.Довжина стрижня волоті – важливий показник, який впливає на якість віника, чим довший стрижень, тим гірше якість віника, у віника не буде потріб­ної еластичності, гілочки волоті будуть швидко ламатися в місцях прикріп­лен­ня. В звітному році цей показник у сортів зафіксований на рівні 2,7 – 4,7 см.
Таблиця 5.7 – Морфологічна характеристика сортів в попередньому випробуванні віничного сорго, 2008 р.

Назва сорту

Вегетаційний період, днів.

Висота рослин, см

Довжина, см

Вихід волоті з з піхви листка, см.

Кількість вузлів, шт

Лист, см

волоті

стрижня волоті

ніжки волоті

довжина

ширина

сходи-вики-дання волоті

сходи-повна стиглість

Українське 20 – ст

75

121

161,3

48,7

2,7

20,7

2,7

10

58,3

507

Вавіген 100

77

125

145,0

52,0

3,7

25,0

11,7

11

59,3

6,5

Любиме 80

69

114

152,3

49,0

3,0

26,7

4,3

10

57,3

5,7

Вавіген 120

73

120

159,3

40,0

3,5

30,3

0

10

60,0

6,7

Вавіген 115

81

122

143,3

54,3

3,0

30,3

3,3

10

51,0

6,8

Вавіген 125

79

121

140,7

45,0

4,7

27,7

2,3

11

61,7

6,0

Українське 30

74

120

149,3

46,3

3,7

28,3

1,7

11

58,3

5,0

Сама більша довжина стрижня волоті спостерігалася в сортів Українське 125 – 4,7 см. Кращим цей показник був у стандарту Українське 20 (2,7 см), сортів Любиме 80 і Українське 115 (3 см).

Ніжка волоті у випробовуваних сортів змінювалася від 20,7 см до 30,3 см залежно від зразка. В цьому році вона була короткою в порівнянні з другими роками. На її формування, як і на довжину волоті вплинули метеорологічні умови вегетаційного періоду. Найбільшим цей показник був у сортів: Вавіген 115 і Вавіген 120 – 30,3 см.

Така кількісна ознака, як вихід ніжки волоті з піхви верхнього листка,


у звітному році у віничного сорго була не значною. Найбільшою 11, 7 см зафіксована у сорта Вавіген 100. У решти сортозразків цей показник не пере­вищував 5 см.

Аналіз головних параметрів якості сировини показує, що як урожайність надземної маси, так і врожайність волотей (технічної сировини), а отже й уро­жайність насіння віничного сорго у звітному, посушливому році була на поря­док нижчим вологого року. У цілому врожайність надземної маси у випробу­ванні сортів віничного сорго змінювалась від 136,7 до 185,0 ц/га. Ймовірне перевищення над стандартом сортом Українське 20 по цьому показнику забез­пе­чив тільки один сорт Вавіген 125. Решта сортів були на рівні стандарту або ймовірно нижчі за стандарт, (табл.5.8).


Таблиця 5 8. Урожайність віничного сорго в попередньому

випробуванні, ц/га, 2006 р.

Назва

сортів


Урожайність надземної маси, ц/га

Відхилення від стандарту, +,-

Урожайність волотей, ц/га

Відхилення

від стандарту, +,-Урожайність насіння, ц/га

Відхилення від стандарту, +,-

ц/га

%

ц/га

%

ц/га

%

Українське 20 – ст

166,0

-

-

68,1

-

-

26,5

-

-

Вавіген 100

147,7

-18,3

-11,0

81,6

+13,5

+19,8

14,4

-12,1

-45,7

Любиме 80

157,3

-8,7

-5,2

70,9

+2,8

+4,1

22,4

-4,1

-15,5

Вавіген 120

127,3

-3,9

-23,5

52,2

-15,9

-23,3

16,5

-10,0

-37,7

Вавіген 115

153,0

-13,0

-7,8

50,2

-17,9

-26,3

11,0

-15,5

-58,5

Вавіген 125

185,0

+19,0

+11,4

66,1

-2,0

-2,9

14,2

-12,3

-46,4

Українське 30

136,7

-30,0

-18,1

61,0

-7,1

-10,4

14,0

-12,5

-47,2

НІР05
10,21

Урожай технічної сировини (волоть й ніжка волоті до першого вузла) найвищим був у районованого сорту Вавіген 100 – 81,6 ц/га, що на 13,5 ц/га або 19,8% вище стандарту сорту Українське 20. Інші сорти були на рівні стандарту або вірогідно нижче його.

Урожайність насіння в досліді була невисокою, що пов’язано з посушли­вим літом, і варіювала від 11,0 ц/га (Вавіген 115) до 26,5 ц/га (Українське 20) і ні один сорт не перевищив на ймовірне значення стандарт.

Таким чином, в поточному році з досліджуваних сортів віничного сорго, в попередньому випробуванні виділити кращі сорти не можливо. Практично по більшості параметрів кращим був стандарт – районований сорт віничного сорго Українське 20. Це означає, що роботу по селекції і випробуванню віничного сорго треба вести й в подальшому.


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка