Методика самостійної роботи студентів вищої школиСторінка17/37
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.04 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37

Попереднє випробування цукрового сорго. Цукровому сорго в останній час приділяється багато уваги: зелена маса, силос, біоетанол. Це альтернативна культура цукровому буряку.


У випробуванні вивчалося 5 гібридів і 3 лінії цукрового сорго пізньостиг­лої групи; 8 гібридів і 10 ліній – середньостиглої групи. Для порівняння були висіяні 5 стерильних ліній – материнські форми гібридів і 2 гібриди кукурудзи. За стандарт прийнятий сорт цукрового сорго наший селекції Кримське 15.

Всі зразки середньостиглої групи, що вивчаються, в звітному році досяг­ли повної стиглості, а на гібридах пізнього терміну дозрівання рослини на­віть не змогли сформувати зерно воскової стиглості. Це пов'язане з метеороло­гічними умовами даного року. Нестача вологи в другій половині вегетації не дала змоги сформувати повноцінне зерно. Окремі рослини цвіли до жовтня, тобто до моменту збору силосної маси.

У пізньостиглій групі періоду сходи-викидання волоті найменшим був у сорту Пам'яті Шепеля (57 днів) і найбільш довгий у гібриду Коричнева 11С х Кримське 15 (91 день). Період сходи-повна стиглість у сортів і гібридів цукро­вого сорго пізньостиглої групи варіював від 100 днів – гібрид Пам'яті Шепеля до 126 днів – Іскра 2С х Кримське 15 (табл.5.5).

У гібридів і сортів цукрового сорго середньостиглої групи періоди сходи-викидання волоті і сходи-повна стиглість були на 5-15 днів коротше, ніж в пізньостиглій групі. У них період сходи-викидання волоті варіював від 52 до


69 днів і щонайдовшим був у зразків Пам'яті Шепеля (61 днів), Кормовий 220 (69 днів), Цукрове 100 (61 днів) і ін. Найкоротший період сходи-повна стиглість був у сортів і гібридів: Янтар ранній (97 днів), Янтар 2 (93 дні).

Погодні умови вегетаційного періоду істотно вплинули на висоту рослин, а значить і на продуктивність зеленої маси сортів і гібридів цукрового сорго. Висота рослин в пізньостиглої групи перевищила двометрову відмітку і варію­вала від 207 см (Бурана 8С х Кримське 15) до 222 см (Іскра 2С х Кримське 15). У середньостиглій групі не всі зразки досягли двох метрів. Найбільш високо­рос­лими в цій групі були – Цукрове 9/5 (243 см), Цукрове 372 (246 см), Кормо­вий 220 (244 см).

Кормові достоїнства цукрового сорго вважаються кращими, якщо в струк­турі урожаю буде підвищений вміст зерна. Не дивлячись на те, що фор­мування і розвиток волотей цукрового сорго відбувалися при високих темпера­турах, всі сорти і гібриди сформували волоті, і на них зав'язалося зерно, але не у всіх воно достигло повної стиглості.

По довжині волоті сорти і гібриди цукрового сорго пізньостиглої групи віднесли до групи з малою (15-20 см) і середньою волоттю (20-30 см). Сама довга волоть була у Пам'яті Шепеля (29 см) і Кримське 15 (22 см). У середньо­стиглої групи волоть була довша на 3-8 см, ніж у пізньостиглої. Зразки цукро­вого сорго середньостиглої групи, що вивчалися, по довжині волоті віднесли до групи з середньою волоттю (20-30 см) і довгою (30-40 см) і варіювала вона від 19,7 см (Силосне 153) до 34,3 см (Коричнева 11С х Пам'яті Шепеля. Найбільш довга волоть відмічена у Бурана 8С х Пам'яті Шепеля (30,7 см), Ора­на 10С х Силосне 153 (30,3 см).Таблиця 5.5. Морфо-біологічна характеристика сортів
і гібридів цукрового сорго, 2009 р.


Назва сорту

або гібридуВегетаційний період, днів

Висота рослин, см

Довжина волоті, см

Вихід ніжки волоті з рострубу листка, см

Лист, см
сходи-викидан-ня волоті

сходи-повна стиглість

довжина

ширина
1

2

3

4

5

6

7

8
Пізньостиглі сорти і гібриди
Кримське 15♂

68

110

216,3

23,0

30,0

69,7

10,7
Пам'яті Шепеля

57

100

231,7

29,0

20,7

79,0

9,2
Іскра 2С х Кримське 15

89

126

222,0

21,7

13,1

69,0

8,0
Крорічнева 11С х Кримське 15

91

124

214,0

21,0

20,3

69,0

7,7
Бурана 8С х Кримське15

75

125

207,0

25,3

22,2

62,3

7,3
Бурана 24С х Кримське 15

70

120

208,0

22,0

20,7

69,0

7,3
Перспектива 80С х Кримське 15

72

119

210,7

18,0

16,0

61,3

8,0
Мутант 42

62

105

221,3

21,7

41,3

76,3

9,0
Середньостиглі сорти і гібриди
Кримське 15 – ст-т

58

107

212,7

25,0

27,0

68,0

9,8
Іскра 2С х Кримське 15

76

115

195,6

21,3

25,3

68,3

8,3
Пам'яті Шепеля♂

61

101

215,0

25,7

33,0

76,7

9,0
Бурана 24С х Пам'яті Шепеля

54

100

216,7

25,3

46,0

71,0

7,7
Бурана 8С х Пам'яті Шепеля

56

101

209,3

30,7

66,3

69,7

8,7
Коричневе 11С х Пам'яті Шепеля

56

100

220,7

29,7

59,0

81,3

8,5
Золотава 65С х Пам'яті Шепеля

54

104

228,3

29,0

54,0

80,0

9,2
Перспектива 80С х Пам'яті Шепеля

56

96

218,3

28,3

54,3

73,0

8,3
Орана 10С х Пам'яті Шепеля

57

97

187,3

22,0

38,7

72,3

6,7
Силосне 153♂

58

98

221,3

19,7

24,5

51,3

6,8
Золотава 65с х Силосне 153

58

102

179,7

27,0

43,0

67,7

8,3
Орана 10С х Силосне153

52

102

224,3

30,3

30,7

75,7

9,8
Цукрове 9/5

59

103

243,0

27,7

27,3

75,0

9,0
Цукрове 100

61

110

218,0

26,7

16,0

69,7

8,5
Цукрове 372

58

101

245,7

26,7

38,3

56,3

6,5
Кормовий 220

69

107

244,5

23,0

33,3

58,7

7,0
Янтар 2

57

93

208,3

29,7

34,3

65,7

9,3
Янтар ранній

55

97

214,7

23,3

49,7

75,0

9,2
Цукрове 350/3

56

99

247,3

20,3

24,7

66,7

8,3
Солодкий 44

57

100

253,3

22,7

20,7

61,7

9,0
Стерильні аналоги♂

Іскра 2С

55

96

131,0

23,7

36,0

51,3

8,0
Орана 10С

52

98

136,7

24,7

42,0

68,3

9,0
Бурана 8С

51

96

130,7

24,0

26,8

52,7

6,3
Перспектива 80С

57

97

140,1

22,3

39,7

52,3

6,3
Коричнева 11С

55

97

130,0

18,7

43,7

66,7

7,0

Для продуктивної фотосинтетичної діяльності рослин важливий такий по­казник, як розмір листа. По довжині листа всі зразки, що вивчалися, віднесли як рослини з коротким (45-60 см), середнім (61-75 см) і довгим листком (76-90 см). В цілому довжина листа у сортів і гібридів цукрового сорго змінювалась від 51,3 см (Силосне 153) до 81,3 см (Коричнева 11С х Пам'яті Шепеля).

По ширині листа сорти гібриди цукрового сорго відносились до рослини як з вузьким листом (5,0-7,5 см), так і з середнім (7,6-10 см). Найбільш широкий лист був у зразків Кримське 15 (9,8 см), Орана 10С х Силосне 153 (9,8 см), Янтар 2 (9,3 см), і ін.

Аналізуючи врожайність зеленої маси цукрового сорго, слід зазначити, що, не дивлячись на відсутність запасів вологи в ґрунті і опадів в період веге­тації, особливо в другий період вегетації, деякі гібриди і сорти сформували дос­татньо високий урожай силосної маси. Так, у пізньостиглої групи збір зеленої маси варіював від 30 т/га (Мутант 42) до 110,7 т/га (Іскра 2С х Кримське 15), у середньостиглої групи – від 30 т/га (Орана 10С х Пам'яті Шепеля) до 43,3 т/га (Коричневе 11С х Пам'яті Шепеля), (табл.5.6)

Серед гібридів пізньостиглої групи всі зразки цукрового сорго переви­щили стандарт сорт Кримське 15 на 26-61%.
Таблиця 5.6. Продуктивність сортів і гібридів цукрового сорго у попередньому випробуванні, 2009 р.


Назва сорту,

гібрида


Зелена маса

Повітряно-суха речовина

Структура
урожаю%

всього

т/га


відхилення від стандарту

В т. ч. зерна в волотях т/га

т/га

в% до стан-дарту

стебла

волоті

листа

т/га

%

Пізньостиглі сорти і гібриди

Кримське 15♂

49,0

-

-

6,3

35,0

-

81

12

7

Пам'яті Шепеля

46,0

-3,0

6,1

15,2

38,1

+8,8

75

18

7

Іскра 2С х Кримське 15

110,7

+61,7

125,9

12,2

72,6

+107

75

11

14

Кроричнева 11С х Кримське 15

75,0

+26,0

53,1

8,6

52,2

+49,1

77

12

11

Бурана 8С х Кримське 15

75,3

+26,3

53,7

9,8

49,8

+42,3

70

13

17

Бурана 24С х Кримське 15

81,2

+32,2

65,7

9,5

 58,8

+68,0

76

12

12

Перспектива 80С х Кримське 15

83,3

+34,3

70,0

9,2

 56,4

+61,1

75

11

14

Мутант 42

30,0

-19,0

38,8

8,2

 20,9

-40,3

74

10

16

НІР05, ц/га

 

2,86


Средньостіглі сорти і гібриди

 

 


Кримське 15♂ – ст-т

46,9

-

-

6,2

32,3

-

73

13

14

Іскра 2С х Кримське 15

89,4

+42,5

90,6

10,7

66,2

+105

72

12

16

Пам'яті Шепеля♂

38,5

-8,4

17,9

6,7

28,2

-12,7

72

17

11

Бурана 24С х Пам'яті Шепеля

31,0

-15,9

33,9

6,5

22,5

-30,3

56

21

23

Бурана 8С х Пам'яті Шепеля

36,3

-10,6

22,6

8,9

26,1

-19,2

69

25

6

Коричнева 11С х Пам'яті Шепеля

43,3

-3,6

7,7

8,9

35,6

+10,2

73

21

6

Золотава 65С х Пам'яті Шепеля

41,7

-5,2

11,1

8,3

24,5

-24,1

72

20

8

Перспектива 80С х Пам'яті Шепеля

39,1

-7,8

16,6

7,8

30,7

-4,9

73

20

7

Орана 10С х Пам'яті Шепеля

30,0

-16,9

36,0

4,8

19,6

-39,3

80

16

4

Силосне 153♂

43,3

-3,6

7,7

8,2

33,0

+2,2

65

19

16

Золотава 65с х Силосне 153

30,0

-16,9

36,0

8,0

23,3

-27,9

63

27

10

Орана 10С х Силосне 153

35,3

-11,6

24,7

7,7

20,4

-36,8

71

22

7

Цукрове 9/5

38,3

-8,6

18,3

7,2

26,2

-18,9

69

19

12

Цукрове 100

30,2

-16,7

35,6

5,0

19,4

-39,9

70

17

13

Цукрове 372

35,4

-11,5

24,5

5,7

22,4

30,7

71

16

13

Кормовий 220

37,7

-9,2

19,6

6,5

22,2

31,3

83

17

10

Янтар 2

36,3

-10,6

22,6

9,6

30,6

-5,3

59

26

25

Янтар ранній

42,7

-4,2

8,9

8,5

25,1

-22,3

72

20

8

Цукрове 350/3

37,0

-9,9

21,1

6,6

23,7

-26,6

72

18

10

Солодкий 44

38,0

-8,9

19,0

8,9

27,4

-15,2

65

23

12

Стерильні аналоги
Іскра 2С

17,4

-29,5

62,9

4,3

10,7

-66,9

50

25

25

Орана 10С

20,3

-26,6

56,7

5,5

12,7

-60,7

64

27

9

Бурана 8С

22,3

-24,6

52,4

7,3

11,1

-65,6

54

33

13

Перспектива 80С

8,7

-38,2

81,4

3,3

5,5

-82,9

35

38

27

Коричнева 11С

25,2

-21,7

46,3

6,3

18,3

-43,3

53

25

22

Кукурудза
Подільська 274 СВ

24,7

-22,2

47,3

-

10,3

-68,1

31

41

28

Кукурудза Кадр 267 МВ

13,0

-33,9

72,3

-

9,3

-71,2

35

27

38

НІР05, ц/га
6,33


У середньостиглій групі жоден зразок ймовірно не перевищив стандарт по врожайності силосної маси. На рівні стандарту сорту Кримський 15 показали врожайність – Коричнева 11С х Пам'яті Шепеля (43,3 т/га), Силосне 153 (43,3 т/га), Янтар ранній (42,7 т/га); решта ліній і гібридів були достовірно нижче по цьому показнику в порівнянні до стандарту.

Порівняна оцінка зразків кукурудзи показала, що по урожаю силосної маси в звітному році кращим гібридом була Подільська 274СВ, урожай її склав 24,7 т/га, але це набагато нижче, ніж забезпечили кращі сорти і гібриди цукро­вого сорго.

Якість силосної маси залежить від кількості зерна в загальній масі. У звітному році погодні умови дали можливість сформувати і визріти зерну у всіх зразків цукрового сорго середньостиглої групи. Врожайність зерна в волотях в середньостиглій групі склала 5-9,6 т/га або 12-26% від силосної маси. Най­більший урожай зерна в волотях був у зразків Солодкий 44 (8,9 т/га), Янтар 2 (9,6 т/га). Врожайність зерна в волотях у пізньостиглій групі варіювала від
8,2 т/га (Мутант 42) до 12,2 т/га (Іскра 2С х Кримське 15) або в процентному відношенні від 13 до 18%.

Таким чином, по комплексу господарсько-цінних ознаках і особливостей в звітному році виділилися: у пізньостиглій групі гібрид Бурана 24С х Крим­ське 15; у середньостиглій – Янтар ранній, Цукрове 350/3, Цукрове 44.

Гібрид Бурана 24С х Кримське 15 за результатами багаторічних даних планується до передачі в Державну службу з охорони сортів росли України для експертизи.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка