Методика самостійної роботи студентів вищої школиСторінка16/37
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.04 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37

Попереднє випробування сорго-суданкових гібридів і суданської трави.
В цей розсадник переводяться найбільш продуктивні і цінні по ряду госпо­дар­ських ознак гібриди, які виділились в попередніх розсадниках.


У звітному році в розпліднику вивчалося 15 сорго-суданкових гібридів. Окремо було включено у випробування 6 сортів і ліній суданської трави – батьківських компонентів гібридів і 4 стерильні аналоги – материнських форм для створення сорго-суданкових гібридів. Для порівняльної оцінки в вивчення було залучено 1 гібрид і 2 сорти цукрового сорго.

Як стандарт для гібридів був районований гібрид нашої селекції Ювілей 50 (Бурана 8С х Фіолета), а для сортів – суданська трава Фіолета.

Не дивлячись на складні погодні умови, що склалися в поточному році, за період вегетації у випробуванні було зібрано 3 укоси і по врожаю зеленої маси вони різко відрізнялися. Продуктивні опади за весняний період спостерігалися тільки в кінці травня. Сполучення їх з високими температурами дали можли­вість отримати дружні сходи сорго-суданкових гібридів і суданської трави. Таким чином, на момент першого укосу гібриди і сорти змогли сформувати досить великий урожай зеленої маси. Відростання отави другого укосу прохо­дило в жорстоких погодних умовах; в ґрунті були залишки вологи, яка накопи­чилась за рахунок опадів початку липня (випало 63 мм), що дало можливість сформувати середній урожай зеленої маси, а третій укіс наростав при високих температурах, а вологи практично не було. Такі умови вплинули на урожай третього укосу, рослини не змогли сформувати високий урожай зеленої маси.

Перший укіс проводили 9 липня, тобто на 45-50 день після сходів.

Висота рослин в цей період була достатньо великою: у сорго-суданкових гібридів вона варіювала від 84 (Коричнева 11С х Сорокалета) до 134 см (Корич­нева 11С х Фіолета). Серед сортів суданської трави найбільш високими були сор­ти Соковита (148 см) і Таврійська 94 (142 см). Стерильні аналоги мали висо­ту рослин тільки до 90 см. Цукрове сорго теж не досягло відмітки 100 см у висоту.

Через високі температури, які сприяли швидкому проходженню фенофаз розвитку сорго-суданкових гібридів, другий укіс провели через 28 днів від початку відростання отави – 6 серпня. Висота рослин на момент другого укосу в більшості сортів і гібридів зафіксована на 10-30 см вище першого і змінюва­лася від 67 до 165 см. Слід зазначити, що практично всі зразки, які вивчалися, подолали стосантиметровий бар'єр, окрім стерильних аналогів (81-96 см), од­ного сорго-суданкового гібрида Коричнева 11С х Кримчанка 100 (97 см), а також самозапиленої лінії суданської трави Фіолета – 97 см.

Третій укіс збирали на 50 день, після другого – 25 вересня, на що також вплинули умови зростання. За період між другим до третім укосом не спостері­гались опади і температура повітря була дуже високою, що вплинуло на ріст сортів і гібоїдів. На момент третього укосу висота рослин складала у гібридів тільки 97-150 см: Орана 10С х Фіолета (150 см), Іскра 2С х Сорокалета (149 см). У сортів суданської трави вона змінювалася від 97,0 см (Фіолета) до 150 см (Со­ковита 2).

У випробуванні вивчалася кущуватість рослин. Від цього показника в сполученні з висотою рослин безпосередньо залежить врожайність зеленої маси зразків трав'янистого сорго.

Кущистість сортів і гібридів, що досліджувались, на момент першого уко­су склала 1,5 – 3,8 стебла на одну рослину. На момент другого укосу цей показ­ник був значно вищий в порівнянні з першим у всіх зразків. Найвищу кущис­тість забезпечили гібриди: Бурана 8С х Фіолета (6,3 стебел на одну рослину), Бурана 8С х Соковита 2 – (5,8 шт), Коричнева 11С х Фіолета (5,8 шт). Слід за­значити, що цей показник на момент третього укосу був вищий другого, а по деяких зразках він піднявся в 1,5-2 рази. Наприклад, гібрид Коричнева 11С х Фіолета в другому укосі забезпечив кущистість 5,8 стебел на одну рослину, то в третьому укосі вона виросла до 10,6 стебел.

Стерильні лінії показали низьку кущистість порівняно з гібридами, лінія­ми і сортами як в першому, так і в наступних укосах. У першому укосі кущис­тість їх була 1,5-1,9, в другому 3,9-4,7 і на момент третього – 4,1-7,9 стебел на одну рослину.Таблиця 5.1. Висота рослин і кущистість сорго-суданкових гібридів і суданської трави, 2009 р.

Назва

Висота рослин, см

Кущистість, шт.

1

укіс


2

укіс


3

укіс


1

укіс


2

укіс


3

укіс


Сорго-суданкові гібриди

Бурана 8С х Фіолета (Ювілей 50) ст-т

125

156

141

2,8

6,3

12,2

Коричнева 11С х Фіолета

 134

149

136

2,4

5,8

10,6

Іскра 2С х Фіолета

105.2

145

134

2,2

4,8

10,5

Перспектива 80Сх Фіолета

109

126

140

1,8

5,0

9,0

ГОС 11С х Фіолета

119

134

146

2,7

3,6

5,7

Бурана 24С х Фіолета

125

136

137

3,3

4,9

9,0

Орана 10С х Фіолета

106

133

150

2,7

4,2

9,1

Фіолета

128

165

148

2,9

3,8

10,7

Сорокалета

130

164

143

2,7

5,8

9,4

Коричнева 11С х Сорокалета

84

130

128

2,6

4,6

9,3

Іскра 2С х Сорокалета

101

131

149

1,6

3,8

4,8

Бурана 24С х Сорокалета

125

138

137

2,4

3,6

11,5

Коричнева 11С х Соковита 2

98

134

129

2,1

3,9

11,4

Бурана 8С х Соковита 2 (Ювілейний 75)

97

125

130

2,3

5,8

8,4

Орана 10С Соковита 2

95

124

114

1,6

4,6

9,7

ГОС 11С х Соковита 2 (Сочностебельний 3)

114

126

125

2,9

4,0

10,0

Соковита 2

96

114

132

1,7

4,4

5,7

Іскра 2С х Кримське 15 (Аграрний 5)

84

97

126

1,6

3,6

6,5

Кримське 15

96

67

121

1,4

3,9

4,2

Пам'яті Шепеля

78

110

105

2,2

4,2

4,7

Кримчанка 100

95

146

129

1,8

5,4

8,1

Коричнева 11С х Кримчанка 100

102

97

97

1,9

4,2

8,1

Іскра 2С

78

92

86

1,5

3,9

4,1

Орана 10С

85

90

92

1,5

4,7

7,9

Бурана 8С

90

81

83

1,9

4,2

5,7

Перспектива 80С

87

96

97

1,9

3,9

4,1

Сорти суданської трави

Фіолета – ст.

102

97

97

1,5

4,3

6,5

Сорокалета

119

137

114

2,0

3,1

7,1

Чародійка

109

133

124

2,8

4,8

9,5

Таврійська 94

142

149

162

3,0

6,4

11,3

Соковита 2

148

138

150

3,8

3,9

9,7

Кримчанка 100

109

136

130

2,8

4,0

11,6

Слід зазначити, що не дивлячись на високу кущистість сорго-суданкових гібридів і сортів суданської трави, висота рослин була незначною, що надалі вплинуло на врожайність зеленої маси по укосах і в цілому за три укоси.

Якість зеленої маси більшою мірою визначається вмістом листя в загаль­ній масі. Цей показник серед сорго-суданкових гібридів склав при першому укосі 30,5-46% при другому – 29-55% і при третьому – 21-43%; а серед сортів суданської трави відповідно – 28-53, 27-40 і 18-34%. В поточному році, вміст стебел в загальній зеленій масі змінювався залежно від укосів – найнижчим він був при першому укосі і найвищим – при третьому. Це пояснюється збільшен­ням кущистості залежно від укосу. Кращими за змістом листя в першому укосі серед сортів суданської трави були: Таврійська 94 (53%) і Соковита 2 (42%). Серед сорго-суданкових гібридів найбільший вміст листя в зеленій масі був в Коричнева 11С х Сорокалета (46%), Орана 10С х Фіолета (43%), (табл.5.2).

У другому укосі вміст листя в структурі урожаю найвищим було у гібридів Орана 10С х Соковита 2, Коричнева 11С х Соковита 2, Перспектива 80С х Фіолета. Серед сортів суданської трави найбільший показник змісту листя в структурі зеленої маси був у Таврійська 94 – 40% і Фіолета – теж 40%.


Таблиця 5.2. Структура урожаю сорго-суданкових гібридів
і суданської трави %, 2009 р.


Назва

1 укіс

2 укіс

3 укіс

листя

стебла

листя

стебла

листя

стебла

Сорго-суданкові гібриди

Бурана 8С х Фіолета (Ювілей 50) ст-т

30,5

69,5

35

65

21

78

Коричнева 11С х Фіолета

35

65

35

65

36,5

63,5

Іскра 2С х Фіолета

39

61

38

62

22

78

Перспектива 80Сх Фіолета

38

62

44

56

27

73

ГОС 11С х Фіолета

40

60

35

65

36

64

Бурана 24С х Фіолета

30

70

40

60

36

64

Орана 10С х Фіолета

43

57

30

70

38

62

Фіолета

39

61

27

73

21

79

Сорокалета

31

69

30

70

29

71

Коричнева 11С х Сорокалета

46

54

29

71

29

71

Іскра 2С х Сорокалета

33

67

40

60

25

75

Бурана 24С х Сорокалета

33

67

44

56

38

62

Коричнева 11С х Соковита 2

44

56

50

50

42

58

Бурана 8С х Соковита 2 (Ювілейний 75)

40

60

39

61

35

65

Орана 10С х Соковита 2

41

59

55

45

43

57

ГОС 11С х Соковита 2 (Сочностебельний 3)

46

54

40

60

31

69

Соковита 2

43

57

48

52

26

74

Іскра 2С х Кримське 15 (Аграрний 5)

51

49

30

70

30

70

Кримське 15

38

62

38,4

61,6

19

81

Пам'яті Шепеля

48

52

25

75

22

77

Кримчанка 100

37

63

40

60

70

30

Коричнева 11С х Кримчанка 100

43

57

30

70

20

80

Іскра 2С

55

45

53

47

20

80

Орана 10С

45

55

48

52

25

75

Бурана 8С

42

58

45

55

27

73

Перспектива 80С

50

50

55

45

44

56

Суданська трава

Фіолета – ст.

30

70

38

62

30

70

Сорокалета

28

72

30

70

32

68

Чародійка

36

64

35

65

34

66

Таврійська 94

53

47

40

60

31

69

Соковита 2

42

58

37

63

29

71

Кримчанка 100

25

75

27

73

18

82

Аналіз структури урожаю третього укосу показав, що серед сорго-суданко­вих гібридів найбільш високий вміст листя відмічений у гібридів Орана 10С х Соковита 2 – 43%, Коричневе 11С х Соковита 2 – 42%; у сортів – Чаро­дій­ка – 34%, Сорокалета – 32% і Фіолета – 30%.

Погодні умови 2009 р. істотно вплинули на врожайність зеленої маси як сорго-суданкових гібридів, так і сортів суданської трави – вдалося зібрати порівняно великий урожай зеленої маси за 3 укоси.

Врожайність сорго-суданкових гібридів на момент першого укосу дохо­ди­ла до 21,9 т/га, найбільшу врожайність зеленої маси показали Іскра 2С х Фіолета (21,9 т/га), Коричнева 11С х Фіолета (21,5 т/га). Стандарт – гібрид Ювілей 50 показав врожайність 21,1 т/га. Всі сортозразки серед сорго-суданкових гібридів по цьому показнику були на рівні стандарту або мали ймовірно меншу врожайність зеленої маси. Серед сортів суданської трави цей важливий показник змінювався від 9,7 до 19,5 т/га. Найбільшу врожайність показали сорти Таврійська 94 (19,3 т/га) і Чародійка (19,5 т/га), (табл.5.3).

Врожайність другого укосу була нижчою або на рівні першого по всіх зразках, тільки в де яких це перевищення було не значним. Так в другому укосі врожайність зеленої маси у сорго-суданкових гібридів варіювала від 12,2 (Коричнева 11с х Кримчанка 100) до 19,3 т/га (Бурана 24С х Фіолета), а у сортів суданської трави – від 15,5 (Соковита 2) до 17,1 т/га (Фіолета). Вірогідного перевищення зразків над стандартами не спостерігалося. Всі вони були в межах помилки досліду.

Якщо аналізувати врожайність зеленої маси в третьому укосі, то слід зазна­чити, що як у гібридів, так і у сортів вона була нижча за другий укіс. Кращі показники були тільки у стандарту Фіолета (12,8 т/га) і сорта Чародійка (12,0 т/га). Серед сорго-суданкових гібридів слід виділити комбінації Коричне­ва 11С х Фіолета (14,1 т/га), Іскра 2С х Фіолета (13,5 т/га) і Бурана 24С х Соро­ка­лета (13,7 т/га).

В сумі за три укоси вірогідного перевищення над стандартом, районо­ва­ним сорго-суданковим гібридом Ювілей 50 (Бурана 8С х Фіолета) серед гібри­дів, що вивчалися в звітному році, не спостерігалося.

В цілому урожайність зеленої маси за три укоси була на рівні стандарту, чи нижче за нього і значно варіювала: у сорго-суданкових гібридів від 38,0 (Коричне­ва 11С х Кримчанка 100) до 51,4 т/га (Коричнева 11С х Фіолета); у сортів – від 28,4 (Соковита 2) до 47,7 т/га (Чародійка). Серед сорго-судакових гібридів слід відмітити новий гібрид Коричнева 11С х Фіолета, який показав врожайність зеле­ної маси в сумі за три укоси 51,4 т/га і перевищив стандарт на 4,5 т/га, або на 9,7%.

Материнські форми – стерильні аналоги зернового сорго, що використо­ву­вались для створення сорго-суданкових гібридів, забезпечили врожайність зеленої маси як по укосам, так і в цілому за три укоси на порядок менше за гібридів з їх участю.

Зразки цукрового сорго (Аграрний 5, Кримське 15 і Пам'яті Шепеля), які вивчалися з метою використання зеленої маси з підкосами забезпечили вро­жай­ність 31,2 – 43,6 т/га. Кращий результат був у нового сорту Пам'яті Шепеля – 43,6 т/га, що дає можливість сміло використовувати даний сорт для вирощування не тільки для використання на силос, але й на зелений корм.

При визначенні врожайності сіна за три укоси серед сорго-суданкових гібридів перевищили стандарт тільки дві комбінації – Коричнева 11С х Фіолета і Бурана 24С х Фіолета. Урожайність повітряно-сухої маси у цих гібридів скла­ла 16,3 і 15,0 т/га відповідно в порівнянні зі стандартом – 14,4 т/га. На рівні стандарту були сортозразки Іскра 2С х Фіолета і Коричнева 11С х Соковита 2. Серед сортів суданської трави по врожайності сіна перевищили районований сорт Фіолета (13,8 т/га) тільки Чародійка (14,6 т/та).

Таблиця 5.4. Продуктивність сорго-суданкових гібридів і сортів суданської трави в попередньому випробуванні, 2009 р.


Назва

Врожайність зеленої маси, т/га

Відхилення від стандарту

Врожайність сіна за 3 укоси, т/га

1

укіс


2

укіс


3

укіс


за 3 укоси

т/га

%

Сорго-суданкові гібриди

Бурана 8С х Фіолета (Ювілей 50) ст-т

21,1

13,3

12,5

46,9

-

-

14,4

Коричнева 11С х Фіолета

21,5

15,8

14,1

51,4

+4,5

9,7

16,3

Іскра 2С х Фіолета

21,9

15,3

13,5

50,6

+3,7

7,9

14,2

Перспектива 80Сх Фіолета

15,3

13,0

11,1

39,4

-7,5

10,6

12,1

ГОС 11С х Фіолета

15,9

16,5

8,2

40,6

-6,3

13,5

10,0

Бурана 24С х Фіолета

20,7

19,4

11,1

51,2

+4,3

9,1

15,0

Орана 10С х Фіолета

17,7

14,8

12,7

45,2

-1,7

3,6

13,0

Фіолета♂

14,2

16,5

12,7

43,4

-3,4

7,3

12,0

Сорокалета♂

16,4

20,7

11,8

48,9

+1,9

4,2

14,3

Коричнева 11С х Сорокалета

16,3

16,5

10,7

43,5

-3,4

7,3

12,0

Іскра 2С х Сорокалета

18,4

16,8

9,2

44,4

-2,4

5,2

11,5

Бурана 24С х Сорокалета

20,4

20,5

13,7

51,6

+4,4

9,4

14,5

Коричнева 11С х Соковита 2

18,7

22,2

12,5

53,4

+6,6

14,0

14,0

Бурана 8С х Соковита 2 (Ювілейний 75)

21,1

17,6

12,3

51,0

+4,1

8,8

13,2

Орана 10С Соковита 2

17,5

14,6

10,3

42,4

-4,4

9,5

12,0

ГОС 11С х Соковита 2 (Сочносте-бельний 3)

16,0

16,3

9,2

41,5

-5,4

11,6

13,3

Соковита 2♂

13,3

13,5

8,7

35,5

-11,3

24,1

9,1

Іскра 2С х Кримське 15 (Аграрний 5)

16,2

11,7

8,0

35,9

-10,9

23,3

9,8

Кримське 15

18,5

7,5

5,2,

31,2

-15,6

33,4

8,8

Пам'яті Шепеля

13,4

18,2

11,9

43,6

-3,3

7,1

12,4

Кримчанка 100

13,1

12,7

9,2

34,9

-12,0

25,6

9,9

Коричнева 11С х Кримчанка 100♂

16,5

12,2

9,2

38,0

-8,9

19,0

10,8

Материнські форми ♀

Іскра 2С

14,0

8,5

6,7

29,1

-17,7

37,8

8,0

Орана 10С

11,4

7,0

6,7

27,8

-19,0

40,6

7,6

Бурана 8С

13,7

17,5

5,1

36,3

-10,6

22,7

10,8

Перспектива 80С

13,1

12,0

7,7

32,4

-14,1

30,1

9,7

НІР 05, т/га

5,83

4,44

2,37

9,24


Суданська трава

Фіолета – ст.

14,4

17,1

12,8

44,3

-

-

13,8

Сорокалета

16,5

11,5

6,4

34,5

-9,8

22,2

10,1

Чародійка

19,5

16,3

12,0

47,7

+3,4

7,7

14,6

Таврійська 94

19,3

12,5

11,8

43,7

-6,5

1,5

13,1

Соковита 2

9,8

13,3

5,8

28,9

-15,4

34,7

8,7

Кримчанка 100

12,4

12,3

9,9

34,6

-9,7

21,8

9,8

НІР 05, т/га

3,51

4,01

3,09

5,42
В результаті вивчення нових сортів суданської трави і сорго-суданкових гіб­ридів виділені сорт Чародійка з урожайністю за три укоси 47,7 т /а зеленої маси і су­хої речовини 14,6 т/га і гібрид Коричнева 11С х Фіолета – 51,4 і 16,3 т/га відповідно.

За результатами випробувань 2009 р. слід зазначити, що сорго-суданкові гібриди в таких різноманітних погодних умовах змогли показати свою потен­цій­ну врожайність. За три укоси вона була в межах 38,0 – 51,4 тон з гектара.

Сорт Чародійка після трирічного випробування буде переданий в Держав­ну службу з охорони прав на сорти росли для експертизи з подальшим району­ван­ням і використанням в виробництві.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка