Методика самостійної роботи студентів вищої школиСторінка14/37
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.04 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37
Таблиця 4.6. Морфо-біологічна характеристика кращих самозапилених ліній кормового (цукрового сорго), 2009 р.

№ ділян-ки

Назва

лінії


Вегетаційний

період, днівВисота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід волоті з піхви листка, см

Розміри листка, см

сходи-викидан-ня волоті

сходи-повна стиглість.

довжина

ширина

1186

Крисакор 12/1

65

108

217

23,6

14,0

75

9,0

1191

Кримське солодке 30

65

103

227

18,3

20, 3

63

8,3

1195

Кормовий 22

62

105

214

28,6

19,6

76

9,3

1203

Цукрове 14/4

61

106

220

25,6

21,0

66

8,8

1207

Силосне 983

61

104

218

29,3

23,3

71

9,5

1211

Крисакор

66

113

193

22,6

0

60

8,5

1215

Кормовий 229/1

65

102

207

24,3

22,0

54

10,0

1222

Цукрове 378/1

66

117

195

26,6

12,0

64

7,2

1224

Цукрове 383

65

116

186

24,3

1,3

72

7,1

1225

Крисакор 9/2

64

116

209

26,3

8,0

71

7,1

1227

Силосне 3

64

116

222

28,6

18,3

75

8,5

1229

Цукрове 415

58

104

220

32,3

10,0

65

6,3

1238

Новинка 3/1

66

107

251

32,0

19,3

64

9,0

1243

Силосне 982

59

104

215

27,0

10,3

72

8,3

1247

Крисакор 8

65

112

209

31,3

9,0

75

8,6

1249

Цукрове 13

59

106

231

27,0

24,0

72

8,3

1253

Янтарь 2

53

103

181

20,6

1,6

58

9,3

1257

Південне

63

110

257

22,0

16,3

61

10,5

1260

Силосне 153

59

104

241

28,3

23,0

72

9,0

1312

Кримське солодке

65

106

225

23,7

16,3

76

8,0

1315

Пітательне 4

51

103

190

22,7

2,0

54

6,7

1320

Цукрове 412/2

59

102

237

22,3

21,3

53

7,3

1323

Просвіт 1

61

104

249

26,3

27,0

71

8,7

Листок за довжиною, у більшості зразків, був до 60-70 см – тобто серед­нім для цукрового сорго. Те ж саме слід сказати і за ширину листка: він варію­вав у зразків від 7 до 10 см. Це значення для середнього листа. Найбільші розмі­ри листа відмічені у: Крисакор 12/1 (1186) – 75 х 9,0 см; Силосне 983 (1207) – 71 х 9,5 см; Силосне 982 (1243) – 72х 8,3 см; Крисакор 8 (1247) – 75 х 8,6 см; Силосне 153 (1260) – 72 х 9 см.

Зразки суданської трави в поточному році різко відрізнялись по вегета­цій­ному періоду. Викидання волоті, в зв’язку з високими температурами та нестачею вологи в перший період вегетації у більшості зразків проходило дуже рано, на 45-50 день після сходів. Так, лінія Багатоукісна (Д 1099) викинула во­лоть на 49 день, Фіолета (Д 1115) – на 46 день, Чародійка (Д 1095) на 48, а Бур­літа (Д 1112) на 45 день після сходів. Їх віднесено до ранніх зразків по викидан­ню волоті. Зразки, у яких період сходи – викидання волоті були 45-59 днів віднесено до ранньостиглої групи, 60-71 день – до середньостиглої. Відповідно і період сходи – повна стиглість зерна у цих зразків був більш довшим, в порів­нян­ні з дуже ранніми зразками по викиданню волоті.


Таблиця 4.7. Морфо-біологічна характеристика кращих самозапилених ліній суданської трави, 2009 р.

ділянки


Назва

лінії


Вегетаційний

період, днівВисота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід волоті з піхви листка, см

Розміри листка, см

сходи-викидання волоті

сходи-повна стиглість.

довжина

ширина

1095

Чародійка

48

90

243

50,0

22,3

72

5,1

1097

Фіолета 108

46

89

225

43,3

30,3

57

4,3

1099

Богатоукісна

49

91

204

30,3

4,6

65

8,5

1104

Госліта

49

91

268

38,6

18,3

52

4,1

1106

Соковита 215

45

89

191

34,6

32,6

42

3,5

1112

Бурліта

45

87

198

41,6

17,3

38

6,0

1115

Фіолета

46

100

209

35,0

27,6

77

6,6

1121

Соковита 2/3

54

96

196

39,1

7,3

63

4,7

1144

Соковита 2/31

48

91

202

44,3

8,0

43

3,8

1157

Фіолета 105

55

98

233

41,0

35,0

51

4,3

1166

Фіолета 57

50

93

208

34,3

20,6

58

4,2

Висота рослин на момент достигання зерна у ліній суданської трави ва­ріювала від 191 см (Соковита 215, Д 1106) до 268 (Госліта, Д 1104); довжина волоті – від 34,3 см (Фіолета 57, Д 1166) до 50 (Чародійка, Д 1095).

Третій з гори листок на головному стеблі, в залежності від зразка, зміню­вався по довжині від 43 до 77 см, а ширина його – від 3,8 до 6,6 см.

Зразки, що виділилися за господарсько-цінним ознакам, вивчені по реак­ції на ЦЧС і комбінаційну здатність широко використовуються як сорти й батьківські компоненти (батьківські форми) в селекції на гетерозис.

Лінії, що одержали позитивну оцінку будуть зберігатися й вивчатися в наступні роки.

Розсадник стерильних ліній. Створення на основі ЦЧС, вивчення, збере­жен­ня й розмноження стерильних аналогів і їхніх самозапилених ліній – закріплю­вачів стерильності є головне й основне завдання розплідника стерильних ліній.

В цей розсадник переводяться стерильні гібриди найбільш перспективних самозапилених ліній, які по реакції на ЦЧС є закріплювачами стерильності. Шляхом насичуючих схрещувань і доборів на стерильність і бажаним ознакам створюються стерильні аналоги і до них закріплювачі стерильності.

Зразки висіваються парами (сім’ями). Проводиться жорстоке бракування рослин на фертильність.

У звітному році в розпліднику вивчалося 24 стерильних аналогів сорго й стільки ж до них закріплювачів стерильності: у тому числі – зернового сорго – 20 ліній, цукрового – 2, віничного – 1 і суданської трави – 1. Усього на 180 ді­лянках розміщалося 90 родин.

На початку цвітіння на ділянках стерильних аналогів відбирали 3-5 кра­щих типових стерильних рослин і ізолювали їх волоті відкритими пергаментни­ми ізоляторами. Поряд, на ділянці закріплювача стерильності ізолювали таку ж кількість волотей закритими ізоляторами. Через 3-4 дні, коли волоті зацвітають на 75-100% проводили запилення стерильного аналогу пилком закріплювача стерильності.

Аналізуючи зразки за комплексом господарсько-цінних ознак і властивос­тей, встановлено, що відмінну оцінку одержали 35 родин, добру 44, задовільну 44. Всі позитивно оцінені родини будуть вивчатися, зберігатися і при необхід­ності розмножуватися в наступні роки для використання в гібридизації.

По довжині вегетаційного періоду лінії поділені на наступні групи:

- скоростиглих, до 95 днів8 родин;

- ранньостиглих, 96-100 днів 26 родин;

- середньоранніх, 101-105 днів18;

- середньостиглих, 106-110 днів8;

- середньопіздніх, 111-120 днів2;

- пізньостиглих – не було, (табл.4.8).

За висотою рослин стерильні аналоги зернового сорго і їх закріплювачі стерильності були середньорослими, довжина рослини складала у більшості зразків 100-132 см; у цукрового сорго 151-215 см; віничного – 129-142 см.

Всі зразки мали достатньо велику волоть. Такий показник як вихід ніжки волоті з піхви верхнього листка у стерильних аналогів змінювався від одного сантиметра до 25 залежно від біотипу лінії.

По кожній родині проводилися наступні роботи, обліки й спостереження: спостереження за фазами розвитку рослин; беккросування стерильного аналога й інцухтування самозапилених ліній – закріплювачів стерильності під час цві­тіння; у період дозрівання – біометричні виміри по основним кількісним озна­кам; визначали ступінь стерильності. Збирали зразки стерильних аналогів і їхні закріплювачі стерильності вручну, посімейно.

Спостерігаючи за стерильністю стерильних аналогів можна відзначити, що не завжди в зразків зберігається 100% стерильність. Фертильність цитоплаз­матично стерильних зразків сорго може збільшуватися з підвищенням темпера­тури повітря під час цвітіння і зменшуватися з її зниженням, що спостерігалося по деяких стерильних аналогах, (табл.4.9).Таблиця 4.8. Морфо-біологічна оцінка стерильних аналогів
і їх самозапилених ліній – закріплювачів стерильності, 2009 р.


ділянки


Назва

Вегетаційний

період, днівВисота головного стебла, см

Довжина волоті, см

Вихід волоті з піхви листка, см

Розміри листка, см

сходи-викидання волоті

сходи-повна стиглість.

довжина

ширина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1810

ВІС 45С

67

112

103

28,0

14,6

60

7,0

1811

ВІС 45Ф

66

111

109

28,3

12,3

54

6,6

1886

Орана 50С

56

103

109

30,0

10,3

44

6,3

1887

Орана 50Ф

55

101

124

27,3

14,6

52

4,1

1826

Орана 63С

56

102

113

29,3

11,6

41

6,0

1827

Орана 63Ф

54

102

111

30,3

12,3

39

6,6

1870

Коричнева 11С

64

105

122

36,3

25,0

33

6,6

1871

Коричнева 11Ф

56

105

129

31,6

17,3

46

5,6

1834

Вальбура 64С

55

101

98

31,3

11,6

30

7,3

1835

Вальбура 64Ф

54

100

102

30,6

7,6

33

4,6

1842

Бурана 8С

57

100

113

30,6

15,3

28

6,3

1843

Бурана 8Ф

57

100

129

28,6

12,0

29

5,3

1856

Бурана 23С

65

108

143

32,6

11,6

45

5,0

1857

Бурана 23Ф

63

100

108

32,0

11,0

42

5,3

1904

Амазонка С

59

99

84

31,0

9,6

32

5,3

1905

Амазонка Ф

59

99

72

21,6

7,3

33

5,0

1919

Перспектива 80Ф

54

100

102

29,3

13,3

38

4,0

1920

Перспектива 80С

58

100

108

28,6

15,6

33

5,3

1937

Іскра 2Ф

59

103

105

31,6

12,3

35

4,0

1938

Іскра 2С

60

103

101

29,0

12,3

36

5,0

1949

Скоростигла 70Ф

54

90

81

24,3

10,3

39

5,3

1954

Скоростигла 70С

52

97

82

31,3

13,0

42

6,3

1952

Скоростигла 90С

48

89

118

32,7

13,7

50

5,7

1953

Скоростигла 90Ф

54

90

130

37,0

12,0

54

4,7

1896

А 278

60

103

134

29,3

11,6

32

6,0

1897

Б 278

62

105

140

35,0

17,0

30

5,0

1958

Апіча С

54

97

93

33,3

5,6

46

6,8

1959

Апіча Ф

56

99

103

35,7

8,3

48

7,0

1816

Орана 60С

64

105

111

38,0

8,3

47

8,0

1817

Орана 60 Ф

63

103

106

31,3

11,3

56

7,0

1820

Орана 62 С

64

108

105

25,6

9,6

44

6,3

1821

Орана 62 Ф

64

108

108

34,0

10,6

50

7,3

1840

Орана 10 С

57

106

112

28,6

14,0

40

6,3

1841

Орана 10 Ф

59

108

122

31,0

16,0

38

6,3

1864

Бурана 24 С

53

97

132

30,3

10,6

40

6,6

1865

Бурана 24 Ф

53

97

123

29,3

4,0

43

5,3

1929

Антоціана 13 Ф

54

98

114

32,3

11,6

42

5,0

1930

Антоціана 23 С

54

101

109

28,3

11,0

46

5,0

1962

ГОС 11С

55

98

151

20,0

4,0

50

6,0

1967

ГОС 11Ф

55

98

158

19,7

9,3

48

6,3

1984

Віничне 18С

58

104

129

30,3

1,0

57

8,3

1979

Віничне 18Ф

58

104

142

36,3

1,3

59

7,3

1974

Сарваши С

67

110

216

25,7

11,0

65

8,0

1975

Сарваши Ф

67

110

217

20,7

8,0

56

7,3

1988

Полувека С

51

92

190

36,3

8,7

40

5,3

1989

ПолувекаФ

49

92

207

30,3

8,7

36

5,3

Так, наприклад, в 2004, вологому році практично всі стерильні аналоги мали 100-процентну стерильність. У посушливі 2005 та 2006 роках у деяких ліній стерильність знизилась, що пов'язане з високими температурами в період викидання волоті й цвітіння.Таблиця 4.9. Зміна відсотка стерильності у стерильних аналогів залежно від погодних умов, 2004-2009 рр.

Назва

стерильного

аналога


Роки вивчення

2004

(вологий)2005

(гостро посушливий)2006

(гостро посушливий)2007

(гостро посушливий)2008

(гостро посушливий)2009

(посушливий)ВІС 45С

100

100

96,3

100

80

100

Орана 10С

100

100

85,2

100

-

-

Коричнева 11С

100

79,6

82,4

100

100

100

Бурана 8С

70

82,5

100

100

78,8

91,8

Бурана 23С

100

66,7

100

100

100

100

ГОС 11С

-

100

63,8

100

100

100

Орана 63С

100

-

100

100

100

100

Бурана 24С

74

100

82,5

100

67,7

100

Амазонка С

100

100

100

100

100

100

Перспектива 80С

100

92,4

92,3

98

89,3

93,8

Іскра 2С

100

100

100

100

100

100

А – 278

100

100

100

100

100

-

Антоціана 23

100

100

100

75

-

100

Скоростигла 90

100

100

100

100

100

100

Вальбура 64С

100

100

83,5

100

100

100

Орана 50С

100

100

100

100

100

100

Слід зазначити, що ряд стерильних аналогів по роках свою стерильність не змінювали, вони при будь-яких погодних умовах мали 100% стерильність волотей. Серед таких ліній можна відзначити – Скоростигла 90С, Орана 50С, Іскра 2С, А-278 і ін. Це результат ретельного багаторазового беккросування і створення якісного закріплювача стерильності. Погодні умови в період вики­дання волоті і цвітіння на ці лінії особливого впливу не робили. Цим можна пояснити високу стерильність в 2007, 2008 і 2009 роках, коли практично всі стерильні аналоги мали 100% стерильність. Це результат ретельного добору на стерильність в попередні посушливі роки.Всі стерильні аналоги й закріплювачі стерильності є селекційно цінним матеріалом, зберігаються, по необхідності розмножуються й включаються в селекційний процес на гетерозис.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка