Методичні вказівки з курсу патоморфології для студентів зі спеціальностейСторінка1/22
Дата конвертації31.12.2016
Розмір3.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»


КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ І СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з курсу патоморфології


для студентів зі спеціальностей

7. 110106 «Стоматологія»


Модуль 2. Спеціальна патоморфологія

Дніпропетровськ – 2009

Ухвалено та затверджено на методичній нараді кафедри

„____”_______________ 20__ року. Протокол № ____
Завідувач кафедрою ________________ проф. І.С.Шпонька
Обговорено, перероблено та перезатверджено на методичній нараді кафедри

„____”_______________ 20__ року. Протокол № ____


Завідувач кафедрою ________________ проф. І.С. Шпонька
Обговорено, перероблено та перезатверджено на методичній нараді кафедри

„____”_______________ 20__ року. Протокол № ____


Завідувач кафедрою ________________ проф. І.С. Шпонька

Обговорено, перероблено та перезатверджено на методичній нараді кафедри

„ ____ ”_______________ 20__ року. Протокол № 1
Завідувач кафедрою ________________ проф. І.С. Шпонька

Обговорено, перероблено та перезатверджено на методичній нараді кафедри

„ ____ ”_______________ 20__ року. Протокол № 1
Завідувач кафедрою ________________ проф. І.С. Шпонька

Обговорено, перероблено та перезатверджено на методичній нараді кафедри

„ ____ ”_______________ 20__ року. Протокол № 1
Завідувач кафедрою ________________ проф. І.С. Шпонька

Обговорено, перероблено та перезатверджено на методичній нараді кафедри

„ ____ ”_______________ 20__ року. Протокол № 1
Завідувач кафедрою ________________ проф. І.С. Шпонька

ЗМІСТ


Інфаркт міокарду. Звернути увагу на форму, колір, консистенцію осередка. 23

Постінфарктний кардіосклероз. Звернути увагу на колір, форму, консистенцію осередка склерозу. 23

Розрив стінки серця на місці інфаркту. Звернути увагу на форму розриву, розміри. 23

Фібринозний перікардит. Звернути увагу на локалізацію та вигляд плівок фібрину, їх колір, консистенцію. 35

Мітральна вада серця. Звернути увагу на конфігурацію, колір, форму, консистенцію мітральних стулок, діаметр отвору. 35

Штучна стулка серця. Звернути увагу на формування фіброзного кільця навколо основи штучної стулки 35

Концентрична гіпертрофія серця. Зверніть увагу на товщину стінок шлуночків, форму та об'єм їх порожнин. Оцініть функціональний стан серця. 35

«Мускатна» печінка, бура індурація легенів. Який патологічний стан відображають ці препарати? 35

Описати один з запропонованих викладачем макропрепаратів. 35МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ.
Змістовий модуль 4. Предмет і задачі патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень. Морфологія ушкодження та загибелі клітин і тканин. Порушення крово- та лімфообігу.

Методична вказівка №17


Тема 21: «Атеросклероз і артеріосклероз. Цереброваскулярна хвороба».


 1. Місце проведення заняття - навчальний клас, секційний зал.
 2. Актуальність теми:


Атеросклероз є у останні роки причиною смерті людини в більшості випадків (звісно, у випадках смерті від хвороб). Знання морфологічних змін в тканинах при атеросклерозі необхідні для других тем курсу (порушення кровообігу), а також патологічної анатомії інших хвороб. При вивченні клінічних дисциплін і в роботі лікаря воно необхідне для клініко-анатомічного аналізу, для патогенетичного підходу до лікування хворого.

 1. Цілі навчання

Загальна мета заняття:

Набути знання про причини, механізми розвитку атеросклерозу, їх функціональне значення та наслідки, умінню розпізнавати по макроскопічній і мікроскопічній картині клініко-морфологічні форми атеросклерозу, а також знайти морфологічні відмінності атеросклерозу від других патологічних процесів.Конкретні цілі

  1. Знати визначення атеросклерозу, пояснити його суть.

  2. Знати стадії розвитку атеросклерозу макро- та мікроскопічні.

  3. Уміти описувати макроскопічні, мікроскопічні і електрономікроскопічні зміни тканин при атеросклерозі.

  4. Уміти назвати і дати характеристику етіології та клініко-морфологічних форм атеросклерозу.

  5. Уміти назвати наслідки різноманітних форм атеросклерозу, оцінити їх функціональне значення.

 1. Базовий рівень знань та вмінь (міждисциплінарна інтеграція).

Дисципліна

Знати

Уміти

Нормальна

Анатомія

Анатомічну будову артерій, міокарду, нирок, коси та ін.

Проводити макроскопічний аналіз анатомічних структур органів.

Гістологія

Гістологічну будову артерій, головного мозку, міокарду, нирок, коси та ін.

Проводити мікроскопічний аналіз гістологічних структур органів, клітин.

Біохімія

Суть обігу та метаболізму холестерина та його естерів, окислювально-відновних, енергетичних процесів в тканинах. 1. Для з’ясування відповідності базисного рівня Ваших знань необхідному пропонуємо виконати такі завдання для самоперевірки:

 1. Некроз викликав зміни ядер та цитоплазми клітин органу, в якому визначаються судинні клубочки, складені з капілярних петель, навколо яких розташовані звивисті та прямі канальні. Який це орган?

А. Печінка

В. Нирки

С. Селезінка

Д. Гіпофіз

Е. Кістковий мозок
Еталони відповідей до самоперевірки:

1 - В
Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах: 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека. – М.: Медицина. – 2001.

 2. Гистология: Учебник / Ю.И.Афанасьев, Н.А.Юрина, Е.Ф.Котовский и др.; Под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Медицина, 1999.

 3. Філімонов В.І. Нормальна фізіологія. – Київ: Здоров’я. - 1994
 1. Теоретичні питання, на ґрунті яких можливе виконання цільових видів діяльності за темою:

 1. Визначення атеросклерозу.

 2. Відмінності атеросклерозу від артеріосклерозу.

 3. Перелічіть основні етіологічні фактори атеросклерозу.

 4. Перелічіть найбільш поширені теорії патогенезу атеросклерозу.

 5. Сутність ліпопротеїдної теорії атероскле­розу.

 6. Сутність теорії реакції на пошкодження судинної стінки.

 7. Макроскопічні зміни в стінці артерій при атеросклерозі, їх коротка характеристика.

 8. Перелічіть стадії морфогенезу атеросклерозу (мікроскопічні зміни).

 9. Морфологічна характеристика доліпідної стадії атеросклерозу.

 10. Морфологічна характеристика стадії ліпоїдозу.

 11. Морфологічна характеристика стадії ліпосклерозу.

 12. Морфологічна характеристика стадії атероматозу.

 13. Морфологічна характеристика стадії виразкування та атерокальцинозу.

 14. Перелічіть клініко-морфологічні форми атеросклерозу.

 15. Причины и морфологические проявления а) хронического и б) острого нарушений кровообращения при атеросклерозе.

 16. Клинико-морфологическая характеристика атеросклероза аорты.

 17. Клинико-морфологическая характеристика атеросклероза коронарных артерий сердца.

 18. Клинико-морфологическая характеристика атеросклероза артерий головного мозга.

 19. Клинико-морфологическая характеристика атеросклероза почечных артерий.

 20. Клинико-морфологическая характеристика атеросклероза артерий кишечника.

 21. Клинико-морфологическая характеристика атеросклероза артерий нижних конечностей.

 22. Определение цереброваскулярных заболеваний.

 23. Классификация цереброваскулярных заболеваний.

 24. Перечислите заболевания головного мозга с ишемическими повреждениями.

 25. Причины, морфологические проявления ишемической энцефалопатии, исходы.

 26. Причины, виды и морфология инфарктов головного мозга, исходы.

 27. Виды внутричерепных кровоизлияний, их причины, исходы.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка