Методичні вказівки з фармакології для студентів фармацевтичного факультетуСторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ФАРМАКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Івано-Франківськ, 2016


Обговорено на засіданні кафедри фармакології

Протокол 1 від « 30 » серпня 2016

Завідувач кафедри фармакології

д.мед.н., проф. Шеремета Л.М.


Затверджено методичною комісією фармацевтичного факультету,

протокол № від « » _________ 20
Голова циклової методичної комісії

д.біол.н , проф. Мойсеєнко М.І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сучасна фармакологія відтворює прогрес медико-біологічних та фармацевтичних наук. Фармацевтичний ринок щороку поповнюється все новими лікарськими засобами, сотнями генериків з новими торговельними назвами у різноманітних лікарських формах.

Сьогодні провізор на високому професійному рівні бере активну участь у виконанні загальної стратегії медицини та фармації - підвищенні ефективності та безпечності застосування лікарських засобів.

Отже, головна мета при вивченні фармакології на фармацевтичному факультеті полягає в тому, щоб навчити студентів орієнтуватися у медикаментозних засобах для лікування та профілактики захворювань, а також підготувати провізора до проведення інформаційної роботи з питань раціонального застосування ліків.

На заочному відділенні фармакологія викладається в 5 і 6 семестрах. Методичні вказівки складено з урахуванням специфіки заочного навчання. Вони передбачають систематичну самостійну роботу над теоретичним матеріалом згідно з наведеною робочою програмою.

В процесі навчання студенти виконують по одній контрольній роботі в кожному модулі. Обидві контрольні роботи необхідно відправити в деканат згідно з термінами, вказаними на установчій лекції.

Питання контрольних робіт наведені в методичних вказівках. Варіант контрольної роботи для кожного студента індивідуальний, що складається з 5-ти ситуаційних задач.

При виконанні контрольних робіт необхідно переписати номер завдання та його формулювання. Після слова "Відповідь" необхідно дати вичерпну відповідь на поставлені запитання, розв’язати ситуаційні задачі . На вказані у завданнях лікарські засоби виписати рецепти.

Контрольна робота виконується в окремому зошиті. На титульній сторінці вказується назва дисципліни, номер контрольної роботи, номер варіанту, прізвище, ім'я та по-батькові, номер групи.

Студенти, які своєчасно не вислали контрольні роботи, не допускаються до навчально-екзаменаційної сесії.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за контрольну роботу – 50 балів (5 ситуаційних задач по 10 балів). Зарахованою вважається контрольна робота, яка набрала 35 балів. Якщо контрольна робота не зарахована, вона повертається студенту разом із зауваженнями і виконується повторно. Виконана повторно робота висилається на рецензію разом із незарахованою роботою.

Критерії оцінювання контрольної роботи:

1 ситуаційна задача – 10 балів:

-2 бали – правильно визначений препарат;

-2 бали – вказані показання до застосування препарату;

-2 бали – правильно виписані рецепти на лікарський препарат;

-1 бал – вказана фармакологічна група, до якої належить препарат;

-3 бали – вказані побічні дії препарату або міжнародна непатентована назва препарату та поширені торгові назви.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ

Для самостійного вивчення фармакології рекомендується опрацьовувати матеріал за розділами в послідовності робочої програми.

Особливу увагу слід звернути на розділ загальної фармакології, який вивчає загальні закономірності фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів. Розуміння основних питань загальної фармакології сприятиме кращому засвоєнню особливостей індивідуальних фармакологічних груп.

Вивчати спеціальну фармакологію, тобто фармакологію окремих груп препаратів, доцільно за наступним планом: механізм дії, фармакологічні ефекти, особливості фармакокінетики, покази до застосування, побічні ефекти, основні представники групи і їх порівняльна характеристика. Для кращого запам'ятовування доз і принципів застосування рекомендується виписувати рецепти на основні препарати, вказуючи покази до застосування і назви груп.ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ФАРМАКОЛОГІЇ, ЯКІ НЕОБХІДНІ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІЗОРА

Провізор повинен ВМІТИ:1.Перевіряти правильність виписування рецептів на різні форми ліків.

 1. Перевіряти правильність разових, добових та курсових доз сильнодіючих препаратів, що виписані у рецепті.

 2. Працювати з міжнародною та торговою номенклатурою препаратів.

 3. Знаходити в довідковій літературі нові препарати та проводити їх порівняльну характеристику з відомими вітчизняними та зарубіжними аналогами з метою з'ясування можливостей взаємозаміни.

 4. Готувати інформацію про нові та традиційні препарати (номенклатура, фармакодинаміка та показання до застосування).

 5. Давати рекомендації хворим щодо умов раціонального застосування медикаментозних препаратів (форма, шлях та режим введення ліків).

 6. Інформувати хворого та лікаря про можливу побічну дію ліків.

 7. Визначати протипоказання до застосування препарату з урахуванням його побічної дії.

 8. Визначати, до якого багатопрофільного відділення лікарні можуть бути скеровані препарати, що є у аптеці і для лікування яких захворювань їх можна використовувати.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Перший модуль

 1. Загальна фармакологія.

 2. Холінергічні та антихолінергічні, адренергічні та антиандренергічні ЛЗ. Фармакологія ЛЗ, що впливають на вегетативну НС.

 3. Наркотичні і ненаркотичні аналгетики. Психотропні ЛЗ.

Другий модуль

 1. Гіпотензивні засоби. Антиангінальні засоби. Антиаритмічні та гіполіпідемічні засоби.

 2. Антибіотики, фторхінолони. Сульфаніламідні препарати та інші синтетичні хіміотерапевтичні ЛЗ.Протитуберкульозні, протигрибкові, противірусні засоби.

 3. Гормональні препарати. Антиалергічні та імунотропні засоби.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Перший модуль

 1. Рецепт. Правила його виписування. Прописування твердих і м’яких лікарських форм. Корекція рецептів, виписаних лікарем.

 2. Прописування рідких лікарських форм. Корекція рецептів, виписаних лікарем.

 3. Засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Фармакологія М-, М-Н холінергічних ЛЗ. Адренергічні засоби.

 4. Засоби, що пригнічують ЦНС (аналгетики, нейролептики, транквілізатори, седативні). Засоби, що збуджують ЦНС (психостимулятори, антидепресанти, ноотропні засоби).

 5. Серцеві глікозиди. Гіпотензивні засоби. Діуретики.

 6. Антиангінальні засоби.

 7. ЛЗ, що впливають на ШКТ.

 8. Підсумковий модульний контроль №1

Другий модуль

 1. Фармакологія системи крові.

 2. Гормональні препарати нестероїдної та стероїдної будови.

 3. Протизапальні, протиалергічні та імуномоделюючі ЛЗ.

 4. Антибіотики І.

 5. Антибіотики ІІ.

 6. Синтетичні хіміотерапевтичні ЛЗ.

 7. Протитуберкульозні, протигрибкові ЛЗ.

 8. Противірусні засоби.

 9. Принципи допомоги при гострих отруєннях.

 10. Підсумковий модульний контроль №2


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

 1. Сучасні нові лікарські форми. Правила їх виписування (тверді ЛФ: кахети, глосети, спансули. мікродраже, пастилки, карамелі; рідкі ЛФ: лосьйони, колодії, ароматичні води, рідини, магми, напої, лінктуси, бальзами; м'які ЛФ: аплікації, припарки).

 2. Загальна фармакологія. Основи фармакокінетики та фармакодинаміки.

 3. Фармакологія речовин, що впливають на аферентну іннервацію.

 4. Фармакологія Н-холінергічних засобів.

 5. Фармакологія адренергічних засобів: селективні адреноміметики, α-адренолітики, симпатолітики.

 6. Засоби, що пригнічують ЦНС: наркозні, снодійні, протиконвульсивні (протиепілептичні, протипаркінсонічні).

 1. Засоби, що збуджують ЦНС (аналептики, актопротектори, адаптогени).

 2. Засоби, що впливають на функцію органів дихання.

 3. Фармакологія протиаритмічних засобів.

 1. Протиатеросклеротичні засоби. Засоби, що покращують кровообіг мозку.

 2. Маткові та урикозуричні ЛЗ.

 3. Фармакологія ліків, що впливають на кровотворення.

 4. Плазмозамінники. Детоксикуючі речовини. Рідини для парентерального харчування.

 5. Гормональні препарати амінокислотної, поліпептидної та білкової структури.

 6. Фармакологія вітамінних препаратів. Препарати водорозчинних вітамінів.

 7. Препарати жиророзчинних вітамінів. Ферментні та антиферментні препарати.

 8. Протизапальні ЛЗ.

 9. Фармакологія протиалергічних засобів.

 10. Фармакологія імуномодулюючих засобів.

 11. Фармакологія антисептичних та дезінфікуючих препаратів.

 12. Антибіотики (монобактами, карбопенеми, тетрацикліни, лінкоміцини, ріфаміцини, фузидин натрію).

 13. Хіміотерапевтичні засоби: похідні нафтиридину, нітрофурану,8-оксихіноліну.

 1. Протиспірохетозні та протипротозойні засоби.

 2. Протигельмінтні середники.

 3. Протипухлинні засоби.

 4. Принципи допомоги при невідкладних станах.

Взірець титульної сторінки контрольної роботи


Міністерство охорони здоровя України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармакології

/зав.кафедри проф. Л.М.Шеремета/
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №____

з фармакології

Варіант №

Студента _ курсу _ групи

заочної форми навчання

за спеціальністю «Фармація»

Прізвище, ім’я, по-батькові

Івано-Франківськ – 2016


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

Варіант № 1

 1. Препарат відновлює ферментативні властивості ацетилхолінестерази, є ефективним при застосуванні не тільки з лікувальною, а й з профілактичною метою. Для досягнення кращого фармакологічного ефекту рекомендовано препарат комбінувати з холіноблокаторами. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 2. Препарат зменшує тривалість засинання, кількість нічних пробуджень, збільшує тривалість і якість сну. Менше, ніж барбітурати, сприяє розвитку звикання й лікарської залежності, менше порушує структуру сну, викликає сон, близький до фізіологічного. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 3. Препарат є конкурентним антагоністом опіатних рецепторів. Завдяки сильній спорідненості з цими рецепторами він витісняє наркотичні засоби з місць зв’язування. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 4. Ефекти, що спостерігаються під час застосування цього лікарського засобу, мають периферичне походження. На відміну від інших представників цієї групи, препарат вибірково пригнічує секрецію залозами шлунка соляної кислоти та пепсиногену, блокуючи інтрамуральні ганглії та виключаючи стимулюючий вплив блукаючого нерва на шлункову секрецію. Володіє гастроцитопротекторною дією. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та поширені торгові назви.

 5. ЛЗ є токолітиком, сприяє гіперплазії ендометрію, знижує його чутливість до окситоцину, пригнічує скоротливу активність матки, сприяє розвитку плаценти, стимулює альвеолярну проліферацію молочних залоз. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та поширені торгові назви.

Варіант № 2

 1. Препарат отримують з чорнильних горішків,має в’яжучі та протизапальні властивості, призначають при запальних процесах різної локалізації, отруєннях. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 2. Лікарський засіб при місцевому застосуванні в очних краплях розширює зіниці, а при резорбтивній дії зменшує секрецію екзокринних залоз, розслаблює гладкі м’язи бронхів, жовчовивідних шляхів, збільшує частоту серцевих скорочень. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 3. Препарат стабілізує клітинні мембрани, блокує натрієві канали при місцевій дії. У міокарді пригнічує автоматизм ектопічних осередків, головним чином у шлуночках. Абсорбція препарату залежить від місця введення ін’єкції, дози та присутності адреналіну. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 4. Лікарський засіб діє на всьому протязі петлі Генле, викликає сильний ефект. При тривалому застосуванні виводить калій, значно посилює нирковий кровообіг. Застосовують всередину і парентерально. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви.

 5. При застосуванні всередину сіль погано всмоктується в кров, змінює осмотичний тиск в просвіті кишківника, затримує воду, проявляє послаблюючу дію. Препарат викликає рефлекторне скорочення жовчевого міхура, сприяючи розвитку жовчогінного ефекту. При парентеральному застосуванні викликає міотропну спазмолітичну дію, пригнічує ЦНС, має протисудомну дію, знижує збудливість судинно-рухового центру, зменшує АТ, проявляє токолітичний та діуретичний ефекти. При швидкому в/в введенні пригнічує дихання. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви .


Варіант № 3

 1. Препарат порушує нервово-м’язову передачу, антихолінестеразні речовини посилюють його дію. Передозування препарату призводить до зупинки дихання. Принцип допомоги при передозуванні полягає у переливанні свіжої крові. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 2. Лікарський засіб зменшує відчуття страху і тривоги, має заспокійливу і протисудомну дію, викликає сон, тривале неконтрольоване застосування призводить до залежності. Вводять всередину та парентерально. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 3. Особливістю цього препарату є вибірковий вплив на судинні постсинаптичні адренорецептори. Характерним для його дії є периферична вазодилятація: має одночасно артеріо- та венорозширювальну дію. Прийом лікарського засобу починають з невеликої дози, яку призначають перед сном для попередження різкого зниження артеріального тиску. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви.

 4. Препарат, що за хімічною будовою є циклічною сполукою ГАМК, добре проникає через гематоенцефалічний бар’єр, покращує розумову діяльність, пам'ять, інтелект, здатність до навчання. Засіб володіє антиоксидантною, антигіпоксичною, протисудомною, кардіопротекторною, антидепресивною дією. Шлях введення парентерально і перорально. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви.

 5. ЛЗ, який має виражену протизапальну дію, є селективним блокатором ЦОГ-2, не протипоказаний до застосування при виразковій хворобі шлунку. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви.

Варіант № 4

 1. Препарат рослинного походження. Зменшує збудливість ЦНС, посилює ефект снодійних, аналгетичних засобів, має спазмолітичну дію. Приймається всередину краплями. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 2. Препарат викликає різке звуження судин, короткочасне підвищення АТ, брадикардію. Вводять виключно в/в краплинно. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 3. Антиангінальний лікарський засіб, швидкої і короткотривалої дії, взаємодіє із сульфгідрильними групами ендогенних рецепторів, застосовується сублінгвально та внутрішньовенно. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви .

 4. Синтетичний препарат, що стимулює перистальтику товстої кишки шляхом подразнюючої дії на слизову оболонку або прямої стимуляції нервових закінчень у підслизовому та слизовому нервових сплетеннях. У результаті цього підвищений осмотичний тиску просвіті кишечнику утримує більшу кількість води, що є наслідком пом’якшення випорожнень і полегшення їх пасажу в товстій кишці. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви .

 5. Ферментний препарат, що містить переважно трипсин і амілазу. Порошок з висушених підшлункових залоз забійної худоби. Застосовують до їди, всередину, запиваючи лужною водою (боржомі) або слабким розчином натрію гідрокарбонату. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви .

Варіант № 5

 1. Препарат полегшує холінергічну передачу, посилює і подовжує дію ендогенного ацетилхоліну. Забезпечує нервово-м’язову передачу в скелетних м’язах, проявляє антагонізм до курареподібних засобів недеполяризуючої дії. Підвищує тонус гладких м’язів внутрішніх органів, посилює секрецію екзокринних залоз. Викликає міоз, спазм акомодації, знижує внутрішньоочний тиск. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 2. Препарат має виражений протисудомний, помірний антидепресивний та нормотимічний вплив. При епілепсії поліпшує емоційний стан. Запобігає або значно зменшує частоту епілептичних нападів. Має аналгезуючу дію при невралгіях трійчастого нерва, запобігає розвитку пароксизмального болю. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви .

 3. Препарат з високою поверхневою активністю, що поглинає різні хімічні сполуки, запобігаючи подразненню нервових закінчень. Застосовують всередину у вигляді порошку і таблеток. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .

 4. Препарат відноситься до пролікарських засобів. В кислому середовищі канальців парієтальних клітин він перетворюється на активний метаболіт сульфенамід, який необоротно інгібує мембрану Н+, К+-АТФ-азу, утворюючи з нею дисульфідний місток, тому ефективно пригнічує базальну та стимульовану секрецію хлористоводневої кислоти і виділення пепсиногену. Препарат діє тривало. Приймається 1р/д. Має гастропротекторну активність. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву та торгові назви.

 5. Препарат сприяє посиленню ритмічних скорочень міометрію тільки в пізні терміни вагітності, коли матка підготовлена естрогенами. На ранніх термінах вагітності, матка до дії препарату нечутлива. Діючи на матку невагітної жінки, лікарський засіб може навіть розслабити міометрій, зняти спазм. Препарат стимулює лактацію. Вводиться в/в, в/м, в шийку матки. Визначте препарат, назвіть фармакологічну групу, до якої він належить, назвіть показання до призначення та випишіть препарат в рецепті у всіх можливих для нього лікарських формах. Опишіть побічні ефекти препарату, вкажіть його міжнародну непатентовану назву .
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка