Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт (теми: «Романтизм», «Реалізм») для студентів спеціальності «Журналістика»Скачати 232.73 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір232.73 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3018 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


з дисципліни «Зарубіжна література»
до практичних і самостійних робіт

(теми: «Романтизм», «Реалізм»)

для студентів спеціальності «Журналістика»
денної форми навчання
Частина 2


Суми
Сумський державний університет
2011
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт (теми: «Романтизм», «Реалізм») / укладач І.Р. Жиленко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – Ч.2. – 24 с.Кафедра журналістики та філології
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття 1
Німецький романтизм.
Казка-новела Гофмана «Малюк Цахес»


Питання для обговорення

1 Загальна характеристика та особливості німецького романтизму.

1.1 Єнський гурток романтиків: творчість Новаліса, Ф.Гельдерміна.

1.2 Гейдельберзький гурток: творчість Арніма, К. Брентано, Г. фон Клейста та ін.

2 Короткий огляд життя та творчості Е.А. Гофмана, значення його творчої спадщини.

3 Романтична казка-новела «Малюк Цахес» як гротескний образ німецької дійсності.  1. Жанрова своєрідність твору.

  2. Поєднання реалістичних елементів і фантастики, виняткової спостережливості та неймовірної вигадки. Іронія і гумор.

  3. «Феномен Цахеса», його філософські та психологічні витлумачення.

  4. Ідейне значення основних персонажів.

  5. Специфіка романтизму Гофмана.

 1. Гофман в українських перекладах.


Завдання для самостійного опрацювання

 1. Гейне – найзначніша постать пізнього німецького романтизму. Поема «Німеччина. Зимова казка» – сатира широкого проблемно-тематичного діапазону. «Книга пісень», її цикли, тематика.

 2. Брати Грімм: науково-художня спадщина; перекладацька діяльність.Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2007. – С. 32-46, 220-223, 372-373.

 2. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. – К.: Заповіт, 1997. – С. 28-117.

 3. Зарубежная литература: пособие по факультативному курсу для уч-ся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1977. – С.118-127; 193-199.

 4. Художественный мир Гофмана: Сб. статей. – М., 1983.

 5. Середюк Т. Комічне в казці Е.Т.А. Гофмана «Крихітка Цахес» // Зарубіжна література. – 2001. – № 40. – С. 40.

 6. Савчук О. Фантастична історія злету і падіння Цахеса. Е.Т.А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». 8 кл. // Зарубіжна література. – 2004. – № 47. – С. 8-9.

 7. Остапчук В. Е.Т.А. Гофман «Малюк Цахес на прізвисько Ціннобер». Урок-загадка // Зарубіжна література. – 2001. – № 11. – С. З.

 8. Гиждеу С. Лирика Герниха Гейне. – М., 1983.

 9. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д. Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006 . – 384 с.

 10. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.


Практичне заняття 2

Французький романтизм.

Історичний роман В. Гюго «Людина, що сміється»
Питання для обговорення

 1. Особливості французького романтизму, його періодизація і представники.

 2. В. Гюго – центральна постать літератури романтизму Франції.

 3. Історичний роман «Людина, що сміється»:

 • історія написання;

 • проблематика роману;

 • система образів;

 • антитеза як основний прийом побудови твору.

 1. В. Гюго в українському літературознавстві.Завдання для самостійного опрацювання

 1. «Трудівники моря» В. Гюго як продовження теми знедолених.

 2. Жіночий образ у романі Жорж Санд «Індіана».

 3. Пригодницькі романи О. Дюма й екранізація його творів.


Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2007. – С. 65-80, 226-230, 374-376.

 2. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. – К.: Заповіт, 1997. – С. 118-219.

 3. Зарубежная литература: Пособие по факультативному курсу для уч-ся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1977. – С.140-148.

 4. Наливайко Д. С. Віктор Гюго. Життя і творчість. – К., 1976.

 5. Жук Є.Л. Залучати набуті раніше знання. Традиції історичного роману В.Скотта у творчості В.Гюго // Всесвітня література в середніх начальних закладах України. – 2006. – № 3. – С. 35-36.

 6. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д. Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006 . – 384 с.

 7. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.


Практичне заняття 3

Англійський романтизм.

Поема Д. Байрона «Дон Жуан»
Питання для обговорення

 1. Особливості розвитку англійського романтизму.

 2. Життя й творчість Д. Г. Байрона.

 3. Роман у віршах «Дон Жуан» як відображення соціально-політичних проблем англійського суспільства:

  • історія написання твору;

  • сюжетна основа;

  • соціально-політичні теми та проблеми;

  • об’єкти сатири;

  • Дон Жуан у системі образів роману;

  • новаторство твору.

4 Провідні теми та мотиви лірики Байрона (вірш напам’ять).

5 Байронізм як ідейно-естетична концепція у європейському романтизмі ХІХ ст.

6 Світове значення творчості Байрона.
Завдання для самостійного опрацювання


  1. В. Блейк – перший великий поет-урбаніст світової поезії. «Пророчі книжки» та їх теми.

  2. Поема Байрона «Мазепа» як твір про сильну особистість «байронічного» типу.

  3. В. Скотт – зачинатель історичного роману. «Айвенго».


Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2007. – С. 47-64; 223-226.

 2. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. – К.: Заповіт, 1997. – С. 254-375.

 3. Зарубежная литература: Пособие по факультативному курсу для уч-ся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1977. – С. 127-140.

 4. Байрон Джордж. Дон Жуан. – М., 1983.

 5. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. – М, 1976.

 6. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. – Л., 1978.

 7. Павличко С.Д. Джордж Байрон. Життя і творчість. – К., 1988.

 8. Великий романтик. Байрон и мировая литература. – М., 1991.

 9. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д. Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006 . – 384 с.

 10. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.
Практичне заняття 4

Література американського романтизму.

Роман Г. Мелвілла «Мобі Дік»
Питання для обговорення

 1. Характерні риси американського романтизму.

 2. Життя і творчий шлях Германа Мелвілла.

 3. Філософський роман «Мобі Дік»:

  1. Жанрова специфіка твору.

  2. Основний конфлікт роману.

  3. Система образів твору.

3.3.1 Капітан Ахав та небезпека «довіри до себе».

3.3.2 Ізмаїл як герой емерсонівського типу.

3.3.3 Помічник Старбек – типовий представник середньостатистичного американця XIX ст.

3.4 Багатозначність образу Мобі Діка.

3.5 Символізм, біблійні алюзії, фактографічні аспекти твору.

4 Мелвілл в українських дослідженнях.


Завдання для самостійного опрацювання

  1. Творчість В. Ірвінга. Збірка романтичних оповідань «Альгамбра».

  2. Пенталогія Ф. Купера про Шкіряну Панчоху.

  3. Детективні й фантастичні новели Е. По. Новаторство його творчості.


Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2007. – С. 81-101.

 2. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. – К.: Заповіт, 1997. – С. 376-460.

 3. Зарубежная литература: пособие по факультативному курсу для уч-ся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1977.

 4. Кетрін Ван Спанкерен. Література Сполучених Штатів. Нарис. – США: Інформ. агенство, 1994. –142 с.

 5. Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. – М., 1982.

 6. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д. Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006 . – 384 с.

 7. Мелвілл Г. Мобі Дік. – М., 1986.

 8. Ковалев Ю.В. Герман Мелвилл и американекий романтизм. – Л., 1972.

 9. Эстетика американского романтизма. – М., 1977.Практичне заняття 5

Французький критичний реалізм.

Гі де Мопассан. Роман «Любий друг»
Питання для обговорення

 1. Особливості французької прози XIX ст.

 2. Гі де Мопассан як представник французького реалізму ХІХ ст.

 3. Новелістика Мопассана. Аналіз однієї із новел.

 4. Роман «Любий друг» як сатира на французьке середовище часів Третьої республіки:

 • історія створення, особливості жанру;

 • основний конфлікт роману;

 • Жорж Дюруа у системі образів;

 • психологізм прози Мопассана;

 • натуралістичні й реалістичні риси у творчості письменника.

5 Гі де Мопассан в українських перекладах.
Завдання для самостійного опрацювання

 1. Місце роману Г. Флобера «Пані Боварі» у творчій спадщині письменника.

 2. Аналіз одного з творів Оноре де Бальзака («Ежені Гранде», «Шагренєва шкіра», «Батько Горіо»).

 3. Натуралізм у літературі кінця XIX ст.

 4. Загальний огляд творчості Е. Золя. Аналіз одного з романів («Пастка», «Творчість» та ін.)


Список літератури

  1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2007. – С. 119-145, 205-214, 235-238, 243-252, 386-390.

  2. Зарубежная литература ХХ века (1871-1917): Учебник / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1979. – С. 59-78.

  3. Пащенко В.І. Гі де Мопассан. Нарис життя і творчості. – К., 1986.

  4. Богословский В.Н. История зарубежной литературы XIX века. – М., 1989.

  5. Зарубежная литература: Пособие по факультативному курсу для уч-ся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1977. – С. 164-186; 217-222.

  6. Набоков В. Гюстав Флобер (1821-1880). «Госпожа Бовари» // Набоков В. Лекции о зарубежной литературе. – М., 1998.– С.183-238.

  7. Реизов Б.Г. Творчество Флобера. – М., 1955.

  8. Гладишев В.В. Епістолярна спадщина як контекст (Гюстав Флобер про Гі де Мопассана) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 11. – С.40-41.

  9. Градовський А.В. Сповідь двох жуїрів. «Любий друг Мопассана і «Місто» Підмогильного. 10 кл. // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № – С.16-19.

  10. Франс А. Гі де Мопассан та французькі оповідачі // Зарубіжна література. – 1998. – № 6. – С.4.

  11. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.Практичне заняття 6
Реалізм в англійській літературі XIX ст.
Роман Ч. Діккенса «Домбі й син»


Питання для обговорення на занятті

 1. Особливості розвитку літератури в Англії XIX ст.

 2. Життєвий та творчий шлях Ч. Діккенса.

 3. Проблематика роману «Домбі й син».

 4. Ідея згубності людської пихи у романі Ч. Діккенса «Домбі й син»

 5. Система образів роману:

  • містер Домбі;

  • Флоренс і Поль Домбі;

  • Уолтер Гей і капітан Катль.

6 Система авторських оцінок у романі «Домбі й син» як виявлення естетичних та етичних принципів Діккенса.

7 Значення щасливої кінцівки в поетиці роману Діккенса.


Завдання для самостійного опрацювання

 1. Художній світ Вільяма Теккерея. «Ярмарок суєти» – «роман без героя».

 2. Творчість сестер Бронте. Новаторський роман Шарлотти Бронте «Джейн Ейр».


Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2007. – С. 146-159; 252- 255.

 2. Зарубежная литература: пособие по факультативному курсу для уч-ся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1977. – С.187-192.

 3. Уилсон 3. Мир Чарльза Диккенса. – М., 1975.

 4. Лібман 3-Я. Чарлз Діккенс. – К., 1982.

 5. Стріха М. Нове наближення до Діккенса // Всесвіт. – 1987. -№7.

 6. Султанов Ю. Принцип добра (Художественньй мир Ч. Диккенса) // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 9. – С. 51-56.

 7. Черненко М. Специфіка англійського реалізму у творчості Ч.Діккенса // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № 4. – С. 55-58.

 8. Шахова К. Ч. Діккенс // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 6-7. – С. 17-28.

 9. Вітушкіна Л.О. Віднайти світло в тунелі. Конспект уроку за романом Ч. Діккенса «Домбі і син». 10 кл. // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 10. – С. 26-28.

 10. Підлісна Г. Діккенс і його герої // Зарубіжна література. – 1998. – № 1. – С. 3.

 11. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.


Практичне заняття 7

Література США кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Автобіографічний роман Д. Лондона «Мартін Іден».
Питання для обговорення

 1. Загальна характеристика американської літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття.

 2. Життя і творчість Джека Лондона.

  1. Періодизація творчості. Особливості творчого методу. «Північні оповідання».

  2. «Мартін Іден» – соціальний роман:

  • етична та естетична проблематика роману;

  • тема мистецтва в романі;

  • система персонажів, принципи її організації;

  • образ Мартіна Ідена та проблема нової людини;

  • трагедія талановитої особистості;

  • автор і головний герой роману.

 1. Неоромантизм у творчості Д. Лондона.


Завдання для самостійного опрацювання

 1. Сатиричний роман Марка Твена «Янки з Коннектикута».

 2. Творчість Т. Драйзера. Романи «Сестра Керрі», «Дженні Герхард».

 3. О’Генрі – майстер американської новели. Цикли новел та їх особливості.


Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гречаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. – К., 2007.

 2. История зарубежной литературы ХХ века, 1871-1917. / В.Н. Богословский, З.Т. Гражданская, С. Д. Артамонов. – М.: Просвещение, 1989. – С. 312-332.

 3. Зарубежная литература: Пособие по факультативному курсу для уч-ся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1977. – С. 227-237.

 4. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.

 5. Балтроп Р. Джек Лондон: человек, писатель, бунтарь. – М., 1981.

 6. Засурский Я.Н. Американская литература ХХ века. М., МГУ, 1984.

 7. Богословський В.Н. Джек Лондон. – М., 1964.

 8. Стоун И. Моряк в седле. – М., 1987.

 9. Денисова Т. Джек Лондон: життя і творчість. – К., 1978.Практичне заняття 8

Англійська література кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Творчість Б. Шоу
Питання для обговорення

 1. Творчість Б. Шоу як новий етап у розвитку англійської драми. Жанрові особливості п’єс Шоу.

 2. П’єса «Дім, де розбиваються серця»:

 • авторська передмова до твору;

 • композиція, естетичні функції;

 • проблема конфлікту і характеру;

 • символістський план п’єси;

 • хто і навіщо розбиває серця?

 • образ капітана Шотовера.

 1. Зміст фіналу. Чому автор «лякає» героїв смертю, але залишає їх у живих?

 2. Особливості поетики драматурга.

 3. Значення творчості Б. Шоу для світової літератури.


Завдання для самостійного опрацювання

 1. Творчість Томаса Гарді. Трагічність долі героїні у романі «Тесс із роду д’Ербервіллів».

 2. О. Вайльд – теоретик англійського естетизму. Роман «Портрет Доріана Грея».

 3. Конан Дойль як творець детективного жанру. «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона».

Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гречаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. – К., 2007.– С. 115-134, 351-355.

 2. История зарубежной литературы ХХ века, 1871-1917. / В.Н. Богословский, З.Т. Гражданская, С.Д.Артамонов. – М.: Просвещение, 1989. – С. 258-270.

 3. Гражданская З. Б.Шоу. – М., 1979. История западноевропейского театра. Ч.2. Театр Западной Европы XIX-ХХвв. 1889-1917. – М., 1984.

 4. Кривина Т. Что знал о красоте О. Уайльд? // Зарубіжна література. – 2006. – № 7 (455). – С. 15-21.

 5. Бульеарепко Л. Прекрасний принц і потворною душею (О. Вайльд «Портрет Доріана Грея». 10 клас) // Зарубіжна література. – 2006. – № 7. – С. 13-14.

 6. Свічкарьова І.Б. Вчимося інтерпретації художнього тексту (Урок-дослідження за романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня література. – 2003. – № 12. – С. 30-32.

 7. Новик С. М. Уайльд і його роман «Портрет Доріана Грея». 10 клас // Зарубіжна література. – 2003. – № 6. – С. 32-33.Практичне заняття 9

Література країн Скандинавії кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Кнут Гамсун «Пан»
Питання для обговорення

 1. Поєднання натуралізму, символізму та неоромантизму в творчій манері К. Гамсуна.

 2. Гамсун і Ніцше.

 3. Роман Кнута Гамсуна «Пан»:

 • проблематика твору;

 • сутність назви;

 • людина, природа й цивілізація в романі;

 • особливості трактування теми кохання.

 1. Кнут Гамсун і світова література.


Завдання для самостійного опрацювання

Романи К. Гамсуна «Голод», «Вікторія».Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гречаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. – К., 2007 . – С.168-175; 359-364

 2. История зарубежной литературы ХХ века, 1871-1917. / В.Н. Богословский, З.Т. Гражданская, С.Д. Артамонов. – М.: Просвещение, 1989. – С. 210-211.

 3. Ковалева Т.В. и др. История зарубежной литературы (Вторая половина ХIX – начало ХХ века). – Минск: Завигар, 1997. С. 130-165.

 4. Ганіч Н.І., Друзі О.Ф. Кнут Гамсун «Пан»: матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література. – 1999. – № 6. – С. 43-50.

 5. Гурдуз А.І. Мета героїв романів Кнута Гамсуна: динаміка пантеїстичного світосприйняття // Всесвітня література. – 2004. – № 2. – С.54-57.Практичне заняття 10

Російська реалістична література поч. ХХ ст.

Роман М.П. Арцибашева «Санін»
Питання для обговорення

   1. Особливості літературного процесу в Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття.

   2. Життя і творчість Арцибашева:

  1. Соціально-філософські погляди письменника. Ніцше і Арцибашев.

  2. Ранні оповідання («Купріян», «Бунт», «Кров», «Смерть Ланде» тощо).

  3. Роман «Санін»:

 • історія створення;

 • Володимир Санін як герой часу;

 • система другорядних персонажів;

 • особливості поетики твору;

 • «санінщина» як суспільне явище.

3 Публіцистична спадщина Арцибашева. «Записки письменника».


Список літератури

 1. Арцыбашев М. П. Санин; Кровавое пятно; Рабочий Шевырев; Деревянный чурбан. – Кемерово: Кемеровское кн. издат, 1990, – 414 с.

 2. Арцыбашев М. П. Записки писателя (1907-1927). Дьявол /Сост., автор вступ. Статьи и примеч. Т.Ф. Прокопов. – М.НПК «Интелвак», 2006. – 792 с.

 3. Жиленко И. Р. Талантливый, самобытно мыслящий писатель // Вісник Сумського державного університету. – Суми: Видавництво СумДУ, 2003. – № 1(47). – С. 84–88.

 4. Жиленко И. Р. Арцыбашев и Ницше: К вопросу о концепции мира и человека // Русская филология: украинский вестник. – Харьков. – 2003. – № 1–2 (23). – С. 30–34.

 5. Жиленко И. Р. Арцыбашев и философско-эстетические искания в русской литературе конца ХІХ – начала ХХ века // Вісник Сумського державного університету. – Суми: Видавництво СумДУ, 2006. – № 3 (87). – С.59-67.

 6. Жиленко И.Р. М.П. Арцыбашев и его роман «Санин»: Учебно-методическое пособие. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2007. – 173 с.

 7. Жиленко И.Р. «Пока Родина в цепях – художник должен быть меченосцем!» (Публицистика М.П. Арцыбашева периода эмиграции) // Філологічні трактати. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – №.1.

ТЕМИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Індивідуальне заняття 1

Реалізм в англійській літературі XIX ст.

Англійська література. Творчість Дж. Конрада
Питання для обговорення

 1. Особливості англійської літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття.

 2. Короткий огляд життя і творчості Дж. Конрада.

 3. Морально-психологічний роман Конрада «Лорд Джим»:

 • проблематика роману;

 • трагедія Джима;

 • образ оповідача та його роль у романі.

 1. Конрад і Україна.


Завдання

Напишіть твір-роздум на тему: «Чи й справді Лорд Джим – «один із нас?»
Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гречаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. – К., 2007.

 2. История зарубежной литературы ХХ века, 1871-1917. / В.Н. Богословский, З.Т. Гражданская, С.Д.Артамонов. – М.: Просвещение, 1989. – С. 230-240.

 3. Яковлєва І.В. Україна в житті і творчості Дж. Конрада // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. Серія: Літературознавство. – 1997. – Вип. 1. – С. 224-228.

 4. Яковлєва І.В. Про деякі лексико-стилістичні особливості романів Дж. Конрада // Тернопілля’97, Регіональний річник. – Тернопіль: Збруч, 1997. – С. 485-488.


Індивідуальні заняття 2-3

Російська реалістична література

ХІХ ст. – початку ХХ ст.
Питання для обговорення

І Творчість Ф.М. Достоєвського 1. Жанрово-композиційні особливості повісті «Бідні люди».

 2. Проблематика роману «Ідіот»:

  • характеристика головного героя князя Мишкіна: Дон Кіхот чи Христос?

  • система образів, які являють собою «реальний світ», ставлення їх до князя Мишкіна;

  • представники «молодшого покоління», їхні ідейні функції в романі.

 1. Психологізм прози письменника.

 2. Значення творчості Достоєвського.


Список літератури

 1. Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 г. Петербургский сборник.

 2. Ветловская В.Е. Роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди». – Л.: Худ. лит., 1988.

 3. Бахтин Н.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М: Художественная литература, 1972.

 4. Нечаева В.С. Ранний Достоевский: 1821–1849. – М.: Наука, 1979. – С.130–152.

 5. Гус М. Идеи и образы Ф.М. Достоевского. – М.: Худ. лит., 1971.


ІІ Великий художник слова Л.М.Толстой

 1. Роман-епопея «Війна і мир»:

  • елементи сімейно-побутової хроніки, соціально-психологічного й історичного роману;

  • особливості композиції твору.

 1. Роман «Анна Кареніна»:

 • краса людського характеру, духовність героїні;

 • Анна Кареніна й суспільство: сутність конфлікту;

 • об’єктивний зміст трагедії героїні;

 • авторська морально-філософська мотивація, подвійність авторського ставлення до своєї героїні.

 1. Значення творчості Толстого для європейської літератури.

Список літератури


  1. Кандиев Б. И. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». Комментарий. – М., 1967.

  2. Бочаров С.Г. Роман Л.Н.Толстого «Война и мир». – М., 1978.

  3. Сливицкая О.В. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Проблемы человеческого общения. – Л., 1988.

  4. Опульская  Л.Д. Роман-эпопея «Война и мир». Книга для учителя. – М., 1987.

  5. Есин А.Б. Л.Н. Толстой «Война и мир» // Психологизм русской классической литературы. – М., 1988. – С. 120–139.

  6. Ермилов В. В. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». – М.: Худ. лит., 1963.


ІІІ Творчість А.П. Чехова

   1. Майстер короткого оповідання А.П. Чехов:

  1. Маленька трилогія Чехова як ідейно-художня єдність («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой»):

- тема кохання;

- сюжети і герої;

- авторське ставлення до героїв;

- композиційна та психологічна роль пейзажу.  1. Проблема особистості й суспільства в повісті «Скучная история»:

  • жанрова своєрідність повісті як сповіді «сина віку»;

  • пошуки істини, розчарування головного героя;

  • Чехівське вирішення питання «хто винен?»

 1. Новаторство Чехова-драматурга. П’єса «Вишневый сад»:

  • задум твору;

  • проблематика п’єси;

  • зв’язок з епохою;

  • смисл назви;

  • новаторство Чехова;

  • місце «Вишневого саду» серед інших драматичних творів письменника.

 2. Чехов і Сумщина.


Список літератури

  1. Линков В.Я. Художественный мир прозы А.П.Чехова. – М.: МГУ, 1982.

  2. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. – М.: Наука, 1971.

  3. Келдыш В. Русский реализм начала ХХ в. – М., 1975.

  4. Линков В.Я. Художественный мир прозы Чехова. – М., 1982.

  5. Бердников Г.П. Чехов–драматург. Традиции и новаторство в драматургии Чехова. – М., 1972. – С.225–252.

  6. Жиленко И.Р. Интеллигенты Харьковской губернии как прототипы персонажей повести А.П. Чехова «Именины» и романа М. П. Арцыбашева «Санин» // Материалы Международной научной конференции «Как меня принимали в Харькове» (А.П.Чехов). – Харьков – Сумы, 1 – 4 октября 2010 г.Індивідуальне заняття 4

Література країн Скандинавії кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Драматургія Г.Ібсена «Ляльковий дім»
Питання для обговорення

 1. Загальна характеристика літератури Скандинавії кінця XIX - початку XX ст.

 2. Життєвий та творчий шлях Г. Ібсена.

 3. Твори Ібсена как явище «нової драми»: «Ляльковий дім», «Пер Гюнт».

 1. П’єса «Ляльковий дім»:

 1. Роль дискусії у п’єсах.

 2. Психологізм творів Ібсена.Список літератури

 1. ДавиденкоГ.Й., Стрельчук Г.М., Гречаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. – К., 2007 . – С.154-167;356-359.

 2. История зарубежной литературы ХХ века, 1871-1917. / В.Н. Богословский, З.Т. Гражданская, С.Д. Артамонов. – М.: Просвещение, 1989. – С. 204-228.

 3. Ковалева Т.В. и др. История зарубежной литературы (Вторая половина ХIX - начало ХХ века). – Минск: Завигар, 1997. С.: 130-165.

 4. Адмони В. Генрик Ибсен и его творческий путь // Г.Ибсен. Драмы. Стихотворения. – М.: Худ. лит., 1972. – С.5-20.

 5. Усі зарубіжні письменники /Упоряд. О.Д. Міхільов та ін. – Харків, 2006. – С.256-262.

 6. Авдєєва І.Д. Через образ головного героя – до осягнення естетики «нової драми» // Всесвітня література. – 2006. – № 4. – С. 27-32.

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ

ДО ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ


 1. Загальна характеристика та особливості німецького романтизму.

 2. Казка-новела Е.А. Гофмана «Малюк Цахес» як гротескний образ німецької дійсності.

 3. Г. Гейне – найзначніша постать пізнього німецького романтизму. «Книга пісень», її цикли, тематика. Поема «Німеччина. Зимова казка».

 4. Загальна характеристика французької романтичної літератури XIX ст.

 5. Історичний роман В. Гюго «Людина, що сміється». Проблематика твору.

 6. Англійський романтизм XIX ст. Перше покоління англійських романтиків. В. Блейк.

 7. Джордж Гордон Байрон. Поема «Дон Жуан». Лірика. Провідні теми та мотиви.

 8. В. Скотт – зачинатель історичного роману. Роман «Айвенго».

 9. Реалізм як один із провідних напрямів у літературі XIX століття.

 10. Психологізм роману Гі де Мопассана «Любий друг».

 11. Аналіз одного з творів Оноре де Бальзака («Ежені Гранде», «Шагренєва шкіра», «Батько Горіо).

 12. Особливості англійської реалістичної літератури кінця XIX – початку XX ст.

 13. Морально-естетичний ідеал та система образів у романі Ч. Діккенса «Домбі і син»

 14. Натуралізм роману Е.Золя «Пастка».

 15. Особливості американської реалістичної літератури другої половини ХІХ ст.

 16. Автобіографічний роман Джека Лондона «Мартін Іден».

 17. Загальна характеристика літератури Англії ХІХ ст. Естетичні принципи Оскара Вайлда в романі «Портрет Доріана Грея».

 18. П’єса Б. Шоу «Дім, де розбиваються серця» як новий етап у розвитку англійської драми.

 19. Проблематика роману К. Гамсуна «Пан».

 20. П’єса Г. Ібсена «Ляльковий дім» як явище «нової драми».

 21. Проблематика роману Достоєвського «Ідіот».

 22. Л.М. Толстой і значення його творчості для європейської літератури.

 23. Загальний огляд творчості А.П. Чехова. Аналіз прочитаного твору.

 24. Чехов і Сумщина.

 25. Морально-психологічний роман Конрада «Лорд Джим».

 26. Творчість О’Генрі, Марка Твена, Т. Драйзера (характеристика одного з прочитаних творів).

 27. Тема мистецтва у соціально-реалістичному романі Д. Лондона «Мартін Іден».

 28. Г. Мелвілл – видатний представник літератури США ХІХ с. Роман «Мобі Дік».

 29. Роман Арцибашева «Санін».

 30. Публіцистична спадщина Арцибашева. Тематика «Записок письменника».СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2007. – 400 с.

 2. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гречаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. – К., 2007 .- 503 с.

 3. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. – К.: Заповіт, 1997. – С. 376-460.

 4. История зарубежной литературы ХХ в. 1871-1917 / В.Н.Богословский, З.Т. Гражданская. – М.: Просвещение, 1989. – 416 с.


СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

   1. Зарубежная литература: Пособие по факультативному курсу для уч-ся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1977

   2. Аникин Г.В. Михальская Н.П. История английской литературы: Учебник. – М.: Высш. шк., 1985. – 431с.

   3. История зарубежной литературы 19 века: Учебник: в 2 частях / Под ред. Н.П. Михальской. Ч. 2. – М.: Просвещение, 1991. – 256 с.

   4. История зарубежной литературы ХХ века (1917-1945): Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Андреева. – М.: Высшая школа, 1980. – 392 с.

   5. Ковалева Т.В. и др. История зарубежной литературы (Вторая половина ХIX – начало ХХ века). – Минск: Звигар, 1997.

   6. Літературознавчий словник-довідник. – К.: Академія, 1997. – 752 с.

 1. Кетрін Ван Спанкерен. Література Сполучених Штатів. Нарис.– США: Інформ. агенство, 1994. –142 с.

   1. Усі зарубіжні письменники /Упоряд. О.Д. Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006 . – 384 с.

Навчальне видання
Методичні вказівки
з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт для студентів спеціальності «Журналістика»
денної форми навчання.
Частина 2

Відповідальний за випуск О.Г.Ткаченко

Редактор Т.Чернишова

Комп’ютерне верстання І. Р. Жиленко

Підписано до друку 14.11.2011

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,09 Обл.-вид. арк. 1,39 Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційного-методичного

управління В.Б.Юскаєв


3018 Методичні вказівки
з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт для студентів спеціальності «Журналістика» денної форми навчання.
Частина 2

Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

біографічні відомості перевірені,

запис одиниць відповідає стандартам
Укладач І.Р.Жиленко
Відповідальний за випуск О.Г.Ткаченко
В.о. декана гуманітарного факультету В.В.Опанасюк

Суми


Сумський державний університет

2011


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка